Handledning Bedömningsgrunder för grundvatten

Krom – översiktlig statistik med regional indelning

För vissa områden eller typer av provtagningsplatser finns inte så mycket data, vilket innebär att de statistiska fördelningarna är mycket osäkra. Detsamma gäller för medelvärden och standardavvikelser om en stor andel av analyserna ligger under detektionsgränsen eller kvantifieringsgränsen. Om det finns flera analyser från samma provtagningspunkt har medelvärden använts vid beräkningarna.
J – grundvatten i jordlager
B – grundvatten i berggrund
< – under detektionsgräns eller kvantifieringsgräns vid analys

Krom
Cr (µg/l)

Percentilgränser Tillståndsklass (%)
Antal Medel Stdav P5 P10 Q1 Median Q3 P90 P95 1 2 3 4 5
Region A J Större vattentäkt jord 126 0,09 0,23 < < < 0,01 0,08 0,21 0,36 97,6 2,4
J Enskild brunn jord 1 081 0,34 3,01 < < 0,04 0,13 0,28 0,48 0,67 91,1 8,4 0,3 0,2
J Källa 40 0,20 0,19 < < 0,08 0,14 0,26 0,47 0,64 92,5 7,5
J Rör 9 0,22 0,30 0,02 0,02 0,03 0,05 0,21 0,93 0,93 88,9 11,1
B Större vattentäkt berg 93 0,33 2,08 0,00 < < < 0,10 0,46 0,64 90,3 8,6 1,1
B Enskild brunn berg 942 0,27 1,27 < < < < 0,16 0,52 1,12 89,3 10,1 0,5 0,1
J 1 269 0,31 2,78 < < 0,01 0,12 0,26 0,46 0,66 91,9 7,7 0,2 0,2
B 1 036 0,27 1,36 < < < < 0,15 0,52 1,01 89,4 9,9 0,5 0,1 0,1
Region B J Större vattentäkt jord 257 0,25 0,49 < < 0,04 0,12 0,26 0,60 0,90 87,2 12,5 0,4
J Enskild brunn jord 2 672 0,21 0,38 < < 0,06 0,13 0,24 0,43 0,62 92,2 7,7 0,1
J Källa 195 0,23 0,26 < 0,02 0,07 0,13 0,32 0,60 0,74 86,7 13,3
J Rör 47 0,80 1,69 < < 0,05 0,22 0,90 2,10 2,97 66,0 31,9 2,1
B Större vattentäkt berg 169 0,50 3,52 < < < 0,03 0,18 0,46 0,87 91,1 7,7 0,6 0,6
B Enskild brunn berg 3 060 0,16 0,76 < < < 0,06 0,16 0,37 0,57 93,7 6,3 0,0 0,0
J 3 190 0,22 0,44 < < 0,06 0,13 0,25 0,46 0,70 90,9 8,9 0,1 0,0
B 3 229 0,18 1,09 < < < 0,06 0,16 0,37 0,58 93,5 6,3 0,0 0,0 0,1
Region C J Större vattentäkt jord 111 0,33 0,46 < < 0,05 0,19 0,40 0,82 1,18 77,5 22,5
J Enskild brunn jord 953 0,38 0,96 < < 0,07 0,16 0,37 0,74 1,40 82,5 16,8 0,5 0,2
J Källa 109 0,19 0,25 < < 0,05 0,09 0,22 0,54 0,83 89,0 11,0
J Rör 15 0,44 0,42 0,03 0,04 0,06 0,27 0,64 1,11 1,43 60,0 40,0
B Större vattentäkt berg 30 0,57 1,45 < < < 0,12 0,30 1,51 4,20 86,7 10,0 3,3
B Enskild brunn berg 2 382 0,59 8,75 < < < 0,09 0,25 0,68 1,28 85,9 13,4 0,4 0,2 0,1
J 1 204 0,36 0,87 < < 0,06 0,16 0,37 0,74 1,30 82,0 17,4 0,4 0,2
B 2 412 0,59 8,70 < < < 0,09 0,25 0,68 1,30 85,9 13,3 0,5 0,2 0,1
Region D J Större vattentäkt jord 8 0,14 0,19 < < < 0,02 0,34 0,43 0,43 100,0
J Enskild brunn jord 344 0,18 0,43 < < < 0,07 0,15 0,42 0,72 91,9 8,1
J Källa 64 0,30 0,39 < < 0,06 0,12 0,44 0,88 1,18 78,1 21,9
J Rör 5 0,36 0,29 0,08 0,08 0,17 0,32 0,42 0,82 0,82 80,0 20,0
B Större vattentäkt berg 2 0,00 0,00 < < < < < < < 100,0
B Enskild brunn berg 612 0,17 0,44 < < < 0,05 0,14 0,38 0,75 92,8 7,2
J 421 0,20 0,43 < < < 0,08 0,18 0,51 0,78 89,8 10,2
B 614 0,17 0,43 < < < 0,05 0,14 0,38 0,75 92,8 7,2
Region E J Större vattentäkt jord 174 0,40 1,84 < < 0,02 0,08 0,28 0,60 1,60 86,2 13,2 0,6
J Enskild brunn jord 1 869 0,37 1,23 < < 0,06 0,14 0,35 0,75 1,30 82,8 16,4 0,5 0,2 0,1
J Källa 247 0,24 0,37 < < 0,06 0,11 0,24 0,64 0,98 87,0 13,0
J Rör 58 1,03 4,47 < < 0,06 0,13 0,56 1,40 2,71 70,7 27,6 1,7
B Större vattentäkt berg 48 0,46 1,89 < < < 0,07 0,22 0,58 1,12 87,5 10,4 2,1
B Enskild brunn berg 8 060 0,28 0,89 < < < 0,10 0,26 0,63 1,00 87,1 12,5 0,2 0,1 0,0
J 2 368 0,37 1,40 < < 0,06 0,13 0,33 0,75 1,20 83,2 16,1 0,4 0,2 0,1
B 8 108 0,28 0,90 < < < 0,10 0,26 0,63 1,00 87,1 12,5 0,2 0,1 0,0
Region F J Större vattentäkt jord 74 0,12 0,23 < < 0,02 0,06 0,12 0,24 0,41 95,9 4,1
J Enskild brunn jord 680 0,31 0,79 < < 0,06 0,14 0,29 0,72 0,99 85,6 14,0 0,3 0,1
J Källa 77 0,22 0,28 < 0,03 0,07 0,12 0,26 0,52 0,96 89,6 10,4
J Rör 6 0,13 0,14 0,05 0,05 0,05 0,08 0,13 0,41 0,41 100,0
B Större vattentäkt berg 2 0,77 0,33 0,54 0,54 0,54 0,77 1,01 1,01 1,01 100,0
B Enskild brunn berg 4 435 0,25 1,17 < < < 0,10 0,23 0,51 0,82 89,8 10,0 0,1 0,1 0,0
J 844 0,28 0,72 < < 0,05 0,12 0,27 0,61 0,96 87,1 12,6 0,2 0,1
B 4 437 0,25 1,17 < < < 0,10 0,23 0,51 0,83 89,7 10,0 0,1 0,1 0,0
Region G J Större vattentäkt jord 162 0,22 0,60 < < 0,02 0,08 0,18 0,37 0,90 93,2 6,2 0,6
J Enskild brunn jord 869 0,34 0,51 < < 0,09 0,19 0,38 0,80 1,10 79,9 19,9 0,2
J Källa 252 0,23 0,72 < < 0,06 0,13 0,23 0,40 0,56 93,3 6,3 0,4
J Rör 57 0,26 0,42 < < 0,01 0,09 0,26 0,85 1,61 86,0 14,0
B Större vattentäkt berg 64 0,29 0,65 < < 0,02 0,11 0,31 0,70 0,78 82,8 17,2
B Enskild brunn berg 1 530 0,30 1,65 < < < 0,10 0,26 0,63 1,00 87,0 12,4 0,5 0,1 0,1
J 1 343 0,30 0,56 < < 0,07 0,16 0,32 0,68 1,00 84,2 15,5 0,2 0,1
B 1 594 0,30 1,62 < < < 0,10 0,26 0,63 1,00 86,8 12,6 0,4 0,1 0,1
Region H J Större vattentäkt jord 20 0,16 0,39 0,00 0,01 0,03 0,06 0,12 0,22 1,02 95,0 5,0
J Enskild brunn jord 39 0,15 0,14 < < 0,07 0,12 0,21 0,32 0,33 97,4 2,6
J Källa 42 0,19 0,35 < 0,03 0,06 0,10 0,16 0,33 0,50 92,9 7,1
J Rör 13 0,63 1,21 < < 0,02 0,06 0,20 2,50 3,80 76,9 23,1
B Större vattentäkt berg 9 0,06 0,05 < < 0,01 0,05 0,10 0,13 0,13 100,0
B Enskild brunn berg 93 0,36 0,46 < < 0,07 0,18 0,54 0,87 1,02 71,0 29,0
J 115 0,22 0,50 < < 0,05 0,09 0,18 0,32 1,10 93,0 7,0
B 102 0,33 0,45 < < 0,05 0,14 0,51 0,84 1,00 73,5 26,5
Region I J Större vattentäkt jord 72 0,16 0,22 < < 0,05 0,08 0,15 0,32 0,70 90,3 9,7
J Enskild brunn jord 371 0,23 0,38 < < 0,08 0,14 0,26 0,46 0,64 91,1 8,6 0,3
J Källa 171 0,18 0,23 < < 0,06 0,12 0,21 0,45 0,70 93,0 7,0
J Rör 38 0,43 0,90 0,03 0,05 0,09 0,17 0,32 0,76 3,87 81,6 18,4
B Större vattentäkt berg 42 0,25 0,30 < < 0,05 0,15 0,35 0,68 0,80 85,7 14,3
B Enskild brunn berg 525 0,20 0,46 < < < 0,10 0,23 0,45 0,64 91,8 8,0 0,2
J 653 0,22 0,39 < < 0,07 0,12 0,24 0,47 0,70 91,0 8,9 0,2
B 567 0,20 0,45 < < < 0,10 0,24 0,45 0,68 91,4 8,5 0,2
Region J J Större vattentäkt jord 2 0,04 0,05 < < < 0,04 0,07 0,07 0,07 100,0
J Enskild brunn jord 17 0,16 0,16 < 0,05 0,07 0,12 0,19 0,30 0,70 94,1 5,9
J Källa 24 0,13 0,08 0,05 0,05 0,06 0,11 0,15 0,29 0,29 100,0
J Rör 3 0,37 0,12 0,27 0,27 0,27 0,34 0,50 0,50 0,50 66,7 33,3
B Större vattentäkt berg 2 1,63 0,25 1,45 1,45 1,45 1,63 1,80 1,80 1,80 100,0
B Enskild brunn berg 29 0,10 0,13 < < 0,03 0,05 0,09 0,28 0,44 96,6 3,4
J 46 0,15 0,13 0,03 0,05 0,07 0,12 0,19 0,30 0,34 95,7 4,3
B 31 0,19 0,40 < < 0,03 0,05 0,16 0,44 1,45 90,3 9,7
Bottenviken J Större vattentäkt jord 46 0,32 0,97 < < 0,03 0,09 0,18 0,36 0,50 93,5 4,3 2,2
J Enskild brunn jord 288 0,26 0,31 < < 0,08 0,18 0,30 0,66 0,89 85,8 14,2
J Källa 118 0,18 0,21 < < 0,06 0,11 0,19 0,45 0,70 92,4 7,6
J Rör 13 0,21 0,24 0,04 0,05 0,09 0,10 0,20 0,39 0,92 92,3 7,7
B Större vattentäkt berg 40 0,25 0,25 < 0,02 0,07 0,16 0,34 0,64 0,72 82,5 17,5
B Enskild brunn berg 438 0,29 0,62 < < 0,05 0,13 0,30 0,66 0,98 87,9 11,6 0,5
J 465 0,25 0,41 < < 0,07 0,15 0,27 0,59 0,85 88,4 11,4 0,2
B 478 0,28 0,60 < < 0,05 0,13 0,30 0,66 0,95 87,4 12,1 0,4
Bottenhavet J Större vattentäkt jord 170 0,21 0,44 < < 0,03 0,08 0,19 0,43 0,98 90,6 9,4
J Enskild brunn jord 912 0,32 0,49 < < 0,08 0,18 0,36 0,70 1,10 81,7 18,1 0,2
J Källa 351 0,22 0,63 < < 0,07 0,12 0,22 0,39 0,51 94,0 5,7 0,3
J Rör 84 0,38 0,74 < < 0,02 0,10 0,36 0,85 1,70 79,8 20,2
B Större vattentäkt berg 69 0,30 0,67 < < 0,01 0,11 0,25 0,70 1,45 85,5 14,5
B Enskild brunn berg 1 571 0,28 1,61 < < < 0,10 0,26 0,60 0,89 86,7 12,9 0,3 0,1 0,1
J 1 521 0,29 0,54 < < 0,07 0,15 0,29 0,66 1,00 85,4 14,4 0,1 0,1
B 1 640 0,28 1,58 < < < 0,10 0,26 0,60 0,90 86,6 12,9 0,3 0,1 0,1
N Östersjön J Större vattentäkt jord 137 0,35 2,02 < < 0,02 0,07 0,23 0,50 0,95 89,1 10,2 0,7
J Enskild brunn jord 1 769 0,33 0,68 < < 0,06 0,14 0,34 0,78 1,20 83,0 16,5 0,4 0,1
J Källa 209 0,25 0,35 < < 0,06 0,13 0,27 0,69 1,02 86,1 13,9
J Rör 61 0,34 0,61 < 0,02 0,06 0,13 0,31 0,82 1,14 83,6 16,4
B Större vattentäkt berg 18 0,87 2,53 < < 0,02 0,09 0,54 1,20 10,90 72,2 22,2 5,6
B Enskild brunn berg 9 679 0,28 1,08 < < < 0,11 0,26 0,60 0,98 87,6 12,1 0,2 0,1 0,0
J 2 191 0,32 0,81 < < 0,06 0,14 0,33 0,75 1,10 83,8 15,8 0,3 0,1
B 9 697 0,28 1,08 < < < 0,11 0,26 0,60 0,98 87,5 12,1 0,2 0,1 0,0
S Östersjön J Större vattentäkt jord 275 0,18 0,32 < < 0,00 0,07 0,22 0,48 0,79 90,5 9,5
J Enskild brunn jord 3 030 0,28 1,84 < < 0,06 0,13 0,26 0,48 0,73 90,7 9,0 0,2 0,1
J Källa 211 0,22 0,27 < 0,02 0,06 0,11 0,28 0,59 0,82 86,7 13,3
J Rör 47 0,73 1,64 0,02 0,03 0,05 0,22 0,58 1,58 2,53 68,1 29,8 2,1
B Större vattentäkt berg 213 0,61 3,55 < < < 0,02 0,17 0,51 1,00 89,7 8,0 0,5 1,4 0,5
B Enskild brunn berg 4 307 0,23 0,95 < < < 0,07 0,19 0,50 0,86 90,0 9,7 0,2 0,0 0,0
J 3 605 0,27 1,71 < < 0,05 0,13 0,26 0,50 0,77 89,9 9,8 0,2 0,0 0,1
B 4 521 0,24 1,20 < < < 0,07 0,19 0,50 0,87 90,0 9,6 0,2 0,1 0,1
Västerhavet J Större vattentäkt jord 257 0,25 0,53 < < 0,03 0,10 0,26 0,51 0,90 88,7 10,9 0,4
J Enskild brunn jord 2 752 0,29 1,08 < < 0,06 0,13 0,28 0,54 0,82 88,4 11,1 0,3 0,2 0,0
J Källa 320 0,22 0,31 < < 0,06 0,10 0,26 0,59 0,78 87,5 12,5
J Rör 44 1,36 5,12 < < 0,05 0,28 0,75 2,27 2,97 61,4 36,4 2,3
B Större vattentäkt berg 98 0,21 0,50 < < < 0,05 0,19 0,58 1,06 88,8 11,2
B Enskild brunn berg 5 280 0,34 5,89 < < < 0,07 0,18 0,46 0,80 90,9 8,7 0,3 0,1 0,1
J 3 393 0,29 1,15 < < 0,06 0,13 0,28 0,55 0,86 88,0 11,5 0,3 0,1 0,1
B 5 379 0,34 5,84 < < < 0,07 0,18 0,46 0,81 90,8 8,7 0,3 0,1 0,1
Sverige J Större vattentäkt jord 1 193 0,23 0,81 < < 0,01 0,07 0,21 0,50 0,87 89,7 10,1 0,2 0,1
J Enskild brunn jord 9 166 0,30 1,30 < < 0,06 0,14 0,29 0,60 0,92 87,0 12,6 0,3 0,1 0,0
J Källa 1 249 0,22 0,42 < < 0,06 0,12 0,25 0,51 0,75 89,5 10,4 0,1
J Rör 260 0,60 2,29 < 0,01 0,05 0,15 0,50 1,29 2,19 74,6 24,6 0,4 0,4
B Större vattentäkt berg 530 0,39 2,33 < < < 0,05 0,19 0,54 0,96 89,1 9,8 0,2 0,8 0,2
B Enskild brunn berg 22 280 0,29 3,04 < < < 0,09 0,23 0,55 0,92 88,7 10,9 0,2 0,1 0,0
J 11 952 0,29 1,22 < < 0,06 0,13 0,28 0,60 0,92 87,2 12,4 0,2 0,1 0,0
B 22 814 0,29 3,02 < < < 0,09 0,23 0,55 0,92 88,7 10,9 0,2 0,1 0,1
ALLA J+B 35 682 0,29 2,54 < < < 0,10 0,25 0,57 0,93 88,1 11,5 0,2 0,1 0,05

 

Senast ändrad 2024-01-29

Skriv ut