Handledning Bedömningsgrunder för grundvatten

pH – översiktlig statistik med regional indelning

För vissa områden eller typer av provtagningsplatser finns inte så mycket data, vilket innebär att de statistiska fördelningarna är mycket osäkra. Detsamma gäller för medelvärden och standardavvikelser om en stor andel av analyserna ligger under detektionsgränsen eller kvantifieringsgränsen. Om det finns flera analyser från samma provtagningspunkt har medelvärden använts vid beräkningarna.
J – grundvatten i jordlager
B – grundvatten i berggrund
< – under detektionsgräns eller kvantifieringsgräns vid analys

pH

Percentilgränser Tillståndsklass (%)
Antal Medel Stdav P5 P10 Q1 Median Q3 P90 P95 1 2 3 4 5
Region A J Större vattentäkt jord 241 7,8 0,3 7,3 7,4 7,5 7,8 7,9 8,1 8,2 1,7 75,1 22,8 0,4
J Enskild brunn jord 2 128 7,5 0,5 6,5 6,8 7,3 7,6 7,8 8,0 8,1 0,8 53,6 40,3 5,2 0,0
J Källa 75 7,3 0,7 5,8 6,1 7,1 7,5 7,8 8,0 8,1 1,3 41,3 41,3 14,7 1,3
J Rör 13 7,7 1,3 5,7 6,7 7,4 7,5 7,9 8,2 11,7 7,7 46,2 38,5 7,7
B Större vattentäkt berg 263 7,8 0,3 7,2 7,3 7,6 7,8 8,0 8,1 8,2 1,9 75,3 22,4 0,4
B Enskild brunn berg 2 641 7,8 0,4 7,1 7,3 7,5 7,8 8,0 8,3 8,5 4,1 69,6 25,1 1,1 0,1
J 2 464 7,5 0,5 6,5 6,9 7,4 7,6 7,8 8,0 8,1 1,0 55,2 38,8 5,0 0,1
B 2 904 7,8 0,4 7,1 7,3 7,5 7,8 8,0 8,2 8,5 3,9 70,1 24,9 1,1 0,1
Region B J Större vattentäkt jord 528 6,9 0,6 6,1 6,3 6,5 6,8 7,3 7,9 8,0 0,2 20,5 53,6 25,8
J Enskild brunn jord 7 355 6,6 0,7 5,7 5,8 6,1 6,5 7,0 7,6 7,8 1,0 9,3 39,5 47,0 3,2
J Källa 412 6,3 0,7 5,3 5,6 5,9 6,2 6,7 7,2 7,6 0,2 4,9 28,2 57,5 9,2
J Rör 51 6,6 1,3 4,8 5,1 5,4 6,5 7,5 8,6 9,1 11,8 13,7 21,6 25,5 27,5
B Större vattentäkt berg 287 7,4 0,5 6,5 6,7 7,2 7,6 7,8 8,0 8,1 52,6 42,2 4,9 0,3
B Enskild brunn berg 8 335 7,3 0,7 6,0 6,3 6,8 7,4 7,8 8,1 8,2 1,5 39,0 43,9 14,4 1,3
J 8 354 6,6 0,7 5,6 5,8 6,1 6,6 7,0 7,6 7,9 1,0 9,8 39,7 46,0 3,5
B 8 622 7,3 0,7 6,0 6,3 6,8 7,4 7,8 8,1 8,2 1,5 39,4 43,8 14,1 1,2
Region C J Större vattentäkt jord 148 7,0 0,4 6,4 6,5 6,7 6,9 7,2 7,6 7,9 11,5 79,7 8,8
J Enskild brunn jord 3 125 6,9 0,8 5,7 5,9 6,3 6,9 7,5 8,0 8,2 2,1 21,7 40,4 32,3 3,6
J Källa 193 6,5 0,7 5,4 5,6 6,0 6,4 7,0 7,6 7,9 10,9 31,1 49,7 8,3
J Rör 12 5,6 1,3 4,4 4,5 4,7 5,0 6,5 7,5 8,1 8,3 16,7 16,7 58,3
B Större vattentäkt berg 77 7,4 0,4 6,5 6,9 7,1 7,5 7,7 7,9 8,1 55,8 40,3 3,9
B Enskild brunn berg 5 881 7,6 0,7 6,3 6,7 7,2 7,7 8,1 8,5 8,7 8,1 52,4 31,8 7,0 0,6
J 3 480 6,9 0,8 5,6 5,9 6,3 6,8 7,5 8,0 8,2 1,9 20,6 41,4 32,3 3,9
B 5 958 7,6 0,7 6,3 6,7 7,2 7,7 8,1 8,4 8,7 8,0 52,5 32,0 7,0 0,6
Region D J Större vattentäkt jord 17 7,5 0,4 6,8 6,8 7,4 7,5 7,8 8,0 8,0 64,7 35,3
J Enskild brunn jord 645 7,2 0,6 6,2 6,3 6,9 7,4 7,7 7,9 8,0 0,2 34,4 49,6 15,2 0,6
J Källa 92 7,2 0,6 5,9 6,2 6,9 7,4 7,7 7,9 8,0 33,7 52,2 12,0 2,2
J Rör 6 6,9 0,8 5,4 5,4 6,5 7,1 7,5 7,6 7,6 16,7 66,7 16,7
B Större vattentäkt berg 5 7,7 0,2 7,4 7,4 7,5 7,8 7,8 7,9 7,9 80,0 20,0
B Enskild brunn berg 1 536 7,7 0,4 7,0 7,2 7,4 7,7 8,0 8,2 8,3 2,1 62,0 34,4 1,3 0,1
J 760 7,2 0,6 6,1 6,3 6,9 7,4 7,7 7,9 8,0 0,1 34,9 49,7 14,3 0,9
B 1 541 7,7 0,4 7,0 7,2 7,4 7,7 8,0 8,2 8,3 2,1 62,1 34,4 1,3 0,1
Region E J Större vattentäkt jord 326 7,2 0,5 6,5 6,6 6,9 7,3 7,6 7,8 7,9 30,7 62,0 7,4
J Enskild brunn jord 5 115 7,0 0,7 5,8 6,1 6,4 6,9 7,5 7,9 8,1 0,9 22,3 46,2 28,9 1,7
J Källa 495 6,7 0,8 5,6 5,8 6,1 6,7 7,2 7,7 7,9 0,8 13,3 40,2 41,0 4,6
J Rör 57 6,9 0,9 5,4 5,8 6,4 6,9 7,5 8,1 8,2 1,8 21,1 49,1 21,1 7,0
B Större vattentäkt berg 102 7,7 0,4 7,0 7,1 7,5 7,8 8,0 8,2 8,2 74,5 24,5 1,0
B Enskild brunn berg 16 967 7,7 0,6 6,6 6,9 7,4 7,8 8,1 8,3 8,5 3,7 61,7 30,5 4,0 0,1
J 6 011 7,0 0,7 5,8 6,0 6,4 6,9 7,5 7,9 8,1 0,9 21,9 46,6 28,7 1,9
B 17 069 7,7 0,6 6,6 6,9 7,4 7,8 8,1 8,3 8,5 3,6 61,8 30,5 4,0 0,1
Region F J Större vattentäkt jord 110 7,4 0,3 6,8 7,1 7,2 7,4 7,7 7,9 7,9 37,3 62,7
J Enskild brunn jord 1 562 7,5 0,5 6,7 6,9 7,2 7,5 7,8 8,1 8,3 0,8 45,5 51,2 2,4 0,1
J Källa 101 7,2 0,6 6,1 6,4 6,9 7,2 7,5 7,8 8,1 2,0 22,8 60,4 14,9
J Rör 9 7,4 0,8 6,6 6,6 7,0 7,2 7,4 9,2 9,2 11,1 11,1 77,8
B Större vattentäkt berg 17 7,7 0,3 7,1 7,1 7,5 7,7 7,9 8,1 8,1 76,5 23,5
B Enskild brunn berg 11 067 7,8 0,5 7,0 7,2 7,5 7,8 8,1 8,3 8,5 2,9 65,0 30,9 1,2 0,0
J 1 784 7,5 0,5 6,7 6,9 7,2 7,5 7,8 8,1 8,2 0,8 43,5 52,6 3,0 0,1
B 11 084 7,8 0,5 7,0 7,2 7,5 7,8 8,1 8,3 8,5 2,9 65,0 30,8 1,2 0,0
Region G J Större vattentäkt jord 364 7,0 0,5 6,2 6,3 6,6 6,9 7,4 7,8 7,9 20,9 58,5 20,6
J Enskild brunn jord 2 695 6,7 0,6 5,8 6,0 6,3 6,6 7,1 7,5 7,8 0,7 9,0 44,4 44,2 1,7
J Källa 726 6,4 0,6 5,6 5,7 6,1 6,4 6,8 7,2 7,5 0,6 4,1 34,0 56,6 4,7
J Rör 61 7,1 0,7 6,2 6,2 6,6 7,2 7,8 8,0 8,1 1,6 32,8 45,9 19,7
B Större vattentäkt berg 168 7,7 0,6 6,8 6,9 7,2 7,7 8,1 8,4 8,5 4,8 57,1 35,7 2,4
B Enskild brunn berg 4 885 7,8 0,7 6,5 6,8 7,4 7,9 8,2 8,5 8,7 7,7 59,5 26,9 5,8 0,1
J 3 849 6,7 0,6 5,8 6,0 6,2 6,6 7,1 7,5 7,8 0,6 9,6 43,8 44,0 2,1
B 5 053 7,7 0,7 6,5 6,8 7,3 7,9 8,2 8,5 8,7 7,6 59,4 27,2 5,6 0,1
Region H J Större vattentäkt jord 27 7,5 0,5 6,5 6,6 7,0 7,6 7,9 8,1 8,1 51,9 40,7 7,4
J Enskild brunn jord 180 7,0 0,6 6,1 6,2 6,5 7,1 7,4 7,7 7,9 0,6 13,9 60,0 25,0 0,6
J Källa 90 7,0 0,5 6,1 6,2 6,7 7,1 7,4 7,7 7,9 12,2 66,7 20,0 1,1
J Rör 13 7,2 0,5 6,3 6,7 6,8 7,1 7,5 7,9 8,0 23,1 69,2 7,7
B Större vattentäkt berg 25 7,8 0,5 7,0 7,3 7,6 7,7 7,8 8,5 8,6 12,0 64,0 24,0
B Enskild brunn berg 378 7,7 0,5 6,8 7,1 7,4 7,8 8,1 8,3 8,5 3,4 64,8 29,1 2,6
J 311 7,0 0,6 6,1 6,3 6,6 7,1 7,4 7,8 7,9 0,3 17,0 60,8 21,2 0,6
B 403 7,7 0,5 6,9 7,1 7,4 7,7 8,1 8,3 8,5 4,0 64,8 28,8 2,5
Region I J Större vattentäkt jord 185 6,8 0,5 6,2 6,3 6,5 6,8 7,1 7,7 7,9 14,6 60,5 24,9
J Enskild brunn jord 1 383 6,5 0,6 5,7 5,8 6,1 6,5 6,8 7,3 7,6 0,4 5,4 36,6 54,7 2,8
J Källa 367 6,4 0,6 5,7 5,8 6,0 6,4 6,8 7,2 7,5 4,4 36,2 57,2 2,2
J Rör 40 5,9 0,7 4,7 4,8 5,7 6,0 6,5 6,8 6,9 25,0 52,5 22,5
B Större vattentäkt berg 148 7,5 0,5 6,5 6,7 7,2 7,6 7,9 8,1 8,1 0,7 56,1 39,2 4,1
B Enskild brunn berg 1 852 7,4 0,7 6,2 6,5 7,0 7,5 7,9 8,2 8,3 2,1 46,6 40,1 10,9 0,4
J 1 976 6,5 0,6 5,7 5,8 6,1 6,5 6,8 7,3 7,6 0,3 6,0 38,6 52,3 2,8
B 2 000 7,4 0,7 6,2 6,5 7,0 7,5 7,9 8,1 8,3 2,0 47,3 40,1 10,4 0,4
Region J J Större vattentäkt jord 5 6,9 0,4 6,5 6,5 6,7 6,8 7,2 7,6 7,6 20,0 60,0 20,0
J Enskild brunn jord 38 6,7 0,5 5,9 6,0 6,4 6,6 7,0 7,4 7,5 2,6 55,3 42,1
J Källa 24 6,6 0,5 6,0 6,1 6,2 6,6 7,0 7,3 7,4 4,2 50,0 45,8
J Rör 3 6,4 1,0 5,3 5,3 5,3 6,5 7,4 7,4 7,4 33,3 33,3 33,3
B Större vattentäkt berg 10 8,5 0,9 7,9 7,9 8,0 8,1 8,5 10,2 10,2 30,0 70,0
B Enskild brunn berg 70 7,8 0,5 7,1 7,2 7,5 7,8 8,1 8,4 8,5 2,9 70,0 27,1
J 70 6,7 0,5 6,0 6,1 6,4 6,6 7,0 7,4 7,5 4,3 52,9 41,4 1,4
B 80 7,9 0,6 7,1 7,2 7,5 7,9 8,2 8,4 8,6 6,3 70,0 23,8
Bottenviken J Större vattentäkt jord 156 6,8 0,4 6,2 6,3 6,5 6,7 7,0 7,4 7,6 7,7 67,9 24,4
J Enskild brunn jord 1 176 6,6 0,6 5,8 5,9 6,2 6,5 6,9 7,3 7,7 0,8 5,7 43,6 48,0 2,0
J Källa 246 6,4 0,6 5,6 5,8 6,0 6,3 6,7 7,1 7,4 0,4 1,2 35,0 58,5 4,9
J Rör 14 6,3 0,5 5,6 5,6 5,8 6,2 6,6 6,7 7,4 35,7 64,3
B Större vattentäkt berg 119 7,5 0,6 6,5 6,7 7,1 7,6 8,0 8,1 8,4 2,5 53,8 39,5 4,2
B Enskild brunn berg 1 488 7,6 0,7 6,3 6,6 7,1 7,8 8,2 8,5 8,7 9,2 49,6 32,5 8,4 0,3
J 1 592 6,6 0,6 5,8 5,9 6,2 6,5 6,9 7,3 7,6 0,6 5,2 44,6 47,4 2,2
B 1 607 7,6 0,7 6,3 6,6 7,1 7,8 8,1 8,5 8,7 8,7 49,9 33,0 8,1 0,3
Bottenhavet J Större vattentäkt jord 383 7,1 0,5 6,3 6,4 6,6 7,0 7,5 7,9 8,0 26,9 56,1 17,0
J Enskild brunn jord 2 732 6,7 0,6 5,9 6,0 6,3 6,7 7,1 7,6 7,9 0,6 9,9 45,7 42,9 0,9
J Källa 911 6,5 0,6 5,7 5,9 6,1 6,5 6,9 7,4 7,7 0,3 5,8 39,0 52,1 2,7
J Rör 88 7,0 0,8 5,9 6,1 6,5 6,9 7,6 8,0 8,1 1,1 29,5 44,3 21,6 3,4
B Större vattentäkt berg 217 7,7 0,6 6,7 7,0 7,4 7,7 8,0 8,3 8,5 5,5 59,4 33,6 1,4
B Enskild brunn berg 5 311 7,7 0,7 6,5 6,8 7,3 7,8 8,1 8,4 8,6 5,4 59,6 29,0 5,9 0,0
J 4 115 6,7 0,6 5,8 6,0 6,3 6,6 7,1 7,6 7,9 0,5 11,0 45,2 42,0 1,3
B 5 528 7,7 0,7 6,5 6,8 7,3 7,8 8,1 8,4 8,6 5,4 59,6 29,2 5,8 0,0
N Östersjön J Större vattentäkt jord 278 7,4 0,4 6,6 6,8 7,1 7,4 7,6 7,8 7,9 36,0 60,8 3,2
J Enskild brunn jord 4 024 7,2 0,6 6,1 6,4 6,8 7,3 7,7 8,0 8,2 0,9 33,4 49,7 15,4 0,5
J Källa 343 6,8 0,7 5,7 5,9 6,3 6,9 7,3 7,7 7,9 0,6 16,3 47,5 32,1 3,5
J Rör 66 6,6 1,0 4,7 4,9 6,1 6,7 7,2 8,0 8,1 1,5 10,6 50,0 24,2 13,6
B Större vattentäkt berg 63 7,5 0,5 6,6 6,9 7,1 7,6 7,9 8,1 8,1 58,7 36,5 4,8
B Enskild brunn berg 21 571 7,7 0,5 6,8 7,1 7,4 7,8 8,1 8,3 8,5 3,5 63,1 31,1 2,2 0,1
J 4 718 7,2 0,7 6,1 6,3 6,8 7,3 7,7 8,0 8,2 0,8 32,0 50,2 16,0 0,9
B 21 634 7,7 0,5 6,8 7,1 7,4 7,8 8,1 8,3 8,5 3,5 63,1 31,1 2,2 0,1
S Östersjön J Större vattentäkt jord 409 7,3 0,6 6,2 6,4 6,8 7,4 7,8 7,9 8,1 1,0 41,3 43,5 14,2
J Enskild brunn jord 7 378 6,9 0,7 5,8 6,0 6,3 6,9 7,5 7,8 8,0 0,7 23,2 41,3 33,4 1,4
J Källa 424 6,6 0,8 5,4 5,6 6,0 6,4 7,3 7,7 7,9 0,9 14,2 29,5 49,1 6,4
J Rör 49 6,4 1,3 4,8 5,1 5,4 6,1 7,4 7,9 8,2 2,0 16,3 22,4 28,6 30,6
B Större vattentäkt berg 434 7,5 0,5 6,6 6,9 7,3 7,6 7,8 8,0 8,1 0,7 59,2 37,3 2,5 0,2
B Enskild brunn berg 10 253 7,5 0,6 6,3 6,7 7,2 7,6 7,9 8,2 8,3 2,5 54,0 35,5 7,6 0,3
J 8 272 6,9 0,7 5,8 6,0 6,3 6,9 7,5 7,8 8,0 0,7 23,6 40,7 33,3 1,7
B 10 687 7,5 0,6 6,4 6,7 7,2 7,6 7,9 8,2 8,3 2,5 54,2 35,6 7,4 0,3
Västerhavet J Större vattentäkt jord 564 7,0 0,6 6,2 6,3 6,6 6,9 7,5 7,9 8,0 23,0 58,7 18,3
J Enskild brunn jord 8 601 6,8 0,8 5,6 5,8 6,2 6,7 7,3 7,8 8,1 1,4 16,2 39,5 38,7 4,1
J Källa 631 6,6 0,8 5,4 5,6 6,0 6,5 7,1 7,6 7,9 0,2 11,9 36,1 44,5 7,3
J Rör 43 7,0 1,5 4,5 4,8 5,9 7,1 8,1 8,9 9,5 16,3 20,9 30,2 11,6 20,9
B Större vattentäkt berg 204 7,7 0,5 6,6 7,0 7,5 7,8 7,9 8,1 8,2 1,0 71,6 24,0 3,4
B Enskild brunn berg 14 149 7,5 0,7 6,2 6,6 7,1 7,6 8,0 8,3 8,5 4,5 51,2 34,8 8,7 0,9
J 9 859 6,8 0,8 5,6 5,8 6,2 6,7 7,3 7,8 8,1 1,3 16,3 40,4 37,8 4,2
B 14 354 7,5 0,7 6,2 6,6 7,1 7,6 8,0 8,3 8,5 4,4 51,5 34,6 8,6 0,9
Sverige J Större vattentäkt jord 2 168 7,1 0,6 6,2 6,4 6,7 7,1 7,6 7,9 8,0 0,3 29,3 54,6 15,9
J Enskild brunn jord 24 826 6,9 0,7 5,8 6,0 6,3 6,8 7,5 7,9 8,1 1,0 20,5 42,9 33,5 2,1
J Källa 2 619 6,6 0,7 5,6 5,8 6,1 6,5 7,1 7,6 7,8 0,5 10,0 37,5 47,3 4,7
J Rör 266 6,8 1,1 4,8 5,3 6,1 6,8 7,5 8,0 8,2 3,8 19,2 39,5 24,1 13,5
B Större vattentäkt berg 1 168 7,6 0,5 6,6 6,9 7,3 7,7 7,9 8,1 8,2 1,9 62,9 32,4 2,7 0,1
B Enskild brunn berg 54 890 7,6 0,6 6,5 6,8 7,3 7,7 8,1 8,3 8,5 4,0 57,6 32,5 5,5 0,3
J 29 923 6,9 0,7 5,8 6,0 6,3 6,8 7,4 7,9 8,1 0,9 20,2 43,2 33,4 2,3
B 56 059 7,6 0,6 6,5 6,8 7,3 7,7 8,1 8,3 8,5 3,9 57,7 32,5 5,5 0,3
ALLA J+B 89 597 7,4 0,8 6,0 6,3 6,9 7,5 7,9 8,2 8,4 2,9 44,9 36,2 15,0 1,0

Senast ändrad 2024-01-29

Skriv ut