Handledning Bedömningsgrunder för grundvatten

Konduktivitet – referenser

[1] SGU, 2016: Normbrunn -16. Vägledning för att borra brunn. Sveriges geologiska undersökning, 34 s.

[2] Livsmedelsverket 2023: Tolka resultatet av din dricksvattenanalys, Livsmedelsverket. < www.livsmedelsverket.se/livsmedel-och-innehall/dricksvatten/egen-brunn2/vattenprov-och-analys-av-ditt-dricksvatten/tolka-ditt-vattenanalysresultat> åtkommen den 27 februari 2023.

[3] Schulte-Herbrüggen, H. M. A., Christensen, J., Olofsson, B. & Morey Strömberg, A., 2022: Dricksvatten från små dricksvattenanläggningar för privat bruk. Livsmedelsverkets externa rapportserie E 2022 nr 01, 1104–7089. Livsmedelsverket, 182 s.

[4] HaV, 2021: Undersökningstyp: Övervakning av grundvattenkvalitet. Version 1:1. Havs- och vattenmyndigheten, 50 s.

Senast ändrad 2024-02-07

Skriv ut