Användarstöd för geologiska frågor

Om SGU:s handledningar

SGU:s handledningar utgör hjälp och stöd i olika frågor, till exempel hur du kan använda vår geologiska information och våra tjänster. Handledningarna har inte samma tydliga koppling till lagar och förordningar som våra vägledningar, och det finns en stor variation vad det gäller innehåll och teman i våra olika handledningar.

Här vi samlar våra webbaserade handledningar, som på sikt kommer ersätta många av våra tryckta versioner. De webbaserade versionerna är mer överskådliga och lättnavigerade, vi kan också länka samman olika typer av information och enkelt hänvisa till fördjupande fakta och bakgrundsinformation. Revideringen av informationen görs löpande; med andra ord så är det alltid en så aktuell version som möjligt som finns här.

För dig som fortfarande vill ha en pdf finns en funktion där du skapar din egna pdf, du väljer om du vill ha med alla avsnitt eller bara en delmängd. Pdf:en kan du både ladda ned till din dator och skriva ut.

Senast ändrad 2021-12-10