Handledning Bedömningsgrunder för grundvatten

Radon – översiktlig statistik med regional indelning

För vissa områden eller typer av provtagningsplatser finns inte så mycket data, vilket innebär att de statistiska fördelningarna är mycket osäkra. Detsamma gäller för medelvärden och standardavvikelser om en stor andel av analyserna ligger under detektionsgränsen eller kvantifieringsgränsen. Om det finns flera analyser från samma provtagningspunkt har medelvärden använts vid beräkningarna.
J – grundvatten i jordlager
B – grundvatten i berggrund
< – under detektionsgräns eller kvantifieringsgräns vid analys

Radon
Rn (Bq/l)

Percentilgränser Tillståndsklass (%)
Antal Medel Stdav P5 P10 Q1 Median Q3 P90 P95 1 2 3 4 5
Region A J Större vattentäkt jord 74 14 10 < 2 8 13 18 26 32 98,6 1,4
J Enskild brunn jord 209 19 39 < < 3 9 20 37 64 94,3 1,9 3,8
J Källa 11 36 47 < < 1 16 57 114 134 72,7 9,1 18,2
J Rör 0
B Större vattentäkt berg 19 26 61 < < 1 7 15 140 243 89,5 10,5
B Enskild brunn berg 714 45 105 < < 3 13 36 120 202 80,3 7,3 11,3 0,8 0,3
J 294 19 34 < < 4 11 20 36 57 94,6 2,0 3,4
B 733 44 104 < < 3 13 35 120 202 80,5 7,1 11,3 0,8 0,3
Region B J Större vattentäkt jord 144 62 77 14 16 25 40 69 111 206 61,1 27,1 11,1 0,7
J Enskild brunn jord 722 76 238 < 2 11 25 60 150 290 70,5 12,7 14,3 1,5 1,0
J Källa 80 77 100 8 15 27 51 89 150 223 50,0 31,3 17,5 1,3
J Rör 0
B Större vattentäkt berg 144 386 631 28 41 81 171 337 757 1827 12,5 20,8 47,2 11,1 8,3
B Enskild brunn berg 3 339 229 338 13 23 54 120 270 537 800 22,9 20,1 45,7 8,2 3,0
J 946 74 212 < 4 14 29 67 142 261 67,3 16,5 14,1 1,4 0,7
B 3 483 236 356 14 23 55 121 278 550 813 22,5 20,2 45,8 8,3 3,2
Region C J Större vattentäkt jord 86 38 39 4 7 15 20 64 86 120 73,3 19,8 7,0
J Enskild brunn jord 275 184 405 < 1 12 48 180 410 750 50,9 12,0 29,1 4,0 4,0
J Källa 31 70 143 2 4 8 22 67 105 450 74,2 12,9 9,7 3,2
J Rör 0
B Större vattentäkt berg 41 321 362 34 50 101 268 320 394 1319 9,8 9,8 70,7 2,4 7,3
B Enskild brunn berg 2 725 380 720 13 26 66 168 380 880 1490 19,4 15,1 46,3 10,5 8,6
J 392 143 348 < 2 12 34 121 330 580 57,7 13,8 22,7 3,1 2,8
B 2 766 379 716 13 27 66 170 380 880 1490 19,3 15,0 46,7 10,4 8,6
Region D J Större vattentäkt jord 3 33 6 27 27 27 33 40 40 40 100,0
J Enskild brunn jord 69 44 98 < 1 9 23 32 76 150 84,1 8,7 4,3 2,9
J Källa 23 38 33 7 14 16 34 39 62 106 78,3 13,0 8,7
J Rör 0
B Större vattentäkt berg 3 17 1 15 15 15 18 18 18 18 100,0
B Enskild brunn berg 584 230 394 < 8 22 86 270 627 868 39,9 12,2 33,2 11,1 3,6
J 95 42 85 < 4 11 24 38 62 150 83,2 9,5 5,3 2,1
B 587 229 393 < 8 21 84 270 627 868 40,2 12,1 33,0 11,1 3,6
Region E J Större vattentäkt jord 110 67 75 18 21 33 57 73 92 166 43,6 48,2 7,3 0,9
J Enskild brunn jord 802 113 209 2 6 18 42 120 268 420 54,0 16,8 24,7 3,2 1,2
J Källa 88 62 74 4 9 17 38 86 150 194 61,4 21,6 15,9 1,1
J Rör 6 48 12 27 27 42 53 56 58 58 33,3 66,7
B Större vattentäkt berg 42 495 624 79 83 150 251 478 1225 2011 11,9 66,7 9,5 11,9
B Enskild brunn berg 7 365 260 492 13 23 54 123 287 610 930 22,9 19,7 44,1 8,9 4,4
J 1 006 103 191 2 7 19 44 103 240 348 53,4 21,0 21,9 2,8 1,0
B 7 407 262 493 13 23 54 125 289 610 935 22,8 19,6 44,2 8,9 4,5
Region F J Större vattentäkt jord 44 88 163 26 27 31 51 93 114 140 47,7 34,1 15,9 2,3
J Enskild brunn jord 496 152 326 < 4 28 59 140 342 630 43,8 22,6 26,6 5,2 1,8
J Källa 8 117 115 7 7 49 78 162 350 350 25,0 50,0 25,0
J Rör 0
B Större vattentäkt berg 5 516 632 71 71 83 330 495 1600 1600 40,0 40,0 20,0
B Enskild brunn berg 6 596 348 541 20 41 93 200 390 759 1100 12,5 14,2 54,4 12,7 6,2
J 548 146 314 < 7 28 58 130 338 620 43,8 23,9 25,7 4,7 1,8
B 6 601 348 541 20 41 93 200 390 759 1100 12,5 14,2 54,4 12,7 6,2
Region G J Större vattentäkt jord 85 132 281 22 23 39 58 75 166 763 38,8 42,4 11,8 3,5 3,5
J Enskild brunn jord 235 124 275 < 6 17 45 102 219 540 52,8 21,7 20,0 3,4 2,1
J Källa 96 142 273 < 5 27 62 137 270 540 38,5 30,2 26,0 2,1 3,1
J Rör 12 49 33 < 18 28 43 70 95 110 50,0 41,7 8,3
B Större vattentäkt berg 75 549 730 40 48 114 260 578 1550 2274 14,7 9,3 42,7 17,3 16,0
B Enskild brunn berg 1 598 460 1008 13 28 77 190 453 1100 1600 17,2 14,2 45,6 12,3 10,8
J 428 128 271 < 8 24 53 100 240 540 46,7 28,3 19,4 3,0 2,6
B 1 673 464 997 14 30 77 200 460 1100 1600 17,1 14,0 45,4 12,5 11,0
Region H J Större vattentäkt jord 2 103 26 85 85 85 103 121 121 121 50,0 50,0
J Enskild brunn jord 12 152 263 6 9 14 37 131 531 840 66,7 8,3 8,3 16,7
J Källa 5 83 75 8 8 24 56 158 168 168 40,0 20,0 40,0
J Rör 3 80 7 73 73 73 80 87 87 87 100,0
B Större vattentäkt berg 5 572 1077 3 3 11 14 353 2481 2481 60,0 20,0 20,0
B Enskild brunn berg 102 401 864 < 7 22 60 315 1159 2239 45,1 12,7 23,5 5,9 12,7
J 22 122 196 8 9 24 54 121 210 531 45,5 27,3 18,2 9,1
B 107 409 869 < 6 20 60 332 1167 2481 45,8 12,1 23,4 5,6 13,1
Region I J Större vattentäkt jord 29 84 76 11 11 26 65 117 165 237 41,4 24,1 34,5
J Enskild brunn jord 131 93 170 < 7 17 39 76 209 441 59,5 19,8 16,8 3,1 0,8
J Källa 79 135 180 4 11 27 62 160 374 536 43,0 19,0 31,6 6,3
J Rör 1 0 < < < < < < < 100,0
B Större vattentäkt berg 58 471 484 49 79 125 344 539 1019 1708 5,2 10,3 53,4 19,0 12,1
B Enskild brunn berg 570 831 3312 10 25 73 224 637 1550 2900 17,0 12,6 38,9 15,8 15,6
J 240 105 166 1 9 21 47 110 267 466 52,1 20,0 23,8 3,8 0,4
B 628 797 3160 11 29 79 230 630 1520 2690 15,9 12,4 40,3 16,1 15,3
Region J J Större vattentäkt jord 0
J Enskild brunn jord 1 0 < < < < < < < 100,0
J Källa 0
J Rör 0
B Större vattentäkt berg 6 514 184 168 168 479 573 596 697 697 33,3 66,7
B Enskild brunn berg 8 62 51 9 9 20 46 104 150 150 50,0 25,0 25,0
J 1 0 < < < < < < < 100,0
B 14 256 261 9 12 35 130 572 596 697 28,6 14,3 28,6 28,6
Bottenviken J Större vattentäkt jord 12 168 306 7 40 44 60 98 348 1100 41,7 33,3 16,7 8,3
J Enskild brunn jord 72 110 264 < < 10 34 70 259 720 66,7 13,9 13,9 4,2 1,4
J Källa 26 90 143 2 2 19 41 69 365 480 53,8 30,8 11,5 3,8
J Rör 0
B Större vattentäkt berg 52 637 662 49 70 164 472 757 1520 2000 7,7 5,8 46,2 21,2 19,2
B Enskild brunn berg 428 580 1462 11 19 54 190 576 1300 2220 23,4 12,4 36,4 13,3 14,5
J 110 111 245 < 1 13 40 79 281 536 60,9 20,0 13,6 3,6 1,8
B 480 586 1397 12 23 61 210 593 1384 2210 21,7 11,7 37,5 14,2 15,0
Bottenhavet J Större vattentäkt jord 94 121 248 13 23 36 60 97 165 652 34,0 41,5 19,1 3,2 2,1
J Enskild brunn jord 270 115 238 < 8 20 45 100 214 491 50,7 23,7 20,7 3,3 1,5
J Källa 135 149 256 < 11 34 67 168 296 640 37,0 25,2 31,1 4,4 2,2
J Rör 19 51 31 < < 27 53 76 95 110 47,4 47,4 5,3
B Större vattentäkt berg 83 435 625 37 42 79 190 513 1019 2056 15,7 12,0 44,6 16,9 10,8
B Enskild brunn berg 1 659 445 1047 12 24 69 180 430 990 1600 18,1 15,5 44,7 11,8 9,9
J 518 122 241 < 10 26 58 110 240 531 44,0 28,2 22,6 3,5 1,7
B 1 742 444 1031 12 25 70 180 438 990 1600 18,0 15,3 44,7 12,1 9,9
N Östersjön J Större vattentäkt jord 114 77 109 20 26 35 60 87 140 166 38,6 46,5 14,0 0,9
J Enskild brunn jord 985 134 276 < 6 23 55 130 300 553 46,6 21,1 26,6 4,3 1,4
J Källa 48 102 97 7 9 37 74 147 250 273 37,5 29,2 33,3
J Rör 3 54 3 50 50 50 55 56 56 56 100,0
B Större vattentäkt berg 28 591 756 58 66 83 261 601 1900 2488 3,6 25,0 39,3 14,3 17,9
B Enskild brunn berg 11 247 311 550 14 28 70 160 344 705 1050 17,9 16,9 48,8 10,8 5,6
J 1 150 127 259 < 8 26 56 121 272 490 45,3 24,2 25,6 3,7 1,3
B 11 275 311 551 14 28 70 160 345 708 1060 17,9 16,9 48,8 10,8 5,6
S Östersjön J Större vattentäkt jord 160 49 59 1 7 14 28 68 111 170 66,9 22,5 10,6
J Enskild brunn jord 754 79 243 < < 9 23 60 160 300 71,1 11,0 15,4 1,5 1,1
J Källa 71 64 82 1 9 23 37 79 114 170 54,9 33,8 9,9 1,4
J Rör 0
B Större vattentäkt berg 139 404 649 12 28 75 190 355 1000 2426 15,1 16,5 49,6 8,6 10,1
B Enskild brunn berg 4 151 248 387 < 11 38 120 300 615 880 29,6 15,9 40,8 9,6 4,1
J 985 73 216 < 2 11 25 65 152 260 69,2 14,5 14,2 1,2 0,8
B 4 290 253 399 < 11 38 120 303 620 905 29,1 15,9 41,1 9,6 4,3
Västerhavet J Större vattentäkt jord 192 42 72 6 10 17 26 47 72 85 77,1 19,3 2,6 1,0
J Enskild brunn jord 822 106 271 < 2 10 25 74 250 480 68,1 10,6 16,4 2,9 1,9
J Källa 138 62 103 4 8 15 32 65 125 210 69,6 14,5 14,5 1,4
J Rör 0
B Större vattentäkt berg 98 273 357 7 16 57 161 327 715 991 22,4 11,2 54,1 8,2 4,1
B Enskild brunn berg 5 730 316 1101 11 23 55 138 310 670 1025 22,6 17,1 46,1 8,9 5,4
J 1 152 90 235 < 4 12 26 64 201 380 69,8 12,5 13,9 2,4 1,4
B 5 828 315 1093 11 22 55 139 310 670 1020 22,6 17,0 46,2 8,9 5,4
Sverige J Större vattentäkt jord 608 66 132 7 12 20 38 70 104625 166 60,2 28,6 9,5 1,0 0,7
J Enskild brunn jord 3 050 109 261 < 2 13 35 98 250 450 59,8 15,4 20,3 3,0 1,4
J Källa 424 96 170 3 8 20 47 97 210 359 51,7 24,3 21,0 2,4 0,7
J Rör 22 51 29 < 18 30 54 73 87 95 40,9 54,5 4,5
B Större vattentäkt berg 405 418 602 15 34 80 200 477 1010 1818 15,6 13,6 48,4 12,1 10,4
B Enskild brunn berg 24 284 315 764 10 21 59 148 340 705 1100 21,4 16,6 46,1 10,2 5,8
J 4 104 101 237 < 4 15 37 89 216 390 58,9 18,5 18,7 2,6 1,2
B 24 689 317 762 10 21 59 150 340 710 1100 21,3 16,5 46,1 10,2 5,9
ALLA J+B 30 168 285 708 5 15 45 123 300 657 1000 26,9 16,8 41,9 9,1 5,2

Senast ändrad 2024-02-01

Skriv ut