Handledning Bedömningsgrunder för grundvatten

Kalcium – referenser

[1] Andersson, M., Carlsson, M., Ladenberger, A., Morris, G., Sadeghi, M. & Uhlbäck, J., 2014: Geokemisk atlas över Sverige. Sveriges geologiska undersökning, 208 sid.

[2] SGU, 2022: Grundvattenobservationer – databas. Sverige. 2022-06-13.

[3] Nordström, A., 2007: Dricksvatten för en hållbar utveckling. Studentlitteratur, 216 s.

[4] Livsmedelsverket 2023: Tolka resultatet av din dricksvattenanalys, Livsmedelsverket. <www.livsmedelsverket.se/livsmedel-och-innehall/dricksvatten/egen-brunn2/vattenprov-och-analys-av-ditt-dricksvatten/tolka-ditt-vattenanalysresultat> åtkommen den 27 februari 2023.

[5] Schulte-Herbrüggen, H. M. A., Christensen, J., Olofsson, B., & Morey Strömberg, A., 2022: Dricksvatten från små dricksvattenanläggningar för privat bruk. Livsmedelsverkets externa rapportserie E 2022 nr 01, 1104–7089.  Livsmedelsverket, 182 s.

[6] Svenskt Vatten, 2021: Dricksvattenteknik 4. Efterbehandling och distribution. Publikation U9. Svenskt vatten,180 s.

[7] Socialstyrelsen, Institutet för miljömedicin & Miljömedicin Stockholms läns landsting, 2001: Miljöhälsorapport 2001. Socialstyrelsen, 215 s.

[8] WHO, 2005: Nutrients in Drinking Water. World Health Organization, 196 s.

[9] WHO, 2009: Calcium and Magnesium in Drinking-water. Public health significance. World Health Organization,194 s.

[10] Cronan, C.S., 2009: Biogeochemistry of Inland Waters. I G.E. Likens (red): Major Cations (Ca, Mg, Na, K, Al). Encyclopedia of Inland Waters, 354–360.

[11] Mebane, C.A., Chowdhury, M.J., De Schamphelaere, K.A.C., Lofts, S., Paquin, P.R., Santore, R.C. & Wood C.M., 2020: Metal bioavailability models: Current status, lessons learned, considerations for regulatory use, and the path forward. Environmental Toxicology and Chemistry (39). National Institute for Public Health and the Environment, 60–84.

[12] Elphick, J. R. F., Bergh, K. D. & Bailey, H. C., 2011: Chronic toxicity of chloride to freshwater species effects of hardness and implications for water quality guidelines. Environmental Toxicology and Chemistry (30). National Institute for Public Health and the Environment, 239–246.

Senast ändrad 2024-01-29

Skriv ut