Handledning Bedömningsgrunder för grundvatten

Fosfat – referenser

[1] Andersson, M., Carlsson, M., Ladenberger, A., Morris, G., Sadeghi, M. & Uhlbäck, J., 2014: Geokemisk atlas över Sverige. Sveriges geologiska undersökning, 208 s.

[2] SGU, 2022: Grundvattenobservationer – databas. Sverige. 2022-06-13.

[3] Livsmedelsverket 2023: Tolka resultatet av din dricksvattenanalys, Livsmedelsverket. <www.livsmedelsverket.se/livsmedel-och-innehall/dricksvatten/egen-brunn2/vattenprov-och-analys-av-ditt-dricksvatten/tolka-ditt-vattenanalysresultat> åtkommen den 27 februari 2023.

[4] Schulte-Herbrüggen, H. M. A., Christensen, J., Olofsson, B. & Morey Strömberg, A., 2022: Dricksvatten från små dricksvattenanläggningar för privat bruk. Livsmedelsverkets externa rapportserie E 2022 nr 01, 1104–7089. Livsmedelsverket, 182 s.

[5] Uhlen, B., 2005: Fosforförluster från mark till vatten – Identifikation av kritiska källor och möjliga motåtgärder. Rapport 5507. Naturvårdsverket, 63 s.

[6] Riddle, M., 2018: Phosphorous Leaching from Swedish Arable Organic Soils – Quantification and Mitigation Using Biochar. Doktorsavhandling, Sveriges lantbruksuniversitet, 83 s.

[7] Uggla, E. & Westling, O., 2003: Utlakning av fosfor från brukad skogsmark. B 1549. IVL Svenska Miljöinstitutet AB, 22 s.

[8] Naturvårdsverket, 1999: Bedömningsgrunder för miljökvalitet. Sjöar och vattendrag. Rapport 4913. Naturvårdsverket, 101 s.

[9] Huser, B., Fölster, J. & Futter, M., 2018:  Sjöar i fjällen och skogslandskapet svälter. I Sötvatten 2017. Havs- och Vattenmyndigheten, 27–29.

Senast ändrad 2024-01-29

Skriv ut