För att sgu.se ska fungera på ett bra sätt för dig använder vi kakor (cookies) på webbplatsen.

Läs mer om kakor.
Jag godkänner

Om SGUs handledningar

SGUs handledningar utgör hjälp och stöd i olika frågor, till exempel hur du kan använda vår geologiska information och våra tjänster. Handledningarna har inte samma tydliga koppling till lagar och förordningar som våra vägledningar, och det finns en stor variation vad det gäller innehåll och teman i våra olika handledningar.

Här vi samlar våra webbaserade handledningar, som på sikt kommer ersätta många av våra tryckta versioner. De webbaserade versionerna är mer överskådliga och lättnavigerade, vi kan också länka samman olika typer av information och enkelt hänvisa till fördjupande fakta och bakgrundsinformation. Revideringen av informationen görs löpande; med andra ord så är det alltid en så aktuell version som möjligt som finns här.

För dig som fortfarande vill ha en pdf finns en funktion där du skapar din egna pdf, du väljer om du vill ha med alla avsnitt eller bara en delmängd. Pdf:en kan du både ladda ned till din dator och skriva ut.

Vi jobbar fortfarande på att bygga upp vår Kunskapsportal, där handledningarna är en av flera delar. Vi vill därför gärna höra vad du har för synpunkter: vad fungerar bra eller dåligt? Förbättringsmöjligheter? Det kan gälla funktionalitet såväl som utseende och utformning. Maila vår kundservice: kundservice@sgu.se

Senast ändrad 2019-05-20