Handledning Bedömningsgrunder för grundvatten

Bekämpningsmedel – datasammanställning

På denna sida presenteras en sammanställning av analysdata för de cirka 300 parametrar som placerats inom ämnesgruppen bekämpningsmedel. Även inom ämnesgrupperna Klorbensener och klorfenoler och Tennorganiska föreningar finns ämnen som använts som bekämpningsmedel, dessa hanteras dock i egna avsnitt och separata datasammanställningar (se länkar i Relaterad information).

Data kommer från regional och nationell miljöövervakning av grundvatten samt kommunala grundvattentäkters råvattenkontroll. Dataunderlaget representerar i huvudsak diffust påverkat grundvatten, bortom kända punktkällor och förorenade områden. Sammanställningarna bygger på alla tillgängliga analysdata från 2010 och framåt, och uppdaterades senast med den data som fanns tillgänglig i april 2023.

Varje parameter eller ämne har även kopplats till ”typ av bekämpningsmedel”, det vill säga om ämnet huvudsakligen används eller har använts som växtskyddsmedel eller biocid, eller om ämnet förekommer i både växtskyddsmedels- och biocidprodukter. Ämnen som utgör metaboliter till specifika bekämpningsmedel har förts till modersubstansens ”typ av bekämpningsmedel”. Kopplingen har i första hand baserats på klassning eller beskrivning av användning enligt Kemikalieinspektionens bekämpningsmedelsregister [9]. I andra hand har kopplingen baserats på information från Pesticide Properties Database (PPDB) och PubChem [10], [11].

Datasammanställning av bekämpningsmedel i grundvatten. Symbolen ”<” används när percentilhalten ligger under rapporteringsgräns, om till exempel 95-percentilhalten markerats med ”<” innebär det att minst 95 procent av analyserna visat resultat under rapporteringsgräns för ämnet i fråga. För att se all information kan du behöva scrolla sidledes i tabellen. Data går även att ladda ner i xlsx-format, se stycket längst ner på denna sida.

    Antal analyser och fynd Antal stationer med analyser och fynd Halter (µg/l)
Parameternamn Undergrupp Antal analyser Antal fynd Andel fynd (%) Antal stationer med analyser Antal stationer med fynd Andel stationer med fynd (%) 95-percentilhalt  99-percentilhalt Maxhalt
Bekämpningsmedel, summa enligt SGU Växtskyddsmedel/biocid 7552 2566 34.0 1814 603 33.2 0.170 0.450 18.120
2,6-Diklorbensamid (BAM) Växtskyddsmedel 6475 2064 31.9 1580 375 23.7 0.140 0.290 2.800
Atrazin Växtskyddsmedel 6158 544 8.8 1579 122 7.7 0.013 0.055 0.230
Atrazin-desetyl Växtskyddsmedel 6149 472 7.7 1579 121 7.7 0.012 0.042 0.440
Bentazon Växtskyddsmedel 6138 188 3.1 1576 75 4.8 < 0.057 18.000
Atrazin-desisopropyl Växtskyddsmedel 6061 73 1.2 1575 30 1.9 < 0.005 0.053
Terbutylazin Växtskyddsmedel 5966 9 0.2 1579 9 0.6 < < 0.084
Mekoprop (MCPP) Växtskyddsmedel 5958 14 0.2 1575 12 0.8 < < 0.200
Isoproturon Växtskyddsmedel 5956 6 0.1 1573 5 0.3 < < 0.037
Metazaklor Växtskyddsmedel 5946 5 0.1 1575 5 0.3 < < 0.030
Kvinmerak Växtskyddsmedel 5940 7 0.1 1571 6 0.4 < < 0.026
Cyanazin Växtskyddsmedel 5919 5 0.1 1551 5 0.3 < < 0.050
MCPA Växtskyddsmedel 5918 8 0.1 1553 8 0.5 < < 0.050
Diklorprop (2,4-DP) Växtskyddsmedel 5915 9 0.2 1552 7 0.5 < < 0.482
2,4-Diklorfenoxiättiksyra (2,4-D) Växtskyddsmedel 5905 32 0.5 1551 29 1.9 < < 0.016
Metsulfuron-metyl Växtskyddsmedel 5787 3 0.1 1531 3 0.2 < < 0.010
Etofumesat Växtskyddsmedel 5784 19 0.3 1528 17 1.1 < < 0.013
Metribuzin Växtskyddsmedel 5757 3 0.1 1514 3 0.2 < < 1.300
Dimetoat Växtskyddsmedel 5748 2 0.0 1510 2 0.1 < < 0.010
Metamitron Växtskyddsmedel 5745 6 0.1 1507 6 0.4 < < 0.058
Simazin Växtskyddsmedel 5491 10 0.2 1425 7 0.5 < < 0.500
Diuron (DCMU) Växtskyddsmedel 4990 57 1.1 1445 23 1.6 < 0.009 0.130
Fenoxaprop Växtskyddsmedel 4831 0 0.0 945 0 0.0 < < <
Tifensulfuron-metyl Växtskyddsmedel 4783 3 0.1 1384 3 0.2 < < 0.010
Kloridazon Växtskyddsmedel 4754 12 0.3 1377 10 0.7 < < 0.130
Klorsulfuron Växtskyddsmedel 4730 0 0.0 835 0 0.0 < < <
Bitertanol Växtskyddsmedel 4668 3 0.1 1318 3 0.2 < < 1.000
Glyfosat Växtskyddsmedel 3863 57 1.5 1350 51 3.8 < 0.017 2.600
Aminometylfosfonsyra (AMPA) Växtskyddsmedel 3860 64 1.7 1353 55 4.1 < 0.010 3.500
Hexazinon Växtskyddsmedel 3856 0 0.0 839 0 0.0 < < <
2,4,5-Triklorfenoxiättiksyra (2,4,5-T) Växtskyddsmedel 3563 1 0.0 703 1 0.1 < < 0.010
Fluroxipyr Växtskyddsmedel 2666 7 0.3 1085 7 0.6 < < 0.250
Klopyralid Växtskyddsmedel 2664 17 0.6 1084 16 1.5 < < 0.220
Propyzamid Växtskyddsmedel 2137 1 0.0 912 1 0.1 < < 0.010
Pendimetalin Växtskyddsmedel 1783 0 0.0 563 0 0.0 < < <
Dieldrin Växtskyddsmedel 1782 2 0.1 363 2 0.6 < < 0.015
Heptaklor Växtskyddsmedel/biocid 1777 0 0.0 359 0 0.0 < < <
Aldrin Växtskyddsmedel 1775 1 0.1 360 1 0.3 < < 0.015
Imazapyr Växtskyddsmedel 1489 1 0.1 310 1 0.3 < < 0.030
Tribenuron-metyl Växtskyddsmedel 1360 3 0.2 838 2 0.2 < < 0.130
Pirimikarb Växtskyddsmedel 1319 9 0.7 859 9 1.0 < < 0.010
Heptaklorepoxid Växtskyddsmedel/biocid 1304 0 0.0 288 0 0.0 < < <
Imidakloprid Växtskyddsmedel/biocid 1234 6 0.5 817 6 0.7 < < 1.000
1,2-Diklorpropan Växtskyddsmedel 1110 1 0.1 537 1 0.2 < < 0.100
Sulfosulfuron Växtskyddsmedel 1048 1 0.1 667 1 0.1 < < 0.010
Metalaxyl Växtskyddsmedel 1045 2 0.2 769 2 0.3 < < 0.036
Terbutylazin-desetyl  Växtskyddsmedel 992 11 1.1 714 11 1.5 < 0.001 0.014
Iprodion Växtskyddsmedel 985 0 0.0 276 0 0.0 < < <
Boskalid Växtskyddsmedel 957 5 0.5 737 5 0.7 < < 0.010
Etylentiourea (ETU) Växtskyddsmedel 620 3 0.5 500 3 0.6 < < 4.400
trans-Heptaklorepoxid Växtskyddsmedel/biocid 474 0 0.0 115 0 0.0 < < <
Amidosulfuron Växtskyddsmedel 435 8 1.8 297 8 2.7 < 0.004 0.010
Azoxystrobin Växtskyddsmedel 375 1 0.3 295 1 0.3 < < 0.002
Propikonazol Växtskyddsmedel/biocid 370 2 0.5 299 2 0.7 < < 0.079
Triallat Växtskyddsmedel 312 0 0.0 311 0 0.0 < < <
Tiametoxam Växtskyddsmedel/biocid 307 12 3.9 306 12 3.9 < 0.004 0.008
Terbutryn Växtskyddsmedel 301 0 0.0 296 0 0.0 < < <
Karbendazim Växtskyddsmedel 288 0 0.0 287 0 0.0 < < <
Hydroxiatrazin Växtskyddsmedel 275 3 1.1 206 3 1.5 < 0.014 0.190
Fluopikolid Växtskyddsmedel 270 0 0.0 269 0 0.0 < < <
Propoxikarbazon Växtskyddsmedel 270 0 0.0 269 0 0.0 < < <
Metribuzin-desamino-diketo Växtskyddsmedel 238 9 3.8 109 5 4.6 < 0.020 0.050
Terbutylazin-hydroxy Växtskyddsmedel 232 0 0.0 170 0 0.0 < < <
Prokloraz Växtskyddsmedel 229 0 0.0 165 0 0.0 < < <
Lindan (gamma-HCH) Växtskyddsmedel/biocid 223 0 0.0 207 0 0.0 < < <
Fludioxonil Växtskyddsmedel 206 0 0.0 142 0 0.0 < < <
Rimsulfuron Växtskyddsmedel 206 0 0.0 147 0 0.0 < < <
Tiofanat-metyl Växtskyddsmedel 206 0 0.0 142 0 0.0 < < <
Triflusulfuron-metyl Växtskyddsmedel 206 0 0.0 147 0 0.0 < < <
Trinexapak-etyl Växtskyddsmedel 206 0 0.0 142 0 0.0 < < <
Dietyltoluamid (DEET) Biocid 203 4 2.0 133 3 2.3 < 0.002 0.120
Atrazin-desetyl-desisopropyl Växtskyddsmedel 199 2 1.0 192 2 1.0 < 0.0004 0.020
Azoxystrobin, fri syra Växtskyddsmedel 180 0 0.0 175 0 0.0 < < <
Tiakloprid Växtskyddsmedel/biocid 178 0 0.0 177 0 0.0 < < <
Metiokarb Växtskyddsmedel 176 0 0.0 175 0 0.0 < < <
Klotianidin Växtskyddsmedel/biocid 175 1 0.6 174 1 0.6 < < 0.009
Acetamiprid Växtskyddsmedel/biocid 174 0 0.0 173 0 0.0 < < <
Oxadiazon Växtskyddsmedel 171 0 0.0 170 0 0.0 < < <
Metribuzin-diketo Växtskyddsmedel 167 8 4.8 86 2 2.3 < 0.070 0.090
Flupyrsulfuron-metyl Växtskyddsmedel 162 0 0.0 143 0 0.0 < < <
1,2-Dibrometan Växtskyddsmedel 161 0 0.0 103 0 0.0 < < <
Imazalil Växtskyddsmedel 158 0 0.0 157 0 0.0 < < <
Linuron Växtskyddsmedel 155 0 0.0 145 0 0.0 < < <
Fenpropimorf Växtskyddsmedel 154 0 0.0 146 0 0.0 < < <
DMST Växtskyddsmedel/biocid 152 10 6.6 152 10 6.6 0.003 0.023 0.350
Cyprodinil Växtskyddsmedel 150 0 0.0 139 0 0.0 < < <
Protiokonazol-destio Växtskyddsmedel 150 0 0.0 139 0 0.0 < < <
Pyraklostrobin Växtskyddsmedel 150 0 0.0 139 0 0.0 < < <
Alaklor Växtskyddsmedel 149 0 0.0 146 0 0.0 < < <
Diklorvos Växtskyddsmedel/biocid 147 0 0.0 142 0 0.0 < < <
Foramsulfuron Växtskyddsmedel 147 0 0.0 141 0 0.0 < < <
Klorfenvinfos Växtskyddsmedel 145 0 0.0 142 0 0.0 < < <
Difenokonazol Växtskyddsmedel 144 0 0.0 143 0 0.0 < < <
Metolaklor Växtskyddsmedel 144 0 0.0 143 0 0.0 < < <
Penkonazol Växtskyddsmedel 144 0 0.0 143 0 0.0 < < <
Florasulam Växtskyddsmedel 142 0 0.0 139 0 0.0 < < <
Nikotin Växtskyddsmedel 142 7 4.9 72 5 6.9 < 0.079 0.140
Prosulfokarb Växtskyddsmedel 142 0 0.0 141 0 0.0 < < <
Tiabendazol Växtskyddsmedel/biocid 142 0 0.0 72 0 0.0 < < <
Irgarol (Cybutryn) Biocid 140 0 0.0 137 0 0.0 < < <
Bifenoxsyra Växtskyddsmedel 139 0 0.0 138 0 0.0 < < <
Cyazofamid Växtskyddsmedel 139 0 0.0 138 0 0.0 < < <
Cyflufenamid Växtskyddsmedel 139 0 0.0 138 0 0.0 < < <
Cykloxidim Växtskyddsmedel 139 0 0.0 138 0 0.0 < < <
Diflufenikan Växtskyddsmedel 139 0 0.0 138 0 0.0 < < <
Epoxikonazol Växtskyddsmedel 139 0 0.0 138 0 0.0 < < <
Fenmedifam Växtskyddsmedel 139 0 0.0 138 0 0.0 < < <
Fenpropidin Växtskyddsmedel 139 0 0.0 138 0 0.0 < < <
Fluazinam Växtskyddsmedel 139 0 0.0 138 0 0.0 < < <
Flufenacet Växtskyddsmedel 139 0 0.0 138 0 0.0 < < <
Flurtamon Växtskyddsmedel 139 0 0.0 138 0 0.0 < < <
Hexytiazox Växtskyddsmedel 139 0 0.0 138 0 0.0 < < <
Jodsulfuron-metyl Växtskyddsmedel 139 0 0.0 138 0 0.0 < < <
Karfentrazon-etyl Växtskyddsmedel 139 0 0.0 138 0 0.0 < < <
Karfentrazonsyra Växtskyddsmedel 139 0 0.0 138 0 0.0 < < <
Klomazon Växtskyddsmedel 139 0 0.0 138 0 0.0 < < <
Mandipropamid Växtskyddsmedel 139 0 0.0 138 0 0.0 < < <
Mesosulfuron-metyl Växtskyddsmedel 139 0 0.0 138 0 0.0 < < <
Metabenstiazuron Växtskyddsmedel 139 0 0.0 138 0 0.0 < < <
Metrafenon Växtskyddsmedel 139 0 0.0 138 0 0.0 < < <
Pikloram Växtskyddsmedel 139 0 0.0 138 0 0.0 < < <
Pikoxystrobin Växtskyddsmedel 139 0 0.0 138 0 0.0 < < <
Propamokarb Växtskyddsmedel 139 0 0.0 138 0 0.0 < < <
Pymetrozin Växtskyddsmedel 139 0 0.0 138 0 0.0 < < <
Pyroxsulam Växtskyddsmedel 139 0 0.0 138 0 0.0 < < <
Siltiofam Växtskyddsmedel 139 0 0.0 138 0 0.0 < < <
Spiroxamin Växtskyddsmedel 139 0 0.0 138 0 0.0 < < <
Trifloxystrobin Växtskyddsmedel 139 0 0.0 138 0 0.0 < < <
Tritikonazol Växtskyddsmedel 139 0 0.0 138 0 0.0 < < <
Desfenylkloridazon Växtskyddsmedel 138 5 3.6 134 3 2.2 < 0.242 0.280
N,N-Dimetylsulfamid (DMS) Växtskyddsmedel/biocid 138 66 47.8 134 63 47.0 0.278 1.652 2.800
Bifenox Växtskyddsmedel 136 0 0.0 134 0 0.0 < < <
Flusilazol Växtskyddsmedel 134 0 0.0 133 0 0.0 < < <
Flutriafol Växtskyddsmedel 134 0 0.0 133 0 0.0 < < <
2,4-Dinitrofenol (DNF) Biocid 118 1 0.8 109 1 0.9 < < 0.300
Amisulbrom Växtskyddsmedel 105 0 0.0 104 0 0.0 < < <
Indoxakarb Växtskyddsmedel/biocid 105 0 0.0 104 0 0.0 < < <
Hexaklorbutadien Växtskyddsmedel 103 0 0.0 76 0 0.0 < < <
Trinexapak-syra Växtskyddsmedel 98 0 0.0 98 0 0.0 < < <
Diuron-desmetyl Växtskyddsmedel 93 1 1.1 57 1 1.8 < 0.002 0.020
Fuberidazol Växtskyddsmedel 93 0 0.0 92 0 0.0 < < <
Diuron-desdimetyl Växtskyddsmedel 82 0 0.0 49 0 0.0 < < <
cis-Heptaklorepoxid Växtskyddsmedel 75 0 0.0 57 0 0.0 < < <
DDE (p,p') Växtskyddsmedel/biocid 73 0 0.0 61 0 0.0 < < <
Dinoseb Växtskyddsmedel 71 1 1.4 28 1 3.6 < 0.114 0.380
Endrin Växtskyddsmedel 71 1 1.4 60 1 1.7 < 0.0005 0.002
alfa-HCH (alfa-Hexaklorcyklohexan) Växtskyddsmedel/biocid 71 0 0.0 60 0 0.0 < < <
alfa-Endosulfan Växtskyddsmedel 70 1 1.4 59 1 1.7 < 0.003 0.010
beta-HCH (beta-Hexaklorcyklohexan) Växtskyddsmedel/biocid 69 0 0.0 59 0 0.0 < < <
DDE (o,p') Växtskyddsmedel/biocid 69 0 0.0 58 0 0.0 < < <
DDD (o,p') Växtskyddsmedel/biocid 67 0 0.0 55 0 0.0 < < <
delta-HCH (delta-Hexaklorcyklohexan) Växtskyddsmedel/biocid 65 0 0.0 56 0 0.0 < < <
2,6-Diklorprop Växtskyddsmedel 64 0 0.0 33 0 0.0 < < <
1,3-Diklorpropan Växtskyddsmedel 62 0 0.0 46 0 0.0 < < <
beta-Endosulfan Växtskyddsmedel 62 0 0.0 55 0 0.0 < < <
DDT, summa av isomerer Växtskyddsmedel/biocid 61 0 0.0 54 0 0.0 < < <
Klordan, summa Växtskyddsmedel/biocid 61 0 0.0 52 0 0.0 < < <
cis-Klordan (alfa-Klordan) Växtskyddsmedel/biocid 61 0 0.0 52 0 0.0 < < <
trans-Klordan (gamma-Klordan) Växtskyddsmedel/biocid 61 0 0.0 52 0 0.0 < < <
Kvintozen Växtskyddsmedel 58 0 0.0 51 0 0.0 < < <
Propaklor Växtskyddsmedel 49 0 0.0 47 0 0.0 < < <
DDT (p,p') Växtskyddsmedel/biocid 47 0 0.0 36 0 0.0 < < <
DDT (o,p') Växtskyddsmedel/biocid 44 0 0.0 35 0 0.0 < < <
trans-1,3-Diklorpropen Växtskyddsmedel 43 0 0.0 31 0 0.0 < < <
Isodrin Biocid 42 0 0.0 32 0 0.0 < < <
DDD (p,p') Växtskyddsmedel/biocid 41 0 0.0 32 0 0.0 < < <
Telodrin Växtskyddsmedel 40 0 0.0 30 0 0.0 < < <
1,2-Dibrom-3-klorpropan Växtskyddsmedel 37 0 0.0 33 0 0.0 < < <
Metaflumizon Växtskyddsmedel/biocid 37 0 0.0 37 0 0.0 < < <
1,3-Diklorpropen Växtskyddsmedel 35 0 0.0 21 0 0.0 < < <
cis-1,3-Diklorpropen Växtskyddsmedel 33 0 0.0 31 0 0.0 < < <
Bromoxinil Växtskyddsmedel 31 0 0.0 7 0 0.0 < < <
2-Merkaptobensotiazol Biocid 30 0 0.0 30 0 0.0 < < <
Brommetan Växtskyddsmedel/biocid 26 0 0.0 24 0 0.0 < < <
2-(4-Klorfenoxi)propionsyra Växtskyddsmedel 25 0 0.0 22 0 0.0 < < <
Pentakloranilin Växtskyddsmedel 25 0 0.0 24 0 0.0 < < <
DDT (o,p'), DDD (p,p’), summa Växtskyddsmedel/biocid 25 0 0.0 24 0 0.0 < < <
Simazin-hydroxy Växtskyddsmedel 21 0 0.0 21 0 0.0 < < <
Fenhexamid Växtskyddsmedel 18 0 0.0 18 0 0.0 < < <
Klorpyrifos Växtskyddsmedel/biocid 14 0 0.0 10 0 0.0 < < <
Trifluralin Växtskyddsmedel 14 0 0.0 10 0 0.0 < < <
Azinfos-etyl Växtskyddsmedel 11 0 0.0 6 0 0.0 < < <
Lambda-cyhalotrin Växtskyddsmedel/biocid 11 0 0.0 1 0 0.0 < < <
Cypermetrin Växtskyddsmedel/biocid 10 0 0.0 8 0 0.0 < < <
2-​Metyl-​4,6-​dinitrofenol (DNOC) Växtskyddsmedel 10 0 0.0 3 0 0.0 < < <
Ioxinil Växtskyddsmedel 10 0 0.0 3 0 0.0 < < <
Karbofuran Växtskyddsmedel 10 0 0.0 3 0 0.0 < < <
Karbofuran-3-hydroxy Växtskyddsmedel 10 0 0.0 3 0 0.0 < < <
Lenacil Växtskyddsmedel 10 0 0.0 3 0 0.0 < < <
Maleinhydrazid Växtskyddsmedel 10 0 0.0 3 0 0.0 < < <
Tebukonazol Växtskyddsmedel/biocid 10 0 0.0 10 0 0.0 < < <
Ametryn Växtskyddsmedel 8 0 0.0 6 0 0.0 < < <
Bifentrin Biocid 8 0 0.0 6 0 0.0 < < <
Deltametrin Växtskyddsmedel/biocid 8 0 0.0 6 0 0.0 < < <
Demeton Växtskyddsmedel 8 0 0.0 6 0 0.0 < < <
Desmetryn Växtskyddsmedel 8 0 0.0 6 0 0.0 < < <
Diazinon Växtskyddsmedel/biocid 8 0 0.0 6 0 0.0 < < <
Disulfoton Växtskyddsmedel 8 0 0.0 6 0 0.0 < < <
Fenitrotion Växtskyddsmedel 8 0 0.0 6 0 0.0 < < <
Fention Växtskyddsmedel/biocid 8 0 0.0 6 0 0.0 < < <
Klorpyrifos-metyl Växtskyddsmedel/biocid 8 0 0.0 6 0 0.0 < < <
Kumafos Biocid 8 0 0.0 6 0 0.0 < < <
Malation Växtskyddsmedel/biocid 8 0 0.0 6 0 0.0 < < <
Nikosulfuron Växtskyddsmedel 8 0 0.0 3 0 0.0 < < <
Paration-metyl Växtskyddsmedel 8 0 0.0 6 0 0.0 < < <
Permetrin Växtskyddsmedel/biocid 8 0 0.0 6 0 0.0 < < <
Pyrazofos Växtskyddsmedel 8 0 0.0 6 0 0.0 < < <
Triasulfuron Växtskyddsmedel 8 0 0.0 3 0 0.0 < < <
Triazofos Växtskyddsmedel 8 0 0.0 6 0 0.0 < < <
Tymol Biocid 8 0 0.0 3 0 0.0 < < <
1,2,4-Triazol Växtskyddsmedel/biocid 7 0 0.0 3 0 0.0 < < <
Dikofol Växtskyddsmedel 7 0 0.0 7 0 0.0 < < <
Kresol, summa av isomerer Växtskyddsmedel/biocid 6 0 0.0 3 0 0.0 < < <
Prometryn Växtskyddsmedel 6 0 0.0 1 0 0.0 < < <
Triklosan Biocid 6 0 0.0 6 0 0.0 < < <
Aklonifen Växtskyddsmedel 5 0 0.0 3 0 0.0 < < <
Alletrin Biocid 5 0 0.0 5 0 0.0 < < <
Azinfos-metyl Växtskyddsmedel 5 0 0.0 5 0 0.0 < < <
Bensovindiflupyr Växtskyddsmedel 5 0 0.0 5 0 0.0 < < <
Bixafen Växtskyddsmedel 5 0 0.0 5 0 0.0 < < <
Brompropylat Växtskyddsmedel 5 0 0.0 5 0 0.0 < < <
Bupirimat Växtskyddsmedel 5 0 0.0 5 0 0.0 < < <
Cyflutrin Växtskyddsmedel/biocid 5 0 0.0 5 0 0.0 < < <
Cymoxanil Växtskyddsmedel 5 0 0.0 5 0 0.0 < < <
Demeton-S-metyl Växtskyddsmedel 5 0 0.0 5 0 0.0 < < <
Diklobenil Växtskyddsmedel 5 0 0.0 5 0 0.0 < < <
Dimetomorf Växtskyddsmedel 5 0 0.0 5 0 0.0 < < <
Dodemorf Växtskyddsmedel 5 0 0.0 5 0 0.0 < < <
Etoprofos Växtskyddsmedel 5 0 0.0 5 0 0.0 < < <
Etridiazol Växtskyddsmedel 5 0 0.0 5 0 0.0 < < <
Fenamifos Växtskyddsmedel 5 0 0.0 5 0 0.0 < < <
Fenarimol Växtskyddsmedel 5 0 0.0 5 0 0.0 < < <
Fenoxikarb Växtskyddsmedel 5 0 0.0 5 0 0.0 < < <
Fenpropatrin Växtskyddsmedel 5 0 0.0 5 0 0.0 < < <
Fenvalerat Växtskyddsmedel 5 0 0.0 5 0 0.0 < < <
Fluazifop-P-butylester Växtskyddsmedel 5 0 0.0 5 0 0.0 < < <
Fluopyram Växtskyddsmedel 5 1 20.0 5 1 20.0 0.002 0.002 0.002
Fluxapyroxad Växtskyddsmedel 5 0 0.0 5 0 0.0 < < <
Fonofos Växtskyddsmedel 5 0 0.0 5 0 0.0 < < <
Fosfamidon Växtskyddsmedel 5 0 0.0 5 0 0.0 < < <
Furalaxyl Växtskyddsmedel 5 0 0.0 5 0 0.0 < < <
Heptenofos Växtskyddsmedel 5 0 0.0 5 0 0.0 < < <
Ipkonazol Växtskyddsmedel 5 0 0.0 5 0 0.0 < < <
Kletodim Växtskyddsmedel 5 0 0.0 5 0 0.0 < < <
Klorprofam Växtskyddsmedel 5 0 0.0 5 0 0.0 < < <
Klortalonil Växtskyddsmedel 5 0 0.0 5 0 0.0 < < <
Kvizalofop Växtskyddsmedel 5 0 0.0 5 0 0.0 < < <
Mesotrion Växtskyddsmedel 5 0 0.0 5 0 0.0 < < <
Metidation Växtskyddsmedel 5 0 0.0 5 0 0.0 < < <
Metobromuron Växtskyddsmedel 5 0 0.0 5 0 0.0 < < <
Mevinfos Växtskyddsmedel 5 0 0.0 5 0 0.0 < < <
Napropamid Växtskyddsmedel 5 0 0.0 5 0 0.0 < < <
Paration-etyl Växtskyddsmedel 5 0 0.0 5 0 0.0 < < <
Pikolinafen Växtskyddsmedel 5 0 0.0 5 0 0.0 < < <
Pirimifos-metyl Växtskyddsmedel/biocid 5 0 0.0 5 0 0.0 < < <
Prokymidon Växtskyddsmedel 5 0 0.0 5 0 0.0 < < <
Isopropylfenylkarbamat (Profam) Växtskyddsmedel 5 0 0.0 5 0 0.0 < < <
Prokinazid Växtskyddsmedel 5 0 0.0 5 0 0.0 < < <
Propakizafop Växtskyddsmedel 5 0 0.0 5 0 0.0 < < <
Propazin Växtskyddsmedel 5 0 0.0 5 0 0.0 < < <
Pyrifenox Växtskyddsmedel 5 0 0.0 5 0 0.0 < < <
Pyrimetanil Växtskyddsmedel 5 0 0.0 5 0 0.0 < < <
Pyriofenon Växtskyddsmedel 5 0 0.0 5 0 0.0 < < <
Kinoxifen Växtskyddsmedel 5 0 0.0 3 0 0.0 < < <
Sedaxan Växtskyddsmedel 5 0 0.0 5 0 0.0 < < <
Tetraklorvinfos Växtskyddsmedel/biocid 5 0 0.0 5 0 0.0 < < <
Tetrametrin Växtskyddsmedel 5 0 0.0 5 0 0.0 < < <
Tienkarbazon-metyl Växtskyddsmedel 5 0 0.0 5 0 0.0 < < <
Tolklofos-metyl Växtskyddsmedel 5 0 0.0 5 0 0.0 < < <
Tolylfluanid Växtskyddsmedel/biocid 5 0 0.0 5 0 0.0 < < <
Triadimefon Växtskyddsmedel 5 0 0.0 5 0 0.0 < < <
Trifloxystrobinsyra Växtskyddsmedel 5 0 0.0 5 0 0.0 < < <
Tritosulfuron Växtskyddsmedel 5 0 0.0 5 0 0.0 < < <
Vinklozolin Växtskyddsmedel 5 0 0.0 5 0 0.0 < < <
Formaldehyd Biocid 4 0 0.0 1 0 0.0 < < <
DDT (o,p'), DDD (p,p’), summa Växtskyddsmedel/biocid 3 0 0.0 1 0 0.0 < < <
Aldrin, Dieldrin, Endrin, summa Växtskyddsmedel 3 0 0.0 1 0 0.0 < < <
Bifenyl Växtskyddsmedel 3 3 100.0 1 1 100.0 0.040 0.040 0.040
Bromofos Växtskyddsmedel/biocid 3 0 0.0 1 0 0.0 < < <
Bromofos-etyl Växtskyddsmedel/biocid 3 0 0.0 1 0 0.0 < < <
Cypermetrin, summa A, B, C, D Växtskyddsmedel/biocid 3 0 0.0 1 0 0.0 < < <
DDD, DDE, DDT, summa Växtskyddsmedel/biocid 3 0 0.0 1 0 0.0 < < <
Endosulfansulfat Växtskyddsmedel 3 0 0.0 3 0 0.0 < < <
alfa-Endosulfansulfat Växtskyddsmedel 3 0 0.0 1 0 0.0 < < <
HCH, summa av isomerer Växtskyddsmedel/biocid 3 0 0.0 1 0 0.0 < < <
Karbaryl Växtskyddsmedel 3 0 0.0 1 0 0.0 < < <
p,p´-Dikofol Växtskyddsmedel 3 0 0.0 1 0 0.0 < < <
Permetrin A Växtskyddsmedel/biocid 3 0 0.0 1 0 0.0 < < <
Permetrin B Växtskyddsmedel/biocid 3 0 0.0 1 0 0.0 < < <
Tedion Växtskyddsmedel 3 0 0.0 1 0 0.0 < < <
Monuron Växtskyddsmedel 2 2 100.0 2 2 100.0 0.067 0.069 0.070
Nitenpyram Växtskyddsmedel/biocid 2 0 0.0 2 0 0.0 < < <

Tabellen visar att antalet analyser per ämne varierar från enstaka upp till flera tusen, och att antalet provtagningsplatser med analys av åtminstone något bekämpningsmedel uppgår till drygt 1 800. Av de analyserade ämnena har 65 påträffats i grundvatten, resterande drygt 200 ämnen har inte kvantifierats vid någon utförd analys. 2,6-diklorbensamid (BAM) är det enskilda ämne som analyserats vid flest tillfällen och platser, drygt 7 500 analyser från drygt 1 500 provtagningsplatser. BAM har även kvantifierats i nästan en tredjedel av analyserna och vid nästan en fjärdedel av stationerna. 

Summaparametern ”Bekämpningsmedel, summa enligt SGU” summerar halterna av samtliga bekämpningsmedel som kunnat kvantifieras, för varje prov som analyserats för åtminstone ett bekämpningsmedel. Minst ett bekämpningsmedel har kvantifierats i drygt en tredjedel av de prover som utförts inom miljöövervakning och råvattenkontroll (2 566 av 7 552 prover), och även vid ungefär en tredjedel av alla provtagningsplatser med analyser (603 av 1 814 platser). Den högsta summahalten av bekämpningsmedel som uppmätts är 18,1 µg/l (i ett prov där bentazon uppmättes i 18,0 µg/l).

De enskilda ämnen som har kvantifierats flest gånger i grundvatten är BAM, atrazin, atrazin-desetyl, bentazon, atrazin-desisopropyl, N,N-dimetylsulfamid (DMS), AMPA, diuron (DCMU), glyfosat och 2,4-diklorfenoxiättiksyra (2,4-D). Dessa ämnen är huvudsakligen herbicider och totalbekämpningsmedel, eller nedbrytningsprodukter till sådana ämnen. DMS är dock en metabolit till fungiciderna tolylfluanid och cyazofamid.

Bland de ämnen som har ett någorlunda stort dataunderlag är det framför allt DMS och BAM som sticker ut med särskilt höga fyndfrekvenser (47,8 procent och 31,9 procent). Det är känt sedan länge att BAM har en betydande spridning i grundvattenmiljön, framför allt på grund av tidigare användning av totalbekämpningsmedel innehållande diklobenil. DMS är en fungicidmetabolit vars modersubstanser använts både som träskyddsmedel (tolylfluanid) och för skydd mot svampangrepp vid potatisodling (cyazofamid), båda dessa användningar kan ha orsakat spridning till grundvatten. Även den sedan länge förbjudna herbiciden monuron och konserveringsmedlet/fungiciden bifenyl sticker ut med höga fyndfrekvenser, dock finns väldigt få analyser för dessa ämnen.

De bekämpningsmedel som påträffats i högst halter är bentazon, etylentiourea (ETU), AMPA, DMS, BAM, glyfosat, metribuzin, imidakloprid och bitertanol, vilka alla har uppmätts med maxhalter på mer än eller lika med 1 µg/l. Bentazon har uppmätts i högst halt (18 µg/l). Övriga ämnen som uppmätts i halter över gränsvärdet för dricksvatten och tröskelvärdet för enskilda bekämpningsmedel (0,1 µg/l) är simazin, diklorprop (2,4-DP), atrazin-desetyl, dinoseb, DMST, 2,4-dinitrofenol (DNF), desfenylkloridazon, fluroxipyr, atrazin, klopyralid, mekoprop (MCPP), hydroxiatrazin, nikotin, diuron (DCMU), kloridazon, tribenuron-metyl, dietyltoluamid (DEET) och 1,2-diklorpropan. Detta innebär att åtminstone 27 olika bekämpningsmedel har påträffats i halter som överskrider gränsvärdet för dricksvatten och tröskelvärde för grundvatten sedan år 2010. De allra flesta av dessa är växtskyddsmedel och herbicider/totalbekämpningsmedel, men vissa är även fungicider eller insekticider. Det finns också biocider som påträffats i halter över 0,1 µg/l i grundvatten, till exempel insekticiden dietyltoluamid (DEET) som används i myggmedel.

Centrum för kemiska bekämpningsmedel i miljön vid SLU (CKB) gjorde 2014 en sammanställning av analysdata för bekämpningsmedel i grundvatten från åren 1986–2014, som baserades på data från råvattenkontroll, miljöövervakning, enskilda brunnar och vissa andra källor [12]. Till stor del är det samma ämnen som sticker ut i den sammanställningen. Datasammanställningen på denna sida (med data från 2010–2023) visar dock lägre fyndfrekvenser och lägre maxhalter jämfört med CKB:s sammanställning för 1986–2014 för ett antal bekämpningsmedel, däribland ämnen som bentazon, klopyralid och MCPA, vilka fortfarande i dag är godkända för användning (2024). Sammanställningarna inkluderar delvis olika datakällor och provtagningsplatser, men jämförelsen indikerar ändå en minskad spridning av dessa ämnen till grundvatten mellan de två perioderna. Det motsatta gäller dock för glyfosat som fortfarande är i bruk, och dess nedbrytningsprodukt AMPA, som båda har högre fyndfrekvenser i sammanställningen 2010–2023 än 1986–2014. Fyndfrekvens och halter för BAM är något lägre i sammanställningen 2010–2023. Terbutylazin är också ett exempel på ett numera förbjudet ämne (sedan 2003) som nu har lägre fyndfrekvens och påträffas i lägre halter, vilket också kan observeras för metaboliterna till terbutylazin. DMS som sticker ut med mycket hög fyndfrekvens (47,8 procent) har enbart analyserats från 2019 och framåt enligt SGU:s tillgängliga data, och ingick inte i CKB:s sammanställning.

Nedladdning av datasammanställning

Datasammanställningen kan laddas ner i xlsx-format. I denna fil finns förutom det som presenteras i tabellen också kompletterande information om antal analyser, provtagningsplatser och fynd, samt fyndfrekvenser uppdelat på data från miljöövervakning respektive råvattenkontroll och grundvatten i jord respektive berg. Det finns också information om antalet län, kommuner och grundvattenförekomster med analyser och fynd, liksom rapporteringsgränser (min, median och max) baserat på den data där denna information funnits tillgänglig.

Ladda ner datasammanställning i xlsx-format.

Senast ändrad 2024-01-29

Skriv ut