Användarstöd för geologiska frågor

Om SGU:s vägledningar

SGU:s vägledningar har en tydlig koppling till lagstiftning och föreskrifter. Med andra ord, genom att följa våra vägledningar, följer du lagen. Vägledningarna är tänkta som en hjälp för dig som till exempel arbetar som handläggare på en länsstyrelse eller kommun.

Här samlar vi våra webbaserade vägledningar, som på sikt kommer ersätta många av våra tryckta versioner. I dagsläget finns här endast en helt digitaliserad - Vattenförvaltning av grundvatten. De övriga två vägledningarna finns endast som pdf.

De webbaserade versionerna är mer överskådliga och lättnavigerade, vi kan också länka samman olika typer av information och enkelt hänvisa till fördjupande fakta och bakgrundsinformation. Revideringen av informationen görs löpande; med andra ord så är det alltid en så aktuell version som möjligt som finns här.

För dig som fortfarande vill ha en pdf finns en funktion där du skapar din egna pdf, du väljer om du vill ha med alla avsnitt eller bara en delmängd. Pdf:en kan du som både ladda ned till din dator och skriva ut.

Senast ändrad 2021-12-10