Handledning Bedömningsgrunder för grundvatten

Natrium – referenser

[1] Andersson, M., Carlsson, M., Ladenberger, A., Morris, G., Sadeghi, M. & Uhlbäck, J., 2014: Geokemisk atlas över Sverige. Sveriges geologiska undersökning, 208 s.

[2] SGU, 2022: Grundvattenobservationer – databas. Sverige. 2022-06-13.

[3] Livsmedelsverket, 2023: Tolka resultatet av din dricksvattenanalys, Livsmedelsverket. < www.livsmedelsverket.se/livsmedel-och-innehall/dricksvatten/egen-brunn2/vattenprov-och-analys-av-ditt-dricksvatten/tolka-ditt-vattenanalysresultat> åtkommen den 27 februari 2023.

[4] Schulte-Herbrüggen, H. M. A., Christensen, J., Olofsson, B. & Morey Strömberg, A., 2022: Dricksvatten från små dricksvattenanläggningar för privat bruk. Livsmedelsverkets externa rapportserie E 2022 nr 01, 1104–7089. Livsmedelsverket, 182 s.

[5] Livsmedelsverket, 2020: Natrium/Salt. <www.livsmedelsverket.se/livsmedel-och-innehall/naringsamne/salt-och-mineraler1/natrium> åtkommen den 14 oktober 2020.

[6] Cronan, C.S., 2009: Biogeochemistry of Inland Waters. I G.E. Likens (red): Major Cations (Ca, Mg, Na, K, Al). Encyclopedia of Inland Waters, 354–360.

[7] Löfgren, S., 2000: Vägsaltets effekter på mark- och vattenkemin i små skogsområden i sydöstra Sverige. Vägverkets publikation 2000:35. Vägverket, 47 s.

Senast ändrad 2024-01-29

Skriv ut