Handledning Bedömningsgrunder för grundvatten

Nitrit – referenser

[1] Appelo, C.A.J. & Postma, D., 1994: Geochemistry, groundwater and pollution. A.A. Balkema Publishers, 647 s.

[2] Miljöförvaltningen i Stockholm stad, 2004: Grundvatten i Stockholm. Rapport skriven av SWECO VIAK på uppdrag av Miljöförvaltningen i Stockholms stad. Miljöförvaltningen, 39 s.

[3] Rivett, M.O., Buss, S.R., Morgan, P., Smith, J.W.N. & Bemment, C.D., 2008: Nitrate attenuation in groundwater: A review of biogeochemical controlling processes. Water Research (42), 4215–4235.

[4] Livsmedelsverket, 2023: Tolka resultatet av din dricksvattenanalys, Livsmedelsverket. <www.livsmedelsverket.se/livsmedel-och-innehall/dricksvatten/egen-brunn2/vattenprov-och-analys-av-ditt-dricksvatten/tolka-ditt-vattenanalysresultat> åtkommen den 27 februari 2023.

[5] Schulte-Herbrüggen, H. M. A., Christensen, J., Olofsson, B. & Morey Strömberg, A., 2022: Dricksvatten från små dricksvattenanläggningar för privat bruk. Livsmedelsverkets externa rapportserie E 2022 nr 01, 1104–7089. Livsmedelsverket, 182 s.

Senast ändrad 2024-01-29

Skriv ut