Handledning Bedömningsgrunder för grundvatten

Nickel – översiktlig statistik med regional indelning

För vissa områden eller typer av provtagningsplatser finns inte så mycket data, vilket innebär att de statistiska fördelningarna är mycket osäkra. Detsamma gäller för medelvärden och standardavvikelser om en stor andel av analyserna ligger under detektionsgränsen eller kvantifieringsgränsen. Om det finns flera analyser från samma provtagningspunkt har medelvärden använts vid beräkningarna.
J – grundvatten i jordlager
B – grundvatten i berggrund
< – under detektionsgräns eller kvantifieringsgräns vid analys

Nickel
Ni (µg/l)

Percentilgränser Tillståndsklass (%)
Antal Medel Stdav P5 P10 Q1 Median Q3 P90 P95 1 2 3 4 5
Region A J Större vattentäkt jord 126 1,91 3,52 < 0,01 0,26 0,64 1,99 5,70 7,60 45,2 30,2 21,4 2,4 0,8
J Enskild brunn jord 1 083 3,45 15,44 0,04 0,27 0,51 1,01 2,10 4,90 9,33 24,3 48,6 22,7 2,2 2,2
J Källa 40 1,70 4,71 < < 0,46 0,84 1,31 2,13 2,91 30,0 60,0 7,5 2,5
J Rör 9 2,38 3,16 0,04 0,04 0,23 1,32 3,70 9,65 9,65 44,4 22,2 33,3
B Större vattentäkt berg 95 1,41 2,34 < < 0,17 0,60 1,88 2,96 5,55 41,1 35,8 21,1 2,1
B Enskild brunn berg 942 6,81 140,10 < < 0,27 0,91 2,60 5,58 7,60 36,3 32,3 29,0 1,2 1,3
J 1 271 3,24 14,35 < 0,24 0,48 1,00 2,10 4,90 9,10 26,7 46,7 22,4 2,1 2,1
B 1 038 6,31 133,47 < < 0,26 0,87 2,52 5,50 7,43 36,7 32,6 28,3 1,3 1,2
Region B J Större vattentäkt jord 257 2,11 3,75 < 0,08 0,37 0,84 2,01 5,77 10,45 34,2 40,5 20,2 4,3 0,8
J Enskild brunn jord 2 666 3,03 25,48 < 0,23 0,44 0,80 1,63 3,50 6,50 29,5 50,4 17,1 1,2 1,8
J Källa 199 6,54 77,96 < 0,09 0,19 0,40 0,76 1,65 4,56 58,8 32,7 6,0 1,5 1,0
J Rör 50 3,79 5,77 0,14 0,26 0,46 1,05 4,43 11,91 18,94 28,0 36,0 24,0 8,0 4,0
B Större vattentäkt berg 169 1,48 4,55 < < 0,07 0,38 1,06 2,15 5,29 55,6 33,7 6,5 3,0 1,2
B Enskild brunn berg 3 053 1,72 16,36 < < 0,10 0,40 0,99 2,30 4,30 55,9 31,7 10,5 1,0 0,9
J 3 190 3,18 30,37 < 0,20 0,41 0,77 1,60 3,60 7,00 31,9 48,2 16,7 1,6 1,7
B 3 222 1,71 15,96 < < 0,09 0,40 0,99 2,30 4,30 55,9 31,8 10,3 1,1 0,9
Region C J Större vattentäkt jord 111 1,33 1,62 < 0,01 0,32 0,99 1,80 2,71 3,66 34,2 44,1 20,7 0,9
J Enskild brunn jord 948 1,95 4,77 < 0,17 0,46 0,96 1,85 3,70 6,50 27,1 49,6 21,0 1,4 0,9
J Källa 110 0,58 0,59 < 0,01 0,13 0,40 0,84 1,35 2,10 58,2 36,4 5,5
J Rör 15 2,21 2,88 0,13 0,45 0,74 1,33 1,98 4,35 11,71 13,3 66,7 13,3 6,7
B Större vattentäkt berg 30 1,04 1,58 < < 0,11 0,44 1,10 2,99 5,22 53,3 33,3 13,3
B Enskild brunn berg 2 382 1,57 7,22 < < 0,17 0,45 1,10 2,70 4,70 52,9 33,5 12,0 0,9 0,8
J 1 197 1,77 4,32 < 0,11 0,40 0,88 1,70 3,30 5,90 30,4 47,9 19,7 1,3 0,8
B 2 412 1,56 7,18 < < 0,17 0,45 1,10 2,70 4,70 52,9 33,5 12,0 0,9 0,8
Region D J Större vattentäkt jord 7 1,94 2,09 0,39 0,39 0,40 1,10 4,90 5,00 5,00 42,9 28,6 28,6
J Enskild brunn jord 346 2,28 5,38 < 0,25 0,51 1,00 2,20 4,90 7,00 24,0 49,1 24,3 1,4 1,2
J Källa 64 2,07 6,96 < 0,07 0,22 0,63 1,22 2,56 3,23 40,6 45,3 10,9 3,1
J Rör 6 3,03 2,77 0,44 0,44 1,01 2,37 3,91 8,06 8,06 16,7 33,3 50,0
B Större vattentäkt berg 3 32,36 55,12 0,21 0,21 0,21 0,86 96,00 96,00 96,00 33,3 33,3 33,3
B Enskild brunn berg 612 0,94 2,60 < < < 0,32 0,94 2,10 3,30 60,1 28,8 10,5 0,2 0,5
J 423 2,26 5,57 < 0,18 0,46 0,98 2,00 4,70 7,00 26,7 48,0 22,7 1,2 1,4
B 615 1,09 4,63 < < < 0,32 0,94 2,10 3,30 60,0 28,8 10,4 0,2 0,7
Region E J Större vattentäkt jord 174 1,63 3,62 < < 0,23 0,60 1,35 3,91 7,80 44,8 37,4 15,5 1,7 0,6
J Enskild brunn jord 1 869 2,55 6,92 < 0,23 0,49 1,00 2,15 5,00 8,50 25,8 46,2 23,9 2,9 1,3
J Källa 247 1,74 7,88 < 0,04 0,22 0,59 1,37 2,90 4,29 43,3 40,5 14,6 0,8 0,8
J Rör 58 7,45 33,57 0,12 0,16 0,45 0,94 2,24 8,80 23,50 29,3 41,4 20,7 3,4 5,2
B Större vattentäkt berg 48 1,12 3,54 < < 0,01 0,32 0,84 1,60 3,32 60,4 31,3 6,3 2,1
B Enskild brunn berg 8 058 2,66 18,55 < < 0,27 0,67 1,70 4,29 7,50 41,5 36,3 18,6 2,2 1,3
J 2 366 2,51 8,55 < 0,14 0,43 0,94 2,00 4,80 8,00 29,2 44,8 22,2 2,6 1,3
B 8 106 2,65 18,50 < < 0,26 0,66 1,70 4,23 7,40 41,6 36,3 18,6 2,2 1,3
Region F J Större vattentäkt jord 74 1,22 1,80 0,02 0,22 0,30 0,56 1,56 3,02 3,70 44,6 37,8 16,2 1,4
J Enskild brunn jord 677 2,70 16,45 < 0,23 0,43 0,92 1,80 3,40 5,85 28,5 48,2 21,1 1,0 1,2
J Källa 74 1,23 1,72 0,10 0,18 0,47 0,86 1,46 2,40 3,16 31,1 58,1 9,5 1,4
J Rör 6 2,24 1,73 0,17 0,17 1,49 1,59 3,60 4,98 4,98 16,7 50,0 33,3
B Större vattentäkt berg 2 2,84 1,67 1,66 1,66 1,66 2,84 4,02 4,02 4,02 50,0 50,0
B Enskild brunn berg 4 655 2,17 12,95 < < 0,30 0,64 1,45 3,20 5,50 40,8 41,5 15,2 1,4 1,1
J 835 2,43 14,84 < 0,22 0,42 0,89 1,80 3,30 5,50 30,1 47,9 20,0 1,1 1,0
B 4 657 2,17 12,95 < < 0,30 0,64 1,45 3,20 5,50 40,8 41,5 15,2 1,4 1,1
Region G J Större vattentäkt jord 164 1,67 2,86 < 0,05 0,27 0,70 1,80 4,33 6,10 40,9 36,6 20,1 2,4
J Enskild brunn jord 871 3,27 7,15 < 0,24 0,51 1,10 2,50 7,40 15,00 24,1 44,2 24,6 3,6 3,6
J Källa 252 1,49 3,20 < < 0,15 0,38 1,40 3,50 6,30 57,1 23,4 16,7 2,0 0,8
J Rör 61 3,65 14,09 0,01 0,03 0,14 1,10 2,01 6,60 9,17 39,3 34,4 23,0 1,6 1,6
B Större vattentäkt berg 64 1,72 2,96 < < 0,16 0,73 1,89 4,60 5,94 43,8 32,8 21,9 1,6
B Enskild brunn berg 1 539 1,43 4,56 < < < 0,38 1,00 2,90 5,30 57,2 28,1 12,1 1,4 1,2
J 1 351 2,83 7,17 < 0,09 0,33 0,93 2,30 6,20 11,00 32,9 38,9 22,6 3,0 2,6
B 1 603 1,44 4,51 < < < 0,39 1,07 2,90 5,30 56,7 28,3 12,5 1,4 1,2
Region H J Större vattentäkt jord 20 0,69 0,87 < < 0,09 0,56 0,96 1,37 2,67 45,0 50,0 5,0
J Enskild brunn jord 40 1,50 2,07 0,22 0,33 0,50 0,69 1,50 3,85 6,90 22,5 60,0 17,5
J Källa 44 0,51 0,47 < < 0,13 0,37 0,80 1,18 1,40 61,4 38,6
J Rör 13 3,82 6,48 < 0,13 0,15 1,50 2,66 13,00 22,00 38,5 23,1 23,1 7,7 7,7
B Större vattentäkt berg 9 1,07 1,28 0,03 0,03 0,07 0,28 2,05 3,08 3,08 55,6 11,1 33,3
B Enskild brunn berg 163 1,00 2,07 < < < 0,25 0,90 2,40 4,50 63,8 22,7 12,9 0,6
J 118 1,24 2,64 < 0,05 0,24 0,59 1,10 2,30 4,60 42,4 46,6 9,3 0,8 0,8
B 172 1,00 2,03 < < < 0,25 0,98 2,50 4,50 63,4 22,1 14,0 0,6
Region I J Större vattentäkt jord 72 1,15 2,39 < < 0,13 0,32 0,66 3,03 6,70 62,5 22,2 13,9 1,4
J Enskild brunn jord 378 1,52 3,70 < < 0,25 0,59 1,40 3,10 5,80 46,3 36,5 15,1 1,3 0,8
J Källa 177 0,40 1,00 < < 0,05 0,15 0,36 0,69 1,66 81,9 14,7 3,4
J Rör 38 1,20 2,12 < 0,10 0,30 0,43 1,13 2,18 5,38 55,3 34,2 7,9 2,6
B Större vattentäkt berg 42 1,63 3,59 0,05 0,13 0,20 0,46 1,15 3,32 5,85 50,0 31,0 16,7 2,4
B Enskild brunn berg 575 3,35 58,41 < < < 0,28 0,67 2,10 3,90 67,7 21,7 9,4 0,7 0,5
J 666 1,16 3,02 < < 0,13 0,37 0,96 2,40 4,50 58,1 29,0 11,4 1,1 0,5
B 617 3,24 56,39 < < < 0,29 0,72 2,30 4,00 66,5 22,4 9,9 0,6 0,6
Region J J Större vattentäkt jord 2 1,23 0,81 0,65 0,65 0,65 1,23 1,80 1,80 1,80 100,0
J Enskild brunn jord 17 1,95 2,10 0,48 0,49 0,91 1,40 2,00 4,50 9,20 17,6 52,9 29,4
J Källa 24 0,75 1,00 0,02 0,13 0,28 0,58 0,83 1,21 1,45 45,8 50,0 4,2
J Rör 3 10,73 9,79 1,24 1,24 1,24 10,14 20,80 20,80 20,80 33,3 33,3 33,3
B Större vattentäkt berg 2 0,55 0,21 0,40 0,40 0,40 0,55 0,70 0,70 0,70 50,0 50,0
B Enskild brunn berg 29 0,61 0,64 < 0,08 0,27 0,45 0,78 1,20 2,26 55,2 37,9 6,9
J 46 1,86 3,50 0,13 0,21 0,48 0,88 1,50 4,50 9,20 30,4 52,2 13,0 2,2 2,2
B 31 0,61 0,62 < 0,09 0,27 0,45 0,78 1,20 2,26 54,8 38,7 6,5
Bottenviken J Större vattentäkt jord 46 2,41 3,43 0,12 0,13 0,20 0,85 3,55 6,47 7,20 37,0 26,1 34,8 2,2
J Enskild brunn jord 288 4,35 8,23 0,10 0,26 0,60 1,30 3,85 11,00 21,00 21,5 40,3 27,4 4,9 5,9
J Källa 118 1,20 2,62 < 0,01 0,12 0,33 0,92 3,25 5,10 62,7 20,3 15,3 1,7
J Rör 13 3,26 4,27 0,12 0,35 0,46 1,24 2,40 11,00 11,67 30,8 38,5 15,4 15,4
B Större vattentäkt berg 40 2,07 3,39 < 0,03 0,31 0,88 2,33 5,10 6,67 40,0 30,0 27,5 2,5
B Enskild brunn berg 438 1,56 5,26 < < < 0,36 0,98 2,90 5,61 58,2 28,1 11,0 0,9 1,8
J 465 3,33 6,87 < 0,12 0,34 0,95 2,80 8,30 18,00 33,8 33,8 24,7 4,1 3,7
B 478 1,60 5,13 < < 0,07 0,38 1,07 3,10 5,80 56,7 28,2 12,3 1,0 1,7
Bottenhavet J Större vattentäkt jord 171 1,28 2,40 < 0,02 0,23 0,53 1,30 2,86 5,08 48,5 36,3 13,5 1,8
J Enskild brunn jord 921 2,35 5,71 < 0,11 0,38 0,91 1,90 4,90 9,10 31,4 43,8 20,7 2,3 1,8
J Källa 359 0,95 2,42 < < 0,09 0,28 0,80 2,00 4,20 65,5 24,5 8,6 0,8 0,6
J Rör 87 3,30 12,18 < 0,02 0,14 0,73 1,83 6,60 10,14 43,7 32,2 18,4 2,3 3,4
B Större vattentäkt berg 69 1,46 3,03 < < 0,18 0,55 1,23 3,80 5,85 47,8 34,8 15,9 1,4
B Enskild brunn berg 1 700 1,18 3,66 < < < 0,33 0,90 2,58 4,46 60,7 26,1 11,3 1,2 0,7
J 1 542 2,02 5,97 < < 0,25 0,67 1,70 4,00 7,30 41,8 37,7 17,1 1,9 1,5
B 1 769 1,19 3,64 < < < 0,34 0,91 2,60 4,60 60,2 26,5 11,5 1,1 0,7
N Östersjön J Större vattentäkt jord 138 1,66 2,92 < 0,13 0,34 0,74 1,54 3,70 7,80 38,4 42,8 15,9 2,9
J Enskild brunn jord 1 769 2,84 11,61 < 0,26 0,51 1,10 2,30 4,90 8,20 23,9 46,7 25,4 2,5 1,5
J Källa 206 1,44 2,49 0,04 0,10 0,24 0,70 1,51 2,80 5,50 39,3 43,2 15,5 1,5 0,5
J Rör 61 2,20 3,96 0,12 0,29 0,44 0,81 1,69 5,38 8,06 31,1 45,9 19,7 1,6 1,6
B Större vattentäkt berg 18 1,01 1,52 < < 0,20 0,58 1,08 4,02 5,80 44,4 44,4 11,1
B Enskild brunn berg 9 898 2,57 14,29 < < 0,33 0,75 1,80 4,20 7,40 37,1 40,3 19,2 2,1 1,4
J 2 184 2,61 10,54 < 0,23 0,47 1,00 2,10 4,70 7,80 26,5 46,0 23,8 2,4 1,3
B 9 916 2,56 14,28 < < 0,33 0,75 1,80 4,20 7,40 37,1 40,3 19,1 2,1 1,4
S Östersjön J Större vattentäkt jord 275 1,77 2,89 < 0,03 0,30 0,86 1,92 4,24 6,80 38,5 37,1 21,8 2,2 0,4
J Enskild brunn jord 3 022 3,27 25,09 < 0,25 0,48 0,90 1,80 4,10 7,50 26,3 50,5 19,9 1,7 1,7
J Källa 216 1,24 3,83 0,05 0,11 0,28 0,56 1,07 2,00 2,90 46,3 43,5 8,8 0,5 0,9
J Rör 48 2,30 2,72 0,21 0,23 0,53 1,29 3,51 5,30 9,65 25,0 45,8 25,0 4,2
B Större vattentäkt berg 215 1,38 4,09 < < 0,06 0,43 1,12 2,70 4,50 52,6 33,0 12,1 0,9 1,4
B Enskild brunn berg 4 300 2,95 67,67 < < 0,19 0,51 1,30 3,35 5,47 49,3 33,1 15,8 1,0 0,8
J 3 599 3,01 23,03 < 0,22 0,45 0,87 1,80 4,00 7,20 28,5 48,7 19,6 1,6 1,5
B 4 516 2,88 66,04 < < 0,17 0,51 1,30 3,30 5,40 49,4 33,1 15,6 1,0 0,8
Västerhavet J Större vattentäkt jord 255 1,64 3,37 < < 0,25 0,68 1,54 3,37 7,45 40,8 39,2 16,5 2,7 0,8
J Enskild brunn jord 2 753 2,14 7,35 < 0,17 0,41 0,83 1,70 3,60 6,40 31,3 47,7 18,3 1,4 1,3
J Källa 320 4,70 61,84 < < 0,14 0,42 0,88 1,67 2,50 56,6 35,9 5,9 0,3 1,3
J Rör 47 10,09 37,20 0,10 0,14 0,40 1,11 7,90 18,94 24,00 31,9 27,7 23,4 8,5 8,5
B Större vattentäkt berg 99 2,51 10,02 < < 0,18 0,53 1,44 3,32 11,20 47,5 36,4 10,1 5,1 1,0
B Enskild brunn berg 5 279 1,82 24,21 < < < 0,38 0,94 2,30 4,24 58,3 29,9 10,1 1,0 0,8
J 3 395 2,45 20,60 < 0,10 0,36 0,78 1,60 3,50 6,40 34,5 45,7 17,0 1,5 1,4
B 5 379 1,84 24,02 < < < 0,38 0,95 2,30 4,30 58,1 30,0 10,1 1,1 0,8
Sverige J Större vattentäkt jord 1 197 1,62 2,99 < 0,01 0,26 0,66 1,61 3,86 6,46 42,3 36,8 18,3 2,3 0,3
J Enskild brunn jord 9 166 2,74 16,01 < 0,22 0,45 0,92 1,90 4,40 7,80 27,7 47,7 21,0 1,9 1,7
J Källa 1 259 2,13 31,33 < < 0,15 0,43 1,01 2,40 3,90 55,0 33,4 9,9 1,0 0,8
J Rör 268 4,19 17,36 0,05 0,12 0,38 1,09 2,90 8,80 13,00 33,2 37,3 21,3 5,2 3,0
B Större vattentäkt berg 535 1,57 5,27 < < 0,13 0,52 1,30 3,08 5,29 49,3 33,8 14,4 1,5 0,9
B Enskild brunn berg 22 621 2,38 33,39 < < 0,22 0,55 1,40 3,50 6,10 46,6 35,1 15,6 1,5 1,1
J 11 965 2,60 17,55 < 0,13 0,39 0,84 1,80 4,20 7,50 32,2 44,8 19,7 1,9 1,5
B 23 160 2,36 33,01 < < 0,22 0,55 1,40 3,50 6,00 46,7 35,1 15,6 1,5 1,1
ALLA J+B 36 002 2,48 28,78 < < 0,26 0,66 1,60 3,80 6,60 41,6 38,4 17,1 1,7 1,3

Senast ändrad 2024-01-29

Skriv ut