Handledning Bedömningsgrunder för grundvatten

Aluminium – översiktlig statistik med regional indelning

För vissa områden eller typer av provtagningsplatser finns inte så mycket data, vilket innebär att de statistiska fördelningarna är mycket osäkra. Detsamma gäller för medelvärden och standardavvikelser om en stor andel av analyserna ligger under detektionsgränsen eller kvantifieringsgränsen. Om det finns flera analyser från samma provtagningspunkt har medelvärden använts vid beräkningarna.
J – grundvatten i jordlager
B – grundvatten i berggrund
< – under detektionsgräns eller kvantifieringsgräns vid analys

Aluminium
Al (mg/l)

Percentilgränser Tillståndsklass (%)
Antal Medel Stdav P5 P10 Q1 Median Q3 P90 P95 1 2 3 4 5
Region A J Större vattentäkt jord 202 0,015 0,108 < < < < 0,003 0,008 0,025 90,6 5,9 1,5 1,5 0,5
J Enskild brunn jord 1 136 0,034 0,127 < < 0,001 0,005 0,017 0,076 0,140 64,5 21,7 6,3 6,9 0,7
J Källa 54 0,020 0,040 < < 0,001 0,010 0,017 0,056 0,087 48,1 40,7 7,4 3,7
J Rör 13 0,111 0,261 < < 0,001 0,005 0,010 0,597 0,790 69,2 15,4 15,4
B Större vattentäkt berg 205 0,009 0,038 < < < 0,000 0,002 0,014 0,049 87,8 7,3 2,0 2,9
B Enskild brunn berg 1 095 0,028 0,179 < < < 0,002 0,010 0,035 0,093 70,9 20,7 3,7 3,6 1,2
J 1 418 0,031 0,124 < < 0,000 0,004 0,014 0,068 0,130 67,8 20,0 5,6 5,9 0,8
B 1 301 0,025 0,165 < < < 0,002 0,010 0,030 0,087 73,5 18,7 3,4 3,5 1,0
Region B J Större vattentäkt jord 487 0,036 0,241 < < < 0,003 0,024 0,062 0,121 65,7 21,6 4,9 7,2 0,6
J Enskild brunn jord 3 206 0,091 0,289 < 0,003 0,013 0,039 0,095 0,200 0,310 19,8 36,9 19,1 21,7 2,4
J Källa 304 0,099 0,189 < 0,001 0,008 0,027 0,090 0,270 0,423 28,0 35,2 12,8 19,7 4,3
J Rör 48 0,463 1,285 < < 0,002 0,020 0,330 1,146 1,685 39,6 18,8 2,1 16,7 22,9
B Större vattentäkt berg 266 0,015 0,051 < < < 0,001 0,004 0,040 0,087 80,8 11,3 3,4 4,1 0,4
B Enskild brunn berg 3 437 0,036 0,143 < < 0,001 0,004 0,022 0,083 0,163 62,7 21,7 6,8 7,6 1,1
J 4 064 0,090 0,311 < 0,001 0,009 0,031 0,085 0,200 0,310 26,2 34,7 16,8 19,8 2,6
B 3 703 0,035 0,138 < < 0,000 0,004 0,021 0,080 0,160 64,0 21,0 6,6 7,4 1,1
Region C J Större vattentäkt jord 145 0,009 0,023 < < < 0,000 0,004 0,030 0,050 82,8 11,7 4,1 1,4
J Enskild brunn jord 1 294 0,158 0,709 < 0,003 0,011 0,051 0,150 0,350 0,570 20,6 27,7 16,3 28,5 6,9
J Källa 163 0,092 0,174 0,000 0,001 0,010 0,020 0,094 0,280 0,430 24,5 42,3 8,6 19,6 4,9
J Rör 15 0,414 0,424 0,003 0,005 0,012 0,197 0,797 0,912 1,225 20,0 20,0 13,3 46,7
B Större vattentäkt berg 41 0,053 0,126 < < < 0,002 0,035 0,136 0,223 58,5 19,5 2,4 17,1 2,4
B Enskild brunn berg 2 574 0,072 0,278 < < 0,002 0,010 0,046 0,170 0,320 49,6 26,3 8,0 13,6 2,6
J 1 633 0,140 0,637 < 0,001 0,009 0,039 0,130 0,330 0,560 26,5 27,8 14,5 24,9 6,4
B 2 615 0,072 0,277 < < 0,002 0,010 0,046 0,170 0,320 49,8 26,2 7,9 13,6 2,6
Region D J Större vattentäkt jord 17 0,005 0,007 < < < 0,000 0,007 0,015 0,021 82,4 17,6
J Enskild brunn jord 351 0,029 0,069 < < 0,001 0,005 0,021 0,065 0,170 61,5 25,1 6,6 6,6 0,3
J Källa 84 0,031 0,103 < < < 0,005 0,011 0,041 0,160 71,4 20,2 2,4 4,8 1,2
J Rör 5 0,068 0,121 0,001 0,001 0,005 0,008 0,045 0,282 0,282 60,0 20,0 20,0
B Större vattentäkt berg 5 0,022 0,039 < < 0,004 0,007 0,007 0,091 0,091 80,0 20,0
B Enskild brunn berg 618 0,029 0,102 < < < 0,002 0,008 0,056 0,180 77,0 12,1 3,9 5,7 1,3
J 457 0,029 0,076 < < 0,001 0,005 0,018 0,060 0,170 64,1 23,9 5,5 6,1 0,4
B 623 0,029 0,102 < < < 0,002 0,008 0,056 0,160 77,0 12,0 4,0 5,6 1,3
Region E J Större vattentäkt jord 304 0,040 0,300 < < < 0,001 0,010 0,058 0,099 75,0 13,5 6,6 3,9 1,0
J Enskild brunn jord 2 057 0,131 0,448 < 0,001 0,006 0,031 0,120 0,360 0,540 30,3 27,1 13,6 23,0 6,0
J Källa 332 0,072 0,163 < < 0,002 0,010 0,054 0,200 0,430 46,7 25,9 9,9 14,2 3,3
J Rör 52 0,150 0,417 < 0,000 0,001 0,007 0,051 0,322 0,930 59,6 15,4 7,7 7,7 9,6
B Större vattentäkt berg 87 0,074 0,528 < < < 0,000 0,005 0,046 0,104 82,8 8,0 3,4 3,4 2,3
B Enskild brunn berg 8 248 0,056 0,261 < < 0,002 0,007 0,029 0,120 0,250 56,5 25,3 6,5 9,7 2,0
J 2 766 0,114 0,408 < < 0,003 0,020 0,097 0,310 0,510 37,8 25,2 12,3 19,6 5,1
B 8 335 0,056 0,265 < < 0,002 0,007 0,029 0,120 0,250 56,8 25,1 6,5 9,7 2,0
Region F J Större vattentäkt jord 96 0,057 0,381 < < 0,000 0,001 0,006 0,035 0,048 84,4 11,5 1,0 1,0 2,1
J Enskild brunn jord 727 0,078 0,293 < 0,001 0,003 0,010 0,051 0,180 0,380 42,8 31,6 9,8 12,1 3,7
J Källa 90 0,057 0,141 < 0,000 0,006 0,015 0,037 0,113 0,260 36,7 41,1 11,1 8,9 2,2
J Rör 9 0,014 0,021 < < 0,002 0,006 0,017 0,066 0,066 55,6 33,3 11,1
B Större vattentäkt berg 14 0,044 0,074 < < < 0,002 0,038 0,194 0,203 57,1 21,4 21,4
B Enskild brunn berg 4 385 0,046 0,182 < 0,001 0,002 0,007 0,022 0,089 0,210 59,1 25,4 6,3 7,4 1,8
J 929 0,073 0,290 < 0,000 0,002 0,010 0,039 0,150 0,360 46,9 30,4 8,9 10,4 3,3
B 4 399 0,046 0,182 < 0,001 0,002 0,007 0,022 0,089 0,210 59,1 25,4 6,3 7,5 1,8
Region G J Större vattentäkt jord 361 0,059 0,507 < < 0,001 0,005 0,024 0,073 0,141 59,3 26,6 6,6 6,4 1,1
J Enskild brunn jord 993 0,164 1,314 < 0,001 0,010 0,042 0,140 0,340 0,590 24,3 29,2 14,1 26,2 6,2
J Källa 324 0,093 0,191 < 0,001 0,007 0,030 0,087 0,230 0,360 31,2 27,8 19,1 18,5 3,4
J Rör 59 0,070 0,213 < 0,000 0,001 0,006 0,031 0,178 0,570 59,3 25,4 5,1 5,1 5,1
B Större vattentäkt berg 165 0,017 0,067 < < < 0,003 0,013 0,030 0,041 72,7 22,4 3,0 0,6 1,2
B Enskild brunn berg 1 649 0,073 1,241 < < 0,001 0,005 0,021 0,090 0,210 63,4 22,3 5,0 7,8 1,6
J 1 743 0,126 1,023 < < 0,005 0,025 0,095 0,250 0,472 34,1 28,2 13,2 19,9 4,6
B 1 814 0,068 1,184 < < 0,001 0,004 0,020 0,081 0,190 64,2 22,3 4,8 7,1 1,6
Region H J Större vattentäkt jord 25 0,003 0,004 < < 0,001 0,002 0,005 0,009 0,011 92,0 8,0
J Enskild brunn jord 46 0,025 0,039 < < < 0,007 0,037 0,083 0,120 54,3 23,9 15,2 6,5
J Källa 46 0,024 0,040 < < 0,004 0,009 0,021 0,079 0,139 54,3 32,6 4,3 8,7
J Rör 13 0,396 0,767 < < 0,001 0,003 0,012 1,800 2,100 53,8 23,1 23,1
B Större vattentäkt berg 18 0,016 0,024 < < < 0,005 0,019 0,060 0,069 66,7 16,7 16,7
B Enskild brunn berg 136 0,030 0,133 < < 0,000 0,007 0,016 0,033 0,059 56,6 37,5 2,2 2,2 1,5
J 131 0,057 0,261 < < 0,001 0,005 0,014 0,074 0,139 61,8 23,7 6,9 5,3 2,3
B 154 0,028 0,125 < < 0,000 0,007 0,016 0,040 0,060 57,8 35,1 3,9 1,9 1,3
Region I J Större vattentäkt jord 170 0,014 0,027 < < < 0,004 0,014 0,040 0,058 66,5 27,6 3,5 2,4
J Enskild brunn jord 517 0,058 0,094 < < 0,006 0,025 0,067 0,150 0,230 29,4 38,7 13,7 17,4 0,8
J Källa 241 0,059 0,148 < < 0,002 0,012 0,050 0,130 0,220 42,7 31,5 12,0 11,2 2,5
J Rör 41 0,249 0,365 0,003 0,005 0,016 0,065 0,364 0,636 1,117 19,5 22,0 17,1 22,0 19,5
B Större vattentäkt berg 146 0,015 0,043 < < < 0,002 0,011 0,032 0,059 73,3 19,9 2,7 4,1
B Enskild brunn berg 676 0,032 0,174 < < < 0,003 0,012 0,042 0,140 68,6 21,9 3,4 5,5 0,6
J 970 0,059 0,133 < < 0,003 0,016 0,052 0,140 0,230 38,8 34,3 11,6 13,4 1,9
B 822 0,029 0,159 < < < 0,003 0,012 0,040 0,118 69,5 21,5 3,3 5,2 0,5
Region J J Större vattentäkt jord 5 0,002 0,004 < < < < 0,001 0,009 0,009 100,0
J Enskild brunn jord 17 0,027 0,034 0,002 0,002 0,004 0,015 0,035 0,110 0,110 47,1 41,2 11,8
J Källa 24 0,027 0,025 0,002 0,004 0,008 0,018 0,033 0,077 0,082 33,3 45,8 20,8
J Rör 4 0,497 0,852 0,016 0,016 0,024 0,100 0,970 1,770 1,770 50,0 25,0 25,0
B Större vattentäkt berg 9 0,060 0,128 < < < < 0,020 0,380 0,380 66,7 11,1 22,2
B Enskild brunn berg 28 0,006 0,006 0,001 0,001 0,002 0,004 0,007 0,010 0,016 89,3 10,7
J 50 0,062 0,249 < 0,002 0,005 0,017 0,035 0,082 0,110 42,0 40,0 10,0 6,0 2,0
B 37 0,019 0,065 < < 0,002 0,004 0,007 0,020 0,138 83,8 10,8 5,4
Bottenviken J Större vattentäkt jord 148 0,016 0,031 < < < 0,003 0,019 0,044 0,080 64,9 26,4 6,1 2,7
J Enskild brunn jord 388 0,184 2,083 < < 0,006 0,022 0,085 0,200 0,390 30,7 34,8 11,9 19,6 3,1
J Källa 128 0,067 0,164 < 0,001 0,005 0,017 0,055 0,129 0,290 38,3 33,6 14,8 9,4 3,9
J Rör 15 0,057 0,075 0,003 0,003 0,016 0,035 0,056 0,152 0,296 20,0 46,7 20,0 13,3
B Större vattentäkt berg 124 0,023 0,084 < < < 0,001 0,009 0,033 0,099 76,6 14,5 4,0 3,2 1,6
B Enskild brunn berg 506 0,031 0,090 < < 0,001 0,004 0,017 0,070 0,160 65,8 21,5 5,1 6,7 0,8
J 679 0,123 1,577 < < 0,003 0,016 0,056 0,160 0,260 39,3 33,0 11,3 13,8 2,5
B 630 0,029 0,089 < < 0,000 0,003 0,016 0,067 0,138 67,9 20,2 4,9 6,0 1,0
Bottenhavet J Större vattentäkt jord 374 0,056 0,498 < < 0,001 0,004 0,021 0,073 0,141 63,1 24,1 5,3 6,4 1,1
J Enskild brunn jord 1 050 0,109 0,197 < 0,001 0,009 0,036 0,120 0,290 0,530 25,9 30,8 15,0 22,9 5,4
J Källa 470 0,074 0,166 < < 0,004 0,020 0,078 0,186 0,327 37,4 28,1 16,2 16,2 2,1
J Rör 88 0,152 0,411 < < 0,001 0,007 0,035 0,389 1,117 55,7 21,6 5,7 8,0 9,1
B Större vattentäkt berg 201 0,012 0,028 < < < 0,003 0,014 0,031 0,042 69,7 25,4 3,0 2,0
B Enskild brunn berg 1 778 0,069 1,197 < < 0,001 0,004 0,018 0,073 0,189 64,0 23,5 4,0 6,9 1,6
J 1 986 0,093 0,286 < < 0,003 0,020 0,082 0,220 0,420 37,1 28,4 13,0 17,5 4,0
B 1 979 0,063 1,135 < < 0,001 0,004 0,017 0,066 0,180 64,6 23,7 3,9 6,4 1,4
N Östersjön J Större vattentäkt jord 241 0,064 0,412 < < < 0,001 0,008 0,045 0,093 77,6 14,1 3,7 2,5 2,1
J Enskild brunn jord 1 919 0,111 0,461 < 0,001 0,005 0,018 0,087 0,300 0,480 34,2 31,5 11,2 18,3 4,7
J Källa 265 0,073 0,163 < < 0,003 0,016 0,063 0,174 0,420 40,0 31,3 11,3 14,7 2,6
J Rör 65 0,185 0,362 < 0,001 0,002 0,012 0,187 0,636 0,942 49,2 16,9 7,7 10,8 15,4
B Större vattentäkt berg 47 0,027 0,066 < < < 0,004 0,018 0,104 0,194 74,5 12,8 2,1 10,6
B Enskild brunn berg 9 588 0,055 0,259 < 0,001 0,002 0,007 0,027 0,110 0,250 56,5 26,1 6,4 8,9 2,0
J 2 505 0,104 0,431 < 0,000 0,004 0,015 0,073 0,270 0,470 39,6 29,3 10,4 16,2 4,5
B 9 635 0,055 0,259 < 0,001 0,002 0,007 0,027 0,110 0,247 56,6 26,1 6,4 8,9 2,0
S Östersjön J Större vattentäkt jord 356 0,038 0,280 < < < 0,002 0,014 0,061 0,120 71,6 15,2 6,5 5,9 0,8
J Enskild brunn jord 3 515 0,085 0,474 < < 0,004 0,022 0,078 0,180 0,290 35,9 29,5 14,5 18,0 2,1
J Källa 325 0,090 0,171 < 0,000 0,006 0,019 0,080 0,270 0,402 31,7 35,1 11,4 18,2 3,7
J Rör 50 0,516 1,259 0,001 0,001 0,006 0,042 0,790 1,171 1,685 32,0 20,0 2,0 16,0 30,0
B Större vattentäkt berg 327 0,021 0,070 < < < 0,001 0,005 0,050 0,125 79,2 10,1 3,4 6,7 0,6
B Enskild brunn berg 4 864 0,040 0,170 < < 0,001 0,004 0,020 0,087 0,180 63,2 21,8 5,9 7,6 1,4
J 4 289 0,086 0,462 < < 0,003 0,020 0,073 0,190 0,300 38,6 28,6 13,5 16,9 2,5
B 5 192 0,039 0,166 < < 0,000 0,004 0,020 0,086 0,170 64,2 21,1 5,8 7,6 1,4
Västerhavet J Större vattentäkt jord 533 0,015 0,070 < < < 0,001 0,008 0,036 0,060 76,2 17,3 3,4 3,0 0,2
J Enskild brunn jord 3 326 0,107 0,258 < 0,001 0,009 0,036 0,110 0,260 0,460 25,6 31,0 16,1 22,9 4,5
J Källa 462 0,068 0,163 < < 0,002 0,012 0,046 0,170 0,320 42,6 33,1 8,0 12,3 3,9
J Rör 37 0,205 0,443 < < 0,001 0,017 0,140 0,796 0,912 45,9 18,9 5,4 10,8 18,9
B Större vattentäkt berg 191 0,038 0,357 < < < 0,000 0,004 0,028 0,051 81,7 13,1 2,6 1,6 1,0
B Enskild brunn berg 5 719 0,050 0,205 < < 0,001 0,005 0,028 0,120 0,240 58,9 22,7 6,9 9,7 1,7
J 4 378 0,093 0,238 < < 0,004 0,025 0,090 0,239 0,420 33,7 29,4 13,7 19,2 4,0
B 5 911 0,050 0,212 < < 0,001 0,005 0,027 0,110 0,230 59,7 22,4 6,8 9,4 1,7
Sverige J Större vattentäkt jord 2 020 0,077 0,914 < < < 0,002 0,013 0,050 0,110 71,8 18,1 4,6 4,4 1,2
J Enskild brunn jord 10 619 0,104 0,549 < 0,001 0,006 0,027 0,094 0,240 0,420 31,0 30,6 14,3 20,3 3,8
J Källa 1 692 0,074 0,164 < < 0,004 0,016 0,061 0,200 0,360 38,4 32,0 11,9 14,6 3,1
J Rör 268 0,223 0,653 < 0,000 0,002 0,011 0,118 0,797 1,146 47,8 20,9 6,0 10,4 14,9
B Större vattentäkt berg 1 036 0,022 0,163 < < < 0,001 0,008 0,038 0,104 77,7 14,0 3,1 4,6 0,6
B Enskild brunn berg 23 474 0,051 0,391 < < 0,002 0,006 0,024 0,110 0,220 59,2 24,1 6,3 8,7 1,7
J 14 687 0,099 0,587 < < 0,003 0,020 0,078 0,210 0,390 37,8 28,8 12,5 17,2 3,6
B 24 514 0,050 0,385 < < 0,001 0,005 0,023 0,100 0,220 59,9 23,6 6,2 8,5 1,7
ALLA J+B 40 157 0,068 0,467 < < 0,002 0,009 0,041 0,150 0,290 51,8 25,6 8,6 11,7 2,4

 

Senast ändrad 2024-01-29

Skriv ut