Handledning Bedömningsgrunder för grundvatten

Kalcium – översiktlig statistik med regional indelning

För vissa områden eller typer av provtagningsplatser finns inte så mycket data, vilket innebär att de statistiska fördelningarna är mycket osäkra. Detsamma gäller för medelvärden och standardavvikelser om en stor andel av analyserna ligger under detektionsgränsen eller kvantifieringsgränsen. Om det finns flera analyser från samma provtagningspunkt har medelvärden använts vid beräkningarna.
J – grundvatten i jordlager
B – grundvatten i berggrund
< – under detektionsgräns eller kvantifieringsgräns vid analys

Kalcium
Ca2+ (mg/l)

Percentilgränser Tillståndsklass (%)
Antal Medel Stdav P5 P10 Q1 Median Q3 P90 P95 1 2 3 4 5
Region A J Större vattentäkt jord 238 81,9 28,1 32,0 51,0 65,0 81,3 96,9 113,7 126,5 0,4 0,8 18,1 60,1 20,6
J Enskild brunn jord 2 014 82,7 55,1 10,0 21,0 50,7 84,0 110,0 130,0 150,0 4,8 4,2 21,2 34,1 35,7
J Källa 68 82,7 44,6 14,0 31,0 56,7 87,0 101,6 114,0 145,0 2,9 4,4 22,1 41,2 29,4
J Rör 16 69,6 30,5 5,8 19,9 54,5 71,0 86,5 108,3 126,6 6,3 6,3 12,5 62,5 12,5
B Större vattentäkt berg 268 80,6 39,8 25,0 33,0 54,8 77,4 103,0 128,8 142,5 2,2 1,5 25,4 42,5 28,4
B Enskild brunn berg 2 418 70,8 45,2 3,3 13,0 41,0 69,0 96,0 120,0 140,0 8,7 4,5 27,0 37,4 22,3
J 2 349 82,5 52,4 12,0 23,0 54,0 84,0 110,0 130,0 150,0 4,3 3,8 20,7 37,2 33,9
B 2 687 71,8 44,8 3,9 14,0 42,0 70,0 97,0 120,0 140,0 8,1 4,2 26,9 38,0 22,9
Region B J Större vattentäkt jord 513 24,1 45,5 4,5 5,7 7,8 12,3 29,7 58,0 69,2 37,2 28,3 25,3 8,4 0,8
J Enskild brunn jord 5 010 22,3 21,1 4,7 6,1 9,5 16,0 27,0 48,0 67,0 26,7 35,4 31,2 5,6 1,1
J Källa 336 13,6 15,5 2,8 3,6 4,9 8,4 16,3 27,0 46,0 59,5 24,4 13,7 1,8 0,6
J Rör 53 11,5 16,3 0,5 2,0 2,8 6,0 13,0 24,3 54,0 66,0 20,8 9,4 3,8
B Större vattentäkt berg 293 32,9 20,0 9,8 12,7 19,8 27,0 42,1 61,0 71,2 6,5 19,5 63,8 9,9 0,3
B Enskild brunn berg 5 674 28,4 20,1 5,1 8,0 15,0 24,0 37,0 55,0 66,0 14,1 24,6 53,8 6,6 0,9
J 5 931 21,8 24,0 4,3 5,6 9,0 15,0 26,0 48,0 66,0 29,9 34,0 29,5 5,6 1,0
B 5 967 28,6 20,1 5,2 8,2 15,0 24,0 38,0 55,0 66,0 13,7 24,4 54,3 6,8 0,9
Region C J Större vattentäkt jord 157 21,5 15,1 7,8 9,3 12,0 17,7 24,5 40,0 49,2 13,4 47,1 35,0 4,5
J Enskild brunn jord 2 261 25,7 22,6 4,2 6,2 10,7 20,0 33,0 53,0 73,0 22,6 27,0 42,4 6,4 1,5
J Källa 167 13,5 11,0 2,7 3,7 6,1 10,8 17,0 24,3 36,5 46,7 37,1 15,0 1,2
J Rör 15 7,4 9,1 0,4 0,7 1,0 3,7 9,8 23,7 30,6 80,0 6,7 13,3
B Större vattentäkt berg 80 44,0 22,7 12,7 15,9 23,3 45,6 60,1 77,5 81,2 3,8 17,5 53,8 23,8 1,3
B Enskild brunn berg 4 650 26,1 29,3 2,0 3,7 9,3 21,0 35,0 50,9 63,0 26,3 21,5 46,2 4,7 1,3
J 2 616 24,5 21,8 4,0 5,9 10,0 18,0 31,0 51,0 70,0 24,0 28,9 39,9 5,9 1,3
B 4 730 26,4 29,3 2,1 3,8 9,5 21,0 36,0 51,0 63,3 25,9 21,4 46,3 5,0 1,3
Region D J Större vattentäkt jord 17 87,5 33,0 42,3 49,3 54,7 92,8 112,9 134,8 135,0 35,3 29,4 35,3
J Enskild brunn jord 501 78,0 44,9 9,9 19,0 38,0 79,0 110,0 130,0 150,0 5,2 5,4 27,3 27,3 34,7
J Källa 83 68,3 40,2 11,7 14,9 34,8 62,0 109,6 119,6 123,6 4,8 9,6 32,5 20,5 32,5
J Rör 6 73,5 50,6 3,6 3,6 15,0 97,0 108,0 120,1 120,1 16,7 16,7 33,3 33,3
B Större vattentäkt berg 5 100,7 26,5 83,7 83,7 88,2 88,6 95,4 147,5 147,5 80,0 20,0
B Enskild brunn berg 1 113 64,8 44,7 7,8 16,0 36,0 60,0 88,0 113,0 138,0 5,7 7,0 36,9 34,7 15,7
J 607 76,9 44,1 9,9 17,0 38,0 78,0 110,0 130,0 140,0 5,1 5,9 28,0 26,5 34,4
B 1 118 65,0 44,6 7,8 16,0 36,0 60,0 88,0 113,4 140,0 5,6 7,0 36,8 34,9 15,7
Region E J Större vattentäkt jord 333 32,3 24,4 6,0 7,8 14,7 25,0 45,6 65,4 80,0 15,0 26,1 44,7 13,2 0,9
J Enskild brunn jord 3 324 35,7 30,0 5,4 7,7 15,0 29,0 48,3 71,5 88,0 14,9 19,6 49,2 12,8 3,4
J Källa 358 27,4 26,1 2,9 4,1 8,5 18,6 36,5 66,6 78,0 31,3 20,4 36,0 10,1 2,2
J Rör 53 32,0 28,5 1,7 2,8 8,0 24,4 51,0 74,4 80,8 34,0 9,4 34,0 20,8 1,9
B Större vattentäkt berg 104 36,4 17,3 9,5 17,0 23,5 33,5 49,2 57,6 62,0 5,8 8,7 78,8 6,7
B Enskild brunn berg 12 530 42,9 38,7 8,6 14,0 24,0 37,4 53,0 73,0 88,2 6,3 11,6 63,6 15,2 3,3
J 4 089 34,6 29,3 4,8 7,2 14,0 27,2 47,4 71,0 86,0 16,6 20,2 47,4 12,7 3,1
B 12 634 42,8 38,6 8,6 14,0 24,0 37,2 53,0 73,0 88,0 6,3 11,6 63,7 15,2 3,3
Region F J Större vattentäkt jord 116 96,7 45,4 29,2 61,7 82,5 98,0 109,2 120,0 134,3 2,6 6,0 48,3 43,1
J Enskild brunn jord 1 485 77,9 39,4 15,0 26,0 49,0 79,0 100,0 123,3 140,0 3,4 3,4 26,4 38,3 28,5
J Källa 100 67,5 35,2 11,8 17,7 35,8 71,5 95,5 109,6 120,0 3,0 11,0 25,0 40,0 21,0
J Rör 9 86,5 60,3 5,3 5,3 45,6 80,2 110,3 180,0 180,0 11,1 33,3 22,2 33,3
B Större vattentäkt berg 19 64,4 16,5 32,0 38,5 55,0 68,4 78,5 84,2 87,8 36,8 63,2
B Enskild brunn berg 8 884 55,7 46,3 9,3 16,4 30,0 48,0 72,0 99,0 120,0 5,3 7,5 50,8 26,7 9,7
J 1 717 78,7 40,0 15,0 26,0 50,0 80,8 101,6 120,0 140,0 3,1 3,8 24,9 39,1 29,1
B 8 903 55,7 46,3 9,3 16,5 30,0 48,0 72,0 99,0 120,0 5,3 7,5 50,7 26,8 9,6
Region G J Större vattentäkt jord 363 16,3 13,9 3,5 4,4 6,0 11,6 21,4 37,2 48,9 43,3 29,2 26,2 1,4
J Enskild brunn jord 1 395 23,0 23,1 3,3 4,5 8,1 15,0 29,0 50,0 73,0 31,9 27,5 33,3 5,2 2,0
J Källa 339 10,0 9,9 1,9 2,5 3,6 6,9 13,0 21,0 31,0 65,8 22,4 11,5 0,3
J Rör 60 31,6 25,4 4,1 5,4 10,3 22,9 54,5 67,4 69,0 23,3 23,3 35,0 16,7 1,7
B Större vattentäkt berg 181 21,4 14,4 6,1 7,6 11,1 18,5 27,4 36,9 45,5 20,4 32,0 45,3 2,2
B Enskild brunn berg 2 222 27,2 39,6 3,6 5,6 11,0 20,5 33,0 50,5 66,0 21,3 25,8 46,2 4,6 2,1
J 2 163 20,0 20,9 2,9 3,8 6,6 13,0 25,0 46,0 62,0 38,9 27,0 28,7 4,1 1,3
B 2 403 26,7 38,3 3,6 5,8 11,0 20,0 33,0 49,0 65,0 21,2 26,3 46,2 4,5 1,9
Region H J Större vattentäkt jord 28 40,9 20,3 12,5 13,7 25,9 40,1 52,3 76,8 80,6 3,6 10,7 64,3 21,4
J Enskild brunn jord 57 41,8 39,4 4,0 6,3 11,0 29,0 58,0 120,0 120,0 19,3 15,8 40,4 8,8 15,8
J Källa 47 40,9 37,4 3,4 3,7 7,5 24,0 72,7 95,2 110,0 27,7 17,0 25,5 21,3 8,5
J Rör 13 53,5 42,3 3,4 4,6 13,8 49,8 79,0 120,0 125,0 23,1 7,7 30,8 23,1 15,4
B Större vattentäkt berg 24 57,2 28,3 13,4 15,0 28,8 66,1 73,1 89,8 102,5 4,2 20,8 12,5 54,2 8,3
B Enskild brunn berg 148 62,1 37,6 7,5 16,0 33,1 59,5 85,6 111,6 137,0 7,4 4,1 38,5 33,8 16,2
J 146 42,2 35,8 3,9 5,3 12,5 32,0 63,3 100,0 120,0 19,2 14,4 39,7 16,4 10,3
B 172 61,4 36,4 8,7 16,0 33,1 60,7 83,1 110,0 130,0 7,0 6,4 34,9 36,6 15,1
Region I J Större vattentäkt jord 185 11,4 10,1 2,0 2,5 5,0 8,8 14,9 22,7 27,0 56,8 29,7 12,4 1,1
J Enskild brunn jord 562 14,4 12,7 2,8 3,8 6,3 11,0 18,0 29,0 36,0 45,7 32,6 19,9 1,8
J Källa 248 8,2 11,9 1,6 1,9 2,7 4,1 8,5 18,0 27,0 76,6 14,1 8,5 0,4 0,4
J Rör 40 4,4 5,3 0,3 0,5 1,3 2,4 5,3 10,6 13,5 90,0 7,5 2,5
B Större vattentäkt berg 154 20,8 13,6 3,9 6,5 10,3 19,0 28,4 39,7 44,6 23,4 31,8 43,5 1,3
B Enskild brunn berg 770 26,1 18,9 4,8 7,8 14,0 22,4 34,0 47,5 57,7 16,5 26,0 52,9 3,6 1,0
J 1 036 12,0 12,2 1,8 2,5 4,3 8,4 15,5 26,0 33,0 56,9 26,6 15,2 1,3 0,1
B 924 25,2 18,2 4,6 7,6 13,0 21,2 33,0 46,0 56,0 17,6 26,9 51,3 3,2 0,9
Region J J Större vattentäkt jord 5 8,2 3,1 5,0 5,0 6,5 6,5 11,1 12,0 12,0 60,0 40,0
J Enskild brunn jord 23 10,8 6,7 2,0 2,4 5,0 10,0 13,0 21,0 22,0 43,5 43,5 13,0
J Källa 23 14,0 7,7 4,4 5,1 8,3 12,8 19,0 23,3 26,0 30,4 47,8 21,7
J Rör 3 18,0 19,9 1,6 1,6 1,6 12,2 40,2 40,2 40,2 33,3 33,3 33,3
B Större vattentäkt berg 10 24,6 17,7 1,0 1,0 18,7 23,7 27,6 50,4 63,1 20,0 10,0 60,0 10,0
B Enskild brunn berg 30 35,0 34,6 13,0 15,6 22,0 27,8 36,9 46,3 51,0 20,0 76,7 3,3
J 54 12,3 8,0 2,0 3,1 6,5 11,0 15,8 22,0 28,0 38,9 44,4 16,7
B 40 32,4 31,3 6,6 13,5 20,8 27,0 36,7 46,3 57,1 5,0 17,5 72,5 2,5 2,5
Bottenviken J Större vattentäkt jord 162 8,5 5,7 2,5 3,0 4,8 6,9 10,4 15,7 18,6 70,4 24,7 4,9
J Enskild brunn jord 467 14,3 11,7 2,8 3,6 6,2 11,0 19,0 31,0 39,3 45,6 30,8 22,7 0,9
J Källa 132 7,3 7,0 1,8 1,9 2,5 3,9 10,8 16,1 23,3 73,5 21,2 5,3
J Rör 14 11,6 16,8 1,3 1,4 1,8 4,6 12,2 40,2 57,9 71,4 14,3 14,3
B Större vattentäkt berg 130 20,0 14,7 4,9 6,4 9,4 15,5 27,5 37,7 45,9 30,0 30,0 38,5 1,5
B Enskild brunn berg 609 22,4 62,5 2,9 4,2 7,7 14,0 23,0 36,0 50,0 34,8 30,0 31,5 2,1 1,5
J 775 11,8 10,6 2,1 2,7 4,8 8,7 15,0 25,0 33,0 56,0 27,6 15,9 0,5
B 739 22,0 57,1 3,1 4,4 8,1 15,0 24,0 36,4 48,8 34,0 30,0 32,7 2,0 1,2
Bottenhavet J Större vattentäkt jord 381 19,8 16,8 3,7 4,6 7,7 14,6 25,7 46,1 57,0 34,4 30,2 31,0 4,5
J Enskild brunn jord 1 438 24,9 25,4 3,4 4,8 8,7 16,0 31,0 57,0 79,0 29,7 27,3 33,9 6,5 2,7
J Källa 487 13,1 18,5 1,7 2,4 3,5 7,1 14,0 29,0 50,3 63,2 20,1 13,1 2,5 1,0
J Rör 87 31,2 30,2 1,6 2,4 5,7 17,0 56,3 69,0 79,0 34,5 18,4 25,3 18,4 3,4
B Större vattentäkt berg 226 25,4 19,0 5,4 8,6 13,2 20,9 30,0 54,4 69,0 15,0 31,9 44,7 7,5 0,9
B Enskild brunn berg 2 325 30,8 27,4 4,3 7,3 14,0 24,0 38,0 60,0 80,0 15,7 22,8 51,1 7,5 2,9
J 2 397 21,9 23,6 2,7 3,7 6,7 14,0 27,0 52,0 72,0 37,4 26,0 28,9 5,8 2,0
B 2 551 30,3 26,8 4,3 7,4 14,0 24,0 38,0 60,0 78,0 15,6 23,6 50,5 7,5 2,7
N Östersjön J Större vattentäkt jord 284 61,4 44,7 11,5 16,9 25,5 52,0 92,4 109,8 118,5 3,5 13,0 37,0 28,5 18,0
J Enskild brunn jord 3 307 57,4 40,2 7,0 12,0 25,0 51,0 84,0 110,0 128,0 8,2 10,6 38,7 26,9 15,6
J Källa 288 43,2 34,9 3,9 6,0 14,9 32,0 70,4 97,0 109,3 17,0 16,3 37,2 20,1 9,4
J Rör 66 35,5 41,5 0,3 0,9 5,3 19,3 51,0 94,4 110,3 42,4 7,6 27,3 15,2 7,6
B Större vattentäkt berg 61 43,6 25,1 7,6 16,4 23,7 41,0 62,1 81,1 87,8 9,8 4,9 59,0 24,6 1,6
B Enskild brunn berg 16 857 50,0 44,3 9,0 15,0 27,0 42,5 64,0 89,0 110,0 5,7 9,7 55,9 21,9 6,8
J 3 960 56,3 40,5 6,6 11,0 23,6 49,0 83,0 110,0 120,0 9,1 11,1 38,3 26,3 15,2
B 16 918 50,0 44,2 8,9 15,0 27,0 42,5 64,0 89,0 110,0 5,7 9,7 55,9 21,9 6,8
S Östersjön J Större vattentäkt jord 411 50,7 37,3 5,6 8,0 14,9 49,9 80,5 97,7 111,9 14,8 18,5 22,4 35,5 8,8
J Enskild brunn jord 5 628 47,4 48,0 5,6 7,8 14,0 28,0 76,0 110,0 130,0 15,7 22,2 30,1 16,8 15,2
J Källa 356 34,5 40,3 3,1 4,0 6,3 16,0 54,0 101,1 112,0 40,2 19,4 18,3 11,2 11,0
J Rör 56 28,8 36,2 1,7 2,3 3,6 9,5 54,5 87,8 108,0 51,8 14,3 8,9 19,6 5,4
B Större vattentäkt berg 439 57,8 37,3 14,0 18,4 27,1 50,4 80,5 111,4 128,4 2,3 8,7 48,7 26,0 14,4
B Enskild brunn berg 8 146 49,7 40,6 7,0 12,0 22,7 40,5 67,0 98,0 120,0 7,8 12,9 48,6 21,1 9,6
J 6 494 46,7 47,0 5,0 7,1 13,0 28,0 75,8 110,0 130,0 17,4 21,8 28,7 17,7 14,5
B 8 586 50,2 40,4 7,2 12,0 23,0 41,0 68,0 99,0 120,0 7,6 12,7 48,6 21,3 9,8
Västerhavet J Större vattentäkt jord 555 26,5 45,9 5,0 6,3 9,2 14,5 31,3 58,0 78,8 30,5 30,5 29,5 7,2 2,3
J Enskild brunn jord 5 477 25,8 24,4 4,3 5,8 10,0 18,0 33,0 55,5 77,0 25,0 28,9 37,3 6,6 2,2
J Källa 487 20,2 25,0 2,6 3,5 5,8 11,0 22,3 53,2 73,2 47,2 24,8 19,3 6,2 2,5
J Rör 40 13,1 16,7 0,4 0,7 1,9 7,5 17,5 30,3 52,2 62,5 15,0 20,0 2,5
B Större vattentäkt berg 217 41,0 33,1 8,3 11,1 19,1 34,0 54,1 76,9 96,0 8,8 18,4 53,9 15,7 3,2
B Enskild brunn berg 9 663 29,0 27,0 2,8 5,2 13,0 24,0 39,0 55,0 68,0 19,6 20,1 52,5 6,4 1,4
J 6 579 25,3 27,0 4,0 5,5 9,4 17,0 32,0 55,5 77,0 27,4 28,7 35,1 6,6 2,2
B 9 881 29,3 27,2 2,9 5,3 13,0 25,0 39,0 55,0 69,0 19,3 20,0 52,5 6,6 1,4
Sverige J Större vattentäkt jord 2 151 34,5 39,5 4,4 5,6 9,7 19,5 51,0 86,9 101,7 26,5 24,2 28,0 15,6 5,6
J Enskild brunn jord 17 229 39,1 40,0 4,6 6,6 12,0 24,0 56,0 97,0 120,0 19,6 22,7 34,4 14,0 9,3
J Källa 1 812 23,8 30,5 2,2 2,9 4,9 11,0 27,1 71,4 97,1 47,2 20,8 19,5 7,8 4,7
J Rör 277 29,5 34,5 0,9 1,7 4,1 12,4 49,0 79,0 105,9 45,1 13,7 20,6 15,2 5,4
B Större vattentäkt berg 1 203 43,5 34,0 7,8 10,4 19,1 32,9 61,7 90,0 110,3 9,4 17,2 47,4 18,8 7,2
B Enskild brunn berg 39 712 42,8 40,1 5,0 9,2 19,0 35,0 56,0 83,0 100,0 10,9 14,3 52,6 16,5 5,6
J 21 557 37,3 39,4 3,9 5,7 11,0 22,0 53,0 94,2 110,0 23,0 22,6 32,3 13,7 8,5
B 40 919 42,8 40,0 5,0 9,2 19,0 35,0 56,0 83,0 100,0 10,9 14,4 52,5 16,6 5,7
ALLA J+B 66 162 40,8 40,0 4,3 7,1 15,0 31,0 55,0 87,0 110,0 15,2 17,3 45,3 15,5 6,7

 

Senast ändrad 2024-01-29

Skriv ut