För att sgu.se ska fungera på ett bra sätt för dig använder vi kakor (cookies) på webbplatsen.

Läs mer om kakor.
Jag godkänner

Användarstöd för geologiska frågor

För att underlätta för dig som på olika sätt använder våra råd, instruktioner och vår information, har vi skapat Användarstöd för geologiska frågor. Här finns våra föreskrifter, vägledningar och handledningar i webbaserat format.

Materialet på Kunskapsportalen ersätter våra tryckta versioner, inklusive pdf:er, av föreskrifter, vägledningar och handledningar. Främsta anledningen till att vi har valt att skapa Kunskapsportalen är att öka tillgängligheten till vårt material. De webbaserade versionerna blir överskådliga och lättnavigerade, vi kan också länka samman olika typer av information och enkelt hänvisa till fördjupande fakta och bakgrundsinformation. Revideringen av informationen görs löpande; med andra ord så är det alltid en aktuell version som ligger på vår webbplats. 

För dig som fortfarande vill ha en pdf finns en funktion där du skapar din egna pdf, du väljer om du vill ha med alla avsnitt eller bara en delmängd. Pdf:en kan du både ladda ned till din dator och skriva ut.

Våra olika typer av information

Föreskrifter

Föreskrifterna kompletterar lagar och förordningar. Det är myndigheterna som skriver föreskrifter. SGU har bemyndigande att skriva föreskrifter som kopplar till förordningen om förvaltning av kvaliteten på vattenmiljön, mineralförordningen och gruvkungörelsen.

Vill du veta inom vilka områden SGU har föreskriftsrätt? Det står i vår regelförteckning. 

Vägledningar

SGUs vägledningar har en tydlig koppling till lagstiftning och föreskrifter. Med andra ord, genom att följa våra vägledningar, följer du lagen. De är tänkta som en hjälp för dig som till exempel arbetar som handläggare på en länsstyrelse eller kommun.

Handledningar

En handledning från SGU är en hjälp och ett stöd i hur man kan göra något, till exempel hur du kan använda vår geologiska information och våra tjänster. Handledningarna har inte samma tydliga koppling till lagar och förordningar, och det finns en stor variation vad det gäller innehåll och tema i våra olika handledningar.

Dina synpunkter behövs

SGUs kunskapsportal är fortfarande under uppbyggnad. Än så länge finns det bara ett fåtal produkter här, men vi har flera som är på väg ut. Och – för oss är det jätteviktigt att få återkoppling. Så hör av dig med synpunkter: vad fungerar bra och vad kan vi göra bättre. Det gäller såväl innehåll som funktionalitet och utformning.

Mejla vår kundtjänst: kundservice@sgu.se

Senast granskad 2020-09-09