Handledning Bedömningsgrunder för grundvatten

Aluminium – referenser

[1] Andersson, M., Carlsson, M., Ladenberger, A., Morris, G., Sadeghi, M. & Uhlbäck, J., 2014: Geokemisk atlas över Sverige. Sveriges geologiska undersökning, 208 s.

[2] SGU, 2022: Grundvattenobservationer – databas. Sverige. 2022-06-13.

[3] Livsmedelsverket, 2023: Tolka resultatet av din dricksvattenanalys, Livsmedelsverket. < www.livsmedelsverket.se/livsmedel-och-innehall/dricksvatten/egen-brunn2/vattenprov-och-analys-av-ditt-dricksvatten/tolka-ditt-vattenanalysresultat> åtkommen den 27 februari 2023.

[4] Schulte-Herbrüggen, H. M. A., Christensen, J., Olofsson, B. & Morey Strömberg, A., 2022: Dricksvatten från små dricksvattenanläggningar för privat bruk. Livsmedelsverkets externa rapportserie E 2022 nr 01, 1104–7089. Livsmedelsverket, 182 s.

[5] WHO, 2017: Guidelines for drinking-water quality. World Health Organization, 631 s.

[6] JECFA, 2007: Safety evaluation of certain food additives and contaminants. Prepared by the sixty-seventh meeting of the Joint FAO/WHO Expert Committee on Food Additives. WHO Food Additivies series 58. World Health Organization, 119–207.

[7] JECFA, 2011: Evaluation of Certain Food Additives and Contaminants. Seventy-fourth report of the Joint FAO/WHO Expert Committee on Food Additives. WHO Technical Report Series 966. World Health Organization,136 s.

[8] Rondeau, V., Jacqmin-Gadda, H., Commenges, D., Helmer, C. & Dartigues, J.-F., 2009: Aluminum and Silica in Drinking Water and the Risk of Alzheimer's Disease or Cognitive Decline: Findings From 15–Year Follow-up of the PAQUID Cohort. American journal of epidemiology 169 (4), 489–496.

[9] Killin, L.O.J., Starr, J.M., Shiue, I.J. & Russ, C.T., 2016: Environmental risk factors for dementia: a systematic review. BMC Geriatrics 16, 175 s. https://doi.org/10.1186/s12877-016-0342-y

[10] Andrén, C. 2012: Toxicty of inorganic aluminium in humic streams. Doktorsavhandling, Stockholms universitet, 42 s.

[11] Andrén, C.M. & Rydin, E., 2012: Toxicity of inorganic aluminium at spring snowmelt – In-stream bioassays with brown trout (Salmo trutta L.). Science of the Total Environment 437, 422–432.

Senast ändrad 2024-01-29

Skriv ut