Handledning Bedömningsgrunder för grundvatten

Zink – översiktlig statistik med regional indelning

För vissa områden eller typer av provtagningsplatser finns inte så mycket data, vilket innebär att de statistiska fördelningarna är mycket osäkra. Detsamma gäller för medelvärden och standardavvikelser om en stor andel av analyserna ligger under detektionsgränsen eller kvantifieringsgränsen. Om det finns flera analyser från samma provtagningspunkt har medelvärden använts vid beräkningarna.
J – grundvatten i jordlager
B – grundvatten i berggrund
< – under detektionsgräns eller kvantifieringsgräns vid analys

Zink
Zn (mg/l)

Percentilgränser Tillståndsklass (%)
Antal Medel Stdav P5 P10 Q1 Median Q3 P90 P95 1 2 3 4 5
Region A J Större vattentäkt jord 80 0,009 0,016 < < 0,001 0,003 0,013 0,019 0,035 68,8 3,8 27,5
J Enskild brunn jord 118 0,109 0,351 0,001 0,004 0,018 0,039 0,087 0,214 0,418 11,0 8,5 56,8 22,0 1,7
J Källa 33 0,011 0,013 0,001 0,002 0,003 0,006 0,012 0,033 0,039 45,5 24,2 30,3
J Rör 9 0,118 0,202 0,001 0,001 0,002 0,010 0,086 0,541 0,541 33,3 22,2 22,2 11,1 11,1
B Större vattentäkt berg 63 0,030 0,079 0,000 0,001 0,002 0,004 0,015 0,096 0,161 57,1 14,3 19,0 7,9 1,6
B Enskild brunn berg 371 0,116 0,418 0,002 0,005 0,010 0,032 0,090 0,209 0,380 9,4 7,5 60,1 18,9 4,0
J 253 0,061 0,247 < 0,001 0,003 0,013 0,042 0,117 0,250 35,6 10,3 41,5 11,5 1,2
B 435 0,103 0,388 0,001 0,003 0,010 0,027 0,080 0,199 0,350 16,3 8,5 54,3 17,2 3,7
Region B J Större vattentäkt jord 149 0,016 0,018 < 0,001 0,004 0,010 0,021 0,042 0,053 31,5 21,5 46,3 0,7
J Enskild brunn jord 286 0,159 0,638 < 0,005 0,012 0,030 0,100 0,290 0,720 10,1 7,3 57,0 18,5 7,0
J Källa 223 0,061 0,353 < 0,001 0,002 0,005 0,017 0,085 0,130 52,5 16,6 22,9 6,3 1,8
J Rör 50 1,282 7,223 0,001 0,001 0,003 0,009 0,018 0,047 1,770 34,0 20,0 38,0 2,0 6,0
B Större vattentäkt berg 86 0,018 0,023 0,000 0,001 0,003 0,010 0,018 0,058 0,064 37,2 12,8 48,8 1,2
B Enskild brunn berg 308 0,161 0,350 0,003 0,007 0,020 0,053 0,140 0,340 0,700 6,5 6,5 51,6 27,6 7,8
J 720 0,175 1,962 0,000 0,001 0,004 0,012 0,040 0,143 0,300 29,4 14,6 42,6 9,6 3,8
B 394 0,130 0,315 0,001 0,003 0,011 0,036 0,110 0,287 0,580 13,2 7,9 51,0 21,8 6,1
Region C J Större vattentäkt jord 53 0,007 0,007 < 0,001 0,002 0,005 0,010 0,020 0,023 50,9 24,5 24,5
J Enskild brunn jord 90 0,158 0,371 0,004 0,007 0,013 0,045 0,100 0,300 0,729 6,7 6,7 57,8 21,1 7,8
J Källa 108 0,009 0,016 0,001 0,002 0,002 0,004 0,010 0,019 0,026 50,9 13,9 34,3 0,9
J Rör 15 0,012 0,011 0,000 0,001 0,003 0,006 0,021 0,026 0,033 33,3 20,0 46,7
B Större vattentäkt berg 12 0,010 0,012 0,000 0,001 0,002 0,006 0,014 0,031 0,034 50,0 16,7 33,3
B Enskild brunn berg 121 0,170 0,604 0,003 0,005 0,010 0,042 0,146 0,330 0,534 9,1 10,7 47,9 26,4 5,8
J 278 0,058 0,222 0,001 0,002 0,003 0,010 0,026 0,100 0,240 34,2 14,0 41,7 7,6 2,5
B 133 0,156 0,578 0,001 0,004 0,010 0,031 0,134 0,300 0,534 12,8 11,3 46,6 24,1 5,3
Region D J Större vattentäkt jord 4 0,004 0,001 0,003 0,003 0,003 0,004 0,004 0,004 0,004 100,0
J Enskild brunn jord 47 0,069 0,144 0,002 0,003 0,006 0,016 0,057 0,210 0,460 19,1 14,9 48,9 14,9 2,1
J Källa 68 0,010 0,039 0,000 0,001 0,001 0,002 0,005 0,009 0,016 75,0 16,2 7,4 1,5
J Rör 6 0,007 0,002 0,004 0,004 0,006 0,008 0,009 0,009 0,009 16,7 83,3
B Större vattentäkt berg 1 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 100,0
B Enskild brunn berg 51 0,201 0,241 0,002 0,003 0,016 0,120 0,285 0,600 0,720 13,7 5,9 27,5 37,3 15,7
J 125 0,032 0,097 0,001 0,001 0,002 0,004 0,013 0,068 0,160 52,0 18,4 22,4 6,4 0,8
B 52 0,197 0,240 0,002 0,003 0,015 0,110 0,283 0,600 0,720 15,4 5,8 26,9 36,5 15,4
Region E J Större vattentäkt jord 123 0,010 0,022 < < 0,002 0,004 0,009 0,023 0,037 54,5 24,4 20,3 0,8
J Enskild brunn jord 311 0,168 0,902 < < 0,008 0,018 0,062 0,210 0,380 18,6 8,7 55,9 12,9 3,9
J Källa 234 0,012 0,067 < < 0,001 0,003 0,006 0,014 0,034 68,8 15,0 14,5 1,3 0,4
J Rör 58 24,995 89,567 0,000 0,000 0,001 0,005 0,027 56,356 195,352 48,3 19,0 13,8 3,4 15,5
B Större vattentäkt berg 33 0,006 0,007 0,000 0,001 0,001 0,004 0,007 0,016 0,017 66,7 12,1 21,2
B Enskild brunn berg 463 0,113 0,341 < < 0,005 0,018 0,074 0,210 0,500 22,9 9,1 47,3 15,3 5,4
J 735 2,061 25,856 < < 0,002 0,007 0,022 0,095 0,260 43,0 14,3 33,3 6,3 3,1
B 496 0,105 0,330 < < 0,004 0,016 0,068 0,200 0,500 25,8 9,3 45,6 14,3 5,0
Region F J Större vattentäkt jord 54 0,011 0,027 0,000 0,001 0,002 0,003 0,007 0,016 0,055 64,8 16,7 16,7 1,9
J Enskild brunn jord 108 0,183 0,437 0,002 0,005 0,018 0,038 0,120 0,300 1,100 9,3 5,6 56,5 19,4 9,3
J Källa 62 0,006 0,012 0,001 0,001 0,002 0,002 0,006 0,012 0,027 72,6 12,9 14,5
J Rör 6 0,003 0,002 0,000 0,000 0,002 0,004 0,005 0,005 0,005 66,7 33,3
B Större vattentäkt berg 2 0,004 0,005 0,001 0,001 0,001 0,004 0,007 0,007 0,007 50,0 50,0
B Enskild brunn berg 759 0,097 0,526 0,002 0,004 0,009 0,020 0,060 0,150 0,300 14,8 13,8 55,9 12,4 3,2
J 234 0,089 0,309 0,001 0,001 0,003 0,008 0,039 0,180 0,280 41,5 10,7 34,2 9,4 4,3
B 761 0,096 0,525 0,002 0,004 0,008 0,020 0,060 0,150 0,290 14,8 13,9 55,7 12,4 3,2
Region G J Större vattentäkt jord 101 0,022 0,063 < 0,001 0,002 0,006 0,013 0,041 0,121 40,6 25,7 27,7 5,0 1,0
J Enskild brunn jord 362 0,359 3,060 < < 0,010 0,032 0,110 0,430 0,770 19,6 5,2 48,9 18,0 8,3
J Källa 202 0,169 1,183 < < 0,002 0,005 0,018 0,080 0,530 52,0 14,4 24,3 4,0 5,4
J Rör 57 0,125 0,538 0,000 0,000 0,001 0,005 0,019 0,233 0,624 49,1 12,3 26,3 5,3 7,0
B Större vattentäkt berg 40 0,014 0,059 < 0,000 0,001 0,003 0,005 0,013 0,032 77,5 5,0 15,0 2,5
B Enskild brunn berg 308 0,046 0,130 < < 0,001 0,009 0,039 0,100 0,200 41,2 9,4 38,3 9,7 1,3
J 725 0,239 2,258 < < 0,003 0,012 0,051 0,260 0,650 33,9 11,3 37,2 11,2 6,3
B 348 0,042 0,124 < < 0,001 0,007 0,033 0,100 0,170 45,4 8,9 35,6 8,9 1,1
Region H J Större vattentäkt jord 16 0,009 0,016 0,001 0,001 0,002 0,004 0,007 0,030 0,064 62,5 18,8 18,8
J Enskild brunn jord 18 0,026 0,055 < < < 0,005 0,020 0,075 0,230 50,0 11,1 33,3 5,6
J Källa 44 0,007 0,026 0,000 < 0,001 0,002 0,004 0,009 0,012 79,5 13,6 4,5 2,3
J Rör 13 0,016 0,038 < < 0,000 0,001 0,009 0,025 0,140 61,5 15,4 15,4 7,7
B Större vattentäkt berg 7 0,006 0,007 0,003 0,003 0,003 0,004 0,006 0,022 0,022 71,4 14,3 14,3
B Enskild brunn berg 119 0,059 0,126 < < 0,005 0,020 0,050 0,136 0,260 23,5 10,1 50,4 14,3 1,7
J 92 0,012 0,034 < < 0,001 0,003 0,007 0,023 0,064 68,5 14,1 14,1 3,3
B 126 0,056 0,123 < < 0,004 0,019 0,047 0,135 0,231 26,2 10,3 48,4 13,5 1,6
Region I J Större vattentäkt jord 54 0,007 0,009 < 0,001 0,003 0,004 0,007 0,016 0,034 53,7 27,8 18,5
J Enskild brunn jord 148 0,045 0,101 < < < 0,010 0,041 0,110 0,220 43,9 3,4 40,5 10,8 1,4
J Källa 206 0,017 0,095 < < < 0,002 0,004 0,010 0,030 76,7 12,1 8,3 1,9 1,0
J Rör 38 0,017 0,031 < < 0,002 0,006 0,017 0,072 0,087 47,4 23,7 26,3 2,6
B Större vattentäkt berg 33 0,020 0,054 0,001 0,001 0,002 0,005 0,009 0,033 0,088 51,5 24,2 21,2 3,0
B Enskild brunn berg 279 0,125 1,352 < < < 0,008 0,040 0,115 0,199 41,6 9,7 38,0 9,7 1,1
J 446 0,025 0,088 < < < 0,003 0,011 0,050 0,110 60,5 12,1 21,7 4,7 0,9
B 312 0,114 1,279 < < < 0,008 0,040 0,097 0,192 42,6 11,2 36,2 9,0 1,0
Region J J Större vattentäkt jord 2 0,005 0,003 0,003 0,003 0,003 0,005 0,007 0,007 0,007 50,0 50,0
J Enskild brunn jord 4 0,003 0,001 0,002 0,002 0,002 0,003 0,004 0,004 0,004 100,0
J Källa 23 0,004 0,004 0,001 0,001 0,002 0,002 0,005 0,007 0,008 73,9 21,7 4,3
J Rör 3 0,037 0,028 0,014 0,014 0,014 0,030 0,068 0,068 0,068 100,0
B Större vattentäkt berg 0
B Enskild brunn berg 20 0,031 0,094 0,002 0,003 0,004 0,010 0,015 0,029 0,233 35,0 15,0 45,0 5,0
J 32 0,007 0,013 0,001 0,001 0,002 0,003 0,006 0,014 0,030 68,8 18,8 12,5
B 20 0,031 0,094 0,002 0,003 0,004 0,010 0,015 0,029 0,233 35,0 15,0 45,0 5,0
Bottenviken J Större vattentäkt jord 21 0,013 0,016 0,001 0,001 0,003 0,008 0,014 0,042 0,046 47,6 19,0 33,3
J Enskild brunn jord 233 0,197 0,687 < < 0,015 0,040 0,110 0,400 0,690 16,7 0,4 54,9 21,0 6,9
J Källa 115 0,030 0,125 < < 0,001 0,003 0,008 0,031 0,130 62,6 14,8 17,4 3,5 1,7
J Rör 13 0,089 0,171 0,005 0,007 0,012 0,024 0,063 0,228 0,624 7,7 15,4 61,5 7,7 7,7
B Större vattentäkt berg 18 0,026 0,087 0,000 0,001 0,001 0,004 0,011 0,018 0,372 61,1 11,1 22,2 5,6
B Enskild brunn berg 199 0,056 0,147 < < 0,002 0,011 0,043 0,160 0,260 37,2 9,5 40,2 12,1 1,0
J 382 0,133 0,547 < < 0,003 0,020 0,070 0,270 0,490 31,9 6,3 42,7 14,1 5,0
B 217 0,053 0,143 < < 0,002 0,010 0,040 0,160 0,260 39,2 9,7 38,7 11,5 0,9
Bottenhavet J Större vattentäkt jord 113 0,019 0,059 0,000 0,001 0,002 0,005 0,011 0,030 0,064 47,8 25,7 22,1 3,5 0,9
J Enskild brunn jord 251 0,358 3,621 < < 0,002 0,014 0,055 0,250 0,650 32,3 9,2 40,6 11,6 6,4
J Källa 330 0,105 0,928 < < 0,001 0,003 0,007 0,029 0,200 65,5 14,5 13,9 2,7 3,3
J Rör 84 0,081 0,441 < 0,000 0,001 0,003 0,016 0,072 0,233 56,0 13,1 22,6 4,8 3,6
B Större vattentäkt berg 53 0,013 0,043 < 0,000 0,001 0,003 0,006 0,022 0,050 69,8 11,3 17,0 1,9
B Enskild brunn berg 475 0,090 1,036 < < 0,001 0,011 0,040 0,110 0,180 35,2 9,9 43,8 10,1 1,1
J 782 0,170 2,145 < < 0,001 0,005 0,018 0,095 0,290 51,2 14,3 24,7 5,9 4,0
B 528 0,082 0,983 < < 0,001 0,010 0,039 0,100 0,172 38,6 10,0 41,1 9,3 0,9
N Östersjön J Större vattentäkt jord 100 0,012 0,029 0,000 0,001 0,002 0,005 0,009 0,024 0,047 54,0 23,0 21,0 2,0
J Enskild brunn jord 318 0,152 0,484 0,002 0,005 0,010 0,031 0,098 0,260 0,520 10,1 6,3 59,4 18,6 5,7
J Källa 203 0,009 0,020 0,001 0,001 0,002 0,003 0,007 0,018 0,030 66,0 15,8 17,2 1,0
J Rör 61 0,035 0,198 0,000 0,000 0,002 0,004 0,007 0,029 0,053 52,5 31,1 11,5 3,3 1,6
B Större vattentäkt berg 21 0,010 0,014 0,001 0,001 0,002 0,007 0,010 0,017 0,031 47,6 23,8 28,6
B Enskild brunn berg 1 085 0,116 0,494 0,002 0,004 0,009 0,022 0,070 0,200 0,490 14,3 12,6 53,5 14,7 5,0
J 692 0,077 0,341 0,000 0,001 0,003 0,009 0,033 0,120 0,250 37,1 13,9 36,8 9,4 2,7
B 1 106 0,114 0,490 0,002 0,003 0,009 0,021 0,069 0,200 0,480 14,9 12,8 53,0 14,4 4,9
S Östersjön J Större vattentäkt jord 182 0,011 0,014 < 0,000 0,002 0,005 0,016 0,027 0,036 48,9 14,8 36,3
J Enskild brunn jord 293 0,105 0,306 0,003 0,005 0,013 0,033 0,078 0,207 0,350 8,9 8,2 62,1 17,7 3,1
J Källa 223 0,041 0,175 0,001 0,002 0,002 0,004 0,012 0,058 0,130 53,4 17,9 21,5 5,4 1,8
J Rör 48 0,069 0,268 0,001 0,002 0,004 0,009 0,019 0,047 0,389 31,3 22,9 39,6 2,1 4,2
B Större vattentäkt berg 127 0,024 0,062 0,000 0,001 0,002 0,006 0,015 0,059 0,096 48,0 13,4 33,9 3,9 0,8
B Enskild brunn berg 588 0,126 0,374 0,002 0,005 0,015 0,037 0,108 0,240 0,510 9,2 7,3 57,0 21,1 5,4
J 783 0,070 0,375 0,001 0,002 0,004 0,011 0,036 0,100 0,210 32,8 14,3 42,1 8,7 2,0
B 716 0,107 0,343 0,001 0,003 0,010 0,028 0,089 0,209 0,421 16,1 8,4 52,9 18,0 4,6
Västerhavet J Större vattentäkt jord 98 0,010 0,015 < < 0,002 0,005 0,010 0,027 0,045 51,0 23,5 25,5
J Enskild brunn jord 395 0,177 0,895 < < 0,005 0,020 0,081 0,290 0,690 24,3 8,9 45,6 14,9 6,3
J Källa 329 0,024 0,260 < < 0,001 0,003 0,008 0,019 0,039 66,0 12,8 19,5 1,5 0,3
J Rör 47 32,123 98,648 0,000 0,001 0,002 0,009 0,033 59,500 195,352 36,2 14,9 25,5 2,1 21,3
B Större vattentäkt berg 34 0,007 0,010 0,000 0,001 0,002 0,003 0,008 0,016 0,037 61,8 17,6 20,6
B Enskild brunn berg 445 0,117 0,397 < < 0,004 0,020 0,097 0,271 0,410 26,3 7,6 41,6 20,2 4,3
J 873 1,820 23,792 < < 0,002 0,007 0,027 0,130 0,320 43,6 12,3 32,5 7,4 4,1
B 480 0,109 0,383 < < 0,003 0,018 0,085 0,250 0,395 29,0 8,3 40,0 18,8 4,0
Sverige J Större vattentäkt jord 821 0,012 0,028 < 0,000 0,002 0,005 0,011 0,027 0,044 49,8 21,2 27,6 1,2 0,1
J Enskild brunn jord 1 498 0,190 1,596 < < 0,009 0,026 0,082 0,280 0,600 18,3 6,9 52,6 16,6 5,6
J Källa 1 204 0,047 0,513 < < 0,002 0,003 0,008 0,029 0,080 63,1 14,9 17,9 2,7 1,5
J Rör 264 5,770 43,048 0,000 0,000 0,002 0,006 0,018 0,087 0,839 43,9 20,5 25,8 3,4 6,4
B Större vattentäkt berg 344 0,017 0,048 < 0,001 0,002 0,004 0,012 0,034 0,064 56,1 14,5 26,5 2,6 0,3
B Enskild brunn berg 2 808 0,109 0,576 < 0,001 0,007 0,021 0,075 0,200 0,380 20,3 10,0 49,6 16,1 4,0
J 3 845 0,490 11,399 < < 0,002 0,007 0,030 0,110 0,280 41,0 13,7 34,3 7,9 3,1
B 3 156 0,099 0,544 < 0,001 0,005 0,019 0,065 0,190 0,347 24,3 10,5 47,0 14,6 3,6
ALLA J+B 7 311 0,306 8,278 < 0,000 0,003 0,011 0,043 0,150 0,300 33,8 12,3 39,9 10,7 3,3

Senast ändrad 2024-01-29

Skriv ut