Vägledning Vattenförvaltning av grund­vatten

Kartläggning och riskbedömning

Kartläggning och riskbedömning ska ske i en itterativ process där kartläggningen successivt utökas utifrån vilka risker som identifieras i grundvattenförekomsten. Momenten finns beskrivna i  SGU-FS 2023:1.

Omarbetning av vägledningen pågår. Text tillkommer allt eftersom den blir klar. 

 

Senast ändrad 2023-03-02

Skriv ut

Relaterad information

;