Handledning Bedömningsgrunder för grundvatten

Radon – referenser

[1] Andersson, M., Carlsson, M., Ladenberger, A., Morris, G., Sadeghi, M. & Uhlbäck, J., 2014: Geokemisk atlas över Sverige. Sveriges geologiska undersökning, 208 s.

[2] Skeppström, K., 2005: Radon in groundwater – influencing factors and prediction methodology for a Swedish environment. TRITA-LWR. LIC 2032. Licentiatavhandling, Kungliga Tekniska högskolan, 30 s.

[3] Ek, B.-M., Thunholm, B., Östergren, I., Falk, R. & Mjönes, L., 2008: Naturligt radioaktiva ämnen, arsenik och andra metaller i dricksvatten från enskilda brunnar. SSI Rapport 2008:15. Statens strålskyddsinstitut, 204 s.

[4] SGU, 2022: Nationell grundvattenövervakning – databas. Grundvatten i jord 2012–2021. Sverige. 2022-06-13.

[5] Strålsäkerhetsmyndigheten, 2016: Radon i vatten. Strålsäkerhetsmyndigheten i samarbete med Folkhälsomyndigheten, Boverket, Sveriges geologiska undersökning och Livsmedelsverket. Strålsäkerhetsmyndigheten, 8 s.

[6] Envipro Miljöteknik AB, 2005: Undersökningar och fördjupad riskbedömning av Rödfyrshögar inom Falbygden, Västra Götalands län. Etapp 3.

[7] IAEA, 2004: The long term stabilization of uranium mill tailings. Final report of a co-ordinated research project 2000–2004. IAEA-TECDOC-1403. International Atomic Energy Agency, 309 s.

[8] Livsmedelsverket, 2023: Tolka resultatet av din dricksvattenanalys, Livsmedelsverket. < www.livsmedelsverket.se/livsmedel-och-innehall/dricksvatten/egen-brunn2/vattenprov-och-analys-av-ditt-dricksvatten/tolka-ditt-vattenanalysresultat> åtkommen den 18 augusti 2023.

[9] Schulte-Herbrüggen, H. M. A., Christensen, J., Olofsson, B. & Morey Strömberg, A., 2022: Dricksvatten från små dricksvattenanläggningar för privat bruk. Livsmedelsverkets externa rapportserie E 2022 nr 01, 1104–7089. Livsmedelsverket, 182 s.

[10] Strålsäkerhetsmyndigheten, 2018: Hälsorisker med radon, Strålsäkerhetsmyndigheten. <www.stralsakerhetsmyndigheten.se/omraden/radon/vad-ar-radon/halsorisker-med-radon/> åtkommen 17 oktober 2023.

Senast ändrad 2024-02-01

Skriv ut