Handledning Bedömningsgrunder för grundvatten

Klorid – översiktlig statistik med regional indelning

För vissa områden eller typer av provtagningsplatser finns inte så mycket data, vilket innebär att de statistiska fördelningarna är mycket osäkra. Detsamma gäller för medelvärden och standardavvikelser om en stor andel av analyserna ligger under detektionsgränsen eller kvantifieringsgränsen. Om det finns flera analyser från samma provtagningspunkt har medelvärden använts vid beräkningarna.
J – grundvatten i jordlager
B – grundvatten i berggrund
< – under detektionsgräns eller kvantifieringsgräns vid analys

Klorid
Cl (mg/l)

Percentilgränser
Antal Medel Stdav P5 P10 Q1 Median Q3 P90 P95 1a 1b 2 3 4 5
Region A J Större vattentäkt jord 227 35,3 75,8 8,4 10,4 15,6 23,0 32,8 54,7 74,8 1,3 40,5 45,8 9,7 1,3 1,3
J Enskild brunn jord 2 150 44,3 287,6 6,6 8,4 12,5 21,0 37,0 74,0 120,0 1,9 44,3 37,0 10,4 5,2 1,2
J Källa 72 146,3 966,1 6,3 8,7 12,0 21,2 32,0 54,2 197,9 43,1 45,8 5,6 4,2 1,4
J Rör 16 238,0 624,1 6,5 7,6 8,4 16,5 24,4 1200,0 2300,0 75,0 6,3 6,3 12,5
B Större vattentäkt berg 253 38,8 60,5 7,0 9,5 14,7 22,5 40,0 72,9 120,0 0,8 42,3 39,9 11,5 4,7 0,8
B Enskild brunn berg 2 800 104,1 276,1 8,2 10,0 16,0 27,0 66,5 250,0 460,0 0,5 35,4 32,6 12,8 9,9 8,8
J 2 473 47,6 319,6 6,6 8,4 13,0 21,0 36,0 71,0 120,0 1,8 44,2 37,8 10,1 4,8 1,3
B 3 054 98,7 265,5 8,0 10,0 16,0 26,0 63,0 225,0 440,0 0,5 36,0 33,2 12,7 9,5 8,1
Region B J Större vattentäkt jord 472 17,8 14,1 5,9 7,4 10,3 13,8 20,0 30,8 43,0 3,0 71,4 21,8 3,6 0,2
J Enskild brunn jord 6 973 16,4 36,5 3,0 4,0 6,3 10,0 17,0 30,0 47,0 14,0 66,1 15,6 3,1 1,1 0,2
J Källa 371 14,5 20,8 4,0 4,9 6,5 10,0 15,0 29,0 42,5 11,6 71,4 15,1 1,3 0,3 0,3
J Rör 51 17,1 21,2 4,5 5,1 6,5 10,2 16,0 37,0 66,0 9,8 70,6 11,8 5,9 2,0
B Större vattentäkt berg 260 20,2 21,1 6,4 7,8 9,6 13,7 24,7 40,4 50,5 0,4 67,7 26,2 5,4 0,4
B Enskild brunn berg 8 050 18,5 36,1 4,9 6,0 8,0 12,0 18,0 31,0 47,0 5,1 73,2 17,1 3,1 1,1 0,3
J 7 875 16,4 34,9 3,1 4,2 6,5 10,0 17,0 30,0 46,0 13,2 66,7 15,9 3,1 1,0 0,2
B 8 310 18,5 35,7 5,0 6,0 8,0 12,0 18,0 31,0 47,0 5,0 73,1 17,4 3,2 1,1 0,3
Region C J Större vattentäkt jord 144 21,8 11,5 9,0 10,8 13,5 18,9 26,8 36,3 45,1 0,7 51,4 43,8 4,2
J Enskild brunn jord 2 691 36,1 84,7 6,0 8,0 13,0 22,0 37,0 63,0 98,0 3,5 40,3 40,7 10,7 3,9 1,0
J Källa 167 22,4 18,6 5,2 8,6 12,0 17,0 24,9 43,3 60,0 3,6 56,9 34,1 3,6 1,8
J Rör 12 31,8 27,8 8,2 10,1 12,8 16,7 55,4 75,3 84,0 66,7 8,3 25,0
B Större vattentäkt berg 71 44,4 41,8 5,0 9,2 16,0 32,4 57,0 99,5 129,8 4,2 26,8 42,3 16,9 9,9
B Enskild brunn berg 5 669 73,5 201,6 7,2 10,0 16,0 27,0 51,0 143,0 280,0 2,1 32,0 39,7 12,5 9,0 4,7
J 3 016 34,7 80,3 6,0 8,1 13,0 21,0 36,0 60,0 94,0 3,3 41,9 40,3 10,0 3,6 0,9
B 5 740 73,2 200,4 7,2 10,0 16,0 27,0 51,0 140,0 280,0 2,1 31,9 39,8 12,5 9,0 4,6
Region D J Större vattentäkt jord 17 24,8 17,5 6,8 6,8 13,4 18,8 23,6 54,0 68,0 52,9 35,3 11,8
J Enskild brunn jord 630 24,7 44,2 2,7 3,8 7,1 13,0 24,0 49,5 85,0 14,3 54,1 21,6 5,7 3,7 0,6
J Källa 91 16,9 14,5 5,1 6,7 8,1 11,0 19,0 35,0 53,1 4,4 71,4 17,6 6,6
J Rör 6 25,7 29,6 1,5 1,5 8,0 17,9 25,6 83,5 83,5 16,7 33,3 33,3 16,7
B Större vattentäkt berg 5 19,4 5,0 11,8 11,8 17,9 19,6 22,8 24,8 24,8 60,0 40,0
B Enskild brunn berg 1 540 48,1 122,6 5,0 6,3 10,0 17,0 37,0 89,0 170,0 4,7 51,2 25,0 9,9 6,5 2,7
J 744 23,7 41,2 2,9 4,0 7,4 13,0 23,3 47,9 73,0 12,8 56,0 21,5 6,0 3,1 0,5
B 1 545 48,0 122,4 5,0 6,3 10,0 17,0 37,0 88,0 170,0 4,7 51,2 25,0 9,9 6,5 2,7
Region E J Större vattentäkt jord 297 23,8 23,4 3,5 5,8 9,5 17,3 30,2 46,5 71,0 7,1 45,8 38,0 8,1 1,0
J Enskild brunn jord 4 652 26,9 85,0 2,2 3,0 5,7 11,0 23,0 48,0 81,0 19,7 49,7 21,1 5,6 2,9 1,0
J Källa 455 20,1 69,5 1,6 2,3 4,0 9,0 18,0 40,3 68,0 28,6 48,1 16,0 4,8 2,2 0,2
J Rör 53 53,6 188,3 1,7 2,0 3,8 9,9 48,6 77,5 120,4 30,2 30,2 18,9 15,1 3,8 1,9
B Större vattentäkt berg 93 27,7 37,1 4,0 5,0 8,0 15,0 31,4 56,0 88,0 8,6 50,5 25,8 11,8 3,2
B Enskild brunn berg 16 955 52,5 162,3 3,3 4,6 7,9 15,0 35,0 96,0 200,0 11,0 47,9 22,8 8,8 6,2 3,4
J 5 475 26,5 83,3 2,1 3,0 5,8 11,0 24,0 48,0 79,0 19,8 49,2 21,6 5,8 2,7 0,9
B 17 048 52,4 161,9 3,3 4,6 7,9 15,0 35,0 96,0 200,0 10,9 47,9 22,8 8,8 6,2 3,3
Region F J Större vattentäkt jord 114 54,1 158,1 6,8 7,4 17,8 31,5 50,0 87,9 108,8 0,9 29,8 43,9 19,3 4,4 1,8
J Enskild brunn jord 1 629 37,6 98,8 2,5 3,8 6,9 13,0 30,0 72,0 140,0 15,2 47,3 21,3 9,4 4,9 1,9
J Källa 101 33,8 72,7 2,9 4,1 7,3 18,3 35,0 66,0 91,9 13,9 39,6 32,7 9,9 3,0 1,0
J Rör 9 73,5 126,8 2,6 2,6 14,9 25,5 55,0 400,0 400,0 11,1 22,2 33,3 11,1 11,1 11,1
B Större vattentäkt berg 17 59,8 43,2 15,0 22,8 29,0 41,4 103,4 115,0 161,1 5,9 52,9 11,8 29,4
B Enskild brunn berg 11 599 65,1 179,2 4,7 6,0 10,0 20,0 49,0 132,0 250,0 5,5 42,7 26,8 11,9 8,9 4,1
J 1 855 38,6 102,3 2,6 3,9 7,1 14,0 32,0 73,0 130,0 14,2 45,7 23,5 10,0 4,8 1,9
B 11 616 65,1 179,1 4,7 6,0 10,0 20,3 49,0 131,0 250,0 5,5 42,7 26,9 11,9 8,9 4,1
Region G J Större vattentäkt jord 301 13,0 35,4 0,5 1,5 2,3 4,7 11,7 24,3 38,2 51,8 33,6 11,3 2,0 1,0 0,3
J Enskild brunn jord 2 489 12,2 47,9 < 0,8 1,5 3,9 9,9 24,0 38,0 56,4 30,9 9,5 1,8 1,0 0,4
J Källa 682 4,7 14,6 < < 1,0 1,4 3,0 10,0 17,0 81,5 13,8 3,7 0,4 0,6
J Rör 61 19,2 25,4 1,0 1,5 4,1 13,0 21,1 40,0 74,6 29,5 36,1 27,9 3,3 3,3
B Större vattentäkt berg 133 15,7 33,9 0,4 1,1 2,4 5,9 14,0 29,4 60,9 44,4 39,8 9,0 3,8 3,0
B Enskild brunn berg 4 782 46,3 240,7 1,0 1,5 3,0 7,0 20,0 71,0 160,0 40,1 34,7 12,3 5,0 5,0 2,8
J 3 536 10,9 42,2 < < 1,3 3,0 9,0 22,0 35,0 60,4 27,9 8,9 1,6 1,0 0,3
B 4 915 45,5 237,5 1,0 1,4 3,0 7,0 19,5 69,0 160,0 40,2 34,8 12,2 5,0 5,0 2,8
Region H J Större vattentäkt jord 25 4,0 4,1 1,1 1,6 2,1 2,8 3,4 6,5 11,5 76,0 20,0 4,0
J Enskild brunn jord 65 5,8 8,8 < < 1,1 2,0 6,6 17,0 27,0 72,3 18,5 9,2
J Källa 50 2,8 2,2 0,5 0,9 1,2 2,0 3,9 5,0 6,7 90,0 10,0
J Rör 13 12,0 32,5 1,2 1,3 2,0 2,3 4,8 6,6 120,0 76,9 15,4 7,7
B Större vattentäkt berg 17 7,1 11,1 0,8 1,2 2,5 3,2 7,4 11,4 48,7 64,7 29,4 5,9
B Enskild brunn berg 354 10,5 19,1 < 1,5 2,5 5,2 11,0 23,0 36,0 44,6 42,4 9,9 2,3 0,8
J 154 5,0 11,2 < 0,5 1,2 2,1 4,4 9,3 20,0 79,2 15,6 4,5 0,6
B 371 10,4 18,8 < 1,5 2,5 5,1 10,0 23,0 36,0 45,6 41,8 9,7 2,2 0,8
Region I J Större vattentäkt jord 147 3,6 4,9 < < 0,8 1,8 4,2 10,5 12,7 78,2 20,4 1,4
J Enskild brunn jord 1 117 5,6 11,4 < < 1,0 2,6 5,8 13,0 20,9 68,9 25,6 4,6 0,7 0,2
J Källa 317 1,8 2,9 < < 0,4 1,0 2,0 4,3 8,0 91,8 7,9 0,3
J Rör 40 2,7 6,0 < 0,5 0,8 1,6 2,1 3,1 8,8 92,5 5,0 2,5
B Större vattentäkt berg 120 4,2 13,3 < < 0,7 2,2 4,3 6,7 10,4 79,2 19,2 0,8 0,8
B Enskild brunn berg 1 675 8,0 22,1 < 0,1 1,8 3,3 7,2 16,0 27,0 61,5 30,6 5,7 1,6 0,4 0,2
J 1 622 4,6 9,8 < < 1,0 2,0 5,0 10,0 18,0 74,8 21,2 3,4 0,5 0,1
B 1 795 7,8 21,6 < < 1,7 3,0 7,0 15,0 25,0 62,7 29,9 5,4 1,4 0,4 0,2
Region J J Större vattentäkt jord 5 1,8 0,4 1,2 1,2 1,6 2,0 2,0 2,3 2,3 100,0
J Enskild brunn jord 26 2,3 1,9 < < 1,2 1,7 3,0 4,2 7,0 92,3 7,7
J Källa 23 2,4 1,1 1,0 1,3 1,8 2,1 2,8 3,7 5,2 91,3 8,7
J Rör 3 3,6 1,4 2,1 2,1 2,1 4,0 4,8 4,8 4,8 100,0
B Större vattentäkt berg 10 11,7 21,8 1,7 1,8 1,9 3,3 11,2 43,2 72,6 60,0 30,0 10,0
B Enskild brunn berg 70 4,4 5,7 1,0 1,2 2,0 3,0 4,2 9,5 12,0 77,1 20,0 2,9
J 57 2,3 1,5 < 1,0 1,4 2,0 2,8 4,2 5,3 93,0 7,0
B 80 5,3 9,4 1,0 1,2 2,0 3,0 4,8 10,0 12,9 75,0 21,3 2,5 1,3
Bottenviken J Större vattentäkt jord 121 5,3 10,9 < 0,0 1,3 3,1 4,7 9,5 18,0 78,5 16,5 3,3 1,7
J Enskild brunn jord 941 7,8 18,3 < < 1,1 3,0 7,0 18,0 29,0 63,8 27,8 6,2 1,5 0,7
J Källa 211 2,3 4,4 < < 0,1 1,0 2,0 5,3 10,0 88,2 9,5 2,4
J Rör 14 2,9 5,7 0,4 0,7 0,9 1,2 2,1 4,0 22,3 92,9 7,1
B Större vattentäkt berg 94 9,2 31,7 < 0,6 1,4 2,9 5,7 14,0 22,1 64,9 28,7 4,3 2,1
B Enskild brunn berg 1 358 53,0 359,6 < 1,0 2,0 5,0 16,5 67,0 150,0 49,1 28,3 10,7 4,3 4,6 3,0
J 1 287 6,6 16,2 < < 1,0 2,2 6,0 14,0 26,0 69,5 23,5 5,3 1,2 0,5
B 1 452 50,2 348,0 < 1,0 2,0 4,9 16,0 61,0 140,0 50,1 28,3 10,3 4,1 4,4 2,8
Bottenhavet J Större vattentäkt jord 315 12,0 34,3 0,1 1,0 2,0 4,2 11,4 23,5 33,4 52,4 34,0 11,1 1,3 1,0 0,3
J Enskild brunn jord 2 457 12,5 53,0 < 0,1 1,5 3,7 10,0 23,0 37,0 57,1 30,4 9,6 1,5 0,9 0,6
J Källa 817 4,0 13,3 < < 0,9 1,3 2,9 7,7 14,0 84,8 11,8 2,6 0,4 0,5
J Rör 88 16,3 25,5 0,8 1,0 2,0 6,3 20,4 40,0 74,6 46,6 27,3 20,5 2,3 3,4
B Större vattentäkt berg 173 10,2 21,0 < 0,0 1,6 3,2 9,0 20,4 48,7 59,5 30,1 5,8 3,5 1,2
B Enskild brunn berg 5 166 32,7 143,0 1,0 1,3 2,5 6,0 16,0 50,0 120,0 43,4 35,4 11,1 4,4 3,7 2,0
J 3 678 10,7 45,2 < < 1,2 3,0 8,3 21,0 33,0 62,6 26,5 8,4 1,2 0,8 0,4
B 5 339 32,0 140,8 0,9 1,2 2,5 6,0 15,5 48,0 114,0 44,0 35,3 10,9 4,3 3,6 1,9
N Östersjön J Större vattentäkt jord 263 36,8 106,5 5,3 6,9 11,5 22,4 37,8 61,1 87,3 4,6 38,8 41,4 12,2 2,3 0,8
J Enskild brunn jord 3 917 32,5 98,5 2,3 3,3 6,0 12,0 26,0 61,0 100,0 18,3 47,9 20,9 7,6 3,8 1,5
J Källa 330 23,5 46,6 1,9 2,4 4,9 13,0 28,0 50,1 73,5 25,2 40,9 23,3 8,2 2,1 0,3
J Rör 66 30,7 58,5 1,7 1,9 2,3 8,0 37,0 77,5 110,1 43,9 19,7 16,7 13,6 4,5 1,5
B Större vattentäkt berg 58 40,7 51,1 3,5 4,9 9,0 16,6 56,0 109,7 161,1 10,3 41,4 22,4 10,3 15,5
B Enskild brunn berg 22 178 59,3 170,3 3,9 5,3 9,0 18,0 42,5 112,0 230,0 8,1 45,0 25,0 10,4 7,6 3,8
J 4 583 32,0 95,7 2,3 3,2 6,0 12,4 27,0 60,0 99,0 18,4 46,5 22,2 7,9 3,6 1,4
B 22 236 59,2 170,1 3,9 5,3 9,0 18,0 42,5 111,3 230,0 8,1 45,0 25,0 10,4 7,6 3,8
S Östersjön J Större vattentäkt jord 378 28,5 60,5 5,5 8,0 11,1 18,0 29,1 54,8 74,6 4,0 52,4 32,5 9,5 0,8 0,8
J Enskild brunn jord 7 227 26,3 165,2 3,3 4,6 7,4 13,0 24,0 46,0 73,1 11,2 56,7 23,2 5,8 2,6 0,5
J Källa 392 38,6 415,1 3,8 4,7 6,7 11,0 20,0 35,0 46,0 12,5 62,0 21,2 2,6 1,3 0,5
J Rör 52 86,8 354,1 5,1 5,8 7,7 11,1 19,5 75,3 125,0 3,8 75,0 7,7 5,8 3,8 3,8
B Större vattentäkt berg 410 31,8 48,7 6,3 7,9 12,4 19,5 33,6 61,6 80,8 1,2 50,2 34,6 10,5 2,9 0,5
B Enskild brunn berg 10 347 56,0 186,0 4,8 6,0 8,9 15,0 33,0 92,0 215,0 5,3 54,6 23,0 7,8 5,5 3,8
J 8 062 27,5 183,9 3,4 4,7 7,5 13,0 24,0 46,0 73,0 10,8 56,9 23,4 5,9 2,4 0,6
B 10 758 55,0 182,7 4,9 6,0 9,0 15,6 33,0 88,6 210,0 5,2 54,4 23,4 7,9 5,4 3,7
Västerhavet J Större vattentäkt jord 507 19,7 18,6 6,0 7,4 11,0 15,5 23,2 33,0 43,6 3,0 63,5 29,8 3,2 0,6
J Enskild brunn jord 7 561 24,2 53,5 2,5 3,9 7,0 13,0 25,0 46,0 71,0 13,7 52,6 24,8 5,8 2,5 0,6
J Källa 559 19,3 62,7 2,2 2,9 6,3 11,0 18,9 35,1 47,0 16,8 60,1 18,6 2,9 1,4 0,2
J Rör 39 53,2 217,8 0,7 3,3 6,0 12,0 20,0 62,0 84,0 15,4 59,0 12,8 10,3 2,6
B Större vattentäkt berg 180 26,2 35,1 5,0 6,9 9,4 14,6 28,4 51,5 81,9 3,9 58,3 27,2 7,2 3,3
B Enskild brunn berg 13 595 46,8 145,3 4,0 6,0 10,0 17,0 33,5 80,0 170,0 6,9 49,0 27,9 8,2 5,4 2,6
J 8 686 23,7 54,6 2,5 4,0 7,1 13,0 24,0 45,0 67,0 13,3 53,8 24,6 5,5 2,3 0,5
B 13 776 46,6 144,4 4,0 6,0 10,0 17,0 33,0 80,0 165,0 6,8 49,1 27,9 8,2 5,3 2,6
Sverige J Större vattentäkt jord 1 957 21,7 51,6 1,2 2,2 6,9 14,0 24,8 42,1 60,8 19,4 45,8 27,3 6,1 1,0 0,3
J Enskild brunn jord 23 023 24,5 109,0 1,3 2,5 5,7 11,0 23,0 45,0 72,4 20,7 49,6 21,1 5,5 2,5 0,7
J Källa 2 372 16,1 172,8 < 0,5 1,4 5,4 14,0 28,5 43,0 47,9 35,9 12,5 2,4 1,0 0,2
J Rör 265 38,4 181,3 0,9 1,3 2,6 8,5 20,3 62,0 90,0 34,7 38,5 15,5 6,8 3,0 1,5
B Större vattentäkt berg 1 044 24,9 40,3 1,1 2,2 6,6 14,0 27,5 53,3 80,0 18,8 44,8 25,6 7,4 3,3 0,2
B Enskild brunn berg 54 791 52,6 172,1 2,7 4,2 8,0 16,0 35,0 95,0 200,0 11,7 46,6 23,6 8,6 6,2 3,3
J 27 662 23,7 113,9 1,0 2,0 5,2 11,0 22,0 43,4 69,0 23,1 48,1 20,7 5,3 2,3 0,6
B 55 837 52,0 170,6 2,6 4,1 8,0 15,5 35,0 94,0 200,0 11,9 46,5 23,6 8,6 6,1 3,2
ALLA J+B 87 104 43,2 158,1 2,0 3,3 7,0 14,0 30,0 74,0 150,0 15,4 46,9 22,8 7,6 4,9 2,4

Senast ändrad 2024-01-29

Skriv ut