Handledning Bedömningsgrunder för grundvatten

Kadmium – översiktlig statistik med regional indelning

För vissa områden eller typer av provtagningsplatser finns inte så mycket data, vilket innebär att de statistiska fördelningarna är mycket osäkra. Detsamma gäller för medelvärden och standardavvikelser om en stor andel av analyserna ligger under detektionsgränsen eller kvantifieringsgränsen. Om det finns flera analyser från samma provtagningspunkt har medelvärden använts vid beräkningarna.
J – grundvatten i jordlager
B – grundvatten i berggrund
< – under detektionsgräns eller kvantifieringsgräns vid analys

Kadmium
Cd (µg/l)

Percentilgränser Tillståndsklass (%)
Antal Medel Stdav P5 P10 Q1 Median Q3 P90 P95 1 2 3 4 5
Region A J Större vattentäkt jord 165 0,03 0,12 < < < < 0,01 0,06 0,13 88,5 5,5 4,2 1,8
J Enskild brunn jord 1 155 0,19 1,93 < < 0,01 0,03 0,09 0,20 0,37 62,3 15,2 18,6 2,0 1,9
J Källa 53 0,05 0,11 < < 0,00 0,02 0,05 0,13 0,17 77,4 9,4 11,3 1,9
J Rör 13 0,01 0,01 < < < 0,00 0,01 0,01 0,02 100,0
B Större vattentäkt berg 134 0,02 0,12 < < < < 0,01 0,02 0,04 95,5 1,5 0,7 2,2
B Enskild brunn berg 1 031 0,11 0,62 < < < 0,01 0,03 0,13 0,41 80,5 6,9 8,7 1,8 2,0
J 1 399 0,17 1,76 < < 0,00 0,03 0,08 0,17 0,34 66,3 13,7 16,5 1,9 1,6
B 1 166 0,10 0,58 < < < 0,01 0,03 0,12 0,34 82,2 6,3 7,8 1,9 1,8
Region B J Större vattentäkt jord 270 0,03 0,07 < < 0,00 0,01 0,03 0,07 0,10 86,7 8,1 4,8 0,4
J Enskild brunn jord 2 932 0,78 38,17 < < 0,01 0,03 0,06 0,12 0,20 70,4 16,9 10,9 1,0 0,8
J Källa 268 0,04 0,12 < < < 0,01 0,03 0,10 0,13 81,7 7,5 10,1 0,4 0,4
J Rör 47 0,32 1,31 < < 0,01 0,02 0,05 0,22 1,63 76,6 6,4 10,6 6,4
B Större vattentäkt berg 181 0,01 0,04 < < < 0,00 0,01 0,03 0,06 93,9 2,8 3,3
B Enskild brunn berg 3 328 0,05 0,36 < < < < 0,03 0,07 0,14 85,2 7,5 6,0 0,7 0,6
J 3 535 0,66 34,76 < < 0,01 0,03 0,05 0,12 0,20 72,6 15,3 10,4 0,9 0,8
B 3 509 0,05 0,35 < < < < 0,03 0,07 0,13 85,7 7,2 5,9 0,6 0,6
Region C J Större vattentäkt jord 112 0,04 0,10 < < 0,00 0,01 0,02 0,08 0,23 82,1 8,0 8,0 1,8
J Enskild brunn jord 998 0,05 0,12 < < 0,00 0,02 0,05 0,10 0,14 75,8 14,7 8,1 1,0 0,4
J Källa 126 0,02 0,04 < < 0,00 0,01 0,02 0,03 0,05 93,7 4,0 2,4
J Rör 15 0,05 0,06 0,00 0,01 0,01 0,04 0,09 0,12 0,20 60,0 26,7 13,3
B Större vattentäkt berg 30 0,02 0,04 < < < 0,01 0,02 0,09 0,12 86,7 3,3 10,0
B Enskild brunn berg 2 463 0,02 0,08 < < < < 0,02 0,05 0,09 89,5 6,2 3,8 0,4 0,1
J 1 264 0,04 0,11 < < 0,00 0,02 0,04 0,09 0,14 77,9 13,2 7,6 0,9 0,3
B 2 493 0,02 0,08 < < < < 0,02 0,05 0,09 89,5 6,2 3,9 0,4 0,1
Region D J Större vattentäkt jord 7 0,02 0,02 < < < 0,00 0,04 0,04 0,04 100,0
J Enskild brunn jord 361 0,07 0,21 < < 0,01 0,03 0,06 0,12 0,22 70,6 15,5 11,9 1,4 0,6
J Källa 82 0,02 0,03 < < 0,00 0,01 0,02 0,07 0,08 84,1 11,0 4,9
J Rör 5 0,17 0,21 < < 0,01 0,10 0,23 0,50 0,50 40,0 20,0 20,0 20,0
B Större vattentäkt berg 2 0,00 0,00 < < < < < < < 100,0
B Enskild brunn berg 626 0,03 0,10 < < < < 0,02 0,05 0,10 89,3 5,4 4,5 0,5 0,3
J 455 0,06 0,19 < < 0,01 0,02 0,05 0,11 0,21 73,2 14,5 10,5 1,3 0,4
B 628 0,03 0,10 < < < < 0,02 0,05 0,10 89,3 5,4 4,5 0,5 0,3
Region E J Större vattentäkt jord 175 0,02 0,04 < < < 0,00 0,02 0,03 0,09 91,4 4,6 4,0
J Enskild brunn jord 2 011 0,06 0,14 < < < 0,02 0,05 0,12 0,23 74,6 13,1 10,8 0,9 0,5
J Källa 313 0,04 0,12 < < 0,00 0,01 0,03 0,09 0,13 80,2 10,9 8,3 0,3 0,3
J Rör 58 0,10 0,29 < < < 0,01 0,03 0,25 0,45 77,6 5,2 13,8 3,4
B Större vattentäkt berg 48 0,02 0,09 < < < 0,00 0,01 0,03 0,03 95,8 2,1 2,1
B Enskild brunn berg 8 227 0,05 0,23 < < < 0,00 0,03 0,09 0,18 83,2 7,4 7,8 0,9 0,7
J 2 575 0,05 0,14 < < < 0,02 0,05 0,11 0,21 76,6 12,0 10,1 0,8 0,5
B 8 275 0,05 0,23 < < < 0,00 0,03 0,09 0,18 83,3 7,4 7,7 0,9 0,7
Region F J Större vattentäkt jord 74 0,02 0,02 < 0,00 0,00 0,01 0,02 0,04 0,07 91,9 6,8 1,4
J Enskild brunn jord 705 0,06 0,17 < < < 0,02 0,05 0,10 0,18 75,9 14,5 8,2 0,4 1,0
J Källa 78 0,03 0,08 < < 0,01 0,02 0,03 0,05 0,09 85,9 11,5 1,3 1,3
J Rör 6 0,06 0,09 < < 0,01 0,03 0,04 0,24 0,24 83,3 16,7
B Större vattentäkt berg 2 0,01 0,00 0,01 0,01 0,01 0,01 0,02 0,02 0,02 100,0
B Enskild brunn berg 4 721 0,04 0,18 < < < 0,01 0,03 0,09 0,16 83,4 7,9 7,4 0,8 0,5
J 867 0,05 0,15 < < 0,00 0,02 0,04 0,09 0,16 78,2 13,5 7,0 0,5 0,8
B 4 723 0,04 0,18 < < < 0,01 0,03 0,09 0,16 83,4 7,9 7,4 0,8 0,5
Region G J Större vattentäkt jord 167 0,02 0,08 < < < 0,01 0,02 0,04 0,06 94,0 3,6 1,8 0,6
J Enskild brunn jord 965 0,05 0,09 < < 0,01 0,02 0,05 0,12 0,22 73,6 14,0 11,8 0,5 0,1
J Källa 313 0,04 0,10 < < < 0,01 0,03 0,09 0,15 84,3 7,7 7,0 0,6 0,3
J Rör 62 0,17 1,11 < < 0,00 0,01 0,03 0,08 0,16 83,9 6,5 8,1 1,6
B Större vattentäkt berg 64 0,01 0,01 < < < 0,00 0,01 0,02 0,02 100,0
B Enskild brunn berg 1 632 0,02 0,07 < < < < 0,02 0,05 0,10 88,8 5,9 4,7 0,4 0,1
J 1 510 0,05 0,24 < < 0,00 0,02 0,04 0,10 0,19 78,5 11,2 9,5 0,5 0,3
B 1 696 0,02 0,07 < < < < 0,02 0,05 0,10 89,3 5,7 4,5 0,4 0,1
Region H J Större vattentäkt jord 20 0,01 0,02 < < < 0,00 0,01 0,02 0,05 95,0 5,0
J Enskild brunn jord 44 0,07 0,14 < < 0,00 0,02 0,06 0,13 0,36 72,7 13,6 9,1 4,5
J Källa 45 0,01 0,02 < < 0,00 0,00 0,01 0,04 0,07 91,1 8,9
J Rör 13 0,03 0,05 < < 0,00 0,01 0,04 0,04 0,20 92,3 7,7
B Större vattentäkt berg 9 0,00 0,01 < < < < 0,01 0,02 0,02 100,0
B Enskild brunn berg 164 0,09 0,47 < < < < 0,04 0,11 0,31 78,0 10,4 8,5 1,8 1,2
J 123 0,03 0,09 < < 0,00 0,01 0,03 0,07 0,13 85,4 8,9 4,1 1,6
B 173 0,08 0,46 < < < < 0,03 0,11 0,31 79,2 9,8 8,1 1,7 1,2
Region I J Större vattentäkt jord 72 0,01 0,03 < < < 0,00 0,01 0,02 0,04 97,2 1,4 1,4
J Enskild brunn jord 477 0,06 0,24 < < < 0,02 0,05 0,11 0,20 73,6 13,8 10,9 1,0 0,6
J Källa 249 0,03 0,19 0,00 < < 0,00 0,01 0,06 0,11 88,8 5,6 4,4 0,8 0,4
J Rör 38 0,03 0,04 < < 0,00 0,01 0,04 0,07 0,07 81,6 15,8 2,6
B Större vattentäkt berg 42 0,02 0,04 < < < 0,00 0,01 0,03 0,05 95,2 4,8
B Enskild brunn berg 706 0,05 0,23 < < < < 0,02 0,09 0,16 85,3 6,2 6,8 0,6 1,1
J 837 0,05 0,21 < < < 0,01 0,04 0,09 0,16 80,5 10,4 7,8 0,8 0,5
B 748 0,05 0,22 < < < < 0,02 0,08 0,16 85,8 5,9 6,7 0,5 1,1
Region J J Större vattentäkt jord 2 0,01 0,01 < < < 0,01 0,02 0,02 0,02 100,0
J Enskild brunn jord 17 0,01 0,01 < < < < 0,01 0,02 0,02 100,0
J Källa 24 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,03 0,04 100,0
J Rör 3 0,15 0,14 0,02 0,02 0,02 0,14 0,30 0,30 0,30 33,3 66,7
B Större vattentäkt berg 2 0,00 0,00 < < < < < < < 100,0
B Enskild brunn berg 29 0,01 0,03 < < < 0,00 0,01 0,03 0,08 93,1 3,4 3,4
J 46 0,02 0,05 < < 0,00 0,00 0,01 0,03 0,05 95,7 4,3
B 31 0,01 0,03 < < < 0,00 0,01 0,01 0,08 93,5 3,2 3,2
Bottenviken J Större vattentäkt jord 47 0,02 0,03 < < 0,00 0,01 0,03 0,06 0,06 87,2 10,6 2,1
J Enskild brunn jord 338 0,06 0,12 < < < 0,02 0,06 0,16 0,26 71,9 13,9 12,7 1,2 0,3
J Källa 130 0,04 0,24 < < 0,00 0,01 0,03 0,06 0,09 88,5 7,7 2,3 0,8 0,8
J Rör 13 0,04 0,06 < 0,01 0,01 0,02 0,03 0,05 0,25 92,3 7,7
B Större vattentäkt berg 40 0,01 0,01 < < < 0,01 0,01 0,02 0,02 100,0
B Enskild brunn berg 476 0,02 0,08 < < < < 0,02 0,05 0,10 90,1 4,6 4,6 0,4 0,2
J 528 0,05 0,16 < < 0,00 0,02 0,04 0,10 0,22 77,8 11,7 9,1 0,9 0,4
B 516 0,02 0,08 0,00 < < < 0,02 0,04 0,09 90,9 4,3 4,3 0,4 0,2
Bottenhavet J Större vattentäkt jord 173 0,02 0,08 < < < 0,01 0,02 0,03 0,04 96,0 1,7 1,7 0,6
J Enskild brunn jord 1 028 0,05 0,10 < < 0,01 0,02 0,05 0,11 0,20 74,9 13,9 10,3 0,6 0,3
J Källa 463 0,03 0,09 < < < 0,00 0,02 0,07 0,13 86,4 6,7 6,3 0,4 0,2
J Rör 88 0,13 0,93 < < 0,00 0,01 0,04 0,11 0,20 84,1 5,7 9,1 1,1
B Större vattentäkt berg 69 0,01 0,02 < < < 0,00 0,01 0,02 0,03 98,6 1,4
B Enskild brunn berg 1 838 0,04 0,21 < < < < 0,02 0,07 0,12 86,5 6,8 5,5 0,7 0,5
J 1 756 0,04 0,23 < < < 0,01 0,04 0,09 0,17 80,5 10,4 8,3 0,5 0,3
B 1 907 0,04 0,20 < < < < 0,02 0,07 0,12 86,9 6,6 5,3 0,6 0,5
N Östersjön J Större vattentäkt jord 139 0,02 0,02 < < 0,00 0,01 0,02 0,05 0,07 90,6 6,5 2,9
J Enskild brunn jord 1 852 0,06 0,18 < < 0,00 0,02 0,05 0,12 0,22 73,8 13,8 10,7 0,9 0,8
J Källa 239 0,03 0,08 < < 0,00 0,01 0,03 0,07 0,10 83,7 11,3 4,2 0,8
J Rör 61 0,04 0,08 < < 0,00 0,01 0,03 0,08 0,23 82,0 8,2 8,2 1,6
B Större vattentäkt berg 18 0,15 0,46 < < < 0,00 0,01 0,61 1,91 83,3 5,6 5,6 5,6
B Enskild brunn berg 10 035 0,05 0,23 < < < 0,01 0,03 0,10 0,20 81,8 8,4 8,2 1,0 0,7
J 2 301 0,05 0,16 < < 0,00 0,02 0,05 0,11 0,20 76,1 12,9 9,5 0,9 0,6
B 10 053 0,05 0,23 < < < 0,01 0,03 0,10 0,20 81,8 8,3 8,2 1,0 0,7
S Östersjön J Större vattentäkt jord 283 0,03 0,08 < < < 0,01 0,02 0,07 0,14 85,5 8,5 5,7 0,4
J Enskild brunn jord 3 279 0,74 36,11 < < 0,01 0,03 0,06 0,15 0,26 68,4 15,4 13,8 1,3 1,2
J Källa 283 0,04 0,12 < < 0,00 0,01 0,04 0,11 0,14 78,8 9,5 10,6 0,7 0,4
J Rör 49 0,07 0,23 < < 0,01 0,01 0,04 0,13 0,20 81,6 6,1 10,2 2,0
B Större vattentäkt berg 218 0,02 0,07 < < < < 0,01 0,03 0,07 95,0 1,4 3,2 0,5
B Enskild brunn berg 4 613 0,05 0,34 < < < 0,01 0,03 0,08 0,15 84,9 7,2 6,3 0,8 0,8
J 3 932 0,62 32,97 < < 0,01 0,03 0,06 0,14 0,24 70,5 14,3 12,9 1,2 1,1
B 4 832 0,05 0,33 < < < 0,00 0,03 0,08 0,14 85,3 7,0 6,1 0,8 0,7
Västerhavet J Större vattentäkt jord 255 0,03 0,08 < < < 0,00 0,02 0,04 0,12 90,2 4,3 4,7 0,8
J Enskild brunn jord 3 024 0,07 0,51 < < 0,01 0,02 0,05 0,11 0,18 73,4 15,4 9,9 0,9 0,4
J Källa 424 0,03 0,10 < < < 0,01 0,02 0,07 0,11 86,3 6,8 6,4 0,2 0,2
J Rör 44 0,39 1,35 < < 0,00 0,02 0,10 0,45 1,60 61,4 13,6 15,9 9,1
B Större vattentäkt berg 99 0,01 0,04 < < < 0,00 0,01 0,03 0,06 93,9 4,0 2,0
B Enskild brunn berg 5 572 0,03 0,26 < < < < 0,02 0,06 0,12 88,8 5,3 5,0 0,5 0,3
J 3 767 0,06 0,48 < < 0,00 0,02 0,05 0,10 0,17 75,9 13,6 9,2 0,8 0,5
B 5 672 0,03 0,26 < < < < 0,02 0,06 0,11 88,9 5,3 5,0 0,5 0,3
Sverige J Större vattentäkt jord 1 257 0,02 0,08 < < < 0,01 0,02 0,05 0,09 90,4 5,3 3,7 0,5 0,2
J Enskild brunn jord 9 937 0,29 20,74 < < 0,01 0,03 0,06 0,13 0,22 71,7 15,0 11,5 1,1 0,7
J Källa 1 579 0,03 0,12 < < < 0,01 0,03 0,08 0,12 84,7 7,9 6,6 0,5 0,3
J Rör 269 0,13 0,78 < < 0,00 0,01 0,04 0,15 0,25 79,2 8,2 10,0 0,4 2,2
B Större vattentäkt berg 587 0,02 0,11 < < < < 0,01 0,03 0,05 94,9 1,4 2,7 0,9 0,2
B Enskild brunn berg 23 539 0,05 0,25 < < < 0,00 0,03 0,08 0,16 84,6 7,2 6,8 0,8 0,6
J 13 117 0,23 18,06 < < 0,00 0,02 0,05 0,11 0,20 75,2 13,0 10,1 0,9 0,7
B 24 130 0,04 0,25 < < < 0,00 0,03 0,08 0,16 84,8 7,1 6,7 0,8 0,6
ALLA J+B 38 212 0,11 10,58 < < < 0,01 0,03 0,09 0,17 81,4 9,2 7,9 0,9 0,6

 

Senast ändrad 2024-02-07

Skriv ut