Handledning Bedömningsgrunder för grundvatten

Kalium – översiktlig statistik med regional indelning

För vissa områden eller typer av provtagningsplatser finns inte så mycket data, vilket innebär att de statistiska fördelningarna är mycket osäkra. Detsamma gäller för medelvärden och standardavvikelser om en stor andel av analyserna ligger under detektionsgränsen eller kvantifieringsgränsen. Om det finns flera analyser från samma provtagningspunkt har medelvärden använts vid beräkningarna.
J – grundvatten i jordlager
B – grundvatten i berggrund
< – under detektionsgräns eller kvantifieringsgräns vid analys

Kalium
K (mg/l)

Percentilgränser Tillståndsklass (%)
Antal Medel Stdav P5 P10 Q1 Median Q3 P90 P95 1 2 3 4 5
Region A J Större vattentäkt jord 205 3,1 2,3 1,0 1,1 2,0 2,9 3,9 4,6 5,4 54,6 41,5 2,9 1,0
J Enskild brunn jord 2 019 7,5 11,9 < 0,4 2,0 4,0 8,0 18,0 28,0 37,0 29,8 16,9 10,3 5,9
J Källa 68 4,4 7,2 0,2 0,7 1,1 2,5 5,0 6,8 19,2 55,9 29,4 7,4 4,4 2,9
J Rör 16 7,6 11,9 1,3 1,6 1,6 2,6 8,4 19,0 46,9 56,3 18,8 18,8 6,3
B Större vattentäkt berg 255 3,4 3,4 0,1 0,8 1,9 3,0 4,2 5,4 6,9 47,8 44,7 5,9 0,8 0,8
B Enskild brunn berg 2 418 5,5 8,3 0,1 1,0 2,0 3,6 6,0 10,0 15,0 37,9 35,7 18,7 5,4 2,3
J 2 321 7,0 11,3 < 0,6 2,0 3,5 7,0 16,0 26,0 39,3 30,8 15,3 9,3 5,3
B 2 674 5,3 7,9 0,1 1,0 2,0 3,5 5,9 9,5 14,0 38,9 36,6 17,5 4,9 2,1
Region B J Större vattentäkt jord 469 1,5 1,3 < 0,1 0,5 1,3 2,1 3,3 4,1 86,4 12,8 0,9
J Enskild brunn jord 5 038 4,0 6,9 < < 1,0 2,1 4,3 8,7 14,0 58,3 24,3 10,8 4,9 1,7
J Källa 336 1,7 2,3 < < 0,6 1,1 1,9 3,7 5,2 86,3 9,8 3,0 0,9
J Rör 53 3,1 5,7 0,3 0,5 0,9 1,7 2,3 5,1 11,6 79,2 11,3 5,7 3,8
B Större vattentäkt berg 259 2,1 1,3 < 0,4 1,2 2,0 2,9 3,9 4,2 77,6 21,6 0,8
B Enskild brunn berg 5 712 2,8 3,7 < < 1,2 2,0 3,0 5,0 7,0 65,1 27,7 4,9 1,6 0,6
J 5 915 3,7 6,5 < < 0,9 2,0 4,0 8,0 13,0 62,3 22,4 9,5 4,3 1,5
B 5 971 2,7 3,6 < < 1,2 2,0 3,0 5,0 7,0 65,7 27,5 4,7 1,5 0,6
Region C J Större vattentäkt jord 153 2,2 2,1 < < 1,1 1,8 2,6 4,4 5,4 79,1 17,0 3,3 0,7
J Enskild brunn jord 2 257 4,7 7,8 < < 1,7 3,0 5,5 9,3 13,0 45,5 31,5 16,6 4,5 1,9
J Källa 166 2,5 2,2 < 0,6 1,1 1,9 3,0 4,8 7,8 72,3 19,9 7,2 0,6
J Rör 15 2,5 2,9 0,2 0,3 0,6 1,0 3,7 8,6 8,7 66,7 20,0 13,3
B Större vattentäkt berg 50 2,8 1,1 0,6 1,3 2,2 2,9 3,3 4,1 4,4 50,0 48,0 2,0
B Enskild brunn berg 4 630 4,5 5,5 0,5 1,2 2,1 3,5 5,0 8,0 11,0 35,2 44,3 16,1 3,3 1,0
J 2 607 4,4 7,3 < 0,2 1,5 3,0 5,0 8,8 13,0 49,3 29,8 15,2 4,1 1,6
B 4 680 4,5 5,5 0,5 1,2 2,1 3,5 5,0 8,0 11,0 35,3 44,4 16,0 3,3 1,0
Region D J Större vattentäkt jord 16 2,6 2,5 < < 0,4 2,7 3,0 5,5 9,0 62,5 31,3 6,3
J Enskild brunn jord 500 7,5 15,7 < < 1,7 3,0 7,0 16,5 28,5 43,4 27,8 14,6 8,6 5,6
J Källa 83 2,7 4,8 0,3 0,6 0,9 1,5 2,9 4,5 5,8 77,1 19,3 2,4 1,2
J Rör 6 5,9 7,5 0,3 0,3 0,4 2,0 15,2 15,9 15,9 66,7 33,3
B Större vattentäkt berg 5 4,1 3,3 1,0 1,0 1,9 3,3 4,9 9,4 9,4 40,0 40,0 20,0
B Enskild brunn berg 1 113 4,2 11,3 < < 1,0 2,0 3,2 6,6 12,3 66,1 22,4 5,8 2,5 3,2
J 605 6,7 14,5 < < 1,2 3,0 5,9 15,0 24,0 48,8 26,4 12,2 7,8 4,8
B 1 118 4,2 11,2 < < 1,0 2,0 3,2 6,6 12,3 66,0 22,5 5,8 2,5 3,2
Region E J Större vattentäkt jord 298 3,0 2,9 < < 1,1 2,2 3,9 7,0 8,8 65,4 20,5 12,4 1,7
J Enskild brunn jord 3 331 4,9 8,4 < < 1,5 3,0 5,0 9,5 17,0 45,3 34,3 12,5 5,0 2,9
J Källa 358 3,4 11,0 < < 0,7 1,8 3,5 6,1 11,0 68,2 21,5 5,9 3,6 0,8
J Rör 53 4,4 7,5 < 0,3 1,1 2,4 4,3 8,3 16,1 56,6 30,2 5,7 3,8 3,8
B Större vattentäkt berg 93 2,9 2,2 < 0,3 1,5 2,5 3,9 5,8 7,0 57,0 33,3 9,7
B Enskild brunn berg 12 527 3,6 6,1 < < 1,8 3,0 4,0 6,0 9,0 48,5 39,5 9,1 1,9 0,9
J 4 061 4,6 8,4 < < 1,3 3,0 5,0 9,0 15,0 49,0 32,1 11,8 4,6 2,5
B 12 620 3,6 6,1 < < 1,8 3,0 4,0 6,0 9,0 48,6 39,4 9,2 1,9 0,9
Region F J Större vattentäkt jord 99 5,1 2,7 1,3 2,5 3,2 4,5 6,6 8,2 8,6 16,2 48,5 33,3 2,0
J Enskild brunn jord 1 488 6,5 10,2 < 1,1 2,2 3,8 6,1 13,0 22,0 34,3 38,6 15,7 7,3 4,2
J Källa 100 4,7 4,0 0,7 1,0 2,1 3,7 6,0 9,4 12,9 41,0 32,0 22,0 5,0
J Rör 9 8,1 8,8 0,8 0,8 2,7 5,2 7,6 26,8 26,8 33,3 33,3 11,1 11,1 11,1
B Större vattentäkt berg 16 3,9 1,8 < 1,2 3,1 4,0 4,9 5,4 7,9 18,8 75,0 6,3
B Enskild brunn berg 8 880 3,8 5,7 < 0,7 1,8 3,0 4,0 6,0 8,9 49,7 38,9 8,1 2,2 1,2
J 1 703 6,3 9,6 < 1,2 2,3 3,9 6,2 12,0 20,0 33,5 38,7 17,3 6,9 3,7
B 8 896 3,8 5,7 < 0,7 1,8 3,0 4,0 6,0 8,9 49,6 39,0 8,1 2,2 1,2
Region G J Större vattentäkt jord 317 2,0 1,7 0,3 0,5 1,0 1,6 2,5 3,6 4,7 84,2 13,2 2,5
J Enskild brunn jord 1 401 3,7 6,2 < 0,4 1,1 2,2 4,3 7,7 11,6 60,2 24,6 10,3 4,1 0,9
J Källa 342 1,3 2,8 < < 0,5 0,8 1,4 2,3 3,4 93,3 5,0 1,2 0,6
J Rör 62 2,7 3,2 0,3 0,5 1,0 2,0 3,0 5,2 7,6 72,6 19,4 6,5 1,6
B Större vattentäkt berg 151 2,5 1,6 0,5 0,7 1,4 2,1 3,0 4,6 5,7 72,8 22,5 4,6
B Enskild brunn berg 2 211 2,9 8,4 < 0,5 1,1 2,0 3,3 5,1 7,1 68,9 23,3 5,7 1,8 0,3
J 2 128 3,1 5,3 < 0,3 0,9 1,8 3,5 6,3 9,4 69,5 19,5 7,5 2,7 0,7
B 2 362 2,8 8,1 < 0,5 1,2 2,0 3,3 5,1 7,0 69,1 23,3 5,6 1,7 0,3
Region H J Större vattentäkt jord 26 1,1 0,9 0,4 0,4 0,5 0,7 1,3 2,1 2,1 96,2 3,8
J Enskild brunn jord 57 2,7 6,2 < < < 1,4 2,6 5,2 13,0 77,2 15,8 1,8 3,5 1,8
J Källa 47 1,1 1,1 < 0,2 0,5 0,7 1,5 2,4 2,6 97,9 2,1
J Rör 13 1,6 1,4 0,1 0,1 0,5 1,4 2,2 3,5 4,4 84,6 15,4
B Större vattentäkt berg 19 1,5 0,8 < 0,6 0,7 1,6 1,9 2,7 3,3 94,7 5,3
B Enskild brunn berg 146 2,3 2,3 < 0,1 0,8 1,6 2,9 5,8 7,3 76,7 14,4 8,2 0,7
J 144 1,8 4,1 < < 0,4 0,8 2,0 3,5 5,0 88,2 8,3 1,4 1,4 0,7
B 165 2,2 2,2 < 0,1 0,8 1,6 2,6 4,6 7,3 78,8 13,3 7,3 0,6
Region I J Större vattentäkt jord 154 1,0 0,9 < < 0,3 0,7 1,4 2,1 2,4 96,8 3,2
J Enskild brunn jord 572 2,1 3,3 < < 0,5 1,2 2,6 5,0 7,0 76,9 14,7 6,5 1,7 0,2
J Källa 248 0,8 0,8 < < 0,3 0,5 1,0 1,9 2,3 97,6 2,0 0,4
J Rör 40 0,6 0,5 < 0,0 0,2 0,5 0,8 1,5 1,8 100,0
B Större vattentäkt berg 135 1,6 1,4 < < 0,5 1,3 2,4 3,3 5,1 84,4 15,6
B Enskild brunn berg 780 1,8 1,8 < < 0,6 1,4 2,6 4,0 5,0 78,3 18,7 2,7 0,3
J 1 015 1,6 2,6 < < 0,4 0,9 2,0 3,5 5,8 85,9 9,3 3,7 1,0 0,1
B 915 1,8 1,8 < < 0,6 1,4 2,6 4,0 5,0 79,2 18,3 2,3 0,2
Region J J Större vattentäkt jord 5 0,8 0,5 0,3 0,3 0,3 0,9 1,3 1,3 1,3 100,0
J Enskild brunn jord 23 1,1 0,9 0,2 0,3 0,5 1,0 1,4 2,1 3,1 91,3 8,7
J Källa 23 1,2 0,8 0,3 0,5 0,6 1,0 1,6 2,3 2,4 95,7 4,3
J Rör 3 1,4 1,7 0,4 0,4 0,4 0,5 3,4 3,4 3,4 66,7 33,3
B Större vattentäkt berg 10 3,5 1,2 2,6 2,7 2,8 3,1 3,8 5,2 6,6 50,0 40,0 10,0
B Enskild brunn berg 30 4,4 2,6 1,2 1,9 2,9 3,7 6,2 7,3 7,6 26,7 46,7 23,3 3,3
J 54 1,1 0,8 0,2 0,3 0,5 1,0 1,4 2,3 3,3 92,6 7,4
B 40 4,2 2,4 1,5 2,1 2,9 3,6 5,0 7,1 7,5 32,5 45,0 20,0 2,5
Bottenviken J Större vattentäkt jord 130 1,9 1,4 0,5 0,6 1,1 1,7 2,3 3,5 4,0 85,4 13,8 0,8
J Enskild brunn jord 479 3,4 4,1 0,3 0,6 1,2 2,1 4,2 7,0 9,4 61,2 24,8 10,6 3,1 0,2
J Källa 135 1,3 2,7 0,2 0,3 0,5 0,9 1,3 2,3 3,4 94,1 4,4 0,7 0,7
J Rör 14 1,4 1,2 0,2 0,3 0,3 1,2 2,3 3,4 3,5 85,7 14,3
B Större vattentäkt berg 105 2,6 1,4 0,7 1,2 1,6 2,4 3,3 4,7 5,4 66,7 31,4 1,9
B Enskild brunn berg 623 3,2 3,2 0,6 1,0 1,6 2,6 3,8 5,8 7,9 60,4 29,9 7,2 2,2 0,3
J 758 2,7 3,6 0,3 0,5 0,9 1,7 3,4 5,7 8,0 71,6 19,1 7,0 2,0 0,3
B 728 3,2 3,0 0,7 1,0 1,6 2,5 3,8 5,6 7,3 61,3 30,1 6,5 1,9 0,3
Bottenhavet J Större vattentäkt jord 331 1,6 1,7 < 0,2 0,6 1,3 2,0 3,0 4,2 90,0 7,6 2,4
J Enskild brunn jord 1 441 3,4 6,2 < < 0,8 2,0 4,0 7,1 11,0 65,0 21,3 8,9 3,7 1,1
J Källa 486 1,0 2,1 < < 0,4 0,6 1,2 2,0 2,7 95,5 3,3 1,0 0,2
J Rör 89 2,1 2,8 < 0,1 0,5 1,3 2,7 4,6 6,4 79,8 14,6 4,5 1,1
B Större vattentäkt berg 196 1,8 1,6 < < 0,6 1,4 2,4 3,5 5,1 85,7 11,2 3,1
B Enskild brunn berg 2 305 2,5 8,1 < < 0,8 1,7 3,0 4,6 6,6 75,0 18,6 4,9 1,2 0,2
J 2 351 2,6 5,1 < < 0,6 1,4 2,9 5,6 8,5 75,4 15,4 6,2 2,3 0,7
B 2 501 2,4 7,8 < < 0,8 1,7 2,9 4,5 6,4 75,8 18,0 4,8 1,1 0,2
N Östersjön J Större vattentäkt jord 252 3,9 3,0 < 0,4 1,9 3,1 5,8 8,0 9,0 46,4 31,0 20,6 2,0
J Enskild brunn jord 3 318 5,6 9,6 < 0,3 2,0 3,0 5,1 11,0 18,6 41,6 36,3 12,8 5,8 3,5
J Källa 288 4,2 12,2 0,1 0,6 1,0 2,4 4,3 8,2 12,0 58,3 25,0 11,5 4,5 0,7
J Rör 66 4,5 7,2 < 0,3 0,7 2,0 4,5 14,3 16,1 57,6 25,8 6,1 7,6 3,0
B Större vattentäkt berg 51 3,0 2,2 < < 1,2 2,9 4,0 5,4 7,1 51,0 41,2 7,8
B Enskild brunn berg 16 850 3,5 5,4 < 0,4 1,7 2,9 4,0 5,9 8,0 51,3 38,7 7,3 1,8 0,9
J 3 939 5,3 9,5 < 0,4 1,9 3,0 5,1 10,0 17,0 43,3 35,0 13,2 5,5 3,0
B 16 901 3,5 5,4 < 0,4 1,7 2,9 4,0 5,9 8,0 51,3 38,7 7,3 1,8 0,9
S Östersjön J Större vattentäkt jord 353 2,4 2,3 < 0,4 1,1 2,0 3,0 4,2 5,5 73,1 22,9 3,1 0,8
J Enskild brunn jord 5 646 5,9 10,4 < < 1,6 3,0 6,0 13,0 22,0 45,6 28,4 14,6 7,5 3,9
J Källa 356 2,4 3,9 < < 0,8 1,4 2,7 5,0 6,8 77,0 16,3 4,2 2,0 0,6
J Rör 56 3,3 6,9 0,2 0,4 0,8 1,5 2,3 5,1 15,5 80,4 10,7 1,8 5,4 1,8
B Större vattentäkt berg 378 2,9 2,9 0,1 0,5 1,6 2,4 3,6 5,0 6,0 61,4 33,3 4,5 0,3 0,5
B Enskild brunn berg 8 147 4,0 6,9 < 0,2 1,4 2,5 4,0 7,6 12,0 56,6 28,1 10,1 3,4 1,8
J 6 454 5,5 9,9 < < 1,4 3,0 5,5 12,0 20,0 49,2 27,2 13,3 6,9 3,5
B 8 526 4,0 6,8 < 0,3 1,4 2,4 4,0 7,4 12,0 56,8 28,3 9,8 3,3 1,7
Västerhavet J Större vattentäkt jord 512 2,0 1,9 < 0,2 0,7 1,6 2,8 4,2 5,1 77,5 18,6 3,5 0,4
J Enskild brunn jord 5 487 4,1 6,7 < < 1,0 2,5 4,9 9,0 13,2 53,5 27,4 12,9 4,5 1,6
J Källa 486 2,3 3,2 < < 0,7 1,4 2,7 4,9 6,3 78,4 15,4 4,5 1,2 0,4
J Rör 40 4,7 7,8 0,3 0,4 0,9 1,8 4,1 10,2 28,6 65,0 17,5 10,0 7,5
B Större vattentäkt berg 198 2,6 1,6 < 0,6 1,5 2,7 3,6 4,6 5,3 59,1 37,4 3,5
B Enskild brunn berg 9 683 4,1 6,4 < 0,8 2,0 3,0 5,0 7,0 9,7 41,0 42,2 13,5 2,5 0,9
J 6 545 3,8 6,3 < < 1,0 2,1 4,3 8,0 12,0 57,4 25,8 11,5 3,9 1,4
B 9 882 4,1 6,3 < 0,8 2,0 3,0 4,9 7,0 9,5 41,3 42,1 13,3 2,4 0,9
Sverige J Större vattentäkt jord 1 956 2,3 2,3 < 0,2 0,9 1,8 3,0 4,7 6,7 74,2 19,4 5,7 0,7
J Enskild brunn jord 17 283 4,9 8,7 < < 1,3 3,0 5,0 10,0 17,0 49,9 29,0 12,9 5,6 2,7
J Källa 1 814 2,2 5,7 < < 0,6 1,1 2,4 4,6 6,7 80,7 13,1 4,3 1,5 0,4
J Rör 279 3,4 5,9 0,1 0,3 0,6 1,6 3,4 8,5 14,3 71,3 16,5 6,8 3,2 2,2
B Större vattentäkt berg 1 056 2,5 2,2 < 0,5 1,3 2,2 3,3 4,7 5,6 66,2 29,7 3,7 0,2 0,2
B Enskild brunn berg 39 720 3,7 6,1 < 0,3 1,6 2,8 4,0 6,4 9,0 51,4 36,0 9,3 2,3 1,0
J 21 420 4,4 8,1 < < 1,0 2,4 4,7 9,0 15,0 55,0 26,6 11,4 4,8 2,2
B 40 780 3,6 6,0 < 0,4 1,6 2,8 4,0 6,3 9,0 51,8 35,9 9,1 2,2 1,0
ALLA J+B 65 866 3,9 6,9 < < 1,4 2,7 4,1 7,1 11,0 52,9 32,4 10,0 3,2 1,4

Senast ändrad 2024-01-29

Skriv ut