Handledning Bedömningsgrunder för grundvatten

Mangan – översiktlig statistik med regional indelning

För vissa områden eller typer av provtagningsplatser finns inte så mycket data, vilket innebär att de statistiska fördelningarna är mycket osäkra. Detsamma gäller för medelvärden och standardavvikelser om en stor andel av analyserna ligger under detektionsgränsen eller kvantifieringsgränsen. Om det finns flera analyser från samma provtagningspunkt har medelvärden använts vid beräkningarna.
J – grundvatten i jordlager
B – grundvatten i berggrund
< – under detektionsgräns eller kvantifieringsgräns vid analys

Mangan
Mn (mg/l)

Percentilgränser Tillståndsklass (%)
Antal Medel Stdav P5 P10 Q1 Median Q3 P90 P95 1 2 3 4 5
Region A J Större vattentäkt jord 245 0,121 0,150 < 0,000 0,009 0,051 0,196 0,360 0,430 49,4 11,4 26,5 4,1 8,6
J Enskild brunn jord 2 073 0,074 0,248 < < < 0,005 0,060 0,180 0,330 71,6 10,9 11,8 1,6 4,1
J Källa 68 1,872 14,577 < < < 0,006 0,063 0,270 0,583 73,5 4,4 13,2 8,8
J Rör 16 0,114 0,140 0,000 0,005 0,019 0,065 0,148 0,330 0,485 43,8 25,0 18,8 6,3 6,3
B Större vattentäkt berg 271 0,078 0,181 < < 0,002 0,018 0,070 0,219 0,310 70,5 8,1 16,2 1,5 3,7
B Enskild brunn berg 2 746 0,070 0,214 < < < 0,011 0,057 0,170 0,300 71,3 11,8 11,8 1,7 3,4
J 2 415 0,130 2,458 < < < 0,010 0,070 0,210 0,370 69,2 10,8 13,5 1,9 4,6
B 3 018 0,070 0,211 < < < 0,012 0,058 0,170 0,300 71,2 11,5 12,2 1,7 3,4
Region B J Större vattentäkt jord 542 0,135 0,233 < < 0,001 0,023 0,158 0,453 0,603 58,5 7,9 17,7 3,9 12,0
J Enskild brunn jord 6 299 0,123 0,665 < < < 0,011 0,060 0,210 0,480 69,9 12,0 10,2 1,9 6,0
J Källa 356 0,080 0,236 < < < 0,004 0,034 0,214 0,462 76,7 7,3 7,6 2,5 5,9
J Rör 53 0,249 0,387 0,002 0,004 0,018 0,120 0,300 0,480 1,250 34,0 9,4 32,1 7,5 17,0
B Större vattentäkt berg 304 0,858 10,578 0,000 0,002 0,080 0,179 0,346 0,567 0,710 19,4 11,2 38,5 10,9 20,1
B Enskild brunn berg 7 847 0,242 0,622 < < 0,011 0,100 0,270 0,600 0,910 36,9 13,0 27,0 6,1 17,0
J 7 269 0,123 0,626 < < < 0,012 0,064 0,249 0,510 69,2 11,4 10,8 2,1 6,5
B 8 151 0,265 2,132 < < 0,013 0,100 0,270 0,600 0,900 36,2 12,9 27,5 6,3 17,1
Region C J Större vattentäkt jord 158 0,121 0,446 < < 0,000 0,003 0,047 0,240 0,497 75,3 3,2 12,0 2,5 7,0
J Enskild brunn jord 2 647 0,109 0,267 < < < 0,026 0,100 0,280 0,460 61,2 12,5 16,8 2,9 6,7
J Källa 184 0,046 0,101 < < 0,001 0,009 0,040 0,137 0,238 78,3 7,6 10,3 1,6 2,2
J Rör 15 0,274 0,651 0,001 0,011 0,035 0,042 0,129 0,577 2,550 60,0 6,7 13,3 20,0
B Större vattentäkt berg 80 0,318 0,402 0,006 0,037 0,105 0,170 0,409 0,662 1,412 15,0 6,3 48,8 5,0 25,0
B Enskild brunn berg 5 660 0,173 0,482 < < 0,011 0,070 0,210 0,420 0,630 42,3 15,0 25,4 6,2 11,1
J 3 020 0,107 0,279 < < < 0,021 0,100 0,270 0,460 62,9 11,6 16,1 2,8 6,5
B 5 740 0,175 0,481 < < 0,012 0,070 0,210 0,430 0,630 41,9 14,9 25,7 6,2 11,3
Region D J Större vattentäkt jord 17 0,153 0,208 < < < 0,108 0,193 0,280 0,860 41,2 52,9 5,9
J Enskild brunn jord 535 0,126 0,329 < < < 0,016 0,100 0,360 0,610 63,7 10,5 14,2 2,4 9,2
J Källa 83 0,034 0,085 < < < 0,001 0,020 0,118 0,160 79,5 8,4 10,8 1,2
J Rör 6 0,167 0,173 0,015 0,015 0,027 0,121 0,242 0,478 0,478 33,3 50,0 16,7
B Större vattentäkt berg 5 0,258 0,300 0,064 0,064 0,090 0,162 0,188 0,787 0,787 40,0 40,0 20,0
B Enskild brunn berg 1 484 0,168 0,286 < < 0,020 0,070 0,210 0,440 0,620 41,1 15,0 25,9 5,8 12,2
J 641 0,115 0,306 < < < 0,010 0,100 0,300 0,570 64,9 9,8 15,1 2,0 8,1
B 1 489 0,168 0,286 < < 0,020 0,070 0,210 0,445 0,625 41,0 15,1 25,9 5,8 12,2
Region E J Större vattentäkt jord 342 0,102 0,225 < < 0,000 0,014 0,098 0,313 0,480 66,4 8,8 14,3 4,1 6,4
J Enskild brunn jord 3 871 0,140 0,427 < < < 0,030 0,140 0,364 0,560 56,4 12,6 17,9 4,1 8,9
J Källa 414 0,092 0,249 < < < 0,006 0,070 0,250 0,441 69,8 10,9 10,9 2,4 6,0
J Rör 53 0,192 0,316 0,000 0,006 0,028 0,079 0,239 0,430 0,583 39,6 17,0 26,4 5,7 11,3
B Större vattentäkt berg 111 0,183 0,212 < 0,000 0,026 0,110 0,280 0,410 0,628 36,9 9,0 31,5 10,8 11,7
B Enskild brunn berg 16 242 0,193 0,489 < < 0,009 0,080 0,230 0,480 0,700 39,7 14,4 26,4 6,0 13,5
J 4 701 0,133 0,401 < < < 0,030 0,130 0,350 0,540 58,2 12,2 17,1 4,0 8,5
B 16 353 0,193 0,487 < < 0,010 0,080 0,230 0,480 0,700 39,7 14,4 26,4 6,1 13,5
Region F J Större vattentäkt jord 121 0,036 0,068 < < 0,000 0,005 0,037 0,130 0,153 78,5 5,0 15,7 0,8
J Enskild brunn jord 1 519 0,086 0,212 < < < 0,019 0,090 0,210 0,350 63,7 12,6 17,0 2,3 4,3
J Källa 104 0,029 0,116 < < < 0,002 0,012 0,053 0,120 88,5 4,8 5,8 1,0
J Rör 9 0,118 0,136 0,000 0,000 0,031 0,059 0,132 0,390 0,390 44,4 11,1 33,3 11,1
B Större vattentäkt berg 23 0,159 0,129 < 0,010 0,060 0,164 0,220 0,288 0,290 17,4 26,1 52,2 4,3
B Enskild brunn berg 11 019 0,105 0,232 < < 0,003 0,051 0,130 0,240 0,340 47,4 18,9 27,3 2,8 3,6
J 1 760 0,079 0,200 < < < 0,013 0,082 0,200 0,310 66,1 11,6 16,4 2,0 3,9
B 11 042 0,105 0,232 < < 0,003 0,051 0,130 0,240 0,340 47,3 18,9 27,4 2,8 3,6
Region G J Större vattentäkt jord 380 0,106 0,723 < < 0,000 0,003 0,043 0,188 0,380 76,6 6,1 11,3 1,1 5,0
J Enskild brunn jord 1 896 0,090 0,384 < < < 0,006 0,053 0,230 0,390 72,6 9,6 10,1 2,8 5,0
J Källa 501 0,026 0,143 < < < < 0,010 0,040 0,100 91,2 3,2 4,0 0,6 1,0
J Rör 63 26,415 204,213 0,002 0,004 0,014 0,071 0,209 0,588 0,930 46,0 11,1 27,0 3,2 12,7
B Större vattentäkt berg 204 0,547 5,949 < < 0,002 0,058 0,176 0,385 0,520 46,1 14,7 25,5 4,4 9,3
B Enskild brunn berg 4 470 0,133 0,350 < < < 0,055 0,150 0,320 0,460 45,9 17,5 25,7 4,4 6,6
J 2 846 0,664 30,397 < < < 0,003 0,043 0,190 0,370 75,8 8,0 9,6 2,2 4,4
B 4 674 0,151 1,289 < < < 0,056 0,155 0,320 0,460 45,9 17,4 25,7 4,4 6,7
Region H J Större vattentäkt jord 29 0,205 0,574 < < 0,000 0,012 0,072 0,420 2,070 72,4 6,9 6,9 3,4 10,3
J Enskild brunn jord 69 0,109 0,255 < < < 0,003 0,035 0,410 0,715 78,3 1,4 7,2 2,9 10,1
J Källa 51 0,014 0,042 < < 0,000 0,001 0,013 0,026 0,038 96,1 3,9
J Rör 13 0,395 0,648 < 0,001 0,005 0,038 0,660 1,500 1,900 61,5 7,7 30,8
B Större vattentäkt berg 24 0,137 0,344 < < 0,002 0,027 0,055 0,492 0,587 70,8 12,5 4,2 12,5
B Enskild brunn berg 362 0,158 0,718 < < < 0,028 0,090 0,270 0,400 59,1 16,6 15,2 3,9 5,2
J 163 0,119 0,356 < < < 0,003 0,030 0,310 0,715 81,6 2,5 5,5 1,8 8,6
B 386 0,156 0,701 < < < 0,027 0,085 0,270 0,410 59,8 16,3 14,5 3,6 5,7
Region I J Större vattentäkt jord 191 1,935 18,834 < < < 0,001 0,029 0,171 0,308 80,6 4,7 8,4 3,7 2,6
J Enskild brunn jord 960 0,130 0,998 < < < 0,010 0,050 0,195 0,362 70,6 13,2 10,0 1,6 4,6
J Källa 303 0,049 0,345 < < < 0,000 0,004 0,050 0,150 89,1 4,3 3,3 1,0 2,3
J Rör 41 0,068 0,120 0,001 0,002 0,005 0,014 0,037 0,230 0,325 75,6 2,4 14,6 2,4 4,9
B Större vattentäkt berg 165 1,248 10,678 < < < 0,008 0,120 0,230 0,421 64,2 9,7 18,2 1,2 6,7
B Enskild brunn berg 1 557 0,146 0,254 < < < 0,050 0,200 0,390 0,600 48,6 12,7 22,5 6,3 10,0
J 1 496 0,342 6,791 < < < 0,002 0,040 0,180 0,310 75,8 10,0 8,6 1,7 3,9
B 1 722 0,252 3,321 < < < 0,049 0,190 0,390 0,600 50,1 12,4 22,1 5,8 9,6
Region J J Större vattentäkt jord 5 0,000 0,000 < < < < < < < 100,0
J Enskild brunn jord 25 0,017 0,043 < < < < 0,002 0,064 0,099 88,0 8,0 4,0
J Källa 24 0,009 0,021 0,000 0,000 0,000 0,001 0,006 0,047 0,049 95,8 4,2
J Rör 4 34,009 67,495 0,004 0,004 0,103 0,390 67,915 135,251 135,251 25,0 25,0 50,0
B Större vattentäkt berg 10 0,061 0,100 < < < 0,010 0,106 0,221 0,314 70,0 20,0 10,0
B Enskild brunn berg 71 0,109 0,170 < < 0,005 0,051 0,120 0,260 0,460 46,5 21,1 23,9 1,4 7,0
J 58 2,357 17,756 < < < 0,000 0,006 0,088 0,201 87,9 5,2 3,4 3,4
B 81 0,103 0,164 < < 0,002 0,050 0,120 0,260 0,440 49,4 18,5 23,5 2,5 6,2
Bottenviken J Större vattentäkt jord 163 0,055 0,200 < < < 0,001 0,020 0,150 0,274 82,8 3,7 9,2 1,2 3,1
J Enskild brunn jord 745 0,112 0,547 < < < 0,018 0,060 0,230 0,440 69,5 11,9 10,3 2,6 5,6
J Källa 170 0,028 0,173 < < < 0,000 0,006 0,055 0,100 89,4 5,3 4,1 0,6 0,6
J Rör 15 118,980 417,084 0,001 0,002 0,004 0,022 0,209 135,251 1621,333 66,7 13,3 20,0
B Större vattentäkt berg 150 0,695 6,937 < < 0,001 0,049 0,177 0,390 0,520 50,0 12,7 22,7 5,3 9,3
B Enskild brunn berg 1 293 0,123 0,340 < < < 0,050 0,145 0,300 0,440 49,3 17,0 23,6 4,0 6,1
J 1 093 1,722 49,213 < < < 0,005 0,050 0,190 0,360 74,6 9,5 9,2 2,0 4,7
B 1 443 0,182 2,260 < < 0,000 0,050 0,150 0,310 0,440 49,3 16,6 23,5 4,2 6,4
Bottenhavet J Större vattentäkt jord 402 0,079 0,262 < < 0,000 0,002 0,042 0,194 0,339 76,9 6,2 10,7 1,5 4,7
J Enskild brunn jord 1 959 0,100 0,709 < < < 0,003 0,043 0,220 0,400 75,6 7,6 9,3 2,5 5,0
J Källa 661 0,021 0,102 < < < 0,000 0,008 0,030 0,100 92,6 2,3 3,6 0,6 0,9
J Rör 91 0,246 0,771 0,001 0,003 0,011 0,039 0,201 0,579 0,870 53,8 8,8 20,9 3,3 13,2
B Större vattentäkt berg 238 0,085 0,164 < < 0,000 0,018 0,115 0,228 0,413 61,8 10,9 20,6 1,3 5,5
B Enskild brunn berg 4 876 0,140 0,404 < < < 0,050 0,160 0,330 0,490 47,4 16,2 24,5 4,7 7,1
J 3 117 0,085 0,588 < < < 0,002 0,032 0,180 0,370 78,7 6,3 8,7 2,0 4,3
B 5 114 0,137 0,396 < < < 0,050 0,150 0,330 0,480 48,1 16,0 24,3 4,6 7,1
N Östersjön J Större vattentäkt jord 295 0,082 0,180 < < 0,000 0,006 0,080 0,230 0,461 70,2 6,4 15,9 1,4 6,1
J Enskild brunn jord 3 440 0,109 0,251 < < < 0,025 0,110 0,295 0,483 60,1 12,3 17,6 3,4 6,6
J Källa 310 0,071 0,181 < < < 0,005 0,050 0,235 0,374 74,2 8,4 10,6 2,6 4,2
J Rör 66 0,179 0,294 0,000 0,005 0,018 0,078 0,242 0,430 0,478 40,9 16,7 24,2 6,1 12,1
B Större vattentäkt berg 69 0,145 0,174 < < 0,020 0,086 0,220 0,345 0,469 39,1 14,5 34,8 4,3 7,2
B Enskild brunn berg 21 182 0,131 0,342 < < 0,001 0,060 0,160 0,310 0,460 45,4 17,2 26,5 4,1 6,8
J 4 126 0,105 0,243 < < < 0,020 0,107 0,290 0,470 61,6 11,6 17,1 3,2 6,4
B 21 251 0,131 0,342 < < 0,001 0,060 0,160 0,310 0,460 45,4 17,1 26,6 4,1 6,8
S Östersjön J Större vattentäkt jord 427 0,141 0,317 < < 0,002 0,033 0,178 0,394 0,547 56,0 8,9 20,6 4,9 9,6
J Enskild brunn jord 6 689 0,102 0,469 < < < 0,010 0,060 0,202 0,420 69,9 11,7 10,9 1,9 5,6
J Källa 379 0,391 6,178 < < < 0,005 0,042 0,210 0,404 75,5 6,9 10,6 2,1 5,0
J Rör 56 0,216 0,392 0,002 0,006 0,023 0,100 0,276 0,430 0,950 37,5 10,7 32,1 7,1 12,5
B Större vattentäkt berg 454 0,184 0,295 < 0,000 0,010 0,079 0,229 0,519 0,680 45,2 8,4 27,1 5,5 13,9
B Enskild brunn berg 10 140 0,193 0,529 < < 0,003 0,055 0,220 0,510 0,792 47,2 12,5 21,4 5,1 13,8
J 7 594 0,120 1,451 < < < 0,010 0,069 0,230 0,440 69,1 11,3 11,7 2,1 5,8
B 10 595 0,193 0,521 < < 0,004 0,056 0,220 0,510 0,790 47,1 12,4 21,6 5,2 13,8
Västerhavet J Större vattentäkt jord 581 0,118 0,228 < < 0,000 0,018 0,135 0,390 0,531 62,1 7,7 16,9 3,8 9,5
J Enskild brunn jord 6 746 0,129 0,574 < < < 0,020 0,093 0,290 0,500 62,2 13,1 15,0 2,8 7,0
J Källa 549 0,075 0,241 < < < 0,004 0,040 0,150 0,420 76,5 9,3 7,7 1,3 5,3
J Rör 40 0,205 0,396 0,001 0,002 0,016 0,046 0,233 0,460 1,010 52,5 5,0 25,0 2,5 15,0
B Större vattentäkt berg 221 0,215 0,233 < 0,001 0,060 0,159 0,290 0,450 0,628 22,6 11,3 41,6 10,0 14,5
B Enskild brunn berg 13 127 0,213 0,524 < < 0,018 0,090 0,253 0,530 0,760 36,7 14,1 27,7 6,5 15,0
J 7 936 0,124 0,537 < < < 0,020 0,090 0,290 0,500 63,2 12,4 14,7 2,7 7,1
B 13 349 0,213 0,521 < < 0,018 0,093 0,260 0,525 0,760 36,5 14,1 27,9 6,6 15,0
Sverige J Större vattentäkt jord 2 250 0,376 6,280 < < 0,000 0,010 0,110 0,312 0,505 66,3 7,1 16,0 3,0 7,7
J Enskild brunn jord 20 491 0,114 0,514 < < < 0,016 0,080 0,260 0,470 66,1 11,8 13,3 2,6 6,3
J Källa 2 131 0,112 2,614 < < < 0,001 0,020 0,118 0,270 82,2 6,1 7,0 1,4 3,3
J Rör 282 6,527 96,852 0,002 0,003 0,014 0,062 0,220 0,466 0,870 47,9 10,3 24,8 4,3 12,8
B Större vattentäkt berg 1 265 0,709 7,373 < < 0,005 0,075 0,220 0,437 0,660 44,1 10,5 27,6 5,5 12,3
B Enskild brunn berg 52 735 0,165 0,439 < < 0,003 0,061 0,190 0,400 0,610 44,0 15,3 25,5 4,9 10,3
J 25 242 0,209 10,449 < < < 0,013 0,080 0,260 0,462 67,2 10,8 13,2 2,5 6,2
B 54 004 0,177 1,211 < < 0,003 0,061 0,190 0,400 0,615 44,0 15,2 25,5 5,0 10,3
ALLA J+B 82 935 0,188 5,890 < < < 0,040 0,160 0,367 0,580 51,8 13,7 21,4 4,1 9,0

Senast ändrad 2024-01-29

Skriv ut