Handledning Bedömningsgrunder för grundvatten

Bly – översiktlig statistik med regional indelning

För vissa områden eller typer av provtagningsplatser finns inte så mycket data, vilket innebär att de statistiska fördelningarna är mycket osäkra. Detsamma gäller för medelvärden och standardavvikelser om en stor andel av analyserna ligger under detektionsgränsen eller kvantifieringsgränsen. Om det finns flera analyser från samma provtagningspunkt har medelvärden använts vid beräkningarna.
J – grundvatten i jordlager
B – grundvatten i berggrund
< – under detektionsgräns eller kvantifieringsgräns vid analys

Bly
Pb (µg/l)

Percentilgränser Tillståndsklass (%)
Antal Medel Stdav P5 P10 Q1 Median Q3 P90 P95 1 2 3 4 5
Region A J Större vattentäkt jord 160 0,21 0,82 < < < 0,02 0,11 0,22 0,57 94,4 2,5 2,5 0,6
J Enskild brunn jord 1 215 3,46 45,28 0,04 0,09 0,23 0,53 1,20 3,00 5,00 46,3 37,8 10,7 3,5 1,8
J Källa 46 0,24 0,41 < 0,01 0,02 0,06 0,30 0,69 0,96 82,6 15,2 2,2
J Rör 13 0,12 0,28 < < < 0,01 0,09 0,21 1,02 92,3 7,7
B Större vattentäkt berg 133 0,29 1,03 < < < 0,03 0,11 0,65 1,28 88,0 9,0 2,3 0,8
B Enskild brunn berg 1 200 2,46 38,36 < 0,03 0,11 0,32 0,85 2,20 4,65 61,7 26,8 6,8 2,4 2,3
J 1 447 2,94 41,51 < 0,02 0,15 0,44 1,00 2,70 4,40 53,3 32,9 9,3 3,0 1,5
B 1 334 2,24 36,39 < 0,00 0,08 0,29 0,81 2,01 4,40 64,2 25,0 6,4 2,2 2,1
Region B J Större vattentäkt jord 271 0,49 1,05 < < 0,07 0,19 0,50 1,10 1,73 74,9 21,0 3,0 1,1
J Enskild brunn jord 3 025 2,06 3,85 0,10 0,19 0,49 1,10 2,20 4,20 6,50 25,3 45,7 21,8 4,6 2,7
J Källa 203 1,03 5,51 < 0,00 0,02 0,06 0,36 1,70 4,70 81,3 10,3 3,9 3,0 1,5
J Rör 48 5,22 19,19 < < 0,01 0,13 1,08 5,20 35,90 62,5 22,9 4,2 2,1 8,3
B Större vattentäkt berg 179 0,55 1,22 < < 0,03 0,13 0,35 1,59 3,77 78,2 13,4 6,1 2,2
B Enskild brunn berg 3 499 1,62 10,31 0,02 0,05 0,14 0,44 1,20 3,08 5,10 53,2 31,1 10,5 3,2 2,0
J 3 565 1,91 4,43 0,03 0,09 0,33 0,92 2,00 3,90 6,00 33,1 41,3 19,0 4,2 2,5
B 3 678 1,57 10,06 0,01 0,04 0,13 0,41 1,20 3,00 5,00 54,4 30,3 10,3 3,2 1,9
Region C J Större vattentäkt jord 112 0,36 0,48 < < 0,06 0,16 0,51 0,90 1,43 74,1 24,1 1,8
J Enskild brunn jord 1 182 2,12 4,41 0,08 0,17 0,42 1,00 2,30 4,50 7,10 28,6 42,5 20,4 5,7 2,9
J Källa 113 0,32 0,86 < 0,01 0,02 0,05 0,20 0,80 1,70 85,8 11,5 1,8 0,9
J Rör 15 0,73 1,10 < < 0,02 0,11 1,55 2,15 3,70 66,7 20,0 13,3
B Större vattentäkt berg 30 0,26 0,34 < < 0,02 0,16 0,26 0,98 1,03 83,3 16,7
B Enskild brunn berg 2 867 1,61 12,71 0,03 0,06 0,16 0,45 1,30 3,30 5,40 52,4 30,7 11,3 3,6 2,1
J 1 435 1,81 4,07 0,01 0,06 0,26 0,79 1,90 4,00 6,20 37,4 38,3 17,2 4,7 2,4
B 2 897 1,59 12,65 0,02 0,06 0,16 0,45 1,30 3,26 5,35 52,7 30,6 11,1 3,5 2,0
Region D J Större vattentäkt jord 7 0,05 0,04 < < 0,02 0,04 0,09 0,11 0,11 100,0
J Enskild brunn jord 387 2,22 9,78 0,04 0,10 0,22 0,58 1,50 3,70 7,00 42,6 38,5 10,9 4,9 3,1
J Källa 65 0,60 3,10 < 0,00 0,01 0,02 0,15 0,99 1,90 84,6 12,3 1,5 1,5
J Rör 6 0,17 0,23 0,00 0,00 0,03 0,06 0,25 0,60 0,60 83,3 16,7
B Större vattentäkt berg 2 0,24 0,34 < < < 0,24 0,48 0,48 0,48 100,0
B Enskild brunn berg 673 0,91 2,74 < 0,02 0,09 0,24 0,77 2,10 3,80 65,4 24,2 7,1 2,5 0,7
J 465 1,93 9,01 0,01 0,02 0,13 0,50 1,25 3,10 6,70 49,9 34,0 9,2 4,1 2,8
B 675 0,90 2,73 < 0,02 0,09 0,24 0,77 2,10 3,80 65,5 24,1 7,1 2,5 0,7
Region E J Större vattentäkt jord 176 0,23 0,55 < < 0,03 0,10 0,24 0,45 0,78 90,9 7,4 1,1 0,6
J Enskild brunn jord 2 062 5,76 122,48 0,06 0,13 0,38 0,99 2,30 5,00 8,20 30,6 39,7 19,5 6,5 3,7
J Källa 247 0,69 1,40 < 0,00 0,01 0,05 0,64 2,54 3,80 72,1 15,8 8,9 3,2
J Rör 58 6,32 25,34 < < 0,02 0,06 0,32 9,87 43,42 75,9 8,6 1,7 5,2 8,6
B Större vattentäkt berg 48 0,20 0,36 < < 0,02 0,08 0,19 0,65 0,70 85,4 14,6
B Enskild brunn berg 8 672 2,75 16,51 0,04 0,08 0,22 0,63 1,80 4,60 8,30 43,5 33,2 14,0 5,5 3,8
J 2 561 4,87 109,98 0,01 0,04 0,20 0,78 2,00 4,50 7,30 40,1 34,3 16,7 5,7 3,2
B 8 720 2,74 16,46 0,04 0,08 0,21 0,63 1,80 4,60 8,20 43,7 33,1 13,9 5,5 3,8
Region F J Större vattentäkt jord 77 0,36 0,83 < 0,00 0,02 0,07 0,23 0,97 2,36 85,7 7,8 6,5
J Enskild brunn jord 884 2,43 8,70 0,08 0,16 0,37 0,82 1,90 4,60 7,60 33,4 42,6 15,3 5,7 3,1
J Källa 76 0,41 0,96 < < 0,01 0,04 0,19 1,50 2,80 80,3 11,8 6,6 1,3
J Rör 6 0,04 0,03 < < 0,03 0,04 0,06 0,07 0,07 100,0
B Större vattentäkt berg 2 0,26 0,32 0,03 0,03 0,03 0,26 0,48 0,48 0,48 100,0
B Enskild brunn berg 5 592 2,71 11,40 0,07 0,13 0,33 0,85 2,10 5,22 9,40 35,6 37,4 16,2 6,3 4,5
J 1 047 2,10 8,03 0,01 0,05 0,23 0,66 1,70 4,00 6,90 41,3 37,4 13,8 4,9 2,6
B 5 594 2,71 11,40 0,07 0,13 0,33 0,85 2,10 5,22 9,40 35,6 37,4 16,2 6,3 4,5
Region G J Större vattentäkt jord 186 0,84 4,87 < 0,01 0,04 0,15 0,41 1,10 1,69 79,0 17,2 2,2 0,5 1,1
J Enskild brunn jord 967 1,94 2,96 0,07 0,16 0,41 1,05 2,20 4,60 6,40 28,6 42,6 19,9 6,5 2,4
J Källa 256 1,15 2,92 < 0,00 0,02 0,24 1,03 2,60 5,24 59,8 25,0 9,8 4,3 1,2
J Rör 62 0,34 0,65 < < < 0,03 0,33 1,27 1,70 79,0 16,1 4,8
B Större vattentäkt berg 64 1,58 10,62 < < 0,02 0,09 0,33 0,74 1,20 84,4 12,5 1,6 1,6
B Enskild brunn berg 1 650 1,36 6,77 0,01 0,04 0,11 0,35 0,98 2,53 4,50 58,4 28,2 9,2 2,5 1,8
J 1 474 1,59 3,24 < 0,02 0,18 0,68 1,80 3,80 5,80 42,7 35,1 15,2 5,1 1,9
B 1 714 1,37 6,95 < 0,03 0,10 0,33 0,94 2,50 4,40 59,4 27,6 8,9 2,4 1,8
Region H J Större vattentäkt jord 20 0,11 0,23 < < 0,02 0,04 0,09 0,23 0,66 95,0 5,0
J Enskild brunn jord 40 1,40 2,32 0,00 0,03 0,21 0,65 1,35 3,05 6,40 42,5 40,0 10,0 5,0 2,5
J Källa 42 0,15 0,52 < < 0,01 0,01 0,05 0,13 0,56 92,9 4,8 2,4
J Rör 13 0,50 1,30 < < < 0,03 0,05 1,00 4,70 76,9 15,4 7,7
B Större vattentäkt berg 9 0,76 1,71 0,06 0,06 0,11 0,15 0,26 5,31 5,31 88,9 11,1
B Enskild brunn berg 95 0,81 1,12 0,02 0,04 0,14 0,45 0,94 1,80 3,75 52,6 37,9 7,4 2,1
J 116 0,61 1,57 < < 0,01 0,05 0,57 1,40 3,00 74,1 18,1 5,2 1,7 0,9
B 104 0,81 1,17 0,02 0,05 0,14 0,39 0,92 1,80 3,75 55,8 34,6 6,7 2,9
Region I J Större vattentäkt jord 72 0,36 0,86 < < 0,03 0,15 0,32 0,52 1,77 86,1 9,7 2,8 1,4
J Enskild brunn jord 390 2,09 5,78 0,03 0,07 0,40 0,95 2,00 4,05 6,70 31,3 43,6 17,9 4,1 3,1
J Källa 172 0,52 1,87 < < 0,01 0,02 0,18 1,00 2,10 84,3 10,5 2,9 2,3
J Rör 38 0,37 0,64 < < 0,05 0,12 0,38 1,08 1,71 78,9 18,4 2,6
B Större vattentäkt berg 44 3,67 16,58 < < 0,03 0,14 0,47 2,99 3,99 77,3 9,1 9,1 4,5
B Enskild brunn berg 547 1,91 9,52 0,02 0,04 0,14 0,42 1,20 3,30 5,80 53,7 30,5 9,9 2,7 3,1
J 673 1,40 4,58 < 0,01 0,05 0,43 1,40 3,20 4,80 53,5 30,0 11,6 2,5 2,4
B 591 2,04 10,20 < 0,03 0,12 0,40 1,14 3,30 5,80 55,5 28,9 9,8 2,5 3,2
Region J J Större vattentäkt jord 2 0,00 0,00 < < < < < < < 100,0
J Enskild brunn jord 18 1,20 1,66 0,02 0,02 0,05 0,72 1,60 3,30 6,80 44,4 38,9 11,1 5,6
J Källa 24 0,07 0,17 0,01 0,01 0,01 0,02 0,04 0,07 0,54 91,7 8,3
J Rör 3 1,04 0,91 0,18 0,18 0,18 0,95 1,99 1,99 1,99 33,3 66,7
B Större vattentäkt berg 2 0,08 0,04 0,05 0,05 0,05 0,08 0,10 0,10 0,10 100,0
B Enskild brunn berg 30 0,31 0,39 0,02 0,04 0,07 0,17 0,35 1,01 1,18 83,3 16,7
J 47 0,56 1,18 < 0,01 0,01 0,04 0,67 1,60 2,10 70,2 23,4 4,3 2,1
B 32 0,29 0,38 0,02 0,05 0,07 0,16 0,32 0,92 1,18 84,4 15,6
Bottenviken J Större vattentäkt jord 47 0,47 0,87 < 0,00 0,04 0,14 0,41 1,33 1,89 76,6 19,1 4,3
J Enskild brunn jord 304 1,93 2,84 0,02 0,07 0,36 1,10 2,30 4,70 6,80 32,2 37,8 20,7 6,6 2,6
J Källa 118 0,78 3,14 < < 0,01 0,02 0,33 1,10 3,10 78,8 14,4 4,2 2,5
J Rör 13 0,69 0,74 < 0,08 0,20 0,28 1,08 1,99 2,00 61,5 30,8 7,7
B Större vattentäkt berg 41 2,50 13,25 < 0,00 0,03 0,23 0,47 1,20 1,79 75,6 19,5 2,4 2,4
B Enskild brunn berg 460 0,75 2,47 < 0,02 0,07 0,24 0,57 1,38 2,70 71,1 22,6 4,1 1,3 0,9
J 482 1,47 2,81 < 0,01 0,07 0,52 1,62 3,70 6,10 48,8 30,1 14,7 4,1 2,3
B 501 0,90 4,46 < 0,02 0,07 0,23 0,56 1,36 2,50 71,5 22,4 4,0 1,2 1,0
Bottenhavet J Större vattentäkt jord 192 0,80 4,80 < < 0,03 0,13 0,37 0,87 1,65 82,3 14,1 1,6 1,0 1,0
J Enskild brunn jord 1 017 1,99 4,30 0,05 0,13 0,40 0,99 2,10 4,50 6,60 29,2 44,3 17,8 6,1 2,6
J Källa 356 0,76 2,02 < 0,00 0,01 0,09 0,73 2,10 3,30 69,9 19,4 7,0 3,1 0,6
J Rör 88 0,29 0,66 < < < 0,03 0,29 1,00 1,63 80,7 17,0 2,3
B Större vattentäkt berg 70 2,38 13,20 < < 0,03 0,09 0,26 1,87 3,26 84,3 5,7 5,7 1,4 2,9
B Enskild brunn berg 1 700 1,44 6,73 0,01 0,04 0,13 0,40 1,10 2,70 4,65 54,9 30,3 10,4 2,6 1,8
J 1 657 1,49 3,91 < 0,01 0,10 0,57 1,50 3,54 5,50 47,0 33,9 12,7 4,5 1,8
B 1 770 1,48 7,09 0,01 0,04 0,12 0,39 1,10 2,70 4,60 56,0 29,3 10,2 2,6 1,9
N Östersjön J Större vattentäkt jord 143 0,30 0,64 < 0,01 0,03 0,10 0,25 0,61 1,10 86,7 9,8 3,5
J Enskild brunn jord 2 067 2,73 11,43 0,07 0,15 0,40 0,93 2,20 5,00 8,73 30,9 41,1 18,0 6,2 3,8
J Källa 208 0,47 1,20 < < 0,01 0,04 0,24 1,70 2,80 79,8 12,5 6,3 1,0 0,5
J Rör 61 0,95 5,56 < < 0,02 0,06 0,21 0,53 1,40 88,5 6,6 3,3 1,6
B Större vattentäkt berg 18 0,29 0,46 < < 0,01 0,10 0,48 0,70 1,91 83,3 16,7
B Enskild brunn berg 11 203 3,12 16,46 0,06 0,12 0,30 0,82 2,10 5,40 9,60 36,4 36,3 16,1 6,4 4,7
J 2 489 2,35 10,49 0,01 0,05 0,23 0,74 1,90 4,40 7,70 39,9 35,9 15,7 5,2 3,3
B 11 221 3,11 16,45 0,06 0,12 0,30 0,82 2,10 5,40 9,60 36,5 36,3 16,0 6,4 4,7
S Östersjön J Större vattentäkt jord 278 0,32 0,80 < < 0,01 0,09 0,27 0,65 1,47 85,6 10,8 3,2 0,4
J Enskild brunn jord 3 421 2,71 27,32 0,07 0,14 0,36 0,87 1,90 4,00 7,00 32,7 42,4 17,6 4,6 2,7
J Källa 224 0,69 2,39 < 0,01 0,02 0,06 0,30 1,50 3,20 80,4 12,5 4,5 1,3 1,3
J Rör 50 0,84 2,19 0,00 < 0,01 0,12 0,79 1,76 4,21 66,0 28,0 2,0 2,0 2,0
B Större vattentäkt berg 216 0,39 1,05 < < 0,02 0,06 0,29 1,03 1,72 81,9 13,4 3,7 0,5 0,5
B Enskild brunn berg 5 030 1,74 19,05 0,02 0,05 0,15 0,44 1,20 3,15 5,50 53,4 30,7 10,2 3,5 2,2
J 4 011 2,39 25,25 0,02 0,06 0,24 0,72 1,70 3,70 6,20 39,8 38,3 15,5 4,0 2,4
B 5 247 1,69 18,66 0,01 0,04 0,14 0,42 1,20 3,10 5,30 54,5 30,0 9,9 3,4 2,1
Västerhavet J Större vattentäkt jord 256 0,40 0,97 < < 0,06 0,15 0,39 0,87 1,30 80,9 16,4 1,6 1,2
J Enskild brunn jord 3 201 3,68 97,35 0,06 0,14 0,38 0,93 2,10 4,10 6,00 30,8 42,3 19,7 4,8 2,3
J Källa 326 0,81 4,31 < 0,00 0,01 0,05 0,38 1,85 3,50 78,5 12,9 5,2 2,8 0,6
J Rör 45 11,94 33,36 < < 0,03 0,12 3,02 35,90 116,17 60,0 11,1 6,7 6,7 15,6
B Större vattentäkt berg 98 0,52 1,45 < < 0,03 0,09 0,24 0,93 3,90 83,7 9,2 4,1 2,0 1,0
B Enskild brunn berg 6 006 1,44 11,91 0,01 0,04 0,12 0,36 1,10 2,70 4,50 57,7 28,3 9,6 2,9 1,5
J 3 848 3,30 88,88 0,01 0,05 0,24 0,77 1,85 3,90 5,70 38,9 37,6 17,0 4,4 2,2
B 6 105 1,43 11,81 0,01 0,04 0,12 0,35 1,01 2,69 4,50 58,2 28,0 9,5 2,9 1,5
Sverige J Större vattentäkt jord 1 276 0,40 2,00 < < 0,02 0,10 0,32 0,81 1,44 83,4 13,4 2,5 0,5 0,2
J Enskild brunn jord 10 473 3,01 56,68 0,06 0,14 0,38 0,93 2,10 4,40 6,90 31,2 42,1 18,5 5,3 2,9
J Källa 1 272 0,73 2,89 < 0,00 0,01 0,05 0,45 1,80 3,20 75,9 15,1 5,9 2,1 0,9
J Rör 271 2,49 14,40 < < 0,01 0,06 0,40 1,71 4,70 76,0 15,5 3,7 1,5 3,3
B Större vattentäkt berg 586 0,79 5,85 < < 0,01 0,08 0,30 1,00 2,25 82,9 11,6 3,6 1,0 0,9
B Enskild brunn berg 25 545 2,32 15,32 0,03 0,07 0,19 0,56 1,60 4,00 7,20 46,6 32,7 12,7 4,7 3,3
J 13 367 2,52 50,23 0,01 0,03 0,20 0,69 1,80 3,90 6,20 41,6 36,1 15,4 4,5 2,4
B 26 135 2,28 15,17 0,03 0,06 0,18 0,54 1,50 4,00 7,10 47,5 32,2 12,5 4,6 3,2
ALLA J+B 41 095 2,36 31,39 0,01 0,05 0,18 0,58 1,60 3,90 6,70 45,7 33,5 13,4 4,5 2,9

Senast ändrad 2024-02-06

Skriv ut