Handledning Bedömningsgrunder för grundvatten

Turbiditet – översiktlig statistik med regional indelning

För vissa områden eller typer av provtagningsplatser finns inte så mycket data, vilket innebär att de statistiska fördelningarna är mycket osäkra. Detsamma gäller för medelvärden och standardavvikelser om en stor andel av analyserna ligger under detektionsgränsen eller kvantifieringsgränsen. Om det finns flera analyser från samma provtagningspunkt har medelvärden använts vid beräkningarna.
J – grundvatten i jordlager
B – grundvatten i berggrund
< – under detektionsgräns eller kvantifieringsgräns vid analys

Turbiditet

FNU

Percentilgränser Tillståndsklass (%)
Antal Medel Stdav P5 P10 Q1 Median Q3 P90 P95 1 2 3 4 5
Region A J Större vattentäkt jord 180 13,5 24,4 0,1 0,1 0,3 1,5 14,5 46,2 65,2 30,6 19,4 8,3 2,8 38,9
J Enskild brunn jord 1 854 3,0 10,6 < 0,1 0,2 0,5 1,8 6,4 12,0 48,1 23,2 10,4 7,7 10,6
J Källa 27 8,7 18,0 0,1 0,1 0,2 0,4 5,0 39,0 56,0 51,9 14,8 3,7 7,4 22,2
J Rör 0
B Större vattentäkt berg 163 8,9 15,3 0,1 0,2 0,5 2,7 9,0 31,3 39,0 23,9 16,6 11,7 16,0 31,9
B Enskild brunn berg 1 876 5,3 15,3 < 0,1 0,3 0,9 3,7 13,0 24,0 38,1 19,9 12,3 11,0 18,7
J 2 061 4,0 12,9 < 0,1 0,2 0,6 2,1 8,4 18,0 46,6 22,8 10,1 7,2 13,2
B 2 039 5,6 15,4 0,0 0,1 0,3 1,0 4,1 14,0 26,0 37,0 19,7 12,3 11,4 19,7
Region B J Större vattentäkt jord 472 1,9 5,2 0,0 0,1 0,1 0,3 1,4 4,7 9,7 60,8 15,3 9,1 6,6 8,3
J Enskild brunn jord 4 609 2,8 11,9 < 0,1 0,2 0,5 1,6 5,3 10,0 50,3 22,9 11,0 6,9 8,9
J Källa 128 3,6 10,2 < 0,1 0,2 0,5 2,2 8,5 21,9 48,4 21,1 10,2 10,2 10,2
J Rör 4 94,9 128,3 4,8 4,8 21,1 44,9 168,6 285,0 285,0 25,0 75,0
B Större vattentäkt berg 257 8,8 49,0 0,1 0,1 0,4 2,1 6,3 15,4 24,0 28,4 14,4 16,0 14,0 27,2
B Enskild brunn berg 5 210 4,1 14,0 < 0,1 0,2 0,7 3,1 9,5 17,0 42,8 19,8 11,8 10,7 15,0
J 5 213 2,8 12,1 < 0,1 0,2 0,5 1,6 5,2 10,0 51,2 22,2 10,8 7,0 8,9
B 5 467 4,3 17,3 < 0,1 0,2 0,7 3,2 9,9 18,0 42,1 19,5 12,0 10,8 15,5
Region C J Större vattentäkt jord 127 0,7 2,4 < 0,0 0,1 0,1 0,3 1,4 2,3 80,3 10,2 4,7 1,6 3,1
J Enskild brunn jord 2 026 4,5 13,3 0,1 0,2 0,3 1,1 3,6 10,0 18,0 32,6 23,2 15,4 12,3 16,4
J Källa 46 1,7 3,0 0,1 0,1 0,2 0,4 1,8 5,7 8,5 52,2 21,7 10,9 6,5 8,7
J Rör 0
B Större vattentäkt berg 73 14,1 77,4 0,1 0,2 0,4 1,1 4,1 17,9 27,0 30,1 24,7 12,3 13,7 19,2
B Enskild brunn berg 4 340 4,0 15,1 < 0,1 0,3 0,8 2,8 8,6 16,0 39,9 23,6 12,5 10,7 13,2
J 2 199 4,3 12,8 0,1 0,1 0,3 1,0 3,3 9,5 17,4 35,7 22,5 14,7 11,6 15,5
B 4 413 4,2 18,0 < 0,1 0,3 0,8 2,8 8,7 16,0 39,8 23,6 12,5 10,8 13,3
Region D J Större vattentäkt jord 13 2,4 4,5 < < 0,0 0,0 3,1 12,2 12,4 69,2 15,4 15,4
J Enskild brunn jord 461 4,0 24,5 < 0,1 0,2 0,6 2,4 7,7 11,9 45,3 23,6 10,2 8,2 12,6
J Källa 13 0,1 0,3 < < < 0,1 0,1 0,3 0,9 92,3 7,7
J Rör 0
B Större vattentäkt berg 5 10,8 13,1 0,1 0,1 1,9 1,9 23,6 26,5 26,5 20,0 40,0 40,0
B Enskild brunn berg 828 4,5 10,3 < 0,1 0,3 1,0 4,0 11,0 19,0 37,3 21,4 11,2 11,1 19,0
J 487 3,9 23,8 < < 0,2 0,6 2,2 7,7 12,0 47,2 22,6 9,7 8,2 12,3
B 833 4,5 10,3 < 0,1 0,3 1,0 4,0 11,0 19,5 37,2 21,2 11,4 11,0 19,1
Region E J Större vattentäkt jord 289 3,8 19,5 < 0,0 0,1 0,2 1,5 7,8 13,6 64,7 10,0 5,2 6,9 13,1
J Enskild brunn jord 2 859 5,5 13,5 < 0,2 0,4 1,3 4,8 14,0 26,0 29,5 23,1 13,2 13,2 21,1
J Källa 115 2,3 4,7 < < 0,1 0,5 1,4 7,4 13,0 49,6 26,1 7,8 3,5 13,0
J Rör 5 2,4 1,5 0,9 0,9 1,2 2,0 3,5 4,3 4,3 40,0 20,0 40,0
B Större vattentäkt berg 91 7,6 47,5 0,0 0,1 0,1 0,5 1,6 5,6 11,6 50,5 23,1 8,8 9,9 7,7
B Enskild brunn berg 11 598 3,6 15,4 < 0,1 0,2 0,6 2,2 7,1 14,0 44,9 22,5 12,2 8,7 11,7
J 3 268 5,3 13,9 < 0,1 0,3 1,1 4,5 13,0 24,0 33,2 22,1 12,3 12,3 20,0
B 11 689 3,6 15,9 < 0,1 0,2 0,6 2,2 7,1 14,0 45,0 22,5 12,2 8,8 11,6
Region F J Större vattentäkt jord 96 1,4 3,8 0,0 0,0 0,1 0,2 0,8 2,9 5,6 64,6 17,7 8,3 5,2 4,2
J Enskild brunn jord 1 354 4,4 14,1 < 0,1 0,3 0,9 3,0 8,9 19,0 38,3 21,8 14,5 10,8 14,5
J Källa 30 2,4 5,2 < < 0,2 0,4 1,7 7,1 11,0 60,0 13,3 6,7 10,0 10,0
J Rör 0
B Större vattentäkt berg 21 0,8 1,2 < 0,1 0,1 0,3 1,1 1,8 3,0 71,4 9,5 9,5 9,5
B Enskild brunn berg 8 699 3,7 19,2 < 0,1 0,2 0,5 1,9 6,9 14,1 49,2 21,3 10,6 7,4 11,4
J 1 480 4,2 13,6 < 0,1 0,2 0,8 2,8 8,6 17,5 40,5 21,4 14,0 10,4 13,8
B 8 720 3,7 19,2 < 0,1 0,2 0,5 1,9 6,8 14,0 49,3 21,3 10,6 7,4 11,4
Region G J Större vattentäkt jord 320 2,3 15,2 0,0 0,0 0,1 0,2 0,9 3,2 7,2 66,3 16,3 6,3 5,9 5,3
J Enskild brunn jord 1 215 3,2 7,0 < 0,1 0,2 0,7 2,7 8,2 15,0 39,7 23,4 13,4 9,9 13,7
J Källa 200 2,2 11,1 < < < 0,2 0,7 2,4 5,1 69,0 17,0 5,5 4,0 4,5
J Rör 9 20,6 45,0 0,2 0,2 3,0 7,1 8,6 140,0 140,0 11,1 11,1 22,2 55,6
B Större vattentäkt berg 176 3,1 8,5 0,0 0,1 0,1 0,4 1,8 7,1 14,6 54,0 18,8 9,7 4,5 13,1
B Enskild brunn berg 1 989 4,7 21,1 < < 0,2 0,7 2,5 8,4 18,0 45,0 20,9 12,1 8,7 13,3
J 1 744 3,0 10,1 < < 0,2 0,6 2,2 6,9 13,0 47,8 21,3 11,1 8,5 11,3
B 2 165 4,6 20,4 < 0,0 0,2 0,6 2,4 8,3 17,5 45,7 20,7 11,9 8,4 13,3
Region H J Större vattentäkt jord 15 0,4 0,5 0,1 0,1 0,1 0,1 0,5 1,3 1,5 80,0 13,3 6,7
J Enskild brunn jord 43 5,3 16,1 < 0,1 0,2 0,5 2,8 9,4 14,0 46,5 20,9 11,6 7,0 14,0
J Källa 5 0,9 0,5 0,4 0,4 0,5 0,8 1,4 1,5 1,5 40,0 40,0 20,0
J Rör 2 8,6 9,1 2,1 2,1 2,1 8,6 15,0 15,0 15,0 50,0 50,0
B Större vattentäkt berg 24 1,8 3,0 0,1 0,2 0,4 0,9 1,9 4,0 4,2 33,3 33,3 16,7 12,5 4,2
B Enskild brunn berg 101 23,7 105,1 < 0,1 0,3 1,4 5,3 56,4 107,6 34,7 17,8 13,9 9,9 23,8
J 65 3,9 13,3 0,1 0,1 0,2 0,5 1,5 6,4 14,0 52,3 20,0 12,3 4,6 10,8
B 125 19,5 94,8 < 0,1 0,3 1,3 4,1 35,1 106,9 34,4 20,8 14,4 10,4 20,0
Region I J Större vattentäkt jord 161 0,9 2,7 < 0,0 0,1 0,2 0,5 2,0 4,0 77,0 9,9 6,8 3,1 3,1
J Enskild brunn jord 461 3,7 14,3 < < 0,2 0,5 2,1 6,5 14,0 49,2 20,4 9,3 10,0 11,1
J Källa 67 1,7 4,0 < < 0,0 0,2 1,0 5,6 8,9 65,7 13,4 6,0 7,5 7,5
J Rör 6 2,3 2,0 0,4 0,4 0,6 1,7 4,3 5,2 5,2 16,7 16,7 33,3 33,3
B Större vattentäkt berg 145 1,1 3,3 0,0 0,0 0,1 0,2 0,6 1,6 4,6 71,0 18,6 3,4 2,8 4,1
B Enskild brunn berg 625 7,3 34,9 < 0,0 0,2 0,6 3,0 11,0 25,0 44,2 20,0 10,7 9,8 15,4
J 695 2,9 11,8 < < 0,1 0,4 1,6 5,5 12,0 57,0 17,3 8,6 8,3 8,8
B 770 6,1 31,6 < 0,0 0,2 0,5 2,3 9,0 19,1 49,2 19,7 9,4 8,4 13,2
Region J J Större vattentäkt jord 3 0,2 0,1 0,0 0,0 0,0 0,2 0,3 0,3 0,3 100,0
J Enskild brunn jord 19 0,5 0,9 < < 0,1 0,2 0,5 1,0 4,0 78,9 15,8 5,3
J Källa 1 0,0 < < < < < < < 100,0
J Rör 0
B Större vattentäkt berg 10 1,0 1,7 0,1 0,1 0,2 0,3 0,7 3,9 5,7 70,0 10,0 10,0 10,0
B Enskild brunn berg 12 0,8 1,3 < < 0,1 0,4 0,9 1,5 4,8 50,0 33,3 8,3 8,3
J 23 0,4 0,8 < < 0,1 0,2 0,3 0,6 1,0 82,6 13,0 4,3
B 22 0,9 1,5 < 0,1 0,1 0,3 0,9 2,1 4,8 59,1 22,7 9,1 9,1
Bottenviken J Större vattentäkt jord 144 1,4 4,1 < 0,0 0,1 0,1 0,7 2,7 7,8 72,2 11,8 6,9 2,8 6,3
J Enskild brunn jord 370 3,6 14,1 < < 0,2 0,5 2,6 7,8 13,0 48,9 17,0 11,4 9,5 13,2
J Källa 48 3,6 14,8 < < < 0,2 1,1 5,2 15,0 66,7 14,6 4,2 6,3 8,3
J Rör 0
B Större vattentäkt berg 129 3,3 9,6 0,0 0,1 0,1 0,4 1,5 6,2 19,3 57,4 17,1 8,5 6,2 10,9
B Enskild brunn berg 519 5,1 19,9 < 0,1 0,2 0,9 2,9 9,7 19,2 40,5 20,2 15,2 7,9 16,2
J 562 3,0 12,4 < < 0,1 0,4 1,9 6,2 13,0 56,4 15,5 9,6 7,5 11,0
B 648 4,8 18,3 < 0,1 0,2 0,7 2,6 8,9 19,2 43,8 19,6 13,9 7,6 15,1
Bottenhavet J Större vattentäkt jord 350 1,9 14,4 0,0 0,1 0,1 0,2 0,7 2,9 4,9 70,3 14,6 5,7 5,4 4,0
J Enskild brunn jord 1 263 3,3 8,5 < 0,1 0,2 0,7 2,5 7,7 15,0 40,9 23,6 13,2 9,4 12,8
J Källa 215 1,5 8,2 < < < 0,2 0,7 1,9 3,7 70,2 17,2 6,0 3,3 3,3
J Rör 17 12,9 33,0 0,2 0,6 2,0 4,3 8,4 15,0 140,0 5,9 11,8 17,6 29,4 35,3
B Större vattentäkt berg 216 1,5 3,5 0,0 0,1 0,1 0,3 0,9 4,0 9,2 62,5 19,4 6,9 3,7 7,4
B Enskild brunn berg 2 007 6,3 35,5 < < 0,2 0,6 2,5 8,5 20,0 45,6 20,8 11,5 9,0 13,2
J 1 845 2,9 10,4 < < 0,2 0,5 1,9 6,1 12,0 49,6 21,0 11,0 8,1 10,2
B 2 223 5,8 33,8 < < 0,2 0,6 2,3 8,1 18,0 47,2 20,6 11,0 8,5 12,6
N Östersjön J Större vattentäkt jord 251 3,9 20,7 0,0 0,0 0,1 0,2 1,6 6,0 13,6 58,2 15,9 8,4 7,2 10,4
J Enskild brunn jord 2 882 5,0 13,6 < 0,1 0,3 1,1 3,9 11,0 22,0 34,5 22,3 13,0 12,3 17,8
J Källa 71 2,7 5,6 < < 0,1 0,5 2,0 7,0 13,0 50,7 21,1 8,5 7,0 12,7
J Rör 3 2,1 1,9 0,9 0,9 0,9 1,2 4,3 4,3 4,3 66,7 33,3
B Större vattentäkt berg 61 0,9 1,4 0,0 0,1 0,1 0,3 1,1 2,2 3,0 62,3 18,0 14,8 3,3 1,6
B Enskild brunn berg 16 111 3,7 18,2 < 0,1 0,2 0,6 2,0 7,1 14,0 47,6 21,7 11,2 7,8 11,8
J 3 207 4,9 14,1 < 0,1 0,3 1,0 3,7 11,0 21,3 36,7 21,9 12,5 11,8 17,1
B 16 172 3,7 18,2 < 0,1 0,2 0,6 2,0 7,1 14,0 47,6 21,7 11,2 7,7 11,7
S Östersjön J Större vattentäkt jord 367 7,1 17,9 0,0 0,1 0,1 0,4 3,7 22,3 44,6 53,7 11,4 8,2 4,6 22,1
J Enskild brunn jord 5 215 3,1 12,6 < 0,1 0,2 0,6 1,8 6,2 12,0 47,4 24,0 10,6 7,6 10,3
J Källa 134 3,9 10,9 < 0,1 0,2 0,5 2,3 8,2 25,5 50,7 18,7 11,2 7,5 11,9
J Rör 0
B Större vattentäkt berg 367 10,5 53,7 0,1 0,2 0,4 2,1 6,8 20,1 31,9 25,6 18,0 14,2 15,5 26,7
B Enskild brunn berg 7 180 4,6 15,3 < 0,1 0,2 0,8 3,2 10,0 19,4 41,8 19,7 11,9 10,5 16,1
J 5 716 3,4 13,1 < 0,1 0,2 0,6 1,9 6,8 13,0 47,9 23,1 10,5 7,4 11,1
B 7 547 4,9 19,1 < 0,1 0,2 0,8 3,4 11,0 20,1 41,0 19,6 12,0 10,7 16,6
Västerhavet J Större vattentäkt jord 551 2,0 6,2 0,0 0,0 0,1 0,2 1,1 4,8 9,5 63,5 15,1 7,1 5,6 8,7
J Enskild brunn jord 4 879 4,1 13,4 < 0,1 0,3 0,8 2,9 8,9 17,0 39,1 22,3 13,9 10,3 14,4
J Källa 149 2,8 7,5 < < 0,1 0,5 1,8 8,4 13,7 50,3 22,8 6,7 8,7 11,4
J Rör 6 63,6 110,6 0,4 0,4 1,6 21,1 52,2 285,0 285,0 16,7 16,7 16,7 50,0
B Större vattentäkt berg 202 8,0 33,8 0,1 0,1 0,3 1,3 5,6 14,3 29,0 36,1 17,3 10,9 12,4 23,3
B Enskild brunn berg 8 675 3,7 13,1 < 0,1 0,3 0,8 2,7 7,9 15,0 40,7 23,3 12,5 10,7 12,8
J 5 586 3,9 13,3 < 0,1 0,2 0,7 2,7 8,5 16,0 41,8 21,6 13,0 9,8 13,8
B 8 878 3,8 13,9 < 0,1 0,3 0,8 2,7 8,1 15,4 40,6 23,1 12,5 10,8 13,0
Sverige J Större vattentäkt jord 1 752 3,2 13,7 0,0 0,0 0,1 0,2 1,2 6,5 13,9 63,0 14,1 7,1 5,4 10,5
J Enskild brunn jord 15 438 3,9 13,1 < 0,1 0,2 0,7 2,7 8,4 16,0 41,4 22,9 12,4 9,7 13,6
J Källa 673 2,5 8,8 < < 0,1 0,3 1,2 5,1 10,0 60,3 18,7 6,8 5,9 8,2
J Rör 26 23,4 60,5 0,4 0,6 1,6 4,3 8,6 52,2 140,0 7,7 15,4 15,4 26,9 34,6
B Större vattentäkt berg 1 004 6,4 36,3 0,0 0,1 0,2 0,8 3,9 12,5 23,7 42,2 18,0 11,3 10,3 18,2
B Enskild brunn berg 36 445 4,1 18,1 < 0,1 0,2 0,6 2,5 8,1 16,0 44,6 21,6 11,7 9,1 13,0
J 17 890 3,8 13,3 < 0,1 0,2 0,7 2,5 8,1 16,0 44,2 21,9 11,7 9,1 13,1
B 37 450 4,1 18,9 < 0,1 0,2 0,6 2,5 8,2 16,0 44,5 21,5 11,7 9,1 13,1
ALLA J+B 58 639 4,0 17,2 < 0,1 0,2 0,6 2,5 8,2 16,0 44,5 21,6 11,7 9,1 13,1

Senast ändrad 2024-01-29

Skriv ut