Handledning Bedömningsgrunder för grundvatten

Arsenik – referenser

[1] Andersson, M., Carlsson, M., Ladenberger, A., Morris, G., Sadeghi, M. & Uhlbäck, J., 2014: Geokemisk atlas över Sverige. Sveriges geologiska undersökning, 208 s.

[2] SGU, 2005: Mineralmarknaden, Tema: arsenik. SGU Per. publ. 2005:4. Sveriges geologiska undersökning, 84 s.

[3] Ek, B.-M., Thunholm, B., Östergren, I., Falk, R. & Mjönes, L., 2007: Naturlig radioaktivitet, uran och andra metaller i dricksvatten. SGU-rapport 2007:13. Sveriges geologiska undersökning, 21 s.

[4] Bhattacharya, P., Jacks, G., von Brömssen, M. & Svensson, M., 2010: Arsenic in Swedish groundwater – mobility and risk for naturally elevated concentrations. TRITA LWR REPORT 3030. Kungliga Tekniska högskolan, 50 s.

[5] SGU, 2022: Grundvattenobservationer – databas. Sverige. 2022-06-13.

[6] Nordbäck, J., Tiberg, C. & Lindström, Å., 2004: Karaktärisering av kisaska. Kisaskeförorenade områden i Sverige. SGI Varia 550. Statens geotekniska institut, 84 s.

[7] Länsstyrelsen i Västra Götaland, 2005: Undersökningar och fördjupad riskbedömning av Rödfyrshögar inom Falbygden, Västra Götalands län. Etapp 3. 

[8] Lavergren, U., Åström, M.E., Falk, H. & Bergbäck, B., 2009: Metal dispersion in groundwater in an area with natural and processed black shale – Nationwide perspective and comparison with acid sulfate soils. Applied Geochemistry (24), 359–369

[9] Sandén, H. & Sällsten, G., 2014: Miljömedicinsk bedömning av Länsstyrelsens vägledning angående områden med rödfyr i Västra Götaland. Västra Götalandsregionens Miljömedicinska Centrum, 8 s. 

[10] Höglund, L.O., Fanger, G. & Yesilova, H. 2007: Slutrapport–Glasbruksprojektet 2006–2007. Kemakta konsult AB, 276 s.

[11] Livsmedelsverket 2023:  Tolka resultatet av din dricksvattenanalys, Livsmedelsverket. <www.livsmedelsverket.se/livsmedel-och-innehall/dricksvatten/egen-brunn2/vattenprov-och-analys-av-ditt-dricksvatten/tolka-ditt-vattenanalysresultat> åtkommen den 27 februari 2023.

[12] Schulte-Herbrüggen, H. M. A., Christensen, J., Olofsson, B., & Morey Strömberg, A., 2022: Dricksvatten från små dricksvattenanläggningar för privat bruk. Livsmedelsverkets externa rapportserie E 2022 nr 01, 1104–7089. Livsmedelsverket, 182 s.

Senast ändrad 2024-01-29

Skriv ut