Handledning Bedömningsgrunder för grundvatten

Fluorid – referenser

[1] Selinus, O., 2010: Medicinsk geologi. Studentlitteratur, 519 s.

[2] SGU, 2022: Grundvattenobservationer – databas. Sverige. 2022-06-13.

[3] Berger, T., 2016: Fluoride in surface water and groundwater in southeast Sweden – sources, controls and risk aspects. Doktorsavhandling, Linnéuniversitetet, 84 s.

[4] Ripa, M., Lax, K., Maxe, L. & Persson, L., 2007: Multidisciplinär geovetenskaplig studie av små till medelstora gruvdeponier. SGU-rapport 2007:6. Sveriges geologiska undersökning, 52 s.

[5] Livsmedelsverket 2023:  Tolka resultatet av din dricksvattenanalys, Livsmedelsverket. <www.livsmedelsverket.se/livsmedel-och-innehall/dricksvatten/egen-brunn2/vattenprov-och-analys-av-ditt-dricksvatten/tolka-ditt-vattenanalysresultat> åtkommen den 27 februari 2023.

[6] Schulte-Herbrüggen, H. M. A., Christensen, J., Olofsson, B. & Morey Strömberg, A., 2022: Dricksvatten från små dricksvattenanläggningar för privat bruk. Livsmedelsverkets externa rapportserie E 2022 nr 01, 1104–7089. Livsmedelsverket, 182 s.

[7] Helte, E., Donat Vargas, C., Kippler, M., Wolk, A., Michaëlsson, K. & Åkesson, A., 2021: Fluoride in Drinking Water, Diet, and Urine in Relation to Bone Mineral Density and Fracture Incidence in Postmenopausal Women. Environmental Health Perspectives 129 (4), 10 s.

[8] Camargo, A.J., 2003: Fluoride toxicity to aquatic organisms: a review. Chemosphere 50, 251–264.

Senast ändrad 2024-01-29

Skriv ut