Handledning Bedömningsgrunder för grundvatten

Nitrat – översiktlig statistik med regional indelning

För vissa områden eller typer av provtagningsplatser finns inte så mycket data, vilket innebär att de statistiska fördelningarna är mycket osäkra. Detsamma gäller för medelvärden och standardavvikelser om en stor andel av analyserna ligger under detektionsgränsen eller kvantifieringsgränsen. Om det finns flera analyser från samma provtagningspunkt har medelvärden använts vid beräkningarna.
J – grundvatten i jordlager
B – grundvatten i berggrund
< – under detektionsgräns eller kvantifieringsgräns vid analys

Nitrat
NO3 (mg/l)

Percentilgränser Tillståndsklass (%)
Antal Medel Stdav P5 P10 Q1 Median Q3 P90 P95 1 2 3 4 5
Region A J Större vattentäkt jord 231 5,2 11,3 < < < 0,0 4,4 17,4 26,6 65,8 11,7 13,4 7,8 1,3
J Enskild brunn jord 2 086 18,6 24,9 < < 1,0 9,3 27,0 49,0 69,0 29,7 9,8 27,9 23,0 9,6
J Källa 68 17,7 20,7 < < 2,1 9,4 23,7 50,0 66,0 25,0 11,8 32,4 20,6 10,3
J Rör 19 2,2 5,6 < < < 0,0 0,9 14,2 21,1 84,2 5,3 5,3 5,3
B Större vattentäkt berg 253 3,6 9,7 < < < 0,1 2,2 10,0 23,0 74,3 11,5 7,9 5,9 0,4
B Enskild brunn berg 2 771 6,8 18,8 < < < < 4,0 20,0 39,0 68,7 8,2 12,8 7,0 3,3
J 2 404 17,1 24,0 < < 0,5 8,0 24,7 47,8 66,0 33,5 10,0 26,5 21,3 8,7
B 3 025 6,5 18,2 < < < 0,0 3,7 19,8 37,0 69,2 8,5 12,4 6,9 3,0
Region B J Större vattentäkt jord 471 5,7 8,2 < 0,0 0,4 2,5 7,5 14,3 23,3 46,1 19,5 28,2 5,7 0,4
J Enskild brunn jord 5 387 11,8 17,1 < < 1,5 6,2 16,0 30,0 41,0 28,5 16,6 35,6 16,1 3,2
J Källa 315 6,0 9,2 < < 0,2 2,8 8,0 16,6 26,4 43,2 22,5 27,0 7,0 0,3
J Rör 40 2,7 6,4 < < 0,1 0,3 2,3 7,6 13,5 72,5 12,5 12,5 2,5
B Större vattentäkt berg 262 1,9 4,7 < < < 0,0 1,8 5,3 8,9 75,2 13,7 9,9 1,1
B Enskild brunn berg 7 667 4,5 10,6 < < < < 4,0 14,0 24,0 68,0 9,4 16,0 5,6 1,0
J 6 219 11,0 16,3 < < 1,2 5,5 15,0 28,0 39,0 30,9 17,1 34,5 14,8 2,8
B 7 929 4,4 10,5 < < < < 4,0 14,0 23,0 68,2 9,5 15,8 5,5 1,0
Region C J Större vattentäkt jord 142 11,8 10,6 0,0 0,8 3,3 8,9 16,0 27,0 34,4 16,9 15,5 50,7 16,9
J Enskild brunn jord 2 460 8,5 16,5 < < < 1,6 9,3 26,1 41,0 52,2 12,9 21,5 10,4 3,1
J Källa 163 10,8 16,2 < < 0,4 2,7 12,5 33,7 48,7 42,9 17,2 20,9 14,7 4,3
J Rör 15 2,5 4,0 0,0 0,0 0,1 0,2 6,2 8,9 11,9 73,3 26,7
B Större vattentäkt berg 57 2,3 4,3 < < < 0,2 2,4 7,0 11,4 70,2 8,8 21,1
B Enskild brunn berg 5 649 2,3 8,8 < < < < 0,5 4,9 12,0 84,3 5,8 6,8 2,4 0,7
J 2 781 8,8 16,2 < < < 2,0 10,0 27,0 41,0 49,9 13,2 22,9 10,9 3,0
B 5 706 2,3 8,8 < < < < 0,5 5,0 12,0 84,1 5,9 6,9 2,4 0,7
Region D J Större vattentäkt jord 17 5,4 5,7 < < 0,1 3,0 11,0 13,9 14,1 47,1 5,9 47,1
J Enskild brunn jord 504 12,0 17,7 < < 0,6 4,3 16,0 35,0 46,5 35,1 17,5 26,2 16,9 4,4
J Källa 79 8,0 11,6 < 0,0 0,9 3,5 11,0 22,4 30,0 35,4 19,0 35,4 8,9 1,3
J Rör 6 17,6 25,8 < < 0,0 1,9 50,0 51,7 51,7 50,0 16,7 16,7 16,7
B Större vattentäkt berg 5 0,3 0,5 < < < 0,1 0,7 1,0 1,0 100,0
B Enskild brunn berg 1 469 2,8 10,3 < < < < 0,5 6,2 15,0 82,2 6,3 7,7 2,8 1,0
J 606 11,3 17,0 < < 0,6 4,3 15,0 34,0 44,0 35,6 17,3 27,7 15,3 4,0
B 1 474 2,8 10,2 < < < < 0,5 6,2 15,0 82,3 6,3 7,7 2,8 0,9
Region E J Större vattentäkt jord 293 3,5 4,5 < < 0,6 1,8 4,3 8,6 13,5 54,6 23,2 20,8 1,4
J Enskild brunn jord 3 482 5,3 10,9 < < < 0,8 5,3 16,0 25,7 60,6 13,9 17,7 6,7 1,1
J Källa 338 3,5 9,6 < < < 0,7 3,2 9,3 15,0 69,2 12,7 14,8 2,7 0,6
J Rör 52 2,1 4,0 < 0,0 0,1 0,2 1,7 7,2 10,9 76,9 3,8 19,2
B Större vattentäkt berg 93 1,6 3,5 < < < < 1,4 4,6 10,7 78,5 11,8 9,7
B Enskild brunn berg 16 151 1,5 6,9 < < < < 0,1 3,5 8,0 86,0 6,2 6,2 1,3 0,3
J 4 178 5,0 10,5 < < < 0,9 4,9 15,0 23,0 61,1 14,3 17,8 5,9 0,9
B 16 244 1,5 6,9 < < < < 0,2 3,5 8,0 85,9 6,2 6,2 1,3 0,3
Region F J Större vattentäkt jord 108 5,5 5,9 < < 1,0 3,6 7,4 12,8 16,5 32,4 26,9 37,0 3,7
J Enskild brunn jord 1 517 5,6 10,3 < < < 1,2 7,1 17,0 25,0 55,7 13,6 23,0 6,6 1,1
J Källa 97 5,1 6,3 < < 0,6 2,7 5,8 16,6 18,4 43,3 23,7 29,9 3,1
J Rör 9 1,4 3,5 0,0 0,0 0,1 0,2 0,3 10,6 10,6 88,9 11,1
B Större vattentäkt berg 17 0,3 0,5 < < < < 0,1 1,6 1,7 100,0
B Enskild brunn berg 11 013 1,8 5,9 < < < < 0,6 5,0 11,0 82,4 7,3 8,3 1,8 0,2
J 1 731 5,5 9,8 < < < 1,5 7,1 16,5 24,0 53,7 15,0 24,2 6,2 0,9
B 11 030 1,8 5,9 < < < < 0,6 5,0 11,0 82,4 7,3 8,3 1,8 0,2
Region G J Större vattentäkt jord 295 1,9 3,3 < < < 0,5 2,7 5,3 8,4 71,5 17,3 10,5 0,7
J Enskild brunn jord 1 627 5,6 11,7 < < < 1,4 6,6 16,0 24,0 53,1 17,0 22,7 6,1 1,0
J Källa 366 1,2 2,7 < < < < 1,0 3,1 6,6 80,6 12,8 6,3 0,3
J Rör 61 3,4 5,6 < < 0,0 0,3 5,6 8,7 12,2 63,9 6,6 27,9 1,6
B Större vattentäkt berg 135 1,0 2,3 < < < < 0,5 3,9 6,2 85,2 8,1 6,7
B Enskild brunn berg 4 424 1,3 4,6 < < < < < 3,3 8,2 86,3 6,0 6,4 1,2 0,1
J 2 352 4,4 10,1 < < < 0,8 4,5 12,3 20,0 60,0 16,1 18,8 4,4 0,7
B 4 559 1,3 4,6 < < < < < 3,4 8,0 86,3 6,1 6,4 1,1 0,1
Region H J Större vattentäkt jord 25 1,5 1,8 < < 0,0 0,9 2,6 4,6 5,0 72,0 20,0 8,0
J Enskild brunn jord 61 3,9 5,9 < < < 1,1 4,3 11,0 17,0 57,4 21,3 18,0 3,3
J Källa 45 1,3 3,4 < < 0,1 0,3 0,7 2,5 5,7 88,9 2,2 6,7 2,2
J Rör 11 1,9 3,1 < < < 0,3 3,1 5,8 9,3 72,7 9,1 18,2
B Större vattentäkt berg 17 1,3 4,1 < < < < 0,7 2,3 17,0 88,2 5,9 5,9
B Enskild brunn berg 335 2,7 6,1 < < < < 3,0 9,0 12,2 70,7 11,6 14,9 2,7
J 143 2,5 4,6 < < < 0,5 2,6 6,2 11,0 71,3 14,0 12,6 2,1
B 352 2,6 6,0 < < < < 2,7 8,9 12,2 71,6 11,4 14,5 2,6
Region I J Större vattentäkt jord 148 1,4 2,8 < < < 0,4 1,6 3,5 6,0 79,7 12,8 7,4
J Enskild brunn jord 736 6,3 23,9 < < < 1,0 4,8 15,0 27,0 58,3 17,5 16,8 5,8 1,5
J Källa 261 0,7 1,7 < < < 0,1 0,5 2,0 3,4 88,5 7,3 4,2
J Rör 40 0,2 0,3 < < 0,0 0,1 0,2 0,6 1,0 100,0
B Större vattentäkt berg 121 1,3 2,7 < < < < 1,3 4,2 8,4 78,5 13,2 8,3
B Enskild brunn berg 1 455 1,9 4,8 < < < < 1,1 6,0 11,3 78,3 9,8 10,2 1,6
J 1 186 4,3 19,1 < < < 0,4 2,8 9,4 19,0 69,0 14,1 12,4 3,6 0,9
B 1 576 1,8 4,7 < < < < 1,1 5,9 11,0 78,3 10,1 10,1 1,5
Region J J Större vattentäkt jord 5 0,1 0,2 < < 0,1 0,1 0,2 0,4 0,4 100,0
J Enskild brunn jord 24 1,4 3,8 < < < < 0,4 2,7 13,3 83,3 8,3 8,3
J Källa 23 1,3 4,3 0,0 0,1 0,1 0,3 0,6 1,5 2,3 91,3 4,3 4,3
J Rör 3 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 100,0
B Större vattentäkt berg 10 0,0 0,0 < < < < 0,0 0,0 0,0 100,0
B Enskild brunn berg 67 0,2 1,0 < < < < 0,1 0,4 0,6 97,0 1,5 1,5
J 55 1,2 3,7 < < < 0,1 0,4 2,3 13,3 89,1 5,5 3,6 1,8
B 77 0,2 1,0 < < < < 0,0 0,2 0,6 97,4 1,3 1,3
Bottenviken J Större vattentäkt jord 123 1,0 1,9 < < < 0,2 0,9 2,7 6,4 87,0 6,5 6,5
J Enskild brunn jord 799 7,3 25,0 < < < 1,7 6,0 17,0 30,0 50,9 20,5 20,0 6,3 2,3
J Källa 169 0,5 2,0 < < < 0,0 0,3 1,3 2,1 92,9 5,3 1,2 0,6
J Rör 14 0,1 0,1 < 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,2 100,0
B Större vattentäkt berg 95 1,5 2,8 < < < 0,0 2,5 4,9 8,4 72,6 17,9 9,5
B Enskild brunn berg 1 263 1,0 3,2 < < < < < 2,4 6,2 87,3 6,3 5,9 0,6
J 1 105 5,5 21,4 < < < 0,5 3,6 13,3 22,0 62,0 16,4 15,4 4,6 1,6
B 1 358 1,0 3,2 < < < < < 3,0 7,0 86,2 7,1 6,1 0,5
Bottenhavet J Större vattentäkt jord 308 2,0 3,4 < < < 0,6 2,8 5,3 7,6 67,9 20,1 11,4 0,6
J Enskild brunn jord 1 513 5,2 9,3 < < < 1,2 6,6 15,0 23,0 55,7 15,2 22,5 6,1 0,5
J Källa 489 1,2 2,8 < < < 0,1 1,0 3,0 6,2 82,4 11,0 6,1 0,4
J Rör 86 2,8 4,9 < < 0,0 0,3 4,4 8,3 11,1 69,8 5,8 23,3 1,2
B Större vattentäkt berg 175 1,0 2,5 < < < < 0,4 3,4 6,2 86,9 6,9 6,3
B Enskild brunn berg 4 753 1,7 5,4 < < < < 0,1 5,0 11,0 82,4 7,4 8,5 1,6 0,1
J 2 397 3,9 7,8 < < < 0,7 4,1 12,0 18,0 63,2 14,6 17,8 4,1 0,3
B 4 928 1,7 5,3 < < < < 0,2 5,0 11,0 82,6 7,4 8,4 1,6 0,1
N Östersjön J Större vattentäkt jord 257 4,1 5,3 < < 0,6 2,1 6,2 11,0 14,8 48,2 23,0 26,5 2,3
J Enskild brunn jord 3 365 5,1 10,5 < < < 0,8 5,3 15,1 24,0 60,8 13,5 18,4 6,3 1,0
J Källa 258 3,8 9,9 < < 0,0 1,1 4,3 9,8 16,6 62,0 18,2 17,4 1,9 0,4
J Rör 62 2,9 9,2 0,0 0,0 0,1 0,2 0,8 7,1 10,6 82,3 3,2 11,3 1,6 1,6
B Större vattentäkt berg 57 1,4 3,1 < < < 0,3 1,6 3,9 6,5 82,5 10,5 7,0
B Enskild brunn berg 21 080 1,6 5,9 < < < < 0,4 4,0 9,0 84,7 6,6 7,1 1,5 0,2
J 3 942 4,9 10,2 < < < 0,9 5,3 14,0 23,0 60,4 14,3 18,7 5,7 0,9
B 21 137 1,6 5,9 < < < < 0,4 4,0 9,0 84,6 6,7 7,1 1,4 0,2
S Östersjön J Större vattentäkt jord 379 5,2 8,9 < < < 1,3 6,2 15,6 23,3 56,7 15,8 20,6 6,1 0,8
J Enskild brunn jord 6 066 14,5 21,1 < < 1,2 7,1 19,0 38,0 53,0 29,9 14,0 31,5 18,9 5,8
J Källa 340 8,6 13,9 < < 0,2 2,7 9,7 27,0 43,5 44,1 17,1 25,0 11,2 2,6
J Rör 53 2,7 6,3 < < 0,0 0,3 1,8 9,5 16,0 75,5 11,3 9,4 3,8
B Större vattentäkt berg 397 3,0 8,0 < < < 0,1 2,4 8,0 19,0 72,3 12,8 10,8 3,8 0,3
B Enskild brunn berg 10 067 5,0 13,7 < < < < 3,3 15,0 27,0 70,3 8,5 13,8 5,8 1,7
J 6 842 13,6 20,4 < < 0,9 6,2 18,0 37,0 53,0 32,4 14,2 30,4 17,7 5,3
B 10 465 4,9 13,6 < < < < 3,2 15,0 27,0 70,3 8,6 13,7 5,7 1,7
Västerhavet J Större vattentäkt jord 505 6,3 8,4 < < 0,5 3,0 8,4 16,0 24,6 42,8 19,0 31,1 7,1
J Enskild brunn jord 5 826 8,6 14,6 < < < 2,8 11,0 25,0 35,5 45,1 15,0 26,5 11,1 2,3
J Källa 479 6,7 11,6 < < 0,3 2,1 8,0 19,0 30,6 48,9 17,7 24,4 7,3 1,7
J Rör 36 2,3 4,7 < < 0,0 0,2 0,8 8,9 15,9 77,8 2,8 19,4
B Större vattentäkt berg 181 1,7 4,8 < < < < 1,0 5,0 9,1 81,2 8,3 9,4 1,1
B Enskild brunn berg 12 994 2,3 8,5 < < < < 0,7 6,0 13,0 81,9 6,8 8,3 2,5 0,5
J 6 864 8,2 14,0 < < 0,1 2,7 10,0 23,8 34,8 45,4 15,4 26,7 10,5 2,1
B 13 176 2,3 8,5 < < < < 0,7 6,0 12,0 81,9 6,8 8,3 2,5 0,5
Sverige J Större vattentäkt jord 1 948 4,6 7,5 < < 0,1 1,6 5,6 13,3 19,0 54,5 18,2 22,7 4,3 0,3
J Enskild brunn jord 18 486 9,5 17,1 < < < 2,9 12,0 27,0 40,0 44,6 14,6 25,7 12,0 3,0
J Källa 1 799 4,5 10,1 < < < 0,7 4,0 12,2 22,4 63,8 14,6 16,0 4,7 1,1
J Rör 257 2,5 6,3 < < 0,0 0,2 1,7 8,2 11,9 77,0 5,4 15,6 1,6 0,4
B Större vattentäkt berg 1 034 2,1 6,0 < < < 0,0 1,6 5,8 10,4 77,4 11,3 9,3 1,9 0,1
B Enskild brunn berg 52 287 2,4 8,7 < < < < 0,8 6,2 13,3 81,1 7,1 8,7 2,5 0,6
J 22 517 8,5 16,0 < < < 2,3 10,0 24,9 37,0 47,4 14,8 24,6 10,6 2,6
B 53 323 2,4 8,6 < < < < 0,8 6,2 13,0 81,0 7,2 8,7 2,5 0,6
ALLA J+B 79 705 4,3 11,9 < < < < 3,0 13,0 23,0 70,6 9,5 13,6 5,1 1,2

Senast ändrad 2024-01-29

Skriv ut