Handledning Bedömningsgrunder för grundvatten

Ftalater – referenser

[1] Karolinska Institutet, 2022: Ftalater. <www.ki.se/imm/ftalater> åtkommen den 21 juli 2023.

[2] Lyche, J. L., 2011: Chapter 48 – Phthalates. Reproductive and Developmental Toxicology 2011. Academic Press, 637–655. doi: 10.1016/B978-0-12-382032-7.10048-7.

[3] Naturvårdsverket, 2023: Branschlistan (2023), Naturvårdsverket, 16 s. <naturvardsverket.se/49080c/globalassets/vagledning/fororenade-omraden/inventering/branschlistan-fororenade-omraden-2023> åtkommen den 20 juli 2023.

[4] Dueñas-Moreno, J., Mora, A., Cervantes-Avilés, P. & Mahlknecht, J., 2022: Groundwater contamination pathways of phthalates and bisphenol A: origin, characteristics, transport, and fate – A review. Environment International volume 170. doi: 10.1016/j.envint.2022.107550.

[5] IVL Svenska Miljöinstitutet, 2019: Handbok för rening av mikroföroreningar vid avloppsreningsverk - Planering och installation av reningstekniker för läkemedelsrester och andra mikroföroreningar. Nr B2288. IVL Svenska Miljöinstitutet, 112 s.

[6] National Library of Medicine, 2023a: PubChem Compound Summary for CID 8343, Bis(2-ethylhexyl) phthalate. <pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/Bis_2-ethylhexyl_-phthalate> åtkommen den 21 juli 2023.

[7] National Library of Medicine, 2023b: PubChem Compound Summary for CID 8554, Dimethyl phthalate. <pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/Dimethyl-phthalate> åtkommen den 21 juli 2023.

[8] Baloyi, N. D., Tekere, M., Maphangwa, K. W. & Masindi, V., 2021: Insights Into the Prevalence and Impacts of Phthalate Esters in Aquatic Ecosystems. Frontiers in Environmental Science 9. doi: 10.3389/fenvs.2021.684190.

[9] US EPA, 2023: National Primary Drinking Water Regulations. United States Environmental Protection Agency. <www.epa.gov/ground-water-and-drinking-water/national-primary-drinking-water-regulations#one> åtkommen den 21 juli 2023.

Senast ändrad 2024-01-29

Skriv ut