Kunskapstest

Nu har du gått igenom alla delarna om borrning. Här är ett test med frågor för att se hur mycket du har lärt dig. Lycka till!

Fråga 1

Vad betyder begreppet hållfasthet?

Fråga 2

Vad ska du använda när du borrar?

Fråga 3

Vad heter den vanligaste jordarten i Sverige?

Fråga 4

Vilken är den vanligaste orsaken till att borra en brunn?

Fråga 5

Ge exempel på en bergart som finns i Sverige.

Fråga 6

Varför vill man borra kärnor ur marken?

Fråga 7

Vad leds upp ur en geoenergibrunn?

Fråga 8

I vilken riktning kan man kärnborra?

Fråga 9

Vilket verktyg kan man använda för att sära på rören?

Fråga 10

Varför ska arbetsplatsen vara inhägnad?

Fråga 11

Vad gör att berget kan bli mindre stabilt?

Fråga 12

Vad hindrar man genom att stabilisera marken?

Fråga 13

Vilken funktion har ett foderrör?

Fråga 14

Varför behöver man andningsskydd när man borrar?

Fråga 15

Hur djupt kan man kärnborra?