Handledning Bedömningsgrunder för grundvatten

Nitrit – översiktlig statistik med regional indelning

För vissa områden eller typer av provtagningsplatser finns inte så mycket data, vilket innebär att de statistiska fördelningarna är mycket osäkra. Detsamma gäller för medelvärden och standardavvikelser om en stor andel av analyserna ligger under detektionsgränsen eller kvantifieringsgränsen. Om det finns flera analyser från samma provtagningspunkt har medelvärden använts vid beräkningarna.
J – grundvatten i jordlager
B – grundvatten i berggrund
< – under detektionsgräns eller kvantifieringsgräns vid analys

Nitrit
NO2 (mg/l)

Percentilgränser Tillståndsklass (%)
Antal Medel Stdav P5 P10 Q1 Median Q3 P90 P95 1 2 3 4 5
Region A J Större vattentäkt jord 182 0,011 0,036 < < < 0,000 0,004 0,026 0,045 84,6 10,4 1,6 3,3
J Enskild brunn jord 2 047 0,025 0,132 < < < < 0,013 0,050 0,120 68,7 21,3 4,3 4,9 0,7
J Källa 37 0,011 0,033 < < < < < 0,056 0,072 81,1 8,1 8,1 2,7
J Rör 0
B Större vattentäkt berg 203 0,012 0,041 < < < 0,001 0,006 0,023 0,057 82,8 11,8 2,0 3,4
B Enskild brunn berg 2 722 0,028 0,163 < < < < 0,007 0,039 0,100 76,8 14,7 3,3 3,9 1,3
J 2 266 0,024 0,126 < < < < 0,013 0,049 0,110 70,2 20,2 4,2 4,8 0,7
B 2 926 0,027 0,157 < < < < 0,007 0,036 0,100 77,2 14,5 3,2 3,8 1,2
Region B J Större vattentäkt jord 469 0,003 0,015 < < < < 0,001 0,005 0,014 94,0 4,3 1,3 0,4
J Enskild brunn jord 5 268 0,013 0,152 < < < < < 0,014 0,030 84,4 12,2 1,6 1,4 0,5
J Källa 218 0,003 0,013 < < < < < 0,006 0,010 92,2 6,9 0,5 0,5
J Rör 5 0,000 0,000 < < < < < < < 100,0
B Större vattentäkt berg 254 0,004 0,016 < < < < 0,002 0,006 0,013 92,9 5,1 0,8 1,2
B Enskild brunn berg 7 592 0,015 0,108 < < < < < 0,020 0,050 81,8 12,8 2,4 2,6 0,4
J 5 966 0,012 0,143 < < < < < 0,013 0,030 85,4 11,4 1,5 1,3 0,4
B 7 846 0,014 0,107 < < < < < 0,020 0,050 82,2 12,5 2,4 2,5 0,4
Region C J Större vattentäkt jord 126 0,005 0,022 < < < < 0,001 0,005 0,020 93,7 2,4 2,4 1,6
J Enskild brunn jord 2 447 0,009 0,040 < < < < < 0,016 0,036 82,8 13,3 2,0 1,7 0,2
J Källa 113 0,005 0,021 < < < < < 0,008 0,030 90,3 7,1 0,9 1,8
J Rör 0
B Större vattentäkt berg 57 0,007 0,020 < < < 0,001 0,005 0,015 0,026 84,2 12,3 1,8 1,8
B Enskild brunn berg 5 633 0,009 0,064 < < < < < 0,013 0,030 86,5 10,3 1,6 1,3 0,3
J 2 687 0,008 0,039 < < < < 0,000 0,015 0,036 83,7 12,5 2,0 1,7 0,1
B 5 690 0,009 0,064 < < < < < 0,013 0,030 86,5 10,3 1,6 1,3 0,3
Region D J Större vattentäkt jord 15 0,015 0,023 < < 0,000 0,001 0,038 0,046 0,070 66,7 26,7 6,7
J Enskild brunn jord 491 0,014 0,063 < < < < 0,008 0,023 0,056 76,8 17,7 3,3 1,8 0,4
J Källa 44 0,014 0,075 < < < < 0,000 0,010 0,020 86,4 9,1 2,3 2,3
J Rör 1 0,000 < < < < < < < 100,0
B Större vattentäkt berg 5 0,004 0,004 < < 0,000 0,003 0,007 0,009 0,009 100,0
B Enskild brunn berg 1 459 0,016 0,087 < < < < < 0,020 0,062 80,1 13,9 2,5 3,0 0,5
J 551 0,014 0,063 < < < < 0,007 0,025 0,056 77,3 17,2 3,3 1,8 0,4
B 1 464 0,016 0,087 < < < < < 0,020 0,060 80,2 13,9 2,5 3,0 0,5
Region E J Större vattentäkt jord 300 0,005 0,013 < < < 0,001 0,007 0,011 0,019 87,0 11,3 1,3 0,3
J Enskild brunn jord 3 427 0,117 6,150 < < < < 0,007 0,020 0,040 77,0 18,6 2,4 1,8 0,3
J Källa 252 0,012 0,063 < < < < 0,007 0,015 0,045 79,4 16,7 2,4 1,2 0,4
J Rör 19 0,223 0,632 < < < 0,006 0,030 1,725 2,267 63,2 15,8 10,5 10,5
B Större vattentäkt berg 94 0,511 4,922 < < < 0,000 0,003 0,010 0,023 90,4 7,4 1,1 1,1
B Enskild brunn berg 16 123 0,010 0,144 < < < < < 0,013 0,030 85,8 10,9 1,6 1,6 0,2
J 4 011 0,102 5,685 < < < < 0,007 0,020 0,039 77,9 17,9 2,3 1,6 0,3
B 16 217 0,013 0,401 < < < < < 0,013 0,030 85,8 10,9 1,6 1,5 0,2
Region F J Större vattentäkt jord 100 0,013 0,059 < < < 0,000 0,007 0,022 0,063 81,0 13,0 4,0 1,0 1,0
J Enskild brunn jord 1 500 0,012 0,061 < < < < 0,004 0,023 0,050 79,1 15,8 3,2 1,5 0,4
J Källa 54 0,011 0,032 < < < < 0,002 0,043 0,060 81,5 13,0 3,7 1,9
J Rör 3 0,000 0,000 < < < < < < < 100,0
B Större vattentäkt berg 16 0,003 0,005 < < < < 0,004 0,005 0,022 93,8 6,3
B Enskild brunn berg 10 992 0,010 0,081 < < < < < 0,016 0,039 84,6 11,7 2,0 1,5 0,2
J 1 657 0,012 0,060 < < < < 0,004 0,024 0,050 79,3 15,5 3,3 1,5 0,4
B 11 008 0,010 0,081 < < < < < 0,016 0,039 84,6 11,7 2,0 1,5 0,2
Region G J Större vattentäkt jord 337 0,001 0,003 < < < 0,000 0,001 0,004 0,007 97,6 2,4
J Enskild brunn jord 1 484 0,010 0,042 < < < < 0,007 0,020 0,043 77,9 17,9 2,8 1,2 0,2
J Källa 297 0,013 0,191 < < < < < 0,010 0,013 89,2 10,1 0,3 0,3
J Rör 41 0,017 0,056 < < < 0,002 0,007 0,023 0,033 78,0 17,1 4,9
B Större vattentäkt berg 159 0,002 0,004 < < < 0,000 0,002 0,005 0,008 97,5 2,5
B Enskild brunn berg 4 322 0,010 0,094 < < < < 0,007 0,020 0,031 78,2 18,5 2,0 1,1 0,2
J 2 159 0,009 0,079 < < < < 0,005 0,015 0,030 82,5 14,4 2,0 0,9 0,2
B 4 481 0,010 0,093 < < < < 0,007 0,020 0,030 78,9 17,9 1,9 1,1 0,2
Region H J Större vattentäkt jord 23 0,001 0,002 < < < < 0,001 0,001 0,002 100,0
J Enskild brunn jord 54 0,011 0,030 < < < < 0,010 0,030 0,070 66,7 27,8 3,7 1,9
J Källa 15 0,002 0,004 < < < < 0,003 0,010 0,010 86,7 13,3
J Rör 9 0,003 0,004 < < < < 0,003 0,013 0,013 88,9 11,1
B Större vattentäkt berg 18 0,002 0,003 < < < 0,001 0,004 0,005 0,011 94,4 5,6
B Enskild brunn berg 307 0,017 0,109 < < < < 0,007 0,020 0,060 75,6 18,9 2,9 2,3 0,3
J 101 0,007 0,023 < < < < 0,006 0,013 0,030 79,2 17,8 2,0 1,0
B 325 0,016 0,106 < < < < 0,007 0,020 0,050 76,6 18,2 2,8 2,2 0,3
Region I J Större vattentäkt jord 170 0,004 0,009 < < < 0,000 0,007 0,010 0,013 90,0 9,4 0,6
J Enskild brunn jord 684 0,008 0,044 < < < < 0,010 0,020 0,030 74,6 22,7 1,6 1,0 0,1
J Källa 174 0,002 0,007 < < < < < 0,010 0,010 86,8 12,6 0,6
J Rör 7 0,009 0,010 < < < 0,003 0,020 0,020 0,020 57,1 42,9
B Större vattentäkt berg 138 0,003 0,006 < < < 0,000 0,003 0,010 0,013 88,4 11,6
B Enskild brunn berg 1 414 0,012 0,174 < < < < 0,007 0,020 0,030 78,3 18,2 1,8 1,6 0,1
J 1 036 0,007 0,036 < < < < 0,007 0,013 0,020 79,1 18,9 1,3 0,7 0,1
B 1 552 0,011 0,166 < < < < 0,007 0,015 0,030 79,2 17,6 1,6 1,5 0,1
Region J J Större vattentäkt jord 5 0,000 0,000 < < < < < < < 100,0
J Enskild brunn jord 20 0,000 0,001 < < < < < < 0,003 100,0
J Källa 1 0,000 < < < < < < < 100,0
J Rör 1 0,006 0,006 0,006 0,006 0,006 0,006 0,006 0,006 100,0
B Större vattentäkt berg 10 0,002 0,003 < < < < 0,002 0,008 0,010 90,0 10,0
B Enskild brunn berg 50 0,009 0,044 < < < < 0,003 0,010 0,020 76,0 22,0 2,0
J 27 0,000 0,001 < < < < < < 0,005 100,0
B 60 0,008 0,040 < < < < 0,002 0,010 0,020 78,3 20,0 1,7
Bottenviken J Större vattentäkt jord 140 0,001 0,002 < < < < 0,001 0,002 0,003 99,3 0,7
J Enskild brunn jord 630 0,014 0,060 < < < < 0,008 0,028 0,066 77,0 16,7 3,5 2,4 0,5
J Källa 100 0,001 0,004 < < < < < 0,005 0,013 94,0 6,0
J Rör 3 0,006 0,005 0,001 0,001 0,001 0,006 0,012 0,012 0,012 66,7 33,3
B Större vattentäkt berg 117 0,002 0,004 < < < < 0,001 0,005 0,009 96,6 3,4
B Enskild brunn berg 1 157 0,007 0,046 < < < < 0,007 0,013 0,026 79,0 19,4 1,2 0,2 0,3
J 873 0,010 0,052 < < < < 0,004 0,020 0,040 82,5 12,9 2,5 1,7 0,3
B 1 274 0,007 0,044 < < < < 0,006 0,013 0,023 80,6 17,9 1,1 0,2 0,2
Bottenhavet J Större vattentäkt jord 353 0,002 0,004 < < < 0,000 0,003 0,008 0,010 94,6 5,4
J Enskild brunn jord 1 480 0,007 0,021 < < < < 0,007 0,020 0,030 77,6 19,5 2,2 0,8
J Källa 356 0,012 0,174 < < < < < 0,010 0,010 86,5 12,9 0,3 0,3
J Rör 53 0,014 0,050 < < < 0,000 0,007 0,020 0,033 81,1 15,1 3,8
B Större vattentäkt berg 195 0,002 0,005 < < < 0,000 0,002 0,007 0,011 93,3 6,7
B Enskild brunn berg 4 675 0,012 0,134 < < < < 0,007 0,020 0,040 77,0 19,1 2,3 1,4 0,2
J 2 242 0,007 0,072 < < < < 0,006 0,012 0,023 81,8 16,1 1,5 0,6 0,0
B 4 870 0,012 0,131 < < < < 0,007 0,020 0,040 77,7 18,6 2,2 1,3 0,2
N Östersjön J Större vattentäkt jord 255 0,009 0,039 < < < 0,001 0,006 0,015 0,030 84,7 11,4 2,7 0,8 0,4
J Enskild brunn jord 3 314 0,012 0,094 < < < < 0,003 0,020 0,040 81,1 14,6 2,5 1,5 0,3
J Källa 163 0,007 0,024 < < < < 0,001 0,012 0,043 84,7 12,3 1,8 1,2
J Rör 15 0,010 0,017 < < < < 0,020 0,030 0,059 73,3 20,0 6,7
B Större vattentäkt berg 56 0,004 0,010 < < < 0,002 0,004 0,010 0,022 89,3 8,9 1,8
B Enskild brunn berg 21 036 0,010 0,131 < < < < < 0,013 0,033 85,8 10,6 1,8 1,5 0,2
J 3 747 0,011 0,089 < < < < 0,003 0,020 0,040 81,5 14,3 2,5 1,4 0,3
B 21 092 0,010 0,131 < < < < < 0,013 0,033 85,8 10,6 1,8 1,5 0,2
S Östersjön J Större vattentäkt jord 366 0,006 0,026 < < < 0,000 0,001 0,008 0,030 91,0 6,0 1,6 1,4
J Enskild brunn jord 5 961 0,018 0,156 < < < < 0,007 0,027 0,063 76,7 17,1 3,0 2,7 0,6
J Källa 232 0,007 0,036 < < < < 0,001 0,010 0,030 86,2 10,3 2,6 0,9
J Rör 2 0,000 0,000 < < < < < < < 100,0
B Större vattentäkt berg 382 0,008 0,031 < < < 0,000 0,004 0,016 0,040 85,3 11,0 1,6 2,1
B Enskild brunn berg 9 960 0,019 0,131 < < < < < 0,023 0,060 80,8 13,2 2,5 2,8 0,7
J 6 565 0,017 0,149 < < < < 0,007 0,026 0,059 77,9 16,2 2,9 2,5 0,5
B 10 343 0,018 0,129 < < < < 0,002 0,023 0,060 80,9 13,1 2,5 2,8 0,7
Västerhavet J Större vattentäkt jord 524 0,005 0,018 < < < 0,000 0,002 0,008 0,020 91,0 6,5 1,5 1,0
J Enskild brunn jord 5 722 0,073 4,759 < < < < 0,005 0,020 0,033 81,1 15,2 1,8 1,6 0,3
J Källa 335 0,009 0,055 < < < < 0,000 0,010 0,030 86,3 10,4 1,8 1,2 0,3
J Rör 10 0,410 0,846 < < < 0,003 0,082 1,996 2,267 60,0 10,0 10,0 20,0
B Större vattentäkt berg 183 0,266 3,528 < < < < 0,002 0,009 0,014 91,8 4,9 1,1 1,6 0,5
B Enskild brunn berg 12 948 0,011 0,071 < < < < < 0,020 0,039 84,1 12,1 1,7 1,9 0,3
J 6 609 0,065 4,429 < < < < 0,003 0,020 0,031 82,1 14,2 1,8 1,5 0,3
B 13 132 0,014 0,422 < < < < < 0,020 0,037 84,2 12,0 1,7 1,9 0,3
Sverige J Större vattentäkt jord 1 911 0,031 1,165 < < < 0,000 0,002 0,009 0,020 91,2 6,8 1,3 0,7 0,1
J Enskild brunn jord 18 023 0,033 2,684 < < < < 0,007 0,020 0,046 79,3 16,0 2,4 1,9 0,4
J Källa 1 248 0,008 0,099 < < < < 0,000 0,010 0,020 86,5 11,2 1,4 0,7 0,2
J Rör 87 0,058 0,305 < < < 0,001 0,007 0,026 0,082 77,0 16,1 2,3 2,3 2,3
B Större vattentäkt berg 1 007 0,052 1,504 < < < 0,000 0,003 0,010 0,020 90,4 7,4 1,0 1,1 0,1
B Enskild brunn berg 51 897 0,012 0,119 < < < < < 0,020 0,040 83,6 12,4 1,9 1,8 0,3
J 21 292 0,032 2,494 < < < < 0,005 0,020 0,040 80,8 14,9 2,2 1,7 0,4
B 52 906 0,013 0,239 < < < < < 0,020 0,040 83,7 12,3 1,9 1,8 0,3
ALLA J+B 78 009 0,018 1,318 < < < < 0,001 0,020 0,040 82,9 13,0 2,0 1,8 0,3

Senast ändrad 2024-01-29

Skriv ut