Handledning Bedömningsgrunder för grundvatten

Turbiditet – referenser

[1] Livsmedelsverket, 2023a: Tolka resultatet av din dricksvattenanalys, Livsmedelsverket. <www.livsmedelsverket.se/livsmedel-och-innehall/dricksvatten/egen-brunn2/vattenprov-och-analys-av-ditt-dricksvatten/tolka-ditt-vattenanalysresultat> åtkommen den 27 februari 2023.

[2] Schulte-Herbrüggen, H. M. A., Christensen, J., Olofsson, B. & Morey Strömberg, A., 2022: Dricksvatten från små dricksvattenanläggningar för privat bruk. Livsmedelsverkets externa rapportserie E 2022 nr 01, 1104–7089. Livsmedelsverket, 182 s.

[3] Persson, Y., 2007: Chlorinated Organic Pollutants in Soil and Groundwater at Chlorophenol-Contaminated Sawmill Sites. Doktorsavhandling, Umeå universitet, 58 s.

[4] Borthakur, A., Wang, M., He, M., Ascencio, K., Blotevogel, J., Adamson, D. T., Mahendra, S. & Mohanty, S. K., 2021: Perfluoroalkyl acids on suspended particles: Significant transport pathways in surface runoff, surface waters, and subsurface soils. I Journal of Hazardous Materials (417), 10 s.

[5] Sparrenbom, C., Norrman, J., Fagerlund, F., Olofsson, B., Persson, K.M., Ericsson, L.O. & Rosén, L., 2022: Grundvattenkvalitet och föroreningar. Grundvattenboken. Studentlitteratur, 483–488.

Senast ändrad 2024-01-29

Skriv ut