Vägledning Vattenförvaltning av grund­vatten

Ekonomisk analys

Omarbetning av vägledningen pågår. Texten kan komma att utökas. 

§

5 kap. 1 § Vattenmyndigheten ska göra en ekonomisk analys av vattenanvändningen för varje vattendistrikt enligt 3 kap. 1 § 3 vattenförvaltningsförordningen (2004:660).

Den ekonomiska analysen ska innehålla tillräckligt omfattande och tillräckligt detaljerad information för att det ska vara möjligt att bedöma den mest kostnadseffektiva kombinationen av åtgärder som ska ingå i åtgärdsprogrammet. Analysen ska också omfatta relevanta beräkningar för att beakta principen om täckning av kostnaderna för vattentjänster med hänsyn till långsiktiga försörjnings- och behovsprognoser avseende vattnet i avrinningsdistriktet och, om nödvändigt:

  • uppskattningar av de volymer, priser och kostnader som är förenade med vattentjänster,
  • uppskattningar av relevanta investeringar, däri inbegripet prognoser för sådana investeringar.

Senast ändrad 2023-03-02

Skriv ut

Relaterad information