Handledning Bedömningsgrunder för grundvatten

Magnesium – referenser

[1] Andersson, M., Carlsson, M., Ladenberger, A., Morris, G., Sadeghi, M. & Uhlbäck, J., 2014: Geokemisk atlas över Sverige. Sveriges geologiska undersökning, 208 s.

[2] SGU, 2022: Grundvattenobservationer – databas. Sverige. 2022-06-13.

[3] Livsmedelsverket, 2023: Tolka resultatet av din dricksvattenanalys, Livsmedelsverket. < www.livsmedelsverket.se/livsmedel-och-innehall/dricksvatten/egen-brunn2/vattenprov-och-analys-av-ditt-dricksvatten/tolka-ditt-vattenanalysresultat> åtkommen den 27 februari 2023.

[4] Schulte-Herbrüggen, H. M. A., Christensen, J., Olofsson, B. & Morey Strömberg, A., 2022: Dricksvatten från små dricksvattenanläggningar för privat bruk. Livsmedelsverkets externa rapportserie E 2022 nr 01, 1104–7089. Livsmedelsverket, 182 s.

5] Nordström, A., 2007: Dricksvatten för en hållbar utveckling. Studentlitteratur, 216 s.

[6] Socialstyrelsen, Institutet för miljömedicin & Miljömedicin Stockholms läns landsting, 2001: Miljöhälsorapport 2001. Socialstyrelsen, 215 s.

[7] WHO, 2005: Nutrients in Drinking Water. World Health Organization,196 s.

[8] WHO, 2009: Calcium and Magnesium in Drinking-water. Public health significance. World Health Organization, 194 s.

[9] Cronan, C.S., 2009: Biogeochemistry of Inland Waters. I G.E. Likens (red): Major Cations (Ca, Mg, Na, K, Al). Encyclopedia of Inland Waters, 354–360.

Senast ändrad 2024-01-29

Skriv ut