Handledning Bedömningsgrunder för grundvatten

Arsenik – översiktlig statistik med regional indelning

För vissa områden eller typer av provtagningsplatser finns inte så mycket data, vilket innebär att de statistiska fördelningarna är mycket osäkra. Detsamma gäller för medelvärden och standardavvikelser om en stor andel av analyserna ligger under detektionsgränsen eller kvantifieringsgränsen. Om det finns flera analyser från samma provtagningspunkt har medelvärden använts vid beräkningarna.
J – grundvatten i jordlager
B – grundvatten i berggrund
< – under detektionsgräns eller kvantifieringsgräns vid analys

Arsenik
As (mg/l)

Percentilgränser Tillståndsklass (%)
Antal Medel Stdav P5 P10 Q1 Median Q3 P90 P95 1 2 3 4 5
Region A J Större vattentäkt jord 160 0,84 1,45 < < 0,10 0,37 1,12 1,91 3,13 71,9 18,8 6,9 1,9 0,6
J Enskild brunn jord 1 229 1,16 3,15 0,07 0,12 0,22 0,41 0,87 2,20 3,70 78,0 11,1 7,0 2,0 1,8
J Källa 46 1,99 6,71 < 0,06 0,13 0,27 0,76 3,40 6,62 78,3 4,3 10,9 2,2 4,3
J Rör 16 1,86 4,01 < < 0,03 0,41 1,09 6,24 15,50 75,0 6,3 6,3 6,3 6,3
B Större vattentäkt berg 131 0,63 0,85 < 0,00 0,15 0,36 0,70 1,60 2,10 81,7 12,2 6,1
B Enskild brunn berg 1 220 1,21 4,44 < 0,03 0,15 0,38 0,90 2,50 5,38 77,8 9,7 7,1 4,0 1,4
J 1 464 1,16 3,20 0,01 0,10 0,20 0,41 0,89 2,20 3,70 77,4 11,7 7,0 2,1 1,8
B 1 352 1,16 4,23 < 0,03 0,15 0,38 0,86 2,40 4,60 78,2 9,9 7,0 3,6 1,3
Region B J Större vattentäkt jord 270 0,24 0,99 < < 0,03 0,09 0,22 0,42 0,76 97,0 2,2 0,4 0,4
J Enskild brunn jord 3 108 0,31 1,09 < < 0,09 0,18 0,31 0,53 0,81 96,5 2,2 1,0 0,2 0,2
J Källa 203 0,20 0,27 0,02 0,03 0,05 0,12 0,23 0,41 0,83 97,0 3,0
J Rör 50 0,31 0,30 0,04 0,05 0,07 0,17 0,47 0,67 1,02 94,0 6,0
B Större vattentäkt berg 179 0,23 0,35 < < 0,04 0,11 0,27 0,55 0,74 96,1 2,8 1,1
B Enskild brunn berg 3 583 0,30 1,76 < < 0,05 0,12 0,27 0,52 0,87 95,8 2,6 1,2 0,4 0,1
J 3 649 0,30 1,05 < < 0,08 0,17 0,30 0,52 0,81 96,5 2,2 0,9 0,2 0,2
B 3 762 0,30 1,72 < < 0,05 0,12 0,27 0,52 0,87 95,8 2,6 1,2 0,3 0,1
Region C J Större vattentäkt jord 112 0,11 0,20 < < 0,01 0,04 0,13 0,25 0,52 99,1 0,9
J Enskild brunn jord 1 204 0,44 0,86 < < 0,11 0,24 0,45 0,91 1,40 91,1 6,7 1,4 0,5 0,2
J Källa 113 0,14 0,16 < < 0,04 0,09 0,18 0,31 0,44 99,1 0,9
J Rör 15 0,44 0,45 0,08 0,10 0,15 0,29 0,56 0,94 1,77 93,3 6,7
B Större vattentäkt berg 30 0,46 0,53 < < 0,05 0,21 0,69 1,43 1,54 80,0 20,0
B Enskild brunn berg 2 916 0,48 2,89 < < 0,08 0,20 0,41 0,90 1,45 91,3 5,5 2,6 0,4 0,2
J 1 457 0,39 0,80 < < 0,09 0,20 0,40 0,82 1,30 92,5 5,8 1,2 0,4 0,2
B 2 946 0,48 2,87 < < 0,08 0,20 0,41 0,90 1,45 91,2 5,7 2,5 0,4 0,2
Region D J Större vattentäkt jord 9 0,24 0,15 0,09 0,09 0,10 0,22 0,30 0,50 0,50 100,0
J Enskild brunn jord 387 0,76 1,38 < 0,08 0,18 0,35 0,74 1,60 3,10 80,9 11,1 5,9 1,8 0,3
J Källa 65 0,65 0,87 0,07 0,12 0,19 0,29 0,78 1,60 2,93 83,1 9,2 7,7
J Rör 6 0,54 0,62 0,04 0,04 0,10 0,39 0,57 1,73 1,73 83,3 16,7
B Större vattentäkt berg 2 0,28 0,01 0,27 0,27 0,27 0,28 0,29 0,29 0,29 100,0
B Enskild brunn berg 673 0,81 1,72 < 0,04 0,13 0,30 0,72 1,90 3,00 80,8 9,5 6,8 1,9 0,9
J 467 0,73 1,30 0,03 0,09 0,18 0,33 0,70 1,60 2,93 81,6 10,7 6,0 1,5 0,2
B 675 0,81 1,72 < 0,04 0,13 0,29 0,72 1,90 3,00 80,9 9,5 6,8 1,9 0,9
Region E J Större vattentäkt jord 173 0,30 0,44 < < 0,04 0,14 0,35 0,93 1,16 91,9 6,4 1,7
J Enskild brunn jord 2 202 1,45 23,93 < 0,07 0,15 0,32 0,65 1,60 2,66 84,0 8,1 5,9 1,2 0,8
J Källa 249 0,39 0,66 0,03 0,05 0,09 0,16 0,36 0,86 1,68 90,8 5,6 3,2 0,4
J Rör 51 0,63 1,09 0,03 0,03 0,08 0,25 0,47 1,36 3,69 84,3 5,9 9,8
B Större vattentäkt berg 48 0,54 1,73 < < 0,09 0,18 0,42 0,74 1,57 91,7 6,3 2,1
B Enskild brunn berg 8 969 1,47 6,62 0,04 0,07 0,16 0,38 0,95 2,50 5,20 76,1 11,4 7,4 2,9 2,3
J 2 693 1,26 21,65 < 0,05 0,13 0,29 0,62 1,40 2,40 85,2 7,6 5,4 1,1 0,7
B 9 017 1,46 6,60 0,04 0,07 0,16 0,37 0,95 2,50 5,20 76,1 11,3 7,3 2,9 2,3
Region F J Större vattentäkt jord 74 0,49 0,63 < < 0,12 0,27 0,64 1,37 1,80 83,8 13,5 2,7
J Enskild brunn jord 933 1,40 4,18 0,13 0,18 0,30 0,54 1,00 2,64 4,80 72,5 14,3 8,6 2,8 1,9
J Källa 76 0,47 0,61 0,11 0,16 0,22 0,32 0,48 0,78 1,11 93,4 3,9 1,3 1,3
J Rör 6 0,46 0,40 0,17 0,17 0,18 0,29 0,61 1,20 1,20 83,3 16,7
B Större vattentäkt berg 2 0,71 0,42 0,41 0,41 0,41 0,71 1,01 1,01 1,01 50,0 50,0
B Enskild brunn berg 5 974 1,65 6,98 0,11 0,18 0,29 0,52 1,10 2,80 5,60 72,4 13,1 8,9 3,1 2,4
J 1 093 1,27 3,88 0,10 0,16 0,27 0,49 1,00 2,40 4,10 74,7 13,5 7,7 2,5 1,6
B 5 976 1,65 6,98 0,11 0,18 0,29 0,52 1,10 2,80 5,60 72,4 13,1 8,9 3,1 2,4
Region G J Större vattentäkt jord 169 0,98 4,06 < 0,02 0,06 0,19 0,55 1,70 3,98 81,7 10,7 4,7 1,8 1,2
J Enskild brunn jord 993 0,92 3,14 < 0,06 0,12 0,25 0,64 1,60 3,30 82,4 10,0 4,3 1,8 1,5
J Källa 256 0,30 0,65 < 0,02 0,06 0,12 0,25 0,45 1,10 94,1 2,7 2,7 0,4
J Rör 60 0,45 1,05 0,01 0,03 0,08 0,14 0,33 0,82 1,91 91,7 3,3 3,3 1,7
B Större vattentäkt berg 70 2,93 4,93 0,04 0,05 0,18 0,79 2,83 9,56 18,00 52,9 10,0 20,0 7,1 10,0
B Enskild brunn berg 1 714 4,08 26,50 < 0,06 0,14 0,42 1,83 6,70 16,00 66,7 9,0 11,1 6,1 7,1
J 1 481 0,80 2,94 < 0,04 0,10 0,21 0,52 1,40 3,00 84,7 8,5 4,1 1,6 1,1
B 1 784 4,04 25,99 < 0,06 0,14 0,43 1,90 6,79 16,00 66,1 9,0 11,5 6,1 7,2
Region H J Större vattentäkt jord 20 0,25 0,37 0,05 0,06 0,09 0,11 0,17 0,75 1,28 90,0 10,0
J Enskild brunn jord 40 0,22 0,40 0,03 0,05 0,07 0,14 0,22 0,30 0,64 97,5 2,5
J Källa 43 0,16 0,35 < 0,02 0,03 0,08 0,18 0,23 0,40 97,7 2,3
J Rör 13 0,75 1,89 < 0,01 0,04 0,08 0,40 1,30 6,90 84,6 7,7 7,7
B Större vattentäkt berg 9 0,23 0,22 0,02 0,02 0,08 0,12 0,32 0,72 0,72 100,0
B Enskild brunn berg 96 0,66 2,18 0,02 0,04 0,10 0,23 0,59 1,30 2,10 85,4 9,4 4,2 1,0
J 117 0,26 0,72 < 0,02 0,06 0,11 0,19 0,40 1,14 94,9 2,6 1,7 0,9
B 105 0,62 2,09 0,02 0,04 0,10 0,23 0,57 1,20 1,90 86,7 8,6 3,8 1,0
Region I J Större vattentäkt jord 73 0,48 1,49 < < 0,03 0,10 0,34 0,72 1,90 93,2 2,7 1,4 1,4 1,4
J Enskild brunn jord 411 0,36 1,41 < 0,03 0,08 0,14 0,30 0,58 1,10 93,7 4,6 1,2 0,2 0,2
J Källa 172 0,29 0,62 0,01 0,02 0,04 0,08 0,20 0,81 1,70 93,0 2,3 4,7
J Rör 38 0,19 0,32 0,02 0,02 0,03 0,10 0,20 0,39 0,94 97,4 2,6
B Större vattentäkt berg 49 5,12 10,14 < 0,04 0,12 0,46 5,02 13,43 28,00 59,2 12,2 12,2 16,3
B Enskild brunn berg 583 1,95 9,44 < 0,03 0,07 0,18 0,58 2,70 8,40 81,5 5,8 6,0 2,2 4,5
J 695 0,34 1,23 < 0,02 0,06 0,12 0,26 0,63 1,20 93,7 3,7 2,0 0,3 0,3
B 632 2,19 9,53 < 0,03 0,07 0,19 0,68 3,52 10,17 79,7 6,3 5,5 3,0 5,4
Region J J Större vattentäkt jord 2 0,05 0,07 < < < 0,05 0,10 0,10 0,10 100,0
J Enskild brunn jord 18 0,13 0,10 < 0,03 0,07 0,11 0,14 0,30 0,41 100,0
J Källa 24 0,15 0,30 0,02 0,03 0,04 0,07 0,12 0,19 0,48 95,8 4,2
J Rör 3 0,02 0,04 < < < < 0,07 0,07 0,07 100,0
B Större vattentäkt berg 2 0,08 0,04 0,05 0,05 0,05 0,08 0,10 0,10 0,10 100,0
B Enskild brunn berg 31 0,49 0,92 < 0,03 0,06 0,16 0,49 1,00 1,92 87,1 9,7 3,2
J 47 0,13 0,22 < 0,02 0,04 0,08 0,13 0,24 0,41 97,9 2,1
B 33 0,47 0,89 < 0,03 0,06 0,14 0,46 1,00 1,92 87,9 9,1 3,0
Bottenviken J Större vattentäkt jord 48 1,38 2,91 < < 0,06 0,19 0,62 5,58 9,10 79,2 2,1 8,3 6,3 4,2
J Enskild brunn jord 331 1,26 4,83 < 0,04 0,11 0,25 0,63 1,60 3,50 80,1 12,4 3,6 1,5 2,4
J Källa 118 0,43 0,87 < 0,02 0,05 0,11 0,25 1,20 2,50 89,0 3,4 6,8 0,8
J Rör 13 0,33 0,50 < 0,03 0,06 0,13 0,27 0,73 1,79 92,3 7,7
B Större vattentäkt berg 43 2,81 5,80 < 0,03 0,10 0,53 2,87 6,97 9,04 58,1 11,6 11,6 14,0 4,7
B Enskild brunn berg 509 5,47 19,33 < 0,05 0,15 0,65 3,10 14,50 20,00 56,6 9,2 13,6 8,1 12,6
J 510 1,05 4,03 < 0,02 0,08 0,20 0,56 1,60 3,50 82,4 9,2 4,7 1,8 2,0
B 552 5,26 18,64 < 0,05 0,15 0,64 3,10 12,00 20,00 56,7 9,4 13,4 8,5 12,0
Bottenhavet J Större vattentäkt jord 175 0,73 3,80 < 0,02 0,06 0,14 0,47 1,20 1,90 86,9 9,1 2,9 0,6 0,6
J Enskild brunn jord 1 035 0,61 1,65 < 0,05 0,10 0,21 0,48 1,20 2,30 87,1 7,3 3,5 1,3 0,8
J Källa 357 0,24 0,50 < 0,03 0,05 0,10 0,21 0,40 0,94 95,5 2,2 2,2
J Rör 86 0,44 1,14 < 0,02 0,04 0,12 0,29 0,90 1,68 91,9 3,5 2,3 2,3
B Större vattentäkt berg 79 4,13 8,26 0,04 0,05 0,14 0,45 2,67 13,43 18,53 57,0 10,1 11,4 5,1 16,5
B Enskild brunn berg 1 743 3,05 24,71 < 0,05 0,12 0,31 1,10 4,30 9,50 73,7 8,4 8,8 4,3 4,8
J 1 657 0,53 1,83 < 0,03 0,08 0,17 0,40 1,05 1,90 89,2 6,2 3,1 1,0 0,5
B 1 822 3,10 24,23 < 0,05 0,12 0,32 1,10 4,60 11,00 73,0 8,5 8,9 4,3 5,3
N Östersjön J Större vattentäkt jord 138 0,48 0,56 < < 0,11 0,27 0,68 1,16 1,45 85,5 12,3 2,2
J Enskild brunn jord 2 245 1,13 3,61 0,06 0,12 0,23 0,44 0,93 2,20 3,70 76,7 11,8 8,1 2,0 1,3
J Källa 210 0,52 0,76 0,04 0,07 0,13 0,29 0,60 1,19 2,00 88,1 6,7 4,3 1,0
J Rör 61 0,45 0,75 0,03 0,03 0,12 0,25 0,40 0,87 1,36 90,2 4,9 4,9
B Större vattentäkt berg 18 0,94 2,78 < 0,02 0,10 0,13 0,41 1,34 12,00 83,3 11,1 5,6
B Enskild brunn berg 11 879 1,80 7,50 0,08 0,14 0,27 0,52 1,19 3,10 6,20 70,6 13,7 9,3 3,6 2,8
J 2 664 1,03 3,33 0,04 0,10 0,21 0,41 0,87 2,00 3,50 78,4 11,3 7,4 1,8 1,1
B 11 897 1,80 7,49 0,08 0,14 0,27 0,52 1,18 3,10 6,20 70,6 13,7 9,3 3,6 2,8
S Östersjön J Större vattentäkt jord 279 0,47 0,81 < 0,01 0,06 0,19 0,46 1,44 1,90 84,6 11,1 3,2 1,1
J Enskild brunn jord 3 504 0,68 2,16 < 0,05 0,15 0,27 0,52 1,20 2,10 87,8 6,8 3,6 1,0 0,8
J Källa 224 0,55 2,99 0,04 0,05 0,10 0,17 0,30 0,83 1,29 92,9 4,0 2,2 0,4 0,4
J Rör 53 0,92 2,35 0,03 0,04 0,08 0,34 0,57 1,73 4,96 83,0 9,4 3,8 1,9 1,9
B Större vattentäkt berg 214 0,41 0,66 < 0,00 0,07 0,21 0,43 1,17 1,60 88,3 9,3 2,3
B Enskild brunn berg 5 138 0,66 2,80 < 0,02 0,10 0,23 0,51 1,22 2,30 87,6 6,5 4,0 1,5 0,5
J 4 098 0,66 2,15 < 0,05 0,14 0,26 0,51 1,20 2,10 87,8 7,0 3,5 1,0 0,7
B 5 353 0,65 2,75 < 0,02 0,10 0,23 0,51 1,20 2,20 87,6 6,6 3,9 1,5 0,5
Västerhavet J Större vattentäkt jord 255 0,21 1,01 < < 0,02 0,06 0,18 0,39 0,60 96,9 2,7 0,4
J Enskild brunn jord 3 245 0,83 19,63 < < 0,09 0,19 0,36 0,69 1,10 94,1 3,7 1,5 0,4 0,2
J Källa 326 0,28 0,85 < 0,02 0,05 0,11 0,23 0,52 0,88 95,4 2,8 1,5 0,3
J Rör 40 0,38 0,54 0,02 0,05 0,07 0,22 0,52 0,90 1,20 92,5 5,0 2,5
B Större vattentäkt berg 98 0,31 0,45 < < 0,07 0,17 0,40 0,69 1,30 94,9 2,0 3,1
B Enskild brunn berg 6 054 0,40 2,27 < < 0,06 0,14 0,32 0,73 1,30 93,2 4,0 2,0 0,5 0,3
J 3 885 0,73 17,95 < < 0,08 0,17 0,34 0,66 1,10 94,4 3,6 1,4 0,4 0,3
B 6 152 0,40 2,25 < < 0,06 0,14 0,32 0,72 1,30 93,2 4,0 2,0 0,5 0,3
Sverige J Större vattentäkt jord 1 266 0,47 1,79 < < 0,03 0,12 0,37 1,10 1,64 88,9 7,3 2,6 0,7 0,5
J Enskild brunn jord 10 833 0,83 10,99 < 0,05 0,13 0,26 0,54 1,30 2,30 86,9 7,2 4,0 1,1 0,8
J Källa 1 275 0,38 1,49 < 0,03 0,06 0,14 0,29 0,70 1,40 93,2 3,5 2,7 0,4 0,2
J Rör 267 0,53 1,32 0,01 0,03 0,06 0,17 0,46 1,12 1,77 88,8 6,7 3,0 1,1 0,4
B Större vattentäkt berg 595 1,12 3,72 < 0,00 0,08 0,23 0,57 1,85 4,35 82,5 8,1 4,7 2,0 2,7
B Enskild brunn berg 26 491 1,39 8,75 < 0,05 0,14 0,33 0,81 2,20 4,50 79,3 9,5 6,5 2,6 2,1
J 13 715 0,75 9,80 < 0,03 0,11 0,24 0,50 1,20 2,10 87,7 6,9 3,7 1,0 0,7
B 27 089 1,38 8,68 < 0,05 0,13 0,32 0,80 2,20 4,50 79,4 9,5 6,5 2,5 2,1
ALLA J+B 42 473 1,17 9,00 < 0,04 0,12 0,29 0,69 1,80 3,60 82,2 8,6 5,6 2,0 1,6

Senast ändrad 2024-01-29

Skriv ut