Handledning Bedömningsgrunder för grundvatten

Magnesium – översiktlig statistik med regional indelning

För vissa områden eller typer av provtagningsplatser finns inte så mycket data, vilket innebär att de statistiska fördelningarna är mycket osäkra. Detsamma gäller för medelvärden och standardavvikelser om en stor andel av analyserna ligger under detektionsgränsen eller kvantifieringsgränsen. Om det finns flera analyser från samma provtagningspunkt har medelvärden använts vid beräkningarna.
J – grundvatten i jordlager
B – grundvatten i berggrund
< – under detektionsgräns eller kvantifieringsgräns vid analys

Magnesium
Mg (mg/l)

Percentilgränser Tillståndsklass (%)
Antal Medel Stdav P5 P10 Q1 Median Q3 P90 P95 1 2 3 4 5
Region A J Större vattentäkt jord 238 8,2 5,3 1,6 2,6 4,3 7,0 10,7 15,2 20,8 6,7 25,6 38,2 29,0 0,4
J Enskild brunn jord 2 021 8,0 23,3 1,1 1,7 3,0 5,3 9,5 16,0 21,0 12,4 34,5 29,8 21,6 1,7
J Källa 68 8,5 10,2 1,5 2,0 3,2 6,1 11,5 15,1 19,1 10,3 33,8 26,5 26,5 2,9
J Rör 16 19,2 32,3 1,2 1,3 3,2 5,5 13,4 90,0 110,0 12,5 31,3 12,5 31,3 12,5
B Större vattentäkt berg 268 11,5 9,5 1,4 1,8 3,9 8,8 17,9 25,3 30,0 11,2 20,1 23,9 39,2 5,6
B Enskild brunn berg 2 425 13,4 16,8 0,7 1,7 3,6 8,6 19,0 30,0 37,0 12,2 22,3 20,9 34,4 10,2
J 2 356 8,1 21,9 1,2 1,8 3,1 5,5 9,7 16,0 21,0 11,7 33,7 30,5 22,5 1,7
B 2 694 13,2 16,2 0,8 1,7 3,6 8,6 19,0 29,0 36,0 12,1 22,1 21,2 34,9 9,7
Region B J Större vattentäkt jord 513 3,9 2,7 1,5 1,7 2,4 3,4 4,7 6,3 8,1 16,4 62,8 18,9 1,8 0,2
J Enskild brunn jord 5 047 3,5 3,9 0,7 0,9 1,4 2,3 4,1 6,8 9,9 40,8 41,2 13,1 4,6 0,3
J Källa 336 2,7 2,3 0,9 1,1 1,4 2,1 3,2 4,6 6,1 48,2 44,0 6,5 0,9 0,3
J Rör 53 3,2 4,4 0,3 0,5 1,1 1,5 3,2 7,4 13,0 60,4 26,4 7,5 5,7
B Större vattentäkt berg 293 5,6 2,7 2,1 2,8 3,7 4,9 7,2 9,2 10,7 3,4 48,1 41,3 7,2
B Enskild brunn berg 5 718 5,1 4,0 1,2 1,8 2,8 4,3 6,1 8,9 11,5 12,1 48,4 31,9 7,4 0,2
J 5 968 3,4 3,8 0,7 1,0 1,5 2,4 4,1 6,6 9,5 39,4 43,0 13,1 4,2 0,3
B 6 011 5,1 3,9 1,2 1,8 2,9 4,3 6,2 9,0 11,3 11,6 48,4 32,4 7,4 0,2
Region C J Större vattentäkt jord 157 6,0 3,0 2,1 2,5 3,7 5,4 8,4 10,3 11,7 3,2 38,9 45,2 12,7
J Enskild brunn jord 2 268 5,2 6,4 1,1 1,4 2,3 4,0 6,5 10,0 13,2 20,0 41,4 27,7 10,5 0,4
J Källa 166 3,9 2,5 1,3 1,5 2,0 3,2 5,4 7,5 8,6 25,9 46,4 25,3 2,4
J Rör 15 2,8 3,7 0,5 0,6 1,0 1,2 3,0 8,1 14,2 66,7 20,0 6,7 6,7
B Större vattentäkt berg 77 5,8 1,9 2,7 3,7 4,5 5,7 6,5 9,0 9,3 1,3 36,4 59,7 2,6
B Enskild brunn berg 4 670 5,9 8,4 0,8 1,3 2,7 4,6 6,8 10,6 14,0 16,5 37,7 34,6 10,2 1,0
J 2 622 5,2 6,1 1,1 1,4 2,3 4,0 6,5 10,0 13,0 19,7 41,5 28,4 10,0 0,3
B 4 747 5,9 8,3 0,8 1,3 2,7 4,6 6,8 10,1 14,0 16,2 37,7 35,0 10,0 1,0
Region D J Större vattentäkt jord 17 4,8 2,7 2,0 2,7 2,9 3,6 6,4 8,2 12,0 64,7 29,4 5,9
J Enskild brunn jord 501 5,7 4,9 1,0 1,5 2,8 4,5 7,1 11,0 15,0 14,8 42,1 30,9 11,4 0,8
J Källa 83 3,9 2,5 1,3 1,6 2,6 3,5 4,4 6,1 9,0 16,9 63,9 15,7 3,6
J Rör 6 4,5 3,7 0,6 0,6 0,8 4,4 7,9 9,2 9,2 33,3 16,7 50,0
B Större vattentäkt berg 5 6,2 2,6 4,1 4,1 4,1 4,6 8,9 9,3 9,3 60,0 40,0
B Enskild brunn berg 1 112 5,9 4,9 0,6 1,4 2,9 4,8 7,1 12,0 16,5 13,0 39,2 32,6 14,8 0,4
J 607 5,5 4,6 1,1 1,6 2,8 4,2 6,8 10,0 14,0 14,8 45,5 29,0 10,0 0,7
B 1 117 5,9 4,9 0,6 1,4 2,9 4,8 7,1 12,0 16,5 13,0 39,3 32,6 14,8 0,4
Region E J Större vattentäkt jord 332 6,6 4,9 1,5 2,0 3,3 5,3 8,3 12,0 17,5 9,3 36,4 36,7 17,2 0,3
J Enskild brunn jord 3 337 6,9 7,2 0,9 1,3 2,4 5,0 9,2 15,0 19,0 19,4 30,6 28,0 20,8 1,2
J Källa 358 5,0 5,0 0,8 1,1 1,8 3,5 6,5 10,2 14,0 26,8 37,4 24,3 11,2 0,3
J Rör 53 5,4 6,4 0,5 0,9 1,8 3,6 6,6 9,8 11,3 32,1 24,5 34,0 7,5 1,9
B Större vattentäkt berg 104 6,7 3,7 2,0 2,4 4,2 6,2 8,3 11,6 15,6 4,8 31,7 48,1 15,4
B Enskild brunn berg 12 557 7,4 6,8 1,4 2,3 3,9 6,0 8,9 13,0 17,0 7,7 29,4 43,4 18,5 1,0
J 4 101 6,7 6,9 0,9 1,3 2,4 4,8 8,8 14,0 18,8 19,5 31,6 28,5 19,5 1,0
B 12 661 7,4 6,8 1,5 2,3 3,9 6,0 8,8 13,0 17,0 7,7 29,4 43,4 18,5 1,0
Region F J Större vattentäkt jord 115 9,3 4,5 3,0 3,5 5,8 9,4 11,5 15,1 17,3 2,6 18,3 40,9 38,3
J Enskild brunn jord 1 488 7,8 6,3 1,6 2,4 4,1 6,6 10,0 15,0 17,0 7,1 28,1 38,4 25,9 0,6
J Källa 100 6,9 5,4 1,4 2,3 3,1 5,3 8,8 14,5 15,7 7,0 38,0 32,0 22,0 1,0
J Rör 9 8,1 5,1 0,7 0,7 4,3 8,8 10,8 16,5 16,5 11,1 22,2 33,3 33,3
B Större vattentäkt berg 19 9,6 3,5 4,0 6,4 6,5 8,5 11,8 15,0 16,6 5,3 47,4 47,4
B Enskild brunn berg 8 893 7,9 6,9 1,5 2,7 4,6 6,9 9,7 13,0 16,0 6,5 22,4 47,6 22,6 0,9
J 1 719 7,9 6,2 1,6 2,5 4,1 6,7 10,0 15,0 17,0 6,7 28,0 38,1 26,6 0,6
B 8 912 7,9 6,9 1,5 2,7 4,6 6,9 9,7 13,0 16,0 6,5 22,4 47,6 22,6 0,9
Region G J Större vattentäkt jord 364 3,5 2,7 0,9 1,1 1,5 2,8 4,4 6,7 8,5 37,4 44,0 15,7 3,0
J Enskild brunn jord 1 479 3,6 3,9 0,5 0,7 1,2 2,5 4,6 7,8 10,0 41,2 36,8 16,8 5,0 0,2
J Källa 342 1,9 2,0 0,4 0,5 0,8 1,4 2,3 4,0 5,3 67,8 25,7 5,6 0,9
J Rör 62 4,5 3,8 0,6 1,1 2,0 3,6 5,5 8,3 9,7 25,8 40,3 29,0 4,8
B Större vattentäkt berg 181 4,7 2,6 1,3 2,0 2,8 4,4 5,9 7,9 9,5 10,5 50,3 35,4 3,9
B Enskild brunn berg 2 235 5,1 6,3 0,7 1,2 2,4 4,0 6,1 9,4 12,0 19,0 44,2 28,0 8,1 0,8
J 2 253 3,3 3,6 0,5 0,7 1,2 2,2 4,3 7,2 9,3 44,2 36,3 15,4 4,0 0,1
B 2 416 5,1 6,1 0,7 1,3 2,4 4,0 6,1 9,3 12,0 18,4 44,7 28,5 7,7 0,7
Region H J Större vattentäkt jord 28 2,5 1,4 1,0 1,1 1,4 2,3 3,0 4,6 5,1 35,7 57,1 7,1
J Enskild brunn jord 57 3,1 2,6 0,6 0,8 1,2 2,2 3,6 7,5 8,7 47,4 29,8 21,1 1,8
J Källa 47 3,3 3,5 0,4 0,6 1,1 2,1 4,4 8,3 8,9 46,8 29,8 21,3 2,1
J Rör 13 3,0 1,7 0,8 1,0 1,2 3,1 4,0 5,3 5,6 46,2 38,5 15,4
B Större vattentäkt berg 24 8,7 5,7 2,5 2,5 4,4 7,8 12,0 16,5 18,0 4,2 20,8 45,8 29,2
B Enskild brunn berg 148 7,1 6,1 1,3 1,8 2,9 5,5 9,2 13,8 20,2 10,1 35,8 31,8 20,9 1,4
J 146 3,1 2,7 0,6 0,8 1,2 2,2 4,0 6,0 8,6 44,5 35,6 18,5 1,4
B 172 7,3 6,0 1,3 2,1 3,0 5,7 9,4 14,0 20,2 9,3 33,7 33,7 22,1 1,2
Region I J Större vattentäkt jord 178 2,3 1,9 0,4 0,7 1,1 1,7 3,0 4,9 5,8 57,9 32,6 9,0 0,6
J Enskild brunn jord 575 2,1 2,4 0,4 0,5 0,7 1,4 2,4 4,2 6,6 65,2 26,4 6,6 1,7
J Källa 250 1,3 1,3 0,3 0,4 0,6 0,9 1,5 2,7 3,9 83,2 14,8 2,0
J Rör 40 0,9 0,8 0,2 0,2 0,3 0,8 1,1 2,3 2,6 85,0 15,0
B Större vattentäkt berg 154 4,1 3,0 0,8 1,2 2,0 3,3 5,6 8,9 10,1 26,6 40,9 26,0 6,5
B Enskild brunn berg 790 4,4 3,2 0,8 1,3 2,1 3,8 5,8 8,4 10,0 22,5 43,3 28,7 5,4
J 1 044 1,9 2,1 0,3 0,4 0,7 1,2 2,3 3,9 5,5 69,0 24,3 5,7 1,1
B 944 4,4 3,2 0,8 1,3 2,0 3,8 5,7 8,4 10,0 23,2 42,9 28,3 5,6
Region J J Större vattentäkt jord 5 1,2 0,3 1,0 1,0 1,0 1,2 1,2 1,7 1,7 100,0
J Enskild brunn jord 23 2,9 3,9 0,4 0,5 0,9 1,3 2,6 7,0 12,0 56,5 30,4 4,3 8,7
J Källa 23 2,3 2,2 0,7 0,9 1,1 1,6 2,3 5,6 5,9 69,6 17,4 8,7 4,3
J Rör 3 4,5 5,9 0,8 0,8 0,8 1,3 11,3 11,3 11,3 66,7 33,3
B Större vattentäkt berg 10 8,4 8,7 1,1 1,3 1,6 3,9 18,7 21,4 21,8 40,0 10,0 20,0 30,0
B Enskild brunn berg 30 5,8 4,1 1,2 1,8 2,5 5,0 8,3 10,5 13,0 16,7 33,3 36,7 13,3
J 54 2,6 3,2 0,5 0,8 1,0 1,4 2,3 5,9 11,3 66,7 20,4 5,6 7,4
B 40 6,5 5,6 1,2 1,5 2,1 5,0 8,6 15,8 20,5 22,5 27,5 32,5 17,5
Bottenviken J Större vattentäkt jord 155 2,4 2,0 0,6 0,9 1,2 1,8 3,1 4,7 6,0 56,8 34,2 7,7 1,3
J Enskild brunn jord 559 2,3 2,5 0,4 0,5 0,9 1,5 2,8 4,7 6,7 60,5 30,4 7,0 2,1
J Källa 136 1,3 1,3 0,4 0,4 0,6 0,9 1,6 2,8 3,6 80,1 17,6 1,5 0,7
J Rör 14 2,0 2,8 0,3 0,3 0,5 1,3 2,0 2,7 11,3 71,4 21,4 7,1
B Större vattentäkt berg 130 4,7 2,7 1,1 1,6 2,5 4,1 6,1 8,2 9,6 14,6 45,4 36,2 3,8
B Enskild brunn berg 641 4,7 9,3 0,6 1,0 1,8 3,0 4,9 8,1 12,0 27,6 48,8 15,9 6,7 0,9
J 864 2,2 2,3 0,4 0,5 0,8 1,5 2,6 4,4 6,0 63,1 28,9 6,1 1,9
B 771 4,7 8,5 0,7 1,1 1,9 3,2 5,1 8,1 12,0 25,4 48,2 19,3 6,2 0,8
Bottenhavet J Större vattentäkt jord 382 3,5 2,7 0,9 1,0 1,5 2,8 4,5 6,8 8,1 36,4 43,7 17,0 2,9
J Enskild brunn jord 1 442 3,7 4,1 0,5 0,7 1,3 2,6 4,8 8,1 11,0 39,5 36,5 18,3 5,5 0,2
J Källa 487 2,0 2,2 0,3 0,5 0,8 1,3 2,3 4,3 5,6 70,2 22,0 6,8 1,0
J Rör 89 3,7 3,5 0,4 0,6 1,2 2,9 5,2 7,2 9,4 38,2 34,8 23,6 3,4
B Större vattentäkt berg 226 4,9 3,9 0,9 1,4 2,3 3,8 5,8 9,5 13,5 19,5 43,8 28,3 8,4
B Enskild brunn berg 2 322 5,1 4,5 0,8 1,3 2,5 4,2 6,4 9,6 12,0 17,9 42,2 30,8 8,6 0,6
J 2 404 3,3 3,6 0,5 0,7 1,1 2,2 4,3 7,3 9,3 45,1 34,6 16,1 4,1 0,1
B 2 548 5,1 4,5 0,8 1,3 2,5 4,2 6,4 9,6 12,0 18,1 42,3 30,6 8,6 0,5
N Östersjön J Större vattentäkt jord 282 8,0 5,0 2,0 2,6 4,2 7,2 10,5 14,9 18,5 5,7 28,0 37,9 28,4
J Enskild brunn jord 3 321 7,6 7,3 1,0 1,7 3,3 6,1 10,0 15,0 19,0 12,7 28,2 33,9 24,3 0,9
J Källa 288 6,1 5,2 0,8 1,2 2,4 4,8 8,4 13,0 15,8 19,8 31,9 29,2 18,8 0,3
J Rör 66 4,5 4,0 0,2 0,4 1,0 3,1 7,9 10,6 11,3 42,4 19,7 27,3 10,6
B Större vattentäkt berg 61 7,8 4,2 0,9 3,4 4,5 7,3 10,7 13,4 15,0 6,6 21,3 37,7 34,4
B Enskild brunn berg 16 891 7,6 6,7 1,5 2,4 4,2 6,5 9,4 13,0 16,0 7,2 25,4 45,8 20,7 0,9
J 3 972 7,5 7,0 1,0 1,6 3,2 6,0 9,9 15,0 18,0 13,1 28,3 33,8 24,0 0,8
B 16 952 7,6 6,7 1,4 2,4 4,2 6,5 9,4 13,0 16,0 7,2 25,4 45,8 20,7 0,9
S Östersjön J Större vattentäkt jord 411 5,7 4,6 1,5 1,7 2,6 4,3 7,2 11,4 15,2 13,6 46,2 24,6 15,6
J Enskild brunn jord 5 665 5,4 14,7 0,8 1,1 1,9 3,4 6,2 11,0 16,0 27,0 39,7 20,8 11,7 0,9
J Källa 355 4,0 5,2 1,0 1,2 1,7 2,6 4,4 8,2 11,1 33,2 46,8 13,0 6,5 0,6
J Rör 56 7,0 18,6 0,5 0,7 1,2 2,1 4,5 12,5 24,0 50,0 28,6 10,7 7,1 3,6
B Större vattentäkt berg 436 8,5 7,8 1,8 2,4 3,7 5,7 9,8 18,8 27,0 6,0 36,9 32,6 21,3 3,2
B Enskild brunn berg 8 197 8,2 10,8 1,2 1,9 3,2 5,2 9,1 18,0 26,0 10,3 36,6 30,8 18,7 3,6
J 6 530 5,3 14,0 0,9 1,1 1,9 3,4 6,2 11,0 15,0 26,8 40,3 20,5 11,6 0,8
B 8 634 8,3 10,7 1,2 1,9 3,2 5,2 9,1 18,3 26,0 10,1 36,6 30,9 18,8 3,6
Västerhavet J Större vattentäkt jord 554 5,1 3,6 1,5 2,0 2,8 4,1 6,6 9,3 11,5 10,5 50,0 31,4 7,9 0,2
J Enskild brunn jord 5 494 4,7 4,8 0,7 1,0 1,7 3,2 5,8 10,0 14,0 30,3 38,3 21,4 9,5 0,5
J Källa 487 3,6 3,7 0,8 1,1 1,6 2,7 4,4 6,8 8,9 35,3 45,2 16,6 2,5 0,4
J Rör 40 4,7 8,2 0,2 0,4 1,0 1,7 4,5 13,6 21,2 55,0 25,0 7,5 10,0 2,5
B Större vattentäkt berg 217 6,6 3,6 2,0 3,0 4,4 6,0 7,9 10,4 14,4 4,6 31,8 51,6 12,0
B Enskild brunn berg 9 688 5,9 6,7 0,9 1,6 3,0 4,8 7,1 11,0 14,8 13,7 38,6 35,9 11,1 0,7
J 6 595 4,6 4,7 0,8 1,1 1,8 3,2 5,8 9,6 13,0 29,2 39,7 21,7 8,8 0,5
B 9 906 5,9 6,6 0,9 1,6 3,0 4,8 7,1 11,0 14,8 13,5 38,5 36,3 11,1 0,7
Sverige J Större vattentäkt jord 2 163 5,1 4,2 1,1 1,4 2,3 3,9 6,6 10,3 12,9 19,6 43,6 25,8 10,9 0,2
J Enskild brunn jord 17 393 5,3 9,7 0,7 1,0 1,8 3,6 6,7 11,3 15,5 27,6 36,3 22,9 12,6 0,7
J Källa 1 816 3,4 4,1 0,5 0,7 1,2 2,2 4,2 7,6 10,2 45,6 34,8 14,0 5,3 0,3
J Rör 279 5,0 9,7 0,3 0,5 1,1 2,4 5,6 10,7 16,5 44,8 26,5 18,3 9,3 1,1
B Större vattentäkt berg 1 200 6,9 6,0 1,4 2,0 3,4 5,2 8,2 13,7 18,8 9,4 37,3 36,4 15,6 1,3
B Enskild brunn berg 39 851 7,1 7,8 1,1 1,9 3,4 5,5 8,5 13,0 18,0 10,6 32,7 38,5 16,8 1,4
J 21 739 5,1 8,9 0,7 1,0 1,8 3,5 6,5 11,0 15,0 28,5 36,7 22,4 11,7 0,6
B 41 055 7,1 7,8 1,1 1,9 3,4 5,5 8,5 13,0 18,0 10,5 32,8 38,5 16,8 1,4
ALLA J+B 66 480 6,4 8,3 0,8 1,3 2,7 4,8 7,9 12,3 17,0 17,0 34,2 32,7 15,0 1,1

Senast ändrad 2024-01-29

Skriv ut