Handledning Bedömningsgrunder för grundvatten

Järn – översiktlig statistik med regional indelning

För vissa områden eller typer av provtagningsplatser finns inte så mycket data, vilket innebär att de statistiska fördelningarna är mycket osäkra. Detsamma gäller för medelvärden och standardavvikelser om en stor andel av analyserna ligger under detektionsgränsen eller kvantifieringsgränsen. Om det finns flera analyser från samma provtagningspunkt har medelvärden använts vid beräkningarna.
J – grundvatten i jordlager
B – grundvatten i berggrund
< – under detektionsgräns eller kvantifieringsgräns vid analys

Järn
Fe (mg/l)

Percentilgränser Tillståndsklass (%)
Antal Medel Stdav P5 P10 Q1 Median Q3 P90 P95 1 2 3 4 5
Region A J Större vattentäkt jord 246 0,99 1,83 < < 0,00 0,14 0,96 4,00 5,16 43,9 12,6 9,3 11,0 23,2
J Enskild brunn jord 2 074 0,44 1,64 < < < 0,06 0,25 0,93 2,05 59,6 11,5 12,1 7,3 9,4
J Källa 68 0,44 1,09 < < 0,00 0,03 0,17 1,34 3,10 66,2 10,3 5,9 5,9 11,8
J Rör 16 1,17 1,70 < < 0,01 0,72 1,75 2,20 6,80 37,5 6,3 12,5 43,8
B Större vattentäkt berg 274 0,67 1,69 < < 0,01 0,11 0,53 1,80 3,01 48,5 11,3 14,6 8,4 17,2
B Enskild brunn berg 2 746 0,71 1,75 < < 0,03 0,16 0,59 1,80 3,30 41,8 12,0 18,8 10,1 17,3
J 2 417 0,50 1,67 < < < 0,06 0,28 1,10 2,40 57,9 11,5 11,8 7,7 11,1
B 3 021 0,71 1,74 < < 0,02 0,16 0,58 1,80 3,30 42,4 11,9 18,4 10,0 17,3
Region B J Större vattentäkt jord 542 0,47 2,04 < < 0,00 0,04 0,29 1,15 2,05 61,6 8,9 10,7 7,2 11,6
J Enskild brunn jord 6 326 0,44 1,58 < < < 0,07 0,26 0,85 1,85 56,2 14,1 14,0 7,0 8,7
J Källa 356 0,65 2,31 < < < 0,03 0,15 1,05 3,60 69,9 7,6 7,3 4,5 10,7
J Rör 53 5,23 12,16 0,00 0,02 0,07 1,02 4,64 13,81 25,50 26,4 11,3 5,7 5,7 50,9
B Större vattentäkt berg 308 1,68 8,72 < 0,00 0,04 0,41 1,43 3,20 5,70 35,7 5,5 10,4 14,3 34,1
B Enskild brunn berg 7 879 0,71 2,30 < < 0,02 0,15 0,56 1,70 3,10 41,8 13,6 17,2 11,1 16,3
J 7 296 0,49 2,02 < < < 0,07 0,26 0,91 2,00 57,1 13,3 13,3 6,9 9,4
B 8 187 0,75 2,82 < < 0,02 0,15 0,59 1,78 3,20 41,6 13,3 17,0 11,2 17,0
Region C J Större vattentäkt jord 159 0,35 1,65 < < 0,00 0,01 0,09 0,28 1,47 77,4 8,2 6,3 1,9 6,3
J Enskild brunn jord 2 676 0,55 1,49 < < 0,04 0,14 0,47 1,30 2,40 41,7 15,2 19,0 10,9 13,2
J Källa 184 0,37 1,36 < < 0,00 0,02 0,11 0,81 1,90 73,4 5,4 7,1 4,9 9,2
J Rör 15 0,86 2,04 0,01 0,02 0,03 0,29 0,56 1,16 8,11 46,7 26,7 13,3 13,3
B Större vattentäkt berg 80 0,72 1,12 0,00 0,01 0,05 0,37 0,83 2,05 2,91 30,0 10,0 20,0 20,0 20,0
B Enskild brunn berg 5 681 0,62 2,45 < < 0,04 0,15 0,49 1,40 2,50 40,0 15,1 20,2 10,4 14,3
J 3 050 0,54 1,50 < < 0,03 0,12 0,43 1,25 2,36 45,5 14,3 17,6 10,0 12,6
B 5 761 0,62 2,44 < < 0,04 0,15 0,49 1,40 2,50 39,9 15,0 20,2 10,6 14,4
Region D J Större vattentäkt jord 17 0,22 0,39 < < < 0,01 0,25 0,92 1,30 70,6 5,9 17,6 5,9
J Enskild brunn jord 533 0,41 1,09 < < < 0,07 0,28 1,10 2,00 53,8 14,6 14,4 6,8 10,3
J Källa 83 0,32 1,88 < < < 0,01 0,07 0,43 0,91 79,5 3,6 9,6 2,4 4,8
J Rör 6 0,90 1,96 0,01 0,01 0,02 0,10 0,29 4,90 4,90 50,0 16,7 16,7 16,7
B Större vattentäkt berg 5 1,13 1,37 < < 0,28 0,28 1,88 3,19 3,19 20,0 40,0 40,0
B Enskild brunn berg 1 505 0,65 1,84 < < 0,07 0,24 0,66 1,51 2,50 29,5 14,0 24,5 15,4 16,7
J 639 0,39 1,22 < < < 0,06 0,26 0,97 1,80 57,6 12,8 13,6 6,4 9,5
B 1 510 0,66 1,84 < < 0,07 0,24 0,66 1,52 2,50 29,5 13,9 24,5 15,4 16,8
Region E J Större vattentäkt jord 341 0,53 3,02 < < 0,00 0,02 0,24 1,28 2,22 65,4 8,2 9,1 4,4 12,9
J Enskild brunn jord 3 933 0,65 1,87 < < 0,04 0,16 0,54 1,43 2,60 39,2 14,5 19,9 11,8 14,6
J Källa 417 0,52 1,39 < < < 0,06 0,29 1,40 3,30 60,2 10,8 8,4 7,4 13,2
J Rör 53 3,01 7,30 0,00 0,01 0,05 1,15 2,11 6,80 8,60 28,3 1,9 9,4 5,7 54,7
B Större vattentäkt berg 111 0,45 1,78 < < 0,01 0,08 0,33 0,71 1,70 53,2 14,4 18,0 7,2 7,2
B Enskild brunn berg 16 252 0,52 1,64 < < 0,02 0,14 0,44 1,20 2,10 42,5 15,1 19,9 10,6 12,0
J 4 765 0,66 2,12 < < 0,02 0,14 0,52 1,50 2,70 42,8 13,6 17,9 10,8 14,8
B 16 363 0,52 1,65 < < 0,02 0,14 0,44 1,20 2,10 42,5 15,1 19,9 10,5 11,9
Region F J Större vattentäkt jord 122 0,18 0,45 < < 0,00 0,01 0,19 0,50 0,80 68,9 6,6 14,8 7,4 2,5
J Enskild brunn jord 1 518 0,49 1,34 < < 0,02 0,12 0,42 1,10 2,10 47,0 13,8 17,8 10,1 11,3
J Källa 104 0,29 1,48 < < 0,01 0,04 0,12 0,51 0,79 68,3 13,5 7,7 7,7 2,9
J Rör 9 0,66 0,93 < < 0,02 0,38 0,77 2,87 2,87 44,4 11,1 22,2 22,2
B Större vattentäkt berg 23 0,41 0,61 < < 0,02 0,06 0,61 1,27 1,56 52,2 8,7 8,7 13,0 17,4
B Enskild brunn berg 11 023 0,42 1,90 < < 0,02 0,11 0,34 0,91 1,55 47,8 15,7 18,0 9,5 9,1
J 1 760 0,46 1,31 < < 0,01 0,10 0,39 1,09 2,00 49,5 13,2 17,0 9,9 10,3
B 11 046 0,42 1,90 < < 0,02 0,11 0,34 0,91 1,56 47,8 15,6 18,0 9,5 9,1
Region G J Större vattentäkt jord 380 0,41 1,73 < < 0,00 0,02 0,15 0,90 2,08 70,3 7,6 8,2 5,3 8,7
J Enskild brunn jord 1 930 0,64 1,88 < < 0,02 0,11 0,40 1,50 2,90 47,4 15,0 15,1 8,9 13,6
J Källa 524 0,33 1,12 < < < 0,03 0,15 0,63 1,50 67,9 9,7 10,3 4,8 7,3
J Rör 62 3,26 5,90 < 0,01 0,10 0,81 3,55 8,91 13,54 24,2 8,1 12,9 8,1 46,8
B Större vattentäkt berg 205 0,65 1,66 < 0,00 0,01 0,10 0,50 1,38 2,66 49,8 11,7 12,7 11,7 14,1
B Enskild brunn berg 4 476 0,72 1,80 < < 0,05 0,18 0,58 1,80 3,40 36,3 15,2 21,0 10,9 16,7
J 2 902 0,61 1,97 < < 0,00 0,08 0,34 1,30 2,80 53,5 13,0 13,3 7,7 12,5
B 4 681 0,72 1,79 < < 0,05 0,18 0,58 1,76 3,40 36,9 15,0 20,6 10,9 16,6
Region H J Större vattentäkt jord 29 0,10 0,24 < < 0,00 0,02 0,08 0,26 0,40 75,9 6,9 13,8 3,4
J Enskild brunn jord 69 0,57 1,62 < < < 0,05 0,32 1,20 3,79 63,8 5,8 13,0 2,9 14,5
J Källa 50 0,04 0,08 < < < 0,01 0,05 0,10 0,13 92,0 6,0 2,0
J Rör 13 11,17 17,14 < 0,00 0,01 1,28 23,00 36,00 49,00 38,5 7,7 53,8
B Större vattentäkt berg 27 0,23 0,27 < < 0,03 0,14 0,34 0,58 0,83 40,7 25,9 14,8 14,8 3,7
B Enskild brunn berg 361 0,38 1,32 < < 0,01 0,07 0,28 0,80 1,70 55,4 12,5 15,8 7,8 8,6
J 162 1,17 5,64 < < < 0,02 0,11 1,10 3,79 72,8 5,6 8,6 1,9 11,1
B 388 0,37 1,28 < < 0,01 0,08 0,29 0,80 1,60 54,4 13,4 15,7 8,2 8,2
Region I J Större vattentäkt jord 195 0,31 1,01 < < < 0,01 0,09 0,68 1,73 76,4 6,7 6,7 3,1 7,2
J Enskild brunn jord 1 075 0,49 2,11 < < < 0,07 0,27 1,02 2,00 55,7 14,0 13,6 6,1 10,6
J Källa 327 0,30 1,66 < < < 0,01 0,08 0,32 0,81 78,9 5,8 8,3 2,1 4,9
J Rör 41 2,05 5,46 0,01 0,01 0,07 0,24 0,47 3,58 16,00 34,1 12,2 29,3 24,4
B Större vattentäkt berg 169 0,22 0,67 < < 0,00 0,02 0,12 0,47 1,34 70,4 13,0 8,3 2,4 5,9
B Enskild brunn berg 1 608 0,57 1,84 < < 0,00 0,10 0,38 1,30 2,40 48,6 14,7 15,7 9,0 12,0
J 1 639 0,47 2,09 < < < 0,05 0,21 0,89 1,80 62,3 11,4 12,1 4,8 9,4
B 1 777 0,54 1,77 < < 0,00 0,09 0,35 1,20 2,30 50,7 14,6 15,0 8,3 11,4
Region J J Större vattentäkt jord 5 0,01 0,02 < < < < 0,01 0,05 0,05 100,0
J Enskild brunn jord 32 0,14 0,21 < < < 0,04 0,30 0,30 0,66 56,3 12,5 25,0 6,3
J Källa 24 0,03 0,04 < 0,00 0,01 0,02 0,03 0,08 0,09 95,8 4,2
J Rör 4 2,98 4,34 0,04 0,04 0,12 1,29 5,83 9,29 9,29 25,0 25,0 50,0
B Större vattentäkt berg 10 0,15 0,23 < 0,00 0,02 0,04 0,27 0,51 0,75 60,0 10,0 20,0 10,0
B Enskild brunn berg 71 0,64 1,63 < < 0,01 0,11 0,36 1,70 2,50 49,3 14,1 15,5 7,0 14,1
J 65 0,26 1,18 < < 0,00 0,02 0,11 0,30 0,66 72,3 7,7 13,8 3,1 3,1
B 81 0,58 1,53 < < 0,01 0,07 0,35 1,10 2,40 50,6 13,6 16,0 7,4 12,3
Bottenviken J Större vattentäkt jord 163 0,35 0,96 < < 0,00 0,02 0,18 0,99 1,87 70,6 4,9 9,2 5,5 9,8
J Enskild brunn jord 844 0,75 2,62 < < < 0,10 0,45 1,80 3,10 49,6 13,3 13,0 8,5 15,5
J Källa 198 0,32 1,05 < < < 0,02 0,13 0,47 1,59 73,7 5,6 11,1 3,0 6,6
J Rör 15 1,63 2,97 < 0,01 0,04 0,33 2,01 7,81 9,29 46,7 20,0 6,7 26,7
B Större vattentäkt berg 149 0,67 1,81 < < 0,01 0,06 0,43 1,60 2,75 55,0 10,1 11,4 9,4 14,1
B Enskild brunn berg 1 336 0,91 2,28 < < 0,05 0,19 0,72 2,35 4,30 36,5 14,3 18,3 10,5 20,5
J 1 220 0,64 2,28 < < 0,00 0,06 0,34 1,50 2,90 56,3 10,7 12,3 7,2 13,4
B 1 485 0,89 2,24 < < 0,04 0,17 0,70 2,20 4,20 38,3 13,9 17,6 10,4 19,9
Bottenhavet J Större vattentäkt jord 405 0,35 1,67 < < 0,00 0,02 0,11 0,51 1,27 73,3 8,4 7,9 4,0 6,4
J Enskild brunn jord 1 978 0,54 1,68 < < 0,01 0,09 0,34 1,17 2,60 50,5 14,7 15,0 7,9 11,9
J Källa 679 0,26 1,19 < < < 0,02 0,10 0,39 1,09 74,1 9,0 8,1 3,5 5,3
J Rör 90 4,36 9,02 0,00 0,01 0,09 0,40 3,55 14,77 26,90 25,6 8,9 18,9 4,4 42,2
B Större vattentäkt berg 247 0,31 0,81 < < 0,00 0,05 0,25 0,90 1,30 60,7 13,0 11,3 7,3 7,7
B Enskild brunn berg 4 869 0,60 1,56 < < 0,03 0,15 0,47 1,42 2,74 40,6 15,1 20,2 10,4 13,7
J 3 156 0,57 2,27 < < 0,00 0,06 0,27 1,06 2,38 57,8 12,5 12,7 6,4 10,6
B 5 116 0,59 1,53 < < 0,02 0,14 0,46 1,40 2,70 41,5 15,0 19,8 10,3 13,4
N Östersjön J Större vattentäkt jord 295 0,55 3,24 < < 0,00 0,02 0,27 1,19 2,21 62,0 8,1 13,2 6,1 10,5
J Enskild brunn jord 3 500 0,61 1,69 < < 0,03 0,15 0,50 1,40 2,50 41,2 14,0 19,6 11,2 14,1
J Källa 313 0,55 1,62 < < 0,01 0,06 0,26 1,30 3,30 60,1 12,1 8,3 6,4 13,1
J Rör 66 1,88 5,31 0,00 0,01 0,04 0,51 1,69 4,88 6,80 33,3 4,5 12,1 6,1 43,9
B Större vattentäkt berg 69 0,24 0,48 < < 0,01 0,05 0,16 0,96 1,27 59,4 17,4 8,7 5,8 8,7
B Enskild brunn berg 21 218 0,48 1,85 < < 0,02 0,12 0,39 1,05 1,80 45,5 15,2 18,6 9,9 10,8
J 4 189 0,62 1,95 < < 0,02 0,13 0,49 1,40 2,60 43,8 13,2 18,2 10,4 14,3
B 21 287 0,48 1,85 < < 0,02 0,12 0,39 1,05 1,80 45,5 15,2 18,6 9,9 10,8
S Östersjön J Större vattentäkt jord 430 0,68 1,44 < < 0,00 0,07 0,57 2,22 4,01 53,7 9,8 9,5 9,3 17,7
J Enskild brunn jord 6 699 0,48 1,76 < < 0,00 0,08 0,28 0,93 2,00 54,7 13,8 14,3 7,8 9,4
J Källa 379 0,48 1,70 < < < 0,03 0,17 0,81 2,40 68,3 7,9 9,0 5,8 9,0
J Rör 56 3,59 6,63 0,00 0,01 0,05 0,90 4,50 12,11 15,00 30,4 7,1 7,1 7,1 48,2
B Större vattentäkt berg 458 1,32 7,24 < 0,00 0,04 0,25 1,00 2,80 4,82 37,8 9,4 15,5 12,2 25,1
B Enskild brunn berg 10 143 0,67 1,79 < < 0,02 0,15 0,53 1,60 3,00 41,6 13,6 18,5 10,5 15,8
J 7 607 0,52 1,91 < < 0,00 0,07 0,29 1,00 2,28 55,1 13,2 13,7 7,7 10,2
B 10 602 0,69 2,31 < < 0,03 0,15 0,54 1,60 3,10 41,5 13,4 18,4 10,6 16,2
Västerhavet J Större vattentäkt jord 581 0,50 2,16 < < 0,00 0,03 0,21 1,14 2,50 64,2 10,0 9,3 5,9 10,7
J Enskild brunn jord 6 830 0,47 1,37 < < 0,01 0,10 0,36 1,10 2,10 49,1 14,6 16,5 8,9 10,9
J Källa 549 0,50 1,95 < < < 0,02 0,13 0,92 2,26 71,2 7,1 6,7 5,3 9,7
J Rör 40 4,41 13,24 0,01 0,02 0,07 0,51 1,58 9,90 24,83 30,0 10,0 10,0 10,0 40,0
B Större vattentäkt berg 224 0,76 1,72 < 0,00 0,03 0,24 0,85 1,78 2,81 38,8 9,8 15,6 13,4 22,3
B Enskild brunn berg 13 194 0,61 2,26 < < 0,03 0,16 0,50 1,40 2,50 39,8 14,8 20,2 11,3 14,0
J 8 020 0,50 1,77 < < 0,00 0,09 0,34 1,10 2,18 51,7 13,7 15,2 8,5 11,0
B 13 419 0,62 2,25 < < 0,03 0,16 0,50 1,40 2,50 39,8 14,7 20,2 11,3 14,1
Sverige J Större vattentäkt jord 2 256 0,90 18,09 < < 0,00 0,02 0,22 1,17 2,57 65,5 8,1 9,4 5,8 11,3
J Enskild brunn jord 20 763 0,52 1,70 < < 0,01 0,10 0,37 1,10 2,30 49,7 14,0 16,0 8,9 11,4
J Källa 2 180 0,40 1,55 < < < 0,03 0,13 0,71 1,82 70,4 8,5 8,1 4,8 8,2
J Rör 281 3,29 8,22 0,00 0,01 0,05 0,44 2,01 8,11 16,00 31,7 7,1 13,2 6,4 41,6
B Större vattentäkt berg 1 280 2,81 29,69 < < 0,01 0,11 0,66 1,87 3,38 48,0 10,2 12,7 10,6 18,4
B Enskild brunn berg 52 878 0,57 1,95 < < 0,03 0,14 0,46 1,30 2,40 42,8 14,7 19,0 10,5 13,1
J 25 568 0,58 5,68 < < 0,00 0,08 0,34 1,17 2,36 52,6 13,0 14,7 8,2 11,5
B 54 162 0,63 4,97 < < 0,03 0,14 0,46 1,30 2,40 42,9 14,6 18,8 10,5 13,2
ALLA J+B 83 420 0,61 5,15 < < 0,02 0,12 0,42 1,25 2,40 46,3 14,0 17,4 9,7 12,6

Senast ändrad 2024-01-29

Skriv ut