Handledning Bedömningsgrunder för grundvatten

Konduktivitet – skillnad mellan grundvattnet i jord och berg

För att tydliggöra skillnaderna mellan konduktiviteten i jordgrundvatten och berggrundvatten har en differenskarta som visar skillnaderna mellan de interpolerade rasterkartorna för jord- och berggrundvatten tagits fram. I norra Sverige finns det få mätpunkter vilket ger osäkra resultat.

Kartan visar att konduktiviteten i berggrundvattnet ofta är högre än i jordgrundvattnet. Undantag finns framför allt i områden som är påverkade av sedimentär berggrund.

Senast ändrad 2024-02-07

Skriv ut