Handledning Bedömningsgrunder för grundvatten

Konduktivitet – översiktlig statistik med regional indelning

För vissa områden eller typer av provtagningsplatser finns inte så mycket data, vilket innebär att de statistiska fördelningarna är mycket osäkra. Detsamma gäller för medelvärden och standardavvikelser om en stor andel av analyserna ligger under detektionsgränsen eller kvantifieringsgränsen. Om det finns flera analyser från samma provtagningspunkt har medelvärden använts vid beräkningarna.
J – grundvatten i jordlager
B – grundvatten i berggrund
< – under detektionsgräns eller kvantifieringsgräns vid analys

Konduktivitet
(mS/m)

Percentilgränser
Antal Medel Stdav P5 P10 Q1 Median Q3 P90 P95 1a 1b 2 3 4 5
Region A J Större vattentäkt jord 233 56,7 24,7 31,5 37,8 44,4 53,6 63,3 75,4 84,9 1,3 40,8 47,6 9,0 1,3
J Enskild brunn jord 2 129 62,1 76,3 20,0 27,8 42,0 58,3 74,0 90,4 108,3 0,7 7,2 27,8 40,0 22,8 1,5
J Källa 68 84,9 254,0 19,2 26,0 41,3 54,9 62,1 80,6 92,3 8,8 29,4 47,1 11,8 2,9
J Rör 16 116,2 186,9 12,1 20,4 29,4 45,3 93,0 400,0 725,0 12,5 43,8 12,5 18,8 12,5
B Större vattentäkt berg 253 65,8 29,8 33,0 39,0 48,0 61,3 75,8 98,1 114,0 1,2 28,1 43,9 25,7 1,2
B Enskild brunn berg 2 639 84,4 105,0 31,5 37,7 50,0 65,4 86,0 139,4 193,0 0,2 1,8 22,2 39,3 27,8 8,8
J 2 453 62,5 84,4 20,6 28,4 42,4 57,2 73,0 89,0 106,0 0,6 6,7 29,2 40,8 21,1 1,6
B 2 892 82,8 100,9 32,0 37,9 50,0 65,0 85,0 130,0 190,0 0,1 1,7 22,8 39,7 27,6 8,1
Region B J Större vattentäkt jord 503 20,6 11,6 7,9 9,3 12,0 16,6 26,3 39,0 43,5 14,9 56,5 25,6 3,0
J Enskild brunn jord 7 255 20,9 18,7 7,0 8,4 11,3 16,4 24,3 37,2 48,0 17,8 58,0 19,8 3,1 1,0 0,3
J Källa 409 16,3 17,7 5,6 6,3 8,2 11,9 17,5 28,4 38,6 40,6 46,0 10,8 1,2 1,0 0,5
J Rör 51 17,6 21,9 4,4 5,5 7,1 11,2 16,8 30,8 49,7 43,1 41,2 11,8 2,0 2,0
B Större vattentäkt berg 268 28,1 11,0 12,8 16,5 20,3 26,1 33,2 45,3 50,2 0,7 44,4 49,3 5,6
B Enskild brunn berg 7 678 27,5 22,4 10,2 13,0 17,7 23,4 31,1 42,5 52,3 4,4 50,8 39,0 3,8 1,3 0,7
J 8 226 20,6 18,3 6,9 8,2 11,0 16,0 24,1 37,0 47,1 18,9 57,3 19,7 3,0 0,9 0,3
B 7 946 27,5 22,2 10,3 13,0 17,9 23,5 31,2 42,7 52,2 4,3 50,6 39,3 3,9 1,2 0,7
Region C J Större vattentäkt jord 145 24,1 10,2 11,1 12,9 16,2 22,6 30,8 37,0 46,3 3,4 53,8 41,4 1,4
J Enskild brunn jord 2 833 35,8 51,8 9,3 11,5 17,0 26,0 40,2 59,5 80,0 6,6 40,5 37,1 10,0 4,1 1,7
J Källa 184 25,7 33,0 7,7 8,6 11,4 18,1 26,9 40,9 56,5 15,8 57,6 20,7 1,6 2,2 2,2
J Rör 12 23,4 22,5 6,2 7,6 8,6 12,0 31,4 63,7 69,8 50,0 25,0 8,3 16,7
B Större vattentäkt berg 58 39,5 16,7 14,4 18,4 26,2 40,5 48,2 58,3 79,0 24,1 53,4 17,2 5,2
B Enskild brunn berg 5 442 53,1 65,0 15,5 20,0 28,0 38,0 54,0 89,0 134,0 1,4 16,2 52,8 15,8 9,3 4,4
J 3 176 34,6 49,8 9,0 11,0 16,2 25,0 39,0 58,0 77,8 7,2 42,1 36,2 9,1 3,8 1,6
B 5 500 53,0 64,7 15,4 20,0 28,0 38,0 54,0 88,0 133,9 1,4 16,3 52,8 15,8 9,3 4,4
Region D J Större vattentäkt jord 17 50,9 14,5 25,7 29,6 43,4 51,4 59,8 71,7 72,4 41,2 58,8
J Enskild brunn jord 643 47,4 27,1 12,0 16,0 26,0 44,2 64,0 81,4 92,0 3,3 19,8 34,7 27,5 14,2 0,6
J Källa 92 37,9 20,2 10,5 12,2 21,8 35,3 54,0 63,3 75,0 4,3 28,3 33,7 28,3 5,4
J Rör 6 45,6 28,8 4,4 4,4 15,7 56,7 67,3 73,0 73,0 16,7 16,7 16,7 50,0
B Större vattentäkt berg 5 59,5 12,4 50,2 50,2 54,1 55,2 56,9 81,3 81,3 80,0 20,0
B Enskild brunn berg 1 470 56,1 39,4 24,9 28,0 36,9 48,4 63,4 84,0 110,0 0,1 5,0 48,7 31,6 12,2 2,3
J 758 46,3 26,3 11,2 15,7 25,7 44,0 62,2 78,1 89,4 3,4 20,3 34,6 28,5 12,7 0,5
B 1 475 56,1 39,3 24,9 28,0 37,0 48,5 63,4 84,0 110,0 0,1 5,0 48,5 31,8 12,3 2,3
Region E J Större vattentäkt jord 320 30,2 18,6 8,1 10,6 17,4 25,1 39,1 56,9 67,5 7,5 42,2 35,3 12,2 2,8
J Enskild brunn jord 4 939 33,0 32,9 6,6 8,7 14,8 25,7 43,0 61,5 76,8 13,0 35,3 33,4 13,0 4,4 0,9
J Källa 487 23,1 29,2 4,5 5,7 9,0 16,1 30,8 47,5 59,6 29,4 40,0 22,0 6,4 2,1 0,2
J Rör 60 36,1 74,0 3,9 4,9 8,5 25,0 42,2 54,9 72,4 33,3 16,7 36,7 10,0 1,7 1,7
B Större vattentäkt berg 96 40,5 19,4 13,7 19,0 24,8 36,1 51,8 65,7 77,0 2,1 24,0 43,8 22,9 7,3
B Enskild brunn berg 16 005 52,3 56,4 17,2 22,0 30,2 41,1 56,3 81,5 115,0 1,4 12,7 52,1 21,6 8,9 3,2
J 5 824 32,0 32,8 6,2 8,3 14,0 24,8 41,9 59,9 74,4 14,3 35,9 32,5 12,4 4,1 0,8
B 16 101 52,2 56,3 17,2 22,0 30,2 41,1 56,2 81,4 115,0 1,4 12,8 52,0 21,7 8,9 3,2
Region F J Större vattentäkt jord 108 69,7 50,7 20,4 46,2 56,5 64,4 76,5 89,0 97,7 7,4 8,3 54,6 27,8 1,9
J Enskild brunn jord 1 566 59,9 37,6 19,8 26,9 43,0 56,0 69,0 87,0 107,3 0,7 7,4 27,8 46,0 16,1 1,9
J Källa 101 48,6 32,2 10,3 13,6 28,4 48,4 62,0 76,4 85,0 4,0 14,9 32,7 36,6 10,9 1,0
J Rör 9 67,1 52,5 24,1 24,1 29,1 47,5 88,5 186,0 186,0 11,1 44,4 11,1 22,2 11,1
B Större vattentäkt berg 17 71,5 18,6 46,3 48,6 53,7 70,9 78,9 104,0 110,6 17,6 47,1 35,3
B Enskild brunn berg 10 273 68,0 58,2 28,5 34,2 44,4 56,8 72,9 100,0 140,0 0,4 2,8 32,4 41,4 18,6 4,4
J 1 786 59,8 38,4 18,7 26,3 43,0 56,7 69,1 86,8 106,0 0,8 7,8 27,0 45,9 16,5 1,9
B 10 290 68,0 58,2 28,5 34,3 44,4 56,8 72,9 100,0 140,0 0,4 2,8 32,4 41,4 18,6 4,4
Region G J Större vattentäkt jord 363 16,2 13,1 4,5 5,0 7,4 12,3 21,6 31,0 38,6 38,6 43,5 15,7 1,4 0,8
J Enskild brunn jord 2 480 18,5 20,8 3,8 4,8 7,7 13,1 22,7 36,7 48,1 35,6 43,1 16,7 3,0 1,3 0,4
J Källa 703 9,0 9,0 2,5 3,0 4,0 6,2 11,0 17,8 23,0 70,6 25,3 3,0 0,9 0,3
J Rör 61 26,4 17,3 4,3 6,5 11,3 24,3 36,8 47,6 59,8 18,0 32,8 39,3 8,2 1,6
B Större vattentäkt berg 168 26,1 16,1 8,4 11,1 16,4 22,2 31,5 45,7 55,1 8,9 49,4 35,1 4,2 2,4
B Enskild brunn berg 4 325 39,4 75,2 11,0 14,0 19,0 26,0 38,0 63,0 93,5 4,3 40,9 39,6 7,9 4,6 2,7
J 3 610 16,5 18,7 3,3 4,1 6,5 11,5 20,0 33,2 44,0 42,5 39,4 14,3 2,5 1,0 0,2
B 4 493 38,9 73,9 11,0 13,9 19,0 26,0 37,4 62,0 93,0 4,5 41,2 39,4 7,7 4,5 2,6
Region H J Större vattentäkt jord 26 22,4 10,7 8,6 9,5 13,8 22,7 31,0 34,5 40,7 11,5 53,8 34,6
J Enskild brunn jord 157 35,7 33,2 6,5 9,2 16,0 29,5 51,5 63,2 69,2 12,1 31,2 28,7 25,5 1,9 0,6
J Källa 85 24,2 17,9 3,7 4,1 7,9 21,9 37,2 49,4 55,7 31,8 24,7 34,1 8,2 1,2
J Rör 13 29,6 21,4 3,6 4,3 12,9 25,7 41,0 60,0 65,2 23,1 23,1 30,8 23,1
B Större vattentäkt berg 21 40,8 15,3 10,5 15,1 36,0 41,0 50,7 58,1 58,7 4,8 9,5 57,1 28,6
B Enskild brunn berg 259 39,6 17,7 13,0 19,0 27,8 38,0 48,5 62,1 70,0 3,1 18,1 56,4 19,3 3,1
J 282 30,6 27,8 4,5 6,6 13,6 25,3 42,6 57,1 63,7 18,4 31,2 30,9 17,7 1,4 0,4
B 280 39,7 17,6 12,4 18,9 28,0 38,0 48,8 61,5 68,7 3,2 17,5 56,4 20,0 2,9
Region I J Större vattentäkt jord 184 9,7 6,6 2,8 3,2 4,9 8,0 12,7 18,7 21,1 62,0 34,2 3,8
J Enskild brunn jord 1 248 11,6 9,3 3,0 3,8 5,6 9,1 14,5 22,0 27,6 53,7 39,8 5,3 1,0 0,2
J Källa 345 6,6 7,2 2,1 2,3 3,0 4,6 7,6 12,0 16,5 84,9 13,3 1,2 0,3 0,3
J Rör 40 5,7 7,1 1,6 1,9 2,4 3,4 5,3 11,1 18,3 87,5 10,0 2,5
B Större vattentäkt berg 144 16,8 9,3 5,1 6,4 10,5 15,1 21,6 28,8 29,9 21,5 59,7 17,4 1,4
B Enskild brunn berg 1 542 21,9 30,1 5,7 7,9 12,8 18,0 25,0 33,9 41,4 16,0 58,7 22,2 1,6 0,8 0,6
J 1 818 10,3 8,9 2,4 3,0 4,7 7,7 13,1 20,0 25,3 61,2 33,6 4,3 0,7 0,2
B 1 686 21,5 28,9 5,5 7,6 12,5 18,0 24,7 33,0 41,0 16,5 58,8 21,8 1,5 0,8 0,6
Region J J Större vattentäkt jord 5 6,8 1,9 5,0 5,0 5,7 6,1 7,5 9,7 9,7 100,0
J Enskild brunn jord 30 9,5 5,4 2,1 3,5 6,1 7,9 13,0 18,0 20,4 63,3 36,7
J Källa 24 10,4 4,6 4,5 5,0 7,3 10,0 13,5 14,6 15,3 50,0 50,0
J Rör 3 19,1 23,1 3,9 3,9 3,9 7,7 45,7 45,7 45,7 66,7 33,3
B Större vattentäkt berg 10 23,8 14,9 15,3 15,4 17,2 19,0 21,0 46,2 64,8 80,0 10,0 10,0
B Enskild brunn berg 62 26,2 13,8 11,5 13,0 20,0 25,0 30,0 35,1 39,0 1,6 45,2 50,0 1,6 1,6
J 62 10,1 6,7 3,9 4,6 6,1 8,1 13,4 17,0 20,4 61,3 37,1 1,6
B 72 25,8 13,9 11,5 14,0 18,7 24,9 28,8 35,1 48,0 1,4 50,0 44,4 2,8 1,4
Bottenviken J Större vattentäkt jord 155 10,2 9,9 3,0 4,0 5,3 8,1 12,2 17,3 23,5 68,4 28,4 1,9 0,6 0,6
J Enskild brunn jord 942 13,2 12,1 3,3 4,2 6,3 10,0 16,0 24,2 33,0 48,5 41,8 8,1 0,8 0,6 0,1
J Källa 227 6,2 4,5 2,1 2,3 3,0 4,6 8,1 13,0 15,2 81,5 18,1 0,4
J Rör 14 10,1 12,6 1,9 2,1 2,4 5,8 10,5 30,4 45,7 71,4 14,3 14,3
B Större vattentäkt berg 117 20,9 16,0 6,5 7,9 11,1 17,3 24,4 34,0 55,1 18,8 56,4 19,7 3,4 1,7
B Enskild brunn berg 1 324 38,5 112,5 7,2 9,5 15,0 21,4 33,0 59,3 90,2 10,9 48,0 28,1 6,2 3,5 3,2
J 1 338 11,6 11,3 2,6 3,4 5,2 8,7 14,0 22,0 30,0 56,7 35,9 6,1 0,7 0,5 0,1
B 1 441 37,0 108,1 7,0 9,2 14,4 21,0 32,0 58,0 87,0 11,5 48,7 27,4 6,0 3,4 3,0
Bottenhavet J Större vattentäkt jord 381 16,7 13,1 3,9 5,0 7,6 12,6 22,5 33,5 40,7 34,9 45,1 18,4 0,8 0,8
J Enskild brunn jord 2 589 20,0 23,5 3,9 4,9 7,8 14,0 24,1 41,1 54,0 34,0 41,7 17,8 4,8 1,3 0,5
J Källa 881 10,4 11,3 2,5 2,9 4,0 6,5 11,8 22,0 34,7 68,8 23,2 6,1 1,5 0,5
J Rör 88 24,2 18,9 2,2 3,6 6,9 22,4 37,9 51,5 60,0 30,7 26,1 33,0 9,1 1,1
B Större vattentäkt berg 213 24,2 14,2 6,5 9,8 14,7 20,9 30,1 45,1 50,7 10,8 50,7 32,4 5,2 0,9
B Enskild brunn berg 4 479 35,3 44,3 9,3 13,0 19,0 26,0 37,0 57,7 84,3 5,7 40,6 40,1 7,8 4,0 1,9
J 3 940 17,6 20,8 3,2 4,0 6,4 12,0 22,0 38,0 50,1 41,8 37,5 15,6 3,7 1,0 0,3
B 4 692 34,8 43,4 9,2 12,7 18,4 25,9 37,0 56,9 81,7 6,0 41,0 39,7 7,7 3,8 1,8
N Östersjön J Större vattentäkt jord 273 46,7 39,1 12,7 15,5 23,2 42,0 63,0 78,3 87,6 3,3 26,4 27,5 30,0 12,1 0,7
J Enskild brunn jord 3 978 46,3 39,2 9,0 13,0 23,0 42,2 60,0 77,0 93,0 6,1 21,1 33,1 28,6 9,6 1,4
J Källa 341 32,1 26,8 5,3 7,4 12,5 24,6 47,1 62,8 75,6 17,6 32,6 27,6 16,7 5,3 0,3
J Rör 66 30,7 32,2 2,8 3,0 5,8 24,9 46,2 70,3 88,5 39,4 10,6 30,3 13,6 4,5 1,5
B Större vattentäkt berg 58 46,0 27,6 6,2 15,0 24,1 35,3 70,7 86,2 104,0 6,9 20,7 32,8 22,4 17,2
B Enskild brunn berg 20 131 60,9 56,3 21,9 27,5 37,3 50,0 66,3 91,9 130,0 0,6 6,7 42,0 32,9 14,0 3,8
J 4 665 45,0 38,6 8,4 12,0 22,0 40,8 59,6 76,0 91,2 7,2 22,1 32,3 27,7 9,3 1,3
B 20 189 60,8 56,2 21,8 27,4 37,2 50,0 66,3 91,8 129,0 0,7 6,7 41,9 32,9 14,0 3,8
S Östersjön J Större vattentäkt jord 389 38,9 27,0 9,3 11,2 18,1 37,8 53,3 67,4 76,0 7,2 27,8 35,0 24,7 4,6 0,8
J Enskild brunn jord 7 368 34,7 48,4 8,0 9,8 14,4 24,0 48,0 71,0 83,5 10,5 40,7 25,1 15,4 7,7 0,5
J Källa 417 29,3 105,6 5,9 6,6 9,3 16,0 33,4 59,1 66,4 28,5 39,3 16,5 12,2 3,1 0,2
J Rör 52 46,5 112,4 4,8 5,6 7,3 15,4 41,1 73,9 137,0 34,6 26,9 23,1 5,8 5,8 3,8
B Större vattentäkt berg 397 48,5 28,4 18,1 20,8 27,7 44,7 61,8 78,6 94,3 0,3 17,1 40,8 29,2 12,1 0,5
B Enskild brunn berg 10 062 51,5 69,2 13,6 17,0 25,0 37,6 59,0 86,0 120,0 1,9 22,6 41,7 19,4 10,8 3,7
J 8 238 34,7 52,7 7,7 9,5 14,1 24,0 48,0 70,2 82,6 11,4 40,0 25,1 15,6 7,3 0,6
B 10 459 51,3 68,1 13,8 17,0 25,0 38,0 59,0 85,6 120,0 1,8 22,3 41,7 19,8 10,8 3,5
Västerhavet J Större vattentäkt jord 544 23,9 15,7 7,8 9,8 13,5 19,4 29,8 45,5 53,5 11,0 52,9 29,2 5,9 0,9
J Enskild brunn jord 8 088 27,6 35,5 6,3 8,1 12,0 19,4 33,0 52,0 68,5 16,8 45,7 26,3 7,1 3,1 1,0
J Källa 612 22,3 32,7 4,9 6,1 8,9 13,7 24,1 41,3 56,9 32,2 43,5 17,0 4,2 1,8 1,3
J Rör 46 32,4 85,6 3,7 4,7 8,3 13,0 21,5 63,7 74,5 41,3 39,1 8,7 6,5 2,2 2,2
B Större vattentäkt berg 190 38,5 24,2 13,0 16,8 22,0 31,3 48,0 64,2 94,2 0,5 35,8 41,6 13,7 7,9 0,5
B Enskild brunn berg 12 859 43,6 54,4 12,0 15,7 22,0 32,0 46,2 73,0 110,0 3,0 29,3 46,2 12,0 6,5 3,0
J 9 310 27,1 34,9 6,2 7,9 12,0 19,0 32,0 51,0 67,0 17,7 46,0 25,7 6,8 2,9 0,9
B 13 050 43,5 54,1 12,0 15,7 22,0 32,0 46,2 73,0 110,0 2,9 29,4 46,1 12,0 6,6 3,0
Sverige J Större vattentäkt jord 2 122 28,0 24,9 5,1 7,1 12,0 20,6 38,9 59,5 69,1 18,7 39,4 26,0 12,4 3,3 0,2
J Enskild brunn jord 23 877 31,7 40,1 6,1 8,0 12,7 22,0 42,0 65,0 79,3 16,2 39,1 25,5 13,0 5,4 0,8
J Källa 2 541 19,1 48,1 2,7 3,4 5,7 10,7 22,0 44,0 58,7 47,0 31,8 13,1 5,9 1,8 0,4
J Rör 272 30,8 63,7 2,4 3,7 6,4 15,7 37,6 57,1 74,4 37,1 23,9 26,1 8,5 2,9 1,5
B Större vattentäkt berg 1 105 38,2 25,8 10,2 13,5 20,0 31,5 50,8 70,8 82,3 4,8 32,0 36,7 18,2 8,0 0,3
B Enskild brunn berg 50 968 51,4 60,2 13,5 17,7 26,0 40,0 58,9 84,0 118,9 2,3 20,1 42,4 21,7 10,2 3,3
J 28 856 30,3 40,4 5,1 7,0 11,7 20,8 40,4 63,0 77,0 19,3 38,3 24,4 12,3 4,9 0,7
B 52 074 51,1 59,8 13,4 17,5 26,0 40,0 58,7 84,0 117,0 2,4 20,3 42,2 21,7 10,2 3,3
ALLA J+B 84 463 43,9 54,9 7,7 11,0 19,3 34,0 54,0 77,0 100,0 8,3 26,7 35,8 18,4 8,4 2,4

Senast ändrad 2024-02-07

Skriv ut