Vägledning Vattenförvaltning av grund­vatten

Åtgärdsprogram

SGU-FS 2017:1

Åtgärdsprogram ska tas fram för de grundvattenförekomster som riskerar att inte uppnå god status. Här ska de åtgärder specificeras som krävs för att uppfylla de fastställda miljökvalitetsnormerna. Programmet upprättas av vattenmyndigheterna och riktar sig till kommuner och myndigheter enligt 5 kap. miljöbalken. Innehållet ska omfatta och redovisa vilka åtgärder som behövs och vilken myndighet eller kommun som behöver vidta respektive åtgärd.

 

Senast ändrad 2018-11-29

Skriv ut

Relaterad information

;