Handledning Bedömningsgrunder för grundvatten

Kvicksilver – översiktlig statistik med regional indelning

För vissa områden eller typer av provtagningsplatser finns inte så mycket data, vilket innebär att de statistiska fördelningarna är mycket osäkra. Detsamma gäller för medelvärden och standardavvikelser om en stor andel av analyserna ligger under detektionsgränsen eller kvantifieringsgränsen. Om det finns flera analyser från samma provtagningspunkt har medelvärden använts vid beräkningarna.
J – grundvatten i jordlager
B – grundvatten i berggrund
< – under detektionsgräns eller kvantifieringsgräns vid analys

Kvicksilver
Hg (µg/l)

Percentilgränser Tillståndsklass (%)
Antal Medel Stdav P5 P10 Q1 Median Q3 P90 P95 1 2 3 4 5
Region A J Större vattentäkt jord 108 0,0001 0,0011 < < < < < < < 99,1 0,9
J Enskild brunn jord 16 0,0000 0,0000 < < < < < < < 100,0
J Källa 5 0,0000 0,0000 < < < < < < < 100,0
J Rör 5 0,0000 0,0000 < < < < < < < 100,0
B Större vattentäkt berg 96 0,0002 0,0011 < < < < < < 0,0010 94,8 5,2
B Enskild brunn berg 28 0,0001 0,0004 < < < < < < < 96,4 3,6
J 134 0,0001 0,0010 < < < < < < < 99,3 0,7
B 124 0,0002 0,0010 < < < < < < < 95,2 4,8
Region B J Större vattentäkt jord 186 0,0010 0,0096 < < < < < < 0,0030 94,1 4,8 0,5 0,5
J Enskild brunn jord 20 0,0006 0,0016 < < < < 0,0003 0,0027 0,0050 85,0 15,0
J Källa 37 0,0005 0,0008 < < < < 0,0005 0,0020 0,0024 81,1 18,9
J Rör 4 0,0034 0,0068 < < < < 0,0068 0,0136 0,0136 75,0 25,0
B Större vattentäkt berg 88 0,0010 0,0085 < < < < < < < 97,7 1,1 1,1
B Enskild brunn berg 3 0,0014 0,0023 < < < < 0,0040 0,0040 0,0040 66,7 33,3
J 247 0,0009 0,0084 < < < < < 0,0006 0,0030 91,1 7,7 0,8 0,4
B 91 0,0010 0,0084 < < < < < < < 96,7 2,2 1,1
Region C J Större vattentäkt jord 78 0,0020 0,0170 < < < < < < < 98,7 1,3
J Enskild brunn jord 5 0,0000 0,0000 < < < < < < < 100,0
J Källa 24 0,0001 0,0003 < < < < < < < 95,8 4,2
J Rör 0
B Större vattentäkt berg 20 0,0002 0,0007 < < < < < < 0,0015 95,0 5,0
B Enskild brunn berg 0
J 107 0,0014 0,0145 < < < < < < < 98,1 0,9 0,9
B 20 0,0002 0,0007 < < < < < < 0,0015 95,0 5,0
Region D J Större vattentäkt jord 5 0,0000 0,0000 < < < < < < < 100,0
J Enskild brunn jord 12 0,0118 0,0374 < < < < < 0,0110 0,1300 83,3 8,3 8,3
J Källa 9 0,0008 0,0023 < < < < < 0,0070 0,0070 88,9 11,1
J Rör 0
B Större vattentäkt berg 1 0,0000 100,0
B Enskild brunn berg 1 0,0000 100,0
J 26 0,0057 0,0255 < < < < < 0,0070 0,0110 88,5 3,8 3,8 3,8
B 2 0,0000 0,0000 < < < < < < < 100,0
Region E J Större vattentäkt jord 137 0,0001 0,0005 < < < < < < < 98,5 1,5
J Enskild brunn jord 38 0,0241 0,1476 < < < < < < 0,0024 94,7 2,6 2,6
J Källa 66 0,0004 0,0009 < < < < < 0,0014 0,0020 84,8 15,2
J Rör 17 0,0062 0,0242 < < < < 0,0005 0,0030 0,1000 82,4 11,8 5,9
B Större vattentäkt berg 27 0,0000 0,0000 < < < < < < < 100,0
B Enskild brunn berg 4 0,1430 0,2847 < < < 0,0010 0,2860 0,5700 0,5700 50,0 25,0 25,0
J 263 0,0040 0,0564 < < < < < < 0,0014 93,2 6,1 0,4 0,4
B 31 0,0185 0,1024 < < < < < < 0,0020 93,5 3,2 3,2
Region F J Större vattentäkt jord 51 0,0170 0,0826 < < < < < 0,0014 0,0106 88,2 5,9 2,0 3,9
J Enskild brunn jord 0
J Källa 14 0,0028 0,0032 < < < 0,0012 0,0059 0,0071 0,0083 50,0 50,0
J Rör 0
B Större vattentäkt berg 0
B Enskild brunn berg 0
J 65 0,0139 0,0733 < < < < < 0,0065 0,0083 80,0 15,4 1,5 3,1
B 0
Region G J Större vattentäkt jord 90 0,0013 0,0102 < < < < < < 0,0014 94,4 3,3 1,1 1,1
J Enskild brunn jord 12 0,0003 0,0009 < < < < < < 0,0030 91,7 8,3
J Källa 23 0,0001 0,0004 < < < < < < < 95,7 4,3
J Rör 37 0,0127 0,0767 < < < < < 0,0004 0,0013 94,6 2,7 2,7
B Större vattentäkt berg 36 0,0001 0,0006 < < < < < < < 97,2 2,8
B Enskild brunn berg 0
J 162 0,0037 0,0374 < < < < < < 0,0013 94,4 3,7 0,6 1,2
B 36 0,0001 0,0006 < < < < < < < 97,2 2,8
Region H J Större vattentäkt jord 15 0,0000 0,0000 < < < < < < < 100,0
J Enskild brunn jord 3 0,0000 0,0000 < < < < < < < 100,0
J Källa 8 0,0000 0,0000 < < < < < < < 100,0
J Rör 9 0,0001 0,0001 < < < < < 0,0004 0,0004 100,0
B Större vattentäkt berg 7 0,0000 0,0000 < < < < < < < 100,0
B Enskild brunn berg 0
J 35 0,0000 0,0001 < < < < < < < 100,0
B 7 0,0000 0,0000 < < < < < < < 100,0
Region I J Större vattentäkt jord 51 0,0002 0,0007 < < < < < < < 96,1 3,9
J Enskild brunn jord 5 0,0000 0,0000 < < < < < < < 100,0
J Källa 31 0,0001 0,0004 < < < < < < < 96,8 3,2
J Rör 1 0,0000 100,0
B Större vattentäkt berg 23 0,0002 0,0010 < < < < < < < 95,7 4,3
B Enskild brunn berg 1 0,0000 100,0
J 88 0,0001 0,0005 < < < < < < < 96,6 3,4
B 24 0,0002 0,0010 < < < < < < < 95,8 4,2
Region J J Större vattentäkt jord 2 0,0000 0,0000 < < < < < < < 100,0
J Enskild brunn jord 0
J Källa 0
J Rör 1 0,0058 100,0
B Större vattentäkt berg 2 0,0000 0,0000 < < < < < < < 100,0
B Enskild brunn berg 0
J 3 0,0020 0,0033 < < < < 0,0058 0,0058 0,0058 66,7 33,3
B 2 0,0000 0,0000 < < < < < < < 100,0
Bottenviken J Större vattentäkt jord 26 0,0002 0,0008 < < < < < < < 96,2 3,8
J Enskild brunn jord 5 0,0006 0,0013 < < < < < 0,0030 0,0030 80,0 20,0
J Källa 26 0,0001 0,0004 < < < < < < < 96,2 3,8
J Rör 3 0,0020 0,0033 < < < < 0,0058 0,0058 0,0058 66,7 33,3
B Större vattentäkt berg 22 0,0000 0,0000 < < < < < < < 100,0
B Enskild brunn berg 1 0,0000 100,0
J 60 0,0003 0,0010 < < < < < < 0,0025 93,3 6,7
B 23 0,0000 0,0000 < < < < < < < 100,0
Bottenhavet J Större vattentäkt jord 88 0,0011 0,0102 < < < < < < < 97,7 1,1 1,1
J Enskild brunn jord 11 0,0000 0,0000 < < < < < < < 100,0
J Källa 32 0,0000 0,0000 < < < < < < < 100,0
J Rör 45 0,0104 0,0696 < < < < < 0,0004 0,0005 97,8 2,2
B Större vattentäkt berg 38 0,0001 0,0006 < < < < < < < 97,4 2,6
B Enskild brunn berg 0
J 176 0,0032 0,0359 < < < < < < < 98,3 0,6 1,1
B 38 0,0001 0,0006 < < < < < < < 97,4 2,6
N Östersjön J Större vattentäkt jord 98 0,0089 0,0599 < < < < < < 0,0050 92,9 4,1 1,0 2,0
J Enskild brunn jord 31 0,0336 0,1643 < < < < < < 0,1300 93,5 3,2 3,2
J Källa 54 0,0011 0,0021 < < < < 0,0014 0,0045 0,0065 68,5 31,5
J Rör 7 0,0007 0,0011 < < < 0,0004 0,0010 0,0030 0,0030 71,4 28,6
B Större vattentäkt berg 7 0,0000 0,0000 < < < < < < < 100,0
B Enskild brunn berg 5 0,1144 0,2547 < < < < 0,0020 0,5700 0,5700 60,0 20,0 20,0
J 194 0,0102 0,0782 < < < < < 0,0020 0,0059 85,1 12,4 0,5 1,5 0,5
B 12 0,0477 0,1645 < < < < < 0,0020 0,5700 83,3 8,3 8,3
S Östersjön J Större vattentäkt jord 167 0,0003 0,0015 < < < < < < 0,0020 94,6 4,2 1,2
J Enskild brunn jord 24 0,0010 0,0026 < < < < < 0,0040 0,0060 83,3 12,5 4,2
J Källa 30 0,0005 0,0014 < < < < 0,0004 0,0018 0,0027 86,7 13,3
J Rör 2 0,0000 0,0000 < < < < < < < 100,0
B Större vattentäkt berg 123 0,0002 0,0010 < < < < < < < 95,1 4,9
B Enskild brunn berg 28 0,0002 0,0008 < < < < < < 0,0020 92,9 7,1
J 223 0,0004 0,0016 < < < < < < 0,0027 92,4 6,3 1,3
B 151 0,0002 0,0010 < < < < < < 0,0010 94,7 5,3
Västerhavet J Större vattentäkt jord 199 0,0014 0,0140 < < < < < < < 99,0 1,0
J Enskild brunn jord 39 0,0001 0,0004 < < < < < 0,0005 0,0009 97,4 2,6
J Källa 72 0,0002 0,0005 < < < < < 0,0004 0,0013 91,7 8,3
J Rör 12 0,0095 0,0288 < < < < < 0,0136 0,1000 83,3 8,3 8,3
B Större vattentäkt berg 56 0,0015 0,0107 < < < < < < < 98,2 1,8
B Enskild brunn berg 3 0,0000 0,0000 < < < < < < < 100,0
J 324 0,0013 0,0123 < < < < < < 0,0003 96,6 2,2 0,3 0,9
B 60 0,0014 0,0103 < < < < < < < 98,3 1,7
Sverige J Större vattentäkt jord 872 0,0017 0,0219 < < < < < < < 96,3 2,4 0,6 0,7
J Enskild brunn jord 115 0,0094 0,0856 < < < < < 0,0005 0,0040 92,2 5,2 0,9 0,9 0,9
J Källa 218 0,0004 0,0013 < < < < < 0,0014 0,0024 87,2 12,8
J Rör 75 0,0079 0,0549 < < < < < 0,0005 0,0058 90,7 5,3 1,3 2,7
B Större vattentäkt berg 357 0,0003 0,0043 < < < < < < < 96,9 2,8 0,3
B Enskild brunn berg 37 0,0156 0,0937 < < < < < 0,0020 0,0040 89,2 8,1 2,7
J 1 286 0,0026 0,0340 < < < < < < 0,0014 94,0 4,7 0,5 0,7 0,1
B 395 0,0018 0,0290 < < < < < < < 96,2 3,3 0,3 0,3
ALLA J+B 1 744 0,0 0,0 < < < < < < 0,0013 94,4 4,4 0,4 0,6 0,2

Senast ändrad 2024-02-06

Skriv ut