Handledning Bedömningsgrunder för grundvatten

Natrium – översiktlig statistik med regional indelning

För vissa områden eller typer av provtagningsplatser finns inte så mycket data, vilket innebär att de statistiska fördelningarna är mycket osäkra. Detsamma gäller för medelvärden och standardavvikelser om en stor andel av analyserna ligger under detektionsgränsen eller kvantifieringsgränsen. Om det finns flera analyser från samma provtagningspunkt har medelvärden använts vid beräkningarna.
J – grundvatten i jordlager
B – grundvatten i berggrund
< – under detektionsgräns eller kvantifieringsgräns vid analys

Natrium
Na (mg/l)

Percentilgränser Tillståndsklass (%)
Antal Medel Stdav P5 P10 Q1 Median Q3 P90 P95 1 2 3 4 5a 5b
Region A J Större vattentäkt jord 230 21,7 34,8 5,1 7,5 10,2 15,0 23,5 36,2 52,3 3,5 19,6 71,3 4,3 0,9 0,4
J Enskild brunn jord 2 020 35,6 115,4 4,9 6,1 8,8 14,5 27,1 81,8 150,0 5,1 25,5 54,4 6,5 6,2 2,3
J Källa 68 98,0 600,6 3,9 5,4 8,4 15,9 24,6 64,0 130,0 5,9 30,9 52,9 1,5 7,4 1,5
J Rör 16 494,6 1767,3 3,4 4,3 5,3 14,7 20,0 590,0 7100,0 12,5 31,3 37,5 6,3 12,5
B Större vattentäkt berg 256 39,5 56,4 4,8 6,0 10,1 19,0 43,2 103,5 159,9 6,3 18,0 53,1 11,7 9,0 2,0
B Enskild brunn berg 2 406 80,5 143,1 6,3 8,1 12,0 27,0 97,0 210,0 300,0 2,1 15,4 43,8 14,2 13,3 11,1
J 2 347 39,1 208,4 4,9 6,1 8,9 14,8 26,0 76,0 140,0 5,0 25,2 55,9 6,1 5,6 2,1
B 2 663 76,5 137,7 6,1 7,8 12,0 25,0 91,0 200,0 280,0 2,5 15,7 44,8 14,0 12,8 10,3
Region B J Större vattentäkt jord 491 11,7 8,2 4,8 5,7 7,3 9,8 12,7 19,0 25,0 6,1 47,9 45,4 0,6
J Enskild brunn jord 5 038 10,1 22,5 2,8 3,3 4,5 6,4 9,6 15,0 25,0 32,6 44,6 20,9 1,2 0,5 0,2
J Källa 336 9,1 11,7 3,6 3,9 4,7 6,5 9,3 16,0 23,0 30,1 47,6 21,4 0,6 0,3
J Rör 53 10,2 11,1 2,4 3,4 4,8 7,2 10,5 16,1 36,0 28,3 41,5 28,3 1,9
B Större vattentäkt berg 269 13,7 7,6 6,6 7,4 8,9 11,0 15,6 23,6 27,1 0,7 38,7 59,9 0,7
B Enskild brunn berg 5 711 16,8 26,0 4,5 5,5 7,3 9,9 14,0 31,4 58,0 6,9 43,9 42,9 4,4 1,6 0,2
J 5 937 10,2 21,1 2,9 3,4 4,6 6,7 9,9 16,0 25,0 30,2 45,0 23,0 1,1 0,5 0,1
B 5 980 16,7 25,5 4,5 5,5 7,4 9,9 14,0 30,0 57,0 6,7 43,6 43,7 4,3 1,5 0,2
Region C J Större vattentäkt jord 154 14,5 6,2 6,7 8,2 9,7 13,4 18,0 22,5 27,0 1,9 25,3 72,7
J Enskild brunn jord 2 257 29,3 57,1 4,7 5,9 9,2 16,0 27,5 61,0 100,0 6,1 22,4 58,7 7,6 3,4 1,7
J Källa 166 16,0 16,8 4,5 6,6 8,8 11,5 16,6 28,1 41,0 6,6 31,9 57,2 3,6 0,6
J Rör 15 22,3 31,6 4,1 4,2 6,3 9,1 27,2 65,8 119,7 13,3 40,0 33,3 6,7 6,7
B Större vattentäkt berg 53 35,6 30,1 8,2 9,4 14,0 24,9 48,2 63,1 120,0 11,3 64,2 18,9 5,7
B Enskild brunn berg 4 631 73,2 106,2 7,6 10,0 19,0 45,0 88,5 160,0 220,0 1,4 7,9 44,1 25,7 14,3 6,7
J 2 608 27,5 53,6 4,7 6,0 9,1 15,0 26,0 55,5 92,0 6,0 23,5 59,1 6,9 3,0 1,5
B 4 684 72,8 105,7 7,6 10,0 19,0 44,0 88,0 155,0 220,0 1,4 7,9 44,3 25,6 14,2 6,6
Region D J Större vattentäkt jord 16 13,3 6,9 6,7 7,3 8,9 10,3 17,7 22,0 32,2 50,0 50,0
J Enskild brunn jord 500 20,8 36,6 3,1 3,9 5,7 9,6 17,3 41,5 88,1 18,4 34,6 38,4 4,2 3,2 1,2
J Källa 83 10,2 9,0 4,0 4,7 5,5 7,1 10,0 22,0 32,0 14,5 60,2 24,1 1,2
J Rör 6 8,9 5,3 1,9 1,9 5,9 8,0 13,5 16,5 16,5 16,7 50,0 33,3
B Större vattentäkt berg 5 16,0 3,1 10,9 10,9 15,7 16,8 18,2 18,4 18,4 100,0
B Enskild brunn berg 1 113 45,2 55,0 6,4 7,9 12,0 25,0 56,0 110,0 145,0 2,2 15,6 53,5 17,0 9,3 2,3
J 605 19,0 33,7 3,2 4,0 5,8 8,9 16,0 37,0 80,0 17,4 38,7 36,7 3,6 2,6 1,0
B 1 118 45,1 54,9 6,4 7,9 12,0 25,0 56,0 110,0 145,0 2,1 15,6 53,8 16,9 9,3 2,3
Region E J Större vattentäkt jord 308 16,3 15,7 4,2 5,2 7,6 11,8 18,8 30,0 43,7 8,4 32,8 54,9 2,9 1,0
J Enskild brunn jord 3 331 26,5 53,6 3,0 3,8 6,0 11,0 24,0 63,0 98,0 18,0 27,7 41,2 8,2 3,4 1,5
J Källa 358 15,3 59,6 2,4 2,9 4,3 7,3 13,0 25,0 42,0 31,8 35,5 29,1 3,1 0,3 0,3
J Rör 53 26,7 84,4 2,6 3,0 4,3 8,9 21,1 43,7 60,4 30,2 24,5 39,6 3,8 1,9
B Större vattentäkt berg 98 39,7 32,2 5,5 6,6 11,0 30,1 59,5 92,0 110,0 4,1 16,3 44,9 29,6 5,1
B Enskild brunn berg 12 528 58,4 79,5 6,5 8,8 16,0 37,0 73,0 120,0 178,0 2,4 10,3 48,2 24,6 10,5 4,0
J 4 071 24,7 52,8 2,9 3,8 6,0 11,0 22,0 56,6 89,0 18,6 28,8 41,1 7,3 2,9 1,3
B 12 626 58,2 79,3 6,5 8,7 16,0 37,0 73,0 120,0 176,0 2,4 10,4 48,1 24,7 10,4 4,0
Region F J Större vattentäkt jord 113 33,6 72,2 5,5 7,5 10,9 21,5 40,8 55,0 64,3 3,5 19,5 62,8 11,5 1,8 0,9
J Enskild brunn jord 1 488 35,9 57,4 3,7 4,8 7,6 14,0 36,0 99,0 150,0 11,0 25,8 43,1 10,1 7,8 2,2
J Källa 100 22,8 33,3 3,1 3,9 7,4 13,3 24,0 45,5 70,0 17,0 17,0 57,0 7,0 1,0 1,0
J Rör 9 41,3 62,4 3,4 3,4 8,9 20,0 29,9 200,0 200,0 11,1 22,2 44,4 11,1 11,1
B Större vattentäkt berg 18 76,0 34,1 25,0 34,3 55,6 75,1 96,5 126,9 150,0 22,2 55,6 22,2
B Enskild brunn berg 8 880 79,0 84,3 9,5 14,0 28,0 57,9 100,0 160,0 210,0 1,1 4,4 38,2 30,1 20,3 5,9
J 1 717 34,9 57,4 3,7 4,8 7,7 14,0 35,0 92,0 145,0 10,8 24,9 45,3 10,0 6,9 2,0
B 8 898 79,0 84,3 9,5 14,0 28,0 58,0 100,0 160,0 210,0 1,1 4,3 38,2 30,1 20,3 5,9
Region G J Större vattentäkt jord 325 8,6 13,6 1,8 2,0 2,6 4,7 9,2 15,7 24,7 53,8 22,8 20,0 3,1 0,3
J Enskild brunn jord 1 476 10,3 26,8 1,5 1,9 2,8 4,6 8,2 17,0 31,0 54,3 26,4 16,2 1,8 0,9 0,4
J Källa 342 5,2 10,3 1,4 1,7 2,2 2,9 4,4 9,6 17,0 77,8 12,9 8,5 0,6 0,3
J Rör 62 11,6 12,8 1,8 2,5 4,0 7,7 12,0 26,7 40,0 37,1 32,3 25,8 4,8
B Större vattentäkt berg 157 25,4 29,2 2,5 3,1 5,5 11,5 34,0 63,3 84,0 21,7 26,1 34,4 15,9 1,9
B Enskild brunn berg 2 221 45,1 79,7 3,5 4,7 7,8 19,0 54,0 100,0 160,0 11,3 21,4 40,1 16,4 7,3 3,4
J 2 211 9,3 23,1 1,5 1,9 2,6 4,2 7,9 16,0 28,0 57,4 24,0 15,8 1,9 0,7 0,3
B 2 378 43,8 77,5 3,3 4,5 7,7 18,0 52,0 100,0 150,0 12,0 21,7 39,7 16,4 7,0 3,2
Region H J Större vattentäkt jord 26 3,5 2,6 1,7 1,7 1,9 2,9 3,7 7,9 10,5 88,5 3,8 7,7
J Enskild brunn jord 57 4,4 4,6 1,3 1,6 2,1 2,9 4,6 9,6 13,0 80,7 12,3 7,0
J Källa 47 3,6 4,7 1,2 1,4 1,7 2,2 3,3 4,5 17,0 91,5 2,1 6,4
J Rör 13 3,1 1,2 1,7 1,9 2,4 3,0 3,8 4,0 6,2 92,3 7,7
B Större vattentäkt berg 19 18,8 28,4 1,7 2,5 4,2 5,2 14,6 89,5 92,0 47,4 10,5 26,3 15,8
B Enskild brunn berg 148 22,3 35,4 2,1 2,8 4,4 8,5 16,1 72,0 117,0 27,7 27,7 31,8 6,1 6,8
J 144 3,8 4,1 1,4 1,6 1,9 2,6 3,8 6,6 11,7 86,8 6,9 6,3
B 167 21,9 34,7 2,1 2,8 4,2 8,4 16,0 72,0 110,0 29,9 25,7 31,1 7,2 6,0
Region I J Större vattentäkt jord 159 3,4 3,9 1,1 1,2 1,7 2,5 3,6 6,5 7,8 83,6 14,5 1,9
J Enskild brunn jord 573 4,3 7,2 1,1 1,3 1,9 2,7 4,2 7,8 11,0 82,7 11,3 5,6 0,2 0,2
J Källa 249 2,5 2,4 1,0 1,2 1,5 1,9 2,7 4,1 5,6 93,6 4,8 1,6
J Rör 40 4,3 12,6 1,1 1,2 1,5 1,9 3,2 4,7 4,9 97,5 2,5
B Större vattentäkt berg 136 5,6 4,5 1,6 1,9 2,9 4,8 6,6 9,9 13,0 54,4 36,0 9,6
B Enskild brunn berg 780 11,6 22,1 1,9 2,4 3,7 6,4 12,0 21,5 34,5 39,1 28,3 29,9 1,9 0,5 0,3
J 1 022 3,7 6,3 1,1 1,3 1,7 2,4 3,7 6,2 9,3 86,0 9,9 3,8 0,2 0,1
B 916 10,7 20,5 1,8 2,3 3,6 5,9 11,0 20,0 32,0 41,4 29,5 26,9 1,6 0,4 0,2
Region J J Större vattentäkt jord 5 2,8 2,9 1,1 1,1 1,4 1,6 1,7 8,0 8,0 80,0 20,0
J Enskild brunn jord 23 2,2 1,9 0,9 1,1 1,3 1,9 2,2 2,9 4,9 95,7 4,3
J Källa 23 2,3 0,9 1,6 1,6 1,7 2,0 2,6 2,9 3,4 95,7 4,3
J Rör 3 4,1 2,8 2,0 2,0 2,0 3,0 7,2 7,2 7,2 66,7 33,3
B Större vattentäkt berg 10 8,6 10,1 2,3 2,8 4,1 4,7 9,0 23,6 36,4 60,0 20,0 20,0
B Enskild brunn berg 30 9,9 12,4 2,3 2,5 3,2 5,1 8,5 26,5 34,0 46,7 33,3 16,7 3,3
J 54 2,4 1,7 1,1 1,2 1,6 2,0 2,5 3,4 7,2 92,6 5,6 1,9
B 40 9,5 11,8 2,3 2,5 3,3 5,0 8,6 26,5 35,2 50,0 30,0 17,5 2,5
Bottenviken J Större vattentäkt jord 137 5,7 8,3 1,5 1,8 2,3 3,5 5,6 10,7 15,4 68,6 20,4 9,5 1,5
J Enskild brunn jord 555 5,5 11,8 1,1 1,4 1,9 2,9 4,8 8,1 14,2 77,3 15,7 5,4 1,1 0,5
J Källa 136 2,5 2,0 1,2 1,3 1,6 1,9 2,6 4,1 6,4 91,9 5,9 2,2
J Rör 14 2,8 1,7 1,1 1,2 1,7 2,2 3,3 5,0 7,2 92,9 7,1
B Större vattentäkt berg 111 17,0 28,0 2,3 2,6 3,3 5,3 13,3 50,0 78,0 45,9 27,9 15,3 9,0 1,8
B Enskild brunn berg 631 41,5 95,1 2,3 2,8 4,4 11,0 48,0 97,0 150,0 28,1 19,8 27,7 14,9 6,2 3,3
J 842 5,0 10,2 1,2 1,4 1,9 2,7 4,6 7,7 13,0 78,5 14,7 5,5 1,0 0,4
B 742 37,8 88,8 2,3 2,7 4,2 9,5 45,0 88,0 140,0 30,7 21,0 25,9 14,0 5,5 2,8
Bottenhavet J Större vattentäkt jord 339 7,4 12,6 1,4 1,6 2,3 3,8 7,9 14,0 19,3 59,6 20,1 17,7 2,4 0,3
J Enskild brunn jord 1 441 10,6 30,0 1,4 1,8 2,8 4,5 8,4 17,0 30,0 54,7 25,5 16,9 1,5 0,7 0,6
J Källa 486 4,4 8,8 1,2 1,4 1,8 2,5 3,7 7,4 13,0 83,7 9,3 6,4 0,4 0,2
J Rör 89 9,9 13,9 1,4 1,6 2,7 4,8 9,5 26,0 40,0 53,9 22,5 19,1 4,5
B Större vattentäkt berg 198 16,5 22,1 1,7 2,2 4,3 6,9 16,6 52,0 63,3 34,3 28,3 27,3 9,6 0,5
B Enskild brunn berg 2 309 36,3 64,2 2,7 3,7 6,3 14,0 41,0 89,3 140,0 17,2 23,1 38,5 12,6 6,1 2,5
J 2 359 8,9 24,6 1,4 1,7 2,3 3,9 7,5 14,6 25,0 61,3 21,3 15,0 1,5 0,5 0,4
B 2 507 34,8 62,2 2,5 3,5 6,0 13,0 39,0 83,0 130,0 18,6 23,5 37,7 12,3 5,6 2,3
N Östersjön J Större vattentäkt jord 272 23,0 48,8 4,5 5,6 8,6 13,2 23,7 43,8 56,6 7,4 27,6 57,7 5,5 1,5 0,4
J Enskild brunn jord 3 318 31,6 59,3 3,2 4,2 6,9 13,0 31,0 80,0 120,0 14,6 26,4 41,9 10,0 5,2 1,9
J Källa 288 16,9 24,3 2,2 2,9 4,8 9,7 19,9 37,0 52,0 25,7 26,7 41,7 4,9 0,7 0,3
J Rör 66 16,8 27,9 1,9 2,2 3,4 7,7 20,0 43,7 60,4 39,4 22,7 31,8 4,5 1,5
B Större vattentäkt berg 56 41,9 38,6 3,7 5,3 8,6 27,0 73,2 96,5 120,0 7,1 23,2 30,4 32,1 7,1
B Enskild brunn berg 16 850 69,4 80,2 7,9 11,0 23,0 49,0 88,0 140,0 190,0 1,5 6,4 42,6 28,9 15,7 4,8
J 3 959 29,6 56,5 3,0 4,0 6,8 12,0 29,0 73,0 110,0 15,3 26,5 42,8 9,2 4,5 1,7
B 16 906 69,3 80,1 7,9 11,0 23,0 49,0 88,0 140,0 190,0 1,6 6,5 42,6 28,9 15,7 4,7
S Östersjön J Större vattentäkt jord 391 17,1 27,9 4,8 5,6 8,1 11,2 17,6 31,0 44,0 5,6 34,8 55,8 2,8 0,8 0,3
J Enskild brunn jord 5 646 20,1 75,3 3,2 3,9 5,4 8,5 15,0 35,0 71,5 20,5 37,9 34,6 3,4 2,7 0,9
J Källa 356 26,0 263,4 3,6 3,9 5,1 7,4 12,1 21,8 32,9 23,6 44,9 28,7 1,4 1,1 0,3
J Rör 56 147,4 949,2 3,4 4,1 4,9 7,1 12,2 21,4 78,0 26,8 39,3 28,6 1,8 3,6
B Större vattentäkt berg 392 28,1 42,0 5,4 7,3 9,6 15,2 27,0 59,1 103,5 3,3 25,5 56,6 8,9 4,8 0,8
B Enskild brunn berg 8 134 45,0 96,9 5,2 6,4 8,8 14,0 43,0 110,0 180,0 4,2 27,9 45,2 11,4 7,0 4,3
J 6 492 21,3 128,6 3,3 3,9 5,5 8,6 15,0 33,7 66,0 19,8 38,1 35,5 3,2 2,4 0,9
B 8 527 44,3 95,1 5,2 6,4 8,8 14,0 42,0 110,0 180,0 4,2 27,8 45,7 11,3 6,9 4,2
Västerhavet J Större vattentäkt jord 523 13,9 12,0 4,9 6,3 8,2 10,8 15,6 23,7 31,0 5,5 38,4 54,3 1,5 0,2
J Enskild brunn jord 5 488 20,7 39,8 2,9 3,6 5,5 9,7 19,0 41,0 76,0 21,1 30,1 40,5 4,8 2,4 1,0
J Källa 486 14,0 51,7 2,6 3,4 4,9 7,8 13,0 22,0 34,0 25,1 39,9 32,5 1,6 0,6 0,2
J Rör 40 30,8 98,1 1,4 2,3 4,6 8,5 14,6 52,5 93,4 27,5 32,5 30,0 5,0 2,5 2,5
B Större vattentäkt berg 199 31,7 39,8 6,6 8,2 9,9 15,0 34,6 80,1 118,7 1,5 24,1 56,3 12,1 5,0 1,0
B Enskild brunn berg 9 685 54,6 87,5 5,6 7,0 11,0 26,0 65,0 130,0 190,0 3,5 17,8 46,2 18,0 9,8 4,8
J 6 557 19,7 40,0 2,9 3,7 5,6 9,7 18,0 38,0 68,0 20,2 31,6 40,9 4,3 2,1 0,9
B 9 885 54,1 86,8 5,6 7,0 11,0 25,5 65,0 130,0 190,0 3,4 17,9 46,4 17,8 9,7 4,7
Sverige J Större vattentäkt jord 2 039 14,0 24,2 2,0 2,6 5,5 9,8 15,7 26,3 38,9 22,3 29,9 44,7 2,5 0,5 0,1
J Enskild brunn jord 17 360 21,4 57,4 2,4 3,2 5,0 8,8 18,0 44,0 83,0 24,4 31,0 35,6 5,0 2,8 1,1
J Källa 1 815 13,2 120,3 1,5 1,8 2,7 5,5 10,0 20,2 31,0 46,7 27,4 23,5 1,7 0,6 0,2
J Rör 279 42,1 427,4 1,6 1,9 3,4 6,7 13,9 31,3 54,1 41,6 26,2 26,9 3,6 0,4 1,4
B Större vattentäkt berg 1 084 25,3 35,9 2,9 4,3 7,4 12,2 27,2 61,5 92,0 14,1 25,9 45,5 10,4 3,6 0,5
B Enskild brunn berg 39 721 57,8 85,6 5,4 7,1 12,0 31,9 73,0 130,0 190,0 4,1 15,2 43,6 21,1 11,6 4,5
J 21 581 20,2 79,3 2,1 2,9 4,8 8,6 17,0 39,0 74,0 26,3 30,6 35,3 4,4 2,4 0,9
B 40 809 56,9 84,9 5,3 7,0 12,0 31,0 72,0 130,0 183,3 4,3 15,5 43,6 20,8 11,4 4,4
ALLA J+B 66 060 44,3 85,6 3,2 4,5 8,0 17,5 53,0 110,0 160,0 11,9 20,8 40,7 15,1 8,2 3,2

Senast ändrad 2024-01-29

Skriv ut