Handledning Bedömningsgrunder för grundvatten

Sulfat – översiktlig statistik med regional indelning

För vissa områden eller typer av provtagningsplatser finns inte så mycket data, vilket innebär att de statistiska fördelningarna är mycket osäkra. Detsamma gäller för medelvärden och standardavvikelser om en stor andel av analyserna ligger under detektionsgränsen eller kvantifieringsgränsen. Om det finns flera analyser från samma provtagningspunkt har medelvärden använts vid beräkningarna.
J – grundvatten i jordlager
B – grundvatten i berggrund
< – under detektionsgräns eller kvantifieringsgräns vid analys

Sulfat
SO4 (mg/l)

Percentilgränser
Antal Medel Stdav P5 P10 Q1 Median Q3 P90 P95 1a 1b 2 3 4 5
Region A J Större vattentäkt jord 225 39,2 34,0 2,2 3,9 15,7 31,2 58,3 73,9 85,5 11,1 3,6 26,2 25,8 28,9 4,4
J Enskild brunn jord 2 144 41,6 43,1 7,2 11,0 18,0 30,0 52,0 83,0 110,0 3,1 5,7 30,2 34,3 20,4 6,3
J Källa 75 33,8 22,6 11,0 11,0 17,0 26,3 48,8 66,0 90,0 2,7 44,0 30,7 22,7
J Rör 16 31,3 56,2 < 0,7 3,9 11,9 26,3 97,5 221,0 31,3 12,5 31,3 12,5 6,3 6,3
B Större vattentäkt berg 247 45,9 47,8 8,0 10,2 19,5 35,0 56,2 90,4 129,7 2,0 6,5 25,1 35,2 23,5 7,7
B Enskild brunn berg 2 607 47,3 71,5 2,0 7,7 18,0 34,0 57,0 93,0 120,0 7,5 5,3 23,1 32,8 22,7 8,6
J 2 467 41,0 41,9 6,1 10,0 18,0 30,0 52,0 81,7 109,0 4,0 5,4 30,2 33,3 21,1 5,9
B 2 854 47,2 69,8 2,2 8,0 18,0 34,0 57,0 92,0 123,3 7,0 5,4 23,3 33,0 22,7 8,5
Region B J Större vattentäkt jord 459 15,5 11,4 5,9 6,7 8,9 12,7 18,9 27,2 34,0 2,4 31,6 52,7 12,0 1,1 0,2
J Enskild brunn jord 7 169 14,3 10,7 3,8 5,1 7,6 12,0 18,0 25,0 32,0 9,1 29,5 50,2 9,8 1,3 0,1
J Källa 390 13,1 7,6 4,8 6,1 8,1 11,0 16,9 23,3 28,0 5,6 33,1 53,1 7,7 0,5
J Rör 51 9,0 11,0 < < 1,7 6,5 11,2 19,2 45,0 39,2 31,4 23,5 5,9
B Större vattentäkt berg 249 18,0 12,1 5,4 7,7 10,8 15,3 21,3 33,3 42,1 4,0 16,9 59,8 18,1 0,8 0,4
B Enskild brunn berg 7 183 16,8 18,1 4,0 6,0 8,9 13,0 20,0 30,0 39,0 6,8 24,8 52,4 13,6 2,0 0,4
J 8 077 14,2 10,6 3,8 5,2 7,7 12,0 18,0 25,0 32,0 8,8 29,8 50,3 9,8 1,2 0,1
B 7 432 16,9 17,9 4,0 6,0 8,9 13,4 20,0 30,0 39,0 6,7 24,5 52,7 13,8 1,9 0,4
Region C J Större vattentäkt jord 142 19,2 9,2 9,0 9,9 13,3 17,6 25,2 28,8 30,8 12,7 60,6 25,4 1,4
J Enskild brunn jord 2 752 20,3 22,2 4,6 6,1 9,2 14,0 24,0 40,0 52,0 5,9 23,0 46,5 18,8 5,1 0,8
J Källa 183 15,1 9,1 4,4 6,1 8,9 13,0 19,0 26,0 35,0 7,1 24,0 56,8 11,5 0,5
J Rör 12 8,8 4,7 3,7 4,4 4,9 7,3 12,4 15,8 16,9 25,0 33,3 41,7
B Större vattentäkt berg 48 24,4 16,2 8,2 9,1 12,9 21,7 30,3 40,8 46,0 10,4 54,2 31,3 4,2
B Enskild brunn berg 5 170 25,2 28,3 6,5 8,3 12,0 18,0 29,0 46,0 63,0 2,4 13,9 50,9 24,2 6,8 1,8
J 3 091 19,9 21,2 4,7 6,2 9,4 14,1 24,0 38,5 50,0 5,7 22,6 47,8 18,6 4,6 0,7
B 5 218 25,2 28,2 6,5 8,3 12,0 18,0 29,0 46,0 63,0 2,4 13,9 51,0 24,2 6,7 1,7
Region D J Större vattentäkt jord 17 48,1 27,0 16,8 22,3 24,4 43,3 55,4 95,7 100,9 29,4 41,2 23,5 5,9
J Enskild brunn jord 642 32,9 30,4 5,9 8,1 14,0 23,0 40,0 72,0 91,5 3,4 10,6 37,5 30,2 13,9 4,4
J Källa 92 31,0 25,9 6,6 9,6 14,2 22,0 36,5 69,0 95,8 1,1 10,9 45,7 25,0 13,0 4,3
J Rör 6 35,2 31,3 1,2 1,2 9,8 31,2 59,3 78,3 78,3 16,7 16,7 16,7 16,7 33,3
B Större vattentäkt berg 5 66,6 49,6 18,4 18,4 31,9 46,7 100,4 135,6 135,6 20,0 40,0 40,0
B Enskild brunn berg 1 224 35,9 42,7 2,0 5,0 12,0 25,0 46,0 75,0 100,0 9,6 10,5 29,3 28,3 17,2 5,1
J 757 33,1 29,9 6,1 8,4 14,0 23,5 41,0 72,0 95,6 3,2 10,4 38,2 29,7 14,1 4,4
B 1 229 36,0 42,7 2,0 5,0 12,0 25,0 46,0 76,0 100,0 9,5 10,4 29,3 28,4 17,2 5,2
Region E J Större vattentäkt jord 285 26,2 29,9 5,3 6,3 9,1 15,7 32,8 58,3 71,0 4,2 25,3 38,9 17,2 11,6 2,8
J Enskild brunn jord 4 841 22,1 30,0 3,8 5,2 9,0 16,0 26,0 43,0 59,0 8,7 19,7 43,2 21,1 6,1 1,2
J Källa 482 20,5 28,9 3,3 4,5 7,3 13,0 22,0 41,0 55,3 11,4 25,7 41,7 15,4 3,7 2,1
J Rör 53 26,1 35,6 < 0,8 4,9 8,5 36,0 76,9 106,7 26,4 26,4 13,2 15,1 13,2 5,7
B Större vattentäkt berg 90 25,5 20,8 5,4 5,9 11,3 20,0 31,0 51,2 66,5 3,3 17,8 44,4 22,2 11,1 1,1
B Enskild brunn berg 14 554 28,5 34,6 5,0 7,1 12,0 20,0 35,0 55,0 75,0 4,9 13,5 41,3 27,8 10,0 2,5
J 5 679 22,2 29,9 3,6 5,2 8,8 15,0 26,0 44,0 60,0 8,9 20,7 42,5 20,4 6,2 1,4
B 14 644 28,5 34,5 5,0 7,0 12,0 20,0 35,0 55,0 75,0 4,9 13,5 41,3 27,7 10,0 2,5
Region F J Större vattentäkt jord 108 38,7 21,0 11,2 13,8 21,0 36,6 52,9 73,1 78,4 3,7 23,1 46,3 26,9
J Enskild brunn jord 1 558 28,2 37,3 5,5 7,6 12,0 21,0 33,0 49,0 67,0 4,4 12,3 43,5 30,0 7,3 2,6
J Källa 101 28,9 37,6 4,8 5,9 10,1 17,5 38,0 59,3 67,0 5,9 16,8 39,6 23,8 11,9 2,0
J Rör 9 31,7 25,6 0,9 0,9 13,5 20,7 60,0 67,3 67,3 11,1 44,4 11,1 33,3
B Större vattentäkt berg 17 31,6 12,2 18,9 19,4 22,0 31,2 33,7 52,0 62,8 35,3 52,9 11,8
B Enskild brunn berg 10 285 29,8 29,6 7,2 9,6 15,0 23,0 36,0 55,0 74,0 2,3 8,4 44,5 32,3 10,1 2,4
J 1 778 28,9 36,6 5,5 7,7 12,0 21,0 34,0 53,0 72,0 4,2 11,9 42,0 30,5 8,9 2,4
B 10 302 29,8 29,6 7,2 9,6 15,0 23,0 36,0 55,0 74,0 2,3 8,4 44,5 32,3 10,1 2,4
Region G J Större vattentäkt jord 294 11,9 11,4 2,8 3,4 5,0 8,8 13,9 20,1 36,0 24,8 32,3 35,0 5,1 2,7
J Enskild brunn jord 2 611 12,0 13,6 2,0 3,0 5,0 8,1 14,0 24,0 33,0 24,0 33,2 33,2 8,0 1,5 0,2
J Källa 715 6,9 5,4 1,6 2,1 3,5 5,1 9,0 14,0 17,0 41,5 36,9 20,0 1,5
J Rör 61 15,8 18,3 3,1 3,5 7,2 12,0 17,3 24,2 43,0 21,3 14,8 54,1 6,6 1,6 1,6
B Större vattentäkt berg 134 23,6 80,5 3,3 4,1 6,9 11,0 20,6 37,0 54,9 13,4 32,8 36,6 11,9 3,0 2,2
B Enskild brunn berg 4 145 19,4 29,5 1,4 3,0 6,8 12,0 22,0 39,0 55,0 16,5 22,9 39,3 15,0 4,7 1,7
J 3 684 11,0 12,5 2,0 2,8 4,5 7,7 13,0 22,0 30,1 27,5 33,5 31,1 6,5 1,3 0,1
B 4 279 19,5 32,3 1,4 3,0 6,8 12,0 22,0 38,8 55,0 16,4 23,2 39,2 14,9 4,7 1,7
Region H J Större vattentäkt jord 25 10,9 6,2 5,3 5,6 6,3 8,5 14,8 20,9 22,1 4,0 52,0 44,0
J Enskild brunn jord 179 17,2 19,4 2,5 3,2 6,0 12,0 22,0 35,0 49,0 14,5 27,9 37,4 15,6 3,9 0,6
J Källa 88 10,5 9,6 1,8 2,1 3,9 7,0 15,0 23,0 31,0 33,0 33,0 26,1 8,0
J Rör 13 9,9 13,2 < < 1,0 2,6 15,0 37,0 37,0 53,8 15,4 15,4 15,4
B Större vattentäkt berg 17 26,8 21,1 4,7 5,1 16,5 21,4 31,0 67,3 85,7 5,9 11,8 47,1 23,5 11,8
B Enskild brunn berg 306 22,0 29,3 < 2,5 6,6 13,0 24,0 51,0 74,0 16,7 20,3 38,6 13,1 9,5 2,0
J 306 14,4 16,3 1,9 2,6 5,5 9,4 19,0 31,0 38,4 20,9 30,7 33,7 12,1 2,3 0,3
B 323 22,2 29,0 < 2,8 6,8 13,0 25,0 51,0 74,0 16,1 19,8 39,0 13,6 9,6 1,9
Region I J Större vattentäkt jord 146 5,0 3,6 0,9 1,5 2,5 4,0 6,5 10,0 12,5 63,0 26,7 10,3
J Enskild brunn jord 1 356 7,3 9,5 < 1,5 3,0 5,0 9,0 14,0 19,0 46,3 32,2 18,7 1,8 0,9 0,1
J Källa 367 4,6 6,3 < 1,0 1,9 3,2 5,2 9,0 11,0 70,0 22,6 6,5 0,3 0,5
J Rör 40 3,2 3,0 < < 1,4 2,4 4,6 6,6 7,9 75,0 22,5 2,5
B Större vattentäkt berg 120 9,3 10,8 1,4 2,2 3,0 6,3 11,0 18,0 22,5 39,2 31,7 25,0 1,7 2,5
B Enskild brunn berg 1 576 10,3 26,9 < 1,0 3,0 6,1 10,3 17,0 24,0 38,3 31,7 25,2 2,9 1,0 1,0
J 1 910 6,5 8,6 < 1,2 2,6 4,5 8,0 13,0 17,0 52,7 29,8 15,4 1,3 0,7 0,1
B 1 696 10,2 26,1 < 1,0 3,0 6,2 11,0 17,0 24,0 38,3 31,7 25,2 2,8 1,1 0,9
Region J J Större vattentäkt jord 5 3,9 1,0 2,9 2,9 3,2 3,3 4,8 5,2 5,2 80,0 20,0
J Enskild brunn jord 31 4,6 3,2 1,7 2,0 2,5 3,2 6,0 8,0 12,0 64,5 29,0 6,5
J Källa 24 5,2 3,3 1,5 2,0 2,8 4,4 6,7 11,6 11,7 58,3 29,2 12,5
J Rör 3 61,7 100,1 2,6 2,6 2,6 5,3 177,3 177,3 177,3 33,3 33,3 33,3
B Större vattentäkt berg 10 18,8 20,8 6,3 6,6 10,0 10,8 14,0 53,0 74,6 20,0 60,0 10,0 10,0
B Enskild brunn berg 60 22,9 61,5 2,9 4,8 7,0 11,7 21,0 26,5 44,0 11,7 30,0 46,7 8,3 1,7 1,7
J 63 7,5 21,9 1,7 2,0 2,6 3,8 6,0 9,9 12,0 61,9 28,6 7,9 1,6
B 70 22,3 57,4 3,6 5,0 7,0 11,2 21,0 29,0 49,0 10,0 28,6 48,6 8,6 2,9 1,4
Bottenviken J Större vattentäkt jord 123 11,3 13,3 2,4 2,8 4,7 7,9 12,0 23,0 33,7 30,1 37,4 22,8 8,1 0,8 0,8
J Enskild brunn jord 1 100 9,9 12,4 1,3 2,0 3,6 6,3 12,0 21,0 28,0 36,1 30,9 25,5 6,1 1,2 0,2
J Källa 245 5,6 5,4 0,5 1,3 2,3 4,1 6,5 11,6 15,0 55,9 29,4 13,1 1,6
J Rör 14 18,2 46,0 1,0 1,1 2,6 4,0 10,5 15,3 177,3 57,1 14,3 21,4 7,1
B Större vattentäkt berg 94 26,0 95,9 3,3 4,2 5,9 9,4 18,3 32,1 64,2 13,8 37,2 35,1 6,4 4,3 3,2
B Enskild brunn berg 1 224 22,0 40,1 1,0 2,4 5,9 11,5 23,0 43,0 64,0 19,6 22,5 35,0 14,9 5,2 2,9
J 1 482 9,4 12,5 1,2 2,0 3,2 6,0 11,0 19,0 27,0 39,1 31,0 23,2 5,5 0,9 0,3
B 1 318 22,3 46,3 1,0 2,6 5,9 11,0 22,0 43,0 64,2 19,2 23,5 35,0 14,3 5,2 2,9
Bottenhavet J Större vattentäkt jord 306 9,8 9,9 2,2 2,7 4,1 6,9 13,0 17,8 20,9 35,6 27,8 33,3 1,0 2,3
J Enskild brunn jord 2 697 11,7 13,5 1,3 2,4 4,7 8,0 14,0 24,0 34,0 26,4 32,3 31,7 7,7 1,7 0,1
J Källa 900 6,7 6,2 1,0 1,9 3,0 5,0 8,3 14,0 18,0 48,1 32,4 17,7 1,7 0,1
J Rör 88 12,5 16,9 < 0,8 2,5 8,2 16,0 24,2 37,0 39,8 13,6 37,5 6,8 1,1 1,1
B Större vattentäkt berg 174 13,5 14,1 1,7 2,4 4,1 8,7 17,3 29,3 42,3 29,9 25,3 31,6 9,8 3,4
B Enskild brunn berg 4 550 16,5 24,5 1,0 2,0 5,8 11,0 19,0 33,0 49,0 20,8 24,1 38,2 12,0 3,9 1,1
J 3 992 10,5 12,3 1,1 2,1 4,0 7,0 13,0 21,0 30,0 32,3 31,6 28,8 5,8 1,4 0,1
B 4 724 16,4 24,2 1,0 2,1 5,7 11,0 19,0 33,0 48,0 21,1 24,1 38,0 11,9 3,9 1,0
N Östersjön J Större vattentäkt jord 255 34,1 24,7 7,1 9,0 14,2 28,0 48,9 67,3 77,6 2,7 9,4 33,7 30,6 21,2 2,4
J Enskild brunn jord 4 003 27,4 35,4 4,4 6,7 12,0 20,0 33,0 52,0 69,0 6,0 13,5 41,6 27,9 8,7 2,3
J Källa 340 27,5 37,5 4,2 5,4 9,0 17,0 34,1 57,1 71,0 7,9 20,6 38,8 21,2 8,5 2,9
J Rör 66 26,0 34,0 0,7 0,9 5,1 8,5 36,0 76,9 97,3 22,7 31,8 10,6 13,6 16,7 4,5
B Större vattentäkt berg 56 25,8 19,9 5,5 5,9 12,6 22,0 31,4 52,0 65,0 1,8 17,9 39,3 28,6 10,7 1,8
B Enskild brunn berg 19 607 30,4 31,1 6,3 9,0 14,0 23,0 37,0 56,3 77,0 3,2 9,0 41,9 32,4 10,9 2,6
J 4 671 27,8 35,0 4,3 6,4 11,1 20,0 34,0 54,0 71,0 6,2 14,1 40,5 27,3 9,5 2,4
B 19 663 30,4 31,1 6,3 9,0 14,0 23,0 37,0 56,0 77,0 3,2 9,0 41,9 32,4 10,9 2,6
S Östersjön J Större vattentäkt jord 364 25,3 25,3 3,5 6,9 11,0 17,0 30,7 53,9 72,9 6,9 14,3 46,4 20,3 9,9 2,2
J Enskild brunn jord 7 307 24,4 29,3 4,4 6,2 9,8 16,0 28,0 50,0 70,0 6,1 19,4 43,5 20,7 8,2 2,1
J Källa 401 20,2 18,7 5,0 6,6 10,0 14,0 23,0 40,7 54,2 5,5 19,0 53,1 15,2 6,2 1,0
J Rör 52 16,7 33,3 0,7 1,5 4,3 7,4 15,6 32,5 49,0 28,8 30,8 28,8 7,7 1,9 1,9
B Större vattentäkt berg 372 31,4 35,5 6,6 9,0 12,6 21,3 40,9 66,0 85,5 2,7 11,0 43,0 26,3 14,0 3,0
B Enskild brunn berg 9 133 28,9 45,9 3,9 6,4 10,0 18,0 34,0 59,0 85,0 6,8 16,8 40,0 22,6 10,3 3,5
J 8 136 24,2 28,7 4,4 6,1 9,8 16,0 28,0 50,0 70,0 6,3 19,2 44,0 20,3 8,2 2,0
B 9 505 29,0 45,5 4,0 6,4 10,0 18,0 34,0 59,0 85,0 6,6 16,6 40,1 22,7 10,5 3,5
Västerhavet J Större vattentäkt jord 494 18,7 19,9 5,3 6,3 8,7 13,6 23,1 35,2 51,8 4,3 30,4 43,1 17,0 4,7 0,6
J Enskild brunn jord 7 861 16,1 19,1 3,4 4,7 7,4 12,0 19,0 30,0 40,5 11,0 27,8 46,0 12,1 2,5 0,5
J Källa 611 14,1 12,0 3,3 4,4 6,9 11,0 18,0 26,0 35,0 11,9 31,3 45,5 9,7 1,3 0,3
J Rör 39 8,9 14,7 < < < 4,4 11,0 19,2 46,1 56,4 15,4 20,5 5,1 2,6
B Större vattentäkt berg 176 28,0 32,8 5,8 7,4 11,8 18,1 30,7 50,0 93,0 3,4 16,5 47,2 22,7 5,7 4,5
B Enskild brunn berg 11 757 22,2 32,0 4,0 6,1 9,7 15,0 25,0 42,0 59,0 6,4 19,9 48,6 18,1 5,4 1,6
J 9 025 16,0 18,7 3,4 4,7 7,4 12,0 19,0 30,0 41,0 10,9 28,2 45,6 12,2 2,5 0,5
B 11 934 22,3 32,0 4,1 6,1 9,7 15,0 25,0 42,0 59,0 6,3 19,9 48,6 18,2 5,4 1,6
Sverige J Större vattentäkt jord 1 915 20,9 22,8 2,9 4,3 7,8 13,5 25,4 48,1 64,8 12,3 23,0 39,0 16,3 8,3 1,1
J Enskild brunn jord 23 880 19,9 28,0 3,0 4,4 7,7 13,0 23,0 40,0 56,0 11,7 23,5 41,7 16,6 5,2 1,3
J Källa 2 560 13,4 18,8 1,5 2,3 4,4 8,4 16,0 27,0 41,0 27,7 28,2 32,5 8,4 2,5 0,7
J Rör 265 16,4 27,7 < 0,7 2,8 7,4 15,8 43,6 67,3 36,2 21,9 26,4 7,9 5,3 2,3
B Större vattentäkt berg 1 001 26,9 41,8 3,3 5,4 9,7 17,1 31,3 55,0 74,3 8,7 17,4 40,2 21,5 9,5 2,8
B Enskild brunn berg 48 382 26,4 34,6 3,8 6,2 11,0 18,0 31,0 52,0 71,0 6,9 15,2 42,7 24,4 8,5 2,4
J 28 664 19,4 27,0 2,7 4,0 7,2 13,0 23,0 40,0 56,0 13,4 23,9 40,6 15,8 5,2 1,2
B 49 384 26,4 34,8 3,8 6,1 11,0 18,0 31,0 52,0 71,0 6,9 15,2 42,6 24,3 8,5 2,4
ALLA J+B 81 572 23,9 32,3 3,0 5,0 9,1 16,0 28,0 48,0 66,0 9,3 18,4 41,7 21,3 7,3 2,0

Senast ändrad 2024-01-29

Skriv ut