Handledning Bedömningsgrunder för grundvatten

Övriga organiska ämnen – referenser

[1] Lapworth D.J, Baran N, Stuart M.E. & Ward R.S., 2012: Emerging organic contaminants in groundwater: A review of sources, fate and occurrence. Environmental Pollution. 163, 287–303. doi: 10.1016/j.envpol.2011.12.034.

[2] Eveborn, D., Åkesson, M., Maxe, L. & Bastviken, P., 2021: Organiska mikroföroreningar i enskild dricksvattenförsörjning. SGU-rapport 2021:19. Sveriges geologiska undersökning, 65 s.

Senast ändrad 2024-01-29

Skriv ut