Handledning Bedömningsgrunder för grundvatten

Fosfat – översiktlig statistik med regional indelning

För vissa områden eller typer av provtagningsplatser finns inte så mycket data, vilket innebär att de statistiska fördelningarna är mycket osäkra. Detsamma gäller för medelvärden och standardavvikelser om en stor andel av analyserna ligger under detektionsgränsen eller kvantifieringsgränsen. Om det finns flera analyser från samma provtagningspunkt har medelvärden använts vid beräkningarna.
J – grundvatten i jordlager
B – grundvatten i berggrund
< – under detektionsgräns eller kvantifieringsgräns vid analys

Fosfat
PO4 (mg/l)

Percentilgränser Tillståndsklass (%)
Antal Medel Stdav P5 P10 Q1 Median Q3 P90 P95 1 2 3 4 5
Region A J Större vattentäkt jord 138 0,20 0,37 < 0,00 0,01 0,03 0,15 0,74 0,90 35,5 23,2 11,6 16,7 13,0
J Enskild brunn jord 1 975 0,42 1,35 < < < 0,07 0,20 0,80 2,10 29,4 7,5 20,8 30,4 11,9
J Källa 60 0,28 0,74 < < 0,00 0,05 0,15 0,67 1,65 40,0 5,0 18,3 25,0 11,7
J Rör 8 0,07 0,13 < < 0,02 0,02 0,06 0,39 0,39 50,0 12,5 25,0 12,5
B Större vattentäkt berg 158 0,06 0,26 < < < 0,01 0,03 0,10 0,17 57,6 20,3 11,4 9,5 1,3
B Enskild brunn berg 2 167 0,43 13,76 < < < 0,01 0,06 0,23 0,46 52,1 13,6 15,6 14,9 3,8
J 2 181 0,40 1,30 < < < 0,07 0,20 0,77 1,90 30,2 8,5 20,1 29,3 11,9
B 2 325 0,40 13,28 < < < 0,01 0,06 0,21 0,43 52,5 14,0 15,4 14,5 3,7
Region B J Större vattentäkt jord 315 0,02 0,05 < < < 0,01 0,02 0,04 0,11 71,7 18,4 4,1 5,7
J Enskild brunn jord 5 706 0,11 0,55 < < < < 0,04 0,12 0,30 62,6 11,4 13,3 9,4 3,3
J Källa 254 0,07 0,30 < < < 0,01 0,03 0,12 0,21 66,9 11,0 9,4 9,4 3,1
J Rör 38 0,08 0,19 < < 0,01 0,01 0,05 0,23 0,40 63,2 10,5 10,5 13,2 2,6
B Större vattentäkt berg 139 0,07 0,16 < < < 0,02 0,06 0,15 0,30 51,8 18,0 16,5 10,8 2,9
B Enskild brunn berg 6 577 0,05 0,35 < < < < 0,03 0,08 0,14 68,7 11,2 12,2 6,6 1,4
J 6 313 0,10 0,53 < < < < 0,04 0,12 0,29 63,3 11,7 12,7 9,3 3,1
B 6 716 0,05 0,35 < < < < 0,03 0,08 0,15 68,3 11,3 12,3 6,7 1,4
Region C J Större vattentäkt jord 106 0,01 0,02 < < < 0,01 0,02 0,03 0,06 76,4 16,0 6,6 0,9
J Enskild brunn jord 2 520 0,14 0,60 < < < 0,02 0,07 0,21 0,49 50,6 11,9 17,3 16,2 4,0
J Källa 132 0,03 0,07 < < < 0,01 0,03 0,06 0,12 65,9 14,4 12,1 6,8 0,8
J Rör 8 0,65 1,75 0,01 0,01 0,01 0,02 0,08 4,99 4,99 50,0 25,0 12,5 12,5
B Större vattentäkt berg 43 0,02 0,05 < < < 0,01 0,02 0,05 0,06 65,1 18,6 14,0 2,3
B Enskild brunn berg 5 104 0,08 0,33 < < < < 0,05 0,14 0,31 57,2 12,9 15,1 12,1 2,7
J 2 766 0,13 0,58 < < < 0,01 0,06 0,20 0,42 52,3 12,2 16,6 15,1 3,7
B 5 147 0,08 0,33 < < < < 0,05 0,14 0,31 57,3 12,9 15,1 12,1 2,6
Region D J Större vattentäkt jord 6 0,01 0,02 < < < 0,00 0,01 0,05 0,05 83,3 16,7
J Enskild brunn jord 538 0,28 1,22 < < < < 0,07 0,31 1,40 56,3 7,2 14,7 13,9 7,8
J Källa 68 0,04 0,12 < < < 0,01 0,03 0,05 0,19 63,2 14,7 16,2 2,9 2,9
J Rör 4 0,01 0,02 0,00 0,00 0,00 0,01 0,03 0,04 0,04 75,0 25,0
B Större vattentäkt berg 0
B Enskild brunn berg 1 130 0,09 0,54 < < < < 0,02 0,07 0,20 75,7 7,9 8,2 5,8 2,4
J 616 0,25 1,14 < < < < 0,06 0,25 1,30 57,5 8,1 14,8 12,5 7,1
B 1 130 0,09 0,54 < < < < 0,02 0,07 0,20 75,7 7,9 8,2 5,8 2,4
Region E J Större vattentäkt jord 186 0,02 0,13 < < < < 0,01 0,02 0,04 87,6 7,0 2,7 1,6 1,1
J Enskild brunn jord 4 041 0,12 0,70 < < < < 0,04 0,16 0,37 65,2 7,9 13,0 10,4 3,5
J Källa 357 0,05 0,28 < < < < 0,01 0,06 0,12 77,0 9,0 8,1 4,2 1,7
J Rör 48 0,12 0,58 < < < 0,00 0,02 0,14 0,18 75,0 12,5 8,3 4,2
B Större vattentäkt berg 48 0,04 0,16 < < < 0,01 0,02 0,10 0,12 70,8 16,7 2,1 8,3 2,1
B Enskild brunn berg 14 564 0,05 0,33 < < < < 0,02 0,06 0,14 73,6 9,8 9,5 5,7 1,4
J 4 634 0,11 0,67 < < < < 0,04 0,13 0,30 67,1 8,0 12,1 9,5 3,2
B 14 612 0,05 0,33 < < < < 0,02 0,06 0,14 73,6 9,8 9,5 5,7 1,4
Region F J Större vattentäkt jord 82 0,03 0,08 < < < < 0,02 0,06 0,15 74,4 13,4 4,9 7,3
J Enskild brunn jord 1 486 0,19 0,77 < < < 0,02 0,08 0,30 0,77 47,1 13,1 17,0 16,4 6,4
J Källa 86 0,11 0,29 < < < 0,02 0,05 0,27 0,61 53,5 16,3 16,3 8,1 5,8
J Rör 9 0,02 0,03 < < 0,00 0,01 0,02 0,11 0,11 88,9 11,1
B Större vattentäkt berg 6 0,11 0,13 < < 0,00 0,06 0,27 0,28 0,28 33,3 33,3 33,3
B Enskild brunn berg 10 408 0,07 0,46 < < < < 0,03 0,08 0,20 65,4 15,6 10,4 6,1 2,5
J 1 663 0,18 0,73 < < < 0,02 0,08 0,30 0,74 49,0 13,2 16,3 15,5 6,0
B 10 414 0,07 0,46 < < < < 0,03 0,08 0,20 65,4 15,6 10,4 6,1 2,5
Region G J Större vattentäkt jord 195 0,03 0,11 < < 0,00 0,01 0,02 0,06 0,09 70,8 13,8 11,3 3,1 1,0
J Enskild brunn jord 1 750 0,07 0,30 < < < 0,01 0,04 0,13 0,30 59,6 15,4 11,1 11,3 2,6
J Källa 412 0,05 0,28 < < < 0,00 0,02 0,08 0,18 70,6 13,8 6,6 7,3 1,7
J Rör 59 0,02 0,03 < < 0,00 0,01 0,03 0,05 0,06 64,4 22,0 11,9 1,7
B Större vattentäkt berg 73 0,12 0,28 < < 0,01 0,03 0,10 0,22 0,52 39,7 13,7 23,3 19,2 4,1
B Enskild brunn berg 3 262 0,09 0,37 < < < 0,01 0,07 0,21 0,40 54,8 11,2 13,0 17,9 3,1
J 2 416 0,06 0,28 < < < 0,01 0,03 0,10 0,27 62,5 15,1 10,3 9,7 2,3
B 3 335 0,10 0,37 < < < 0,01 0,07 0,21 0,40 54,5 11,2 13,2 17,9 3,1
Region H J Större vattentäkt jord 13 0,00 0,01 < < < 0,00 0,00 0,01 0,03 92,3 7,7
J Enskild brunn jord 93 0,05 0,16 < < < < 0,03 0,10 0,20 72,0 5,4 4,3 17,2 1,1
J Källa 60 0,06 0,21 < < < 0,00 0,02 0,12 0,30 76,7 8,3 5,0 8,3 1,7
J Rör 11 0,01 0,01 < < < 0,00 0,01 0,02 0,04 81,8 18,2
B Större vattentäkt berg 4 0,00 0,00 < < < < 0,00 0,01 0,01 100,0
B Enskild brunn berg 216 0,08 0,30 < < < < 0,02 0,12 0,40 74,1 7,9 4,2 10,6 3,2
J 178 0,05 0,17 < < < 0,00 0,02 0,10 0,20 75,8 7,3 3,9 11,8 1,1
B 220 0,08 0,30 < < < < 0,02 0,12 0,36 74,5 7,7 4,1 10,5 3,2
Region I J Större vattentäkt jord 58 0,01 0,02 < < < < 0,01 0,03 0,06 86,2 5,2 8,6
J Enskild brunn jord 868 0,03 0,19 < < < < 0,01 0,04 0,10 82,0 7,3 5,0 5,0 0,8
J Källa 255 0,02 0,05 < < < 0,00 0,02 0,05 0,09 83,1 6,3 5,9 4,7
J Rör 40 0,06 0,25 < 0,00 0,01 0,01 0,03 0,06 0,08 65,0 17,5 15,0 2,5
B Större vattentäkt berg 44 0,03 0,04 < < 0,01 0,02 0,04 0,09 0,11 54,5 22,7 13,6 9,1
B Enskild brunn berg 1 185 0,04 0,14 < < < < 0,02 0,09 0,20 76,5 7,7 5,8 8,6 1,4
J 1 221 0,03 0,17 < < < < 0,01 0,04 0,10 81,9 7,3 5,7 4,5 0,7
B 1 229 0,04 0,14 < < < < 0,02 0,09 0,20 75,8 8,2 6,1 8,6 1,3
Region J J Större vattentäkt jord 3 0,00 0,00 < < < < 0,00 0,00 0,00 100,0
J Enskild brunn jord 30 0,02 0,06 < < < < 0,01 0,04 0,10 83,3 6,7 3,3 6,7
J Källa 23 0,01 0,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,01 0,01 95,7 4,3
J Rör 2 0,04 0,03 0,02 0,02 0,02 0,04 0,06 0,06 0,06 50,0 50,0
B Större vattentäkt berg 6 0,00 0,01 < < < < 0,01 0,02 0,02 100,0
B Enskild brunn berg 50 0,03 0,08 < < < 0,00 0,01 0,05 0,20 84,0 4,0 6,0 6,0
J 58 0,02 0,05 < < < 0,00 0,01 0,03 0,10 87,9 3,4 3,4 5,2
B 56 0,02 0,07 < < < < 0,01 0,05 0,20 85,7 3,6 5,4 5,4
Bottenviken J Större vattentäkt jord 52 0,05 0,18 < < 0,01 0,01 0,02 0,06 0,11 76,9 7,7 7,7 3,8 3,8
J Enskild brunn jord 669 0,07 0,27 < < < < 0,03 0,10 0,30 68,5 9,6 8,5 10,5 3,0
J Källa 168 0,06 0,39 < < < 0,00 0,01 0,06 0,10 81,5 5,4 4,8 7,1 1,2
J Rör 12 0,02 0,02 0,00 0,01 0,01 0,01 0,03 0,04 0,05 66,7 16,7 16,7
B Större vattentäkt berg 51 0,09 0,30 < < < 0,02 0,04 0,07 0,18 56,9 17,6 17,6 3,9 3,9
B Enskild brunn berg 916 0,15 0,61 < < < 0,01 0,10 0,30 0,60 54,1 8,6 12,7 19,2 5,3
J 901 0,06 0,29 < < < 0,00 0,03 0,10 0,22 71,4 8,8 7,9 9,3 2,7
B 967 0,14 0,60 < < < 0,01 0,09 0,30 0,60 54,3 9,1 12,9 18,4 5,3
Bottenhavet J Större vattentäkt jord 182 0,02 0,05 < < < 0,01 0,02 0,05 0,07 72,0 14,3 11,5 2,2
J Enskild brunn jord 1 815 0,06 0,28 < < < < 0,03 0,10 0,26 63,5 14,3 10,2 10,1 1,9
J Källa 551 0,04 0,13 < < < 0,00 0,02 0,06 0,15 73,3 12,5 6,7 6,4 1,1
J Rör 85 0,04 0,18 < < 0,00 0,01 0,03 0,05 0,07 65,9 21,2 10,6 1,2 1,2
B Större vattentäkt berg 65 0,08 0,14 < < 0,01 0,03 0,10 0,22 0,29 38,5 16,9 21,5 21,5 1,5
B Enskild brunn berg 3 496 0,07 0,21 < < < < 0,05 0,18 0,30 61,5 11,0 10,7 14,7 2,1
J 2 634 0,05 0,24 < < < 0,00 0,03 0,10 0,20 66,2 14,2 9,6 8,5 1,6
B 3 561 0,07 0,20 < < < < 0,05 0,18 0,30 61,1 11,1 10,9 14,8 2,1
N Östersjön J Större vattentäkt jord 178 0,02 0,07 < < < 0,00 0,01 0,04 0,09 79,8 10,7 5,1 3,9 0,6
J Enskild brunn jord 3 544 0,13 0,67 < < < < 0,05 0,19 0,44 58,9 10,1 14,8 12,1 4,1
J Källa 261 0,08 0,35 < < < 0,01 0,03 0,08 0,27 68,2 10,7 12,3 5,4 3,4
J Rör 62 0,03 0,11 < < < 0,01 0,02 0,06 0,13 74,2 12,9 4,8 6,5 1,6
B Större vattentäkt berg 35 0,04 0,07 < < 0,00 0,02 0,03 0,11 0,27 65,7 14,3 8,6 11,4
B Enskild brunn berg 19 723 0,06 0,40 < < < < 0,02 0,07 0,13 70,2 13,1 9,7 5,2 1,8
J 4 045 0,12 0,63 < < < < 0,05 0,17 0,43 60,6 10,2 14,1 11,2 3,8
B 19 758 0,06 0,40 < < < < 0,02 0,07 0,13 70,1 13,1 9,7 5,3 1,8
S Östersjön J Större vattentäkt jord 257 0,11 0,28 < < 0,00 0,02 0,07 0,42 0,74 55,3 15,6 9,3 13,2 6,6
J Enskild brunn jord 6 130 0,24 0,97 < < < 0,02 0,09 0,34 1,10 49,7 10,2 16,5 16,5 7,1
J Källa 288 0,08 0,30 < < < 0,01 0,04 0,15 0,22 62,8 9,4 12,5 12,5 2,8
J Rör 42 0,21 0,78 < 0,00 0,01 0,02 0,07 0,31 0,40 54,8 9,5 14,3 16,7 4,8
B Större vattentäkt berg 260 0,06 0,23 < < < 0,02 0,04 0,10 0,25 55,4 21,5 12,7 8,5 1,9
B Enskild brunn berg 8 379 0,16 7,00 < < < < 0,03 0,10 0,26 65,4 11,5 12,0 8,6 2,5
J 6 718 0,23 0,93 < < < 0,02 0,08 0,31 1,00 50,5 10,4 16,0 16,2 6,9
B 8 639 0,15 6,90 < < < < 0,03 0,10 0,26 65,1 11,8 12,0 8,6 2,5
Västerhavet J Större vattentäkt jord 344 0,02 0,06 < < < 0,01 0,02 0,03 0,04 74,1 19,5 3,5 2,6 0,3
J Enskild brunn jord 6 538 0,11 0,63 < < < < 0,05 0,16 0,33 61,1 9,9 13,4 12,5 3,1
J Källa 424 0,06 0,29 < < < 0,00 0,03 0,07 0,17 71,5 12,0 8,7 5,2 2,6
J Rör 23 0,18 0,82 < < < 0,01 0,02 0,03 0,12 78,3 13,0 4,3 4,3
B Större vattentäkt berg 86 0,04 0,13 < < < 0,01 0,04 0,12 0,21 64,0 12,8 9,3 12,8 1,2
B Enskild brunn berg 11 311 0,07 0,38 < < < < 0,04 0,11 0,25 65,0 10,3 12,8 9,9 2,1
J 7 330 0,10 0,60 < < < < 0,04 0,15 0,30 62,4 10,5 12,6 11,6 2,9
B 11 397 0,07 0,38 < < < < 0,04 0,11 0,25 65,0 10,3 12,8 9,9 2,0
Sverige J Större vattentäkt jord 1 291 0,04 0,16 < < < 0,01 0,02 0,06 0,15 70,8 15,2 7,0 5,3 1,8
J Enskild brunn jord 19 604 0,15 0,73 < < < < 0,06 0,20 0,50 57,4 10,5 14,3 13,3 4,5
J Källa 1 750 0,06 0,27 < < < 0,01 0,03 0,08 0,18 71,4 10,8 8,7 7,0 2,1
J Rör 228 0,08 0,44 < < 0,00 0,01 0,03 0,07 0,17 67,5 15,8 8,8 5,7 2,2
B Större vattentäkt berg 568 0,06 0,20 < < < 0,02 0,04 0,12 0,23 55,8 18,5 13,0 10,9 1,8
B Enskild brunn berg 45 935 0,08 3,01 < < < < 0,03 0,10 0,21 66,7 11,9 11,2 8,1 2,1
J 22 876 0,14 0,68 < < < < 0,05 0,18 0,46 59,3 10,8 13,4 12,3 4,1
B 46 503 0,08 2,99 < < < < 0,03 0,10 0,21 66,6 12,0 11,2 8,2 2,1
ALLA J+B 72 812 0,11 3,03 < < < < 0,04 0,12 0,29 63,4 12,1 12,1 9,6 2,8

 

Senast ändrad 2024-01-29

Skriv ut