Handledning Bedömningsgrunder för grundvatten

Mangan – referenser

[1] Andersson, M., Carlsson, M., Ladenberger, A., Morris, G., Sadeghi, M. & Uhlbäck, J., 2014: Geokemisk atlas över Sverige. Sveriges geologiska undersökning, 208 s.

[2] SGU, 2022: Grundvattenobservationer – databas. Sverige. 2022-06-13.

[3] Sohlenius, G., 2011: Sulfidjordar och sura sulfatjordar – vad gör SGU? SGU-rapport 2011:12. Sveriges geologiska undersökning, 20 s.

[4] Becher, M., Sohlenius, G. & Öhrling, C., 2019: Sur sulfatjord– egenskaper och utbredning. SGU-rapport 2019:13. Sveriges geologiska undersökning, 37 s.

[5] Livsmedelsverket 2023: Tolka resultatet av din dricksvattenanalys, Livsmedelsverket. <www.livsmedelsverket.se/livsmedel-och-innehall/dricksvatten/egen-brunn2/vattenprov-och-analys-av-ditt-dricksvatten/tolka-ditt-vattenanalysresultat> åtkommen den 27 februari 2023.

[6] Schulte-Herbrüggen, H. M. A., Christensen, J., Olofsson, B. & Morey Strömberg, A., 2022: Dricksvatten från små dricksvattenanläggningar för privat bruk. Livsmedelsverkets externa rapportserie E 2022 nr 01, 1104–7089. Livsmedelsverket, 182 s.

[7] Ljung, K., Vahter, M. & Berglund, M., 2007: Manganese in drinking water. IMM-rapport 1/2007. Karolinska institutet, 69 s.

[8] Socialstyrelsen & Karolinska institutet, 2009: Miljöhälsorapport 2009. Socialstyrelsen ,224 s.
[9] Bjørklund, G., Chartrand, M. S. & Aaseth, J., 2017: Manganese exposure and neurotoxic effects in children. Environmental Research (155) 380–384.

[10] Kullar, S.S., Shao, K., Surette, C., Foucher, D., Mergler, D., Cormier, P., Bellinger, D.C., Barbeau, B., Sauvé, S. & Bouchard, M.F., 2019: A benchmark concentration analysis for manganese in drinking water and IQ deficits in children. Environment International (130), 104889.

[11] WHO, 2022: Guidelines for drinking‑water quality. Fourth edition incorporating the first and second addenda. World Health Organization, 614 s.

[12] Giblin, A. E., 2009: Biogeochemistry of Inland Waters. I G.E. Likens (red): Iron and Manganese. Encyclopedia of Inland Waters, 368–377.

Senast ändrad 2024-01-29

Skriv ut