Handledning Bedömningsgrunder för grundvatten

Fluorid – översiktlig statistik med regional indelning

För vissa områden eller typer av provtagningsplatser finns inte så mycket data, vilket innebär att de statistiska fördelningarna är mycket osäkra. Detsamma gäller för medelvärden och standardavvikelser om en stor andel av analyserna ligger under detektionsgränsen eller kvantifieringsgränsen. Om det finns flera analyser från samma provtagningspunkt har medelvärden använts vid beräkningarna.
J – grundvatten i jordlager
B – grundvatten i berggrund
< – under detektionsgräns eller kvantifieringsgräns vid analys

Fluorid
F (mg/l)

Percentilgränser Tillståndsklass (%)
Antal Medel Stdav P5 P10 Q1 Median Q3 P90 P95 1 2 3 4 5
Region A J Större vattentäkt jord 182 0,36 0,29 0,03 0,08 0,18 0,31 0,43 0,66 0,93 72,0 20,3 6,0 1,6
J Enskild brunn jord 2 024 0,30 0,47 < < 0,10 0,21 0,37 0,61 0,89 77,5 16,6 4,2 1,4 0,4
J Källa 60 0,26 0,25 < < 0,08 0,21 0,36 0,61 0,79 83,3 13,3 3,3
J Rör 9 0,34 0,30 0,14 0,14 0,19 0,24 0,34 1,10 1,10 77,8 11,1 11,1
B Större vattentäkt berg 201 0,48 0,44 < 0,01 0,21 0,37 0,70 1,07 1,33 54,7 27,4 13,4 4,5
B Enskild brunn berg 2 477 0,76 1,01 < < 0,24 0,46 0,92 1,70 2,40 43,6 26,4 17,2 10,7 2,2
J 2 282 0,31 0,46 < < 0,10 0,22 0,37 0,61 0,89 77,2 16,8 4,3 1,4 0,4
B 2 678 0,74 0,98 < < 0,24 0,45 0,90 1,60 2,40 44,4 26,4 16,9 10,2 2,1
Region B J Större vattentäkt jord 452 0,21 0,29 < < 0,04 0,12 0,24 0,52 0,81 85,6 9,3 4,2 0,9
J Enskild brunn jord 5 349 0,15 0,27 < < < 0,06 0,20 0,39 0,62 90,1 6,8 2,3 0,9
J Källa 284 0,18 0,25 < < 0,06 0,12 0,21 0,39 0,54 90,5 6,7 2,1 0,7
J Rör 48 0,18 0,20 < < 0,04 0,11 0,26 0,41 0,47 87,5 8,3 4,2
B Större vattentäkt berg 254 0,72 0,48 0,07 0,15 0,34 0,68 1,00 1,37 1,63 28,7 32,3 32,3 6,7
B Enskild brunn berg 7 592 0,68 0,71 < 0,04 0,21 0,47 0,96 1,60 2,00 42,9 25,6 19,2 11,9 0,4
J 6 135 0,16 0,27 < < < 0,08 0,20 0,40 0,63 89,8 7,0 2,4 0,9
B 7 846 0,68 0,70 < 0,05 0,22 0,48 0,96 1,60 2,00 42,5 25,8 19,7 11,7 0,4
Region C J Större vattentäkt jord 125 0,24 0,33 0,00 0,01 0,01 0,13 0,33 0,79 1,03 84,8 6,4 8,0 0,8
J Enskild brunn jord 2 452 0,45 0,83 < < < 0,23 0,49 1,10 1,70 67,8 17,9 7,7 5,9 0,8
J Källa 134 0,28 0,39 < < 0,06 0,13 0,35 0,70 0,99 76,1 15,7 5,2 3,0
J Rör 8 0,99 1,75 0,08 0,08 0,09 0,15 1,24 4,90 4,90 75,0 12,5 12,5
B Större vattentäkt berg 72 1,13 0,68 0,16 0,30 0,62 1,17 1,42 1,78 2,47 13,9 20,8 44,4 20,8
B Enskild brunn berg 5 631 1,18 1,37 < 0,19 0,35 0,74 1,60 2,60 3,60 28,2 23,9 19,8 24,2 3,9
J 2 720 0,43 0,80 < < < 0,22 0,48 1,09 1,70 69,0 17,2 7,5 5,6 0,7
B 5 703 1,18 1,36 < 0,19 0,36 0,74 1,60 2,60 3,60 28,1 23,9 20,1 24,2 3,8
Region D J Större vattentäkt jord 17 0,25 0,14 0,13 0,14 0,15 0,19 0,31 0,46 0,66 88,2 11,8
J Enskild brunn jord 499 0,31 0,33 < < 0,11 0,22 0,42 0,65 0,96 72,9 19,8 5,8 1,4
J Källa 75 0,19 0,32 < < 0,08 0,12 0,17 0,31 0,70 92,0 4,0 1,3 2,7
J Rör 4 0,36 0,24 0,18 0,18 0,21 0,27 0,50 0,71 0,71 75,0 25,0
B Större vattentäkt berg 5 0,39 0,19 0,23 0,23 0,31 0,31 0,36 0,71 0,71 80,0 20,0
B Enskild brunn berg 1 448 1,05 0,87 0,16 0,25 0,48 0,87 1,40 2,00 2,70 18,9 26,9 32,3 20,3 1,7
J 595 0,29 0,33 < < 0,11 0,20 0,37 0,61 0,91 75,8 17,6 5,0 1,5
B 1 453 1,05 0,87 0,16 0,25 0,48 0,86 1,40 2,00 2,70 19,1 26,9 32,1 20,2 1,7
Region E J Större vattentäkt jord 281 0,52 0,41 0,05 0,11 0,22 0,40 0,72 1,12 1,33 49,5 28,5 19,2 2,8
J Enskild brunn jord 3 351 0,55 0,65 < < 0,15 0,34 0,74 1,30 1,80 54,6 22,2 14,9 7,8 0,4
J Källa 338 0,33 0,45 < < 0,09 0,20 0,41 0,79 1,12 74,0 16,3 8,0 1,5 0,3
J Rör 53 0,48 0,50 0,09 0,12 0,21 0,40 0,65 0,74 1,01 50,9 39,6 5,7 3,8
B Större vattentäkt berg 94 1,15 0,87 0,13 0,30 0,57 1,00 1,50 2,00 3,23 18,1 20,2 35,1 25,5 1,1
B Enskild brunn berg 15 750 1,09 0,94 0,14 0,22 0,42 0,84 1,50 2,20 2,85 22,7 24,6 26,4 24,8 1,6
J 4 030 0,53 0,62 < < 0,15 0,33 0,71 1,20 1,70 55,8 22,4 14,5 6,9 0,4
B 15 844 1,10 0,94 0,14 0,22 0,42 0,84 1,50 2,20 2,85 22,6 24,5 26,4 24,8 1,6
Region F J Större vattentäkt jord 107 0,55 0,61 0,18 0,25 0,30 0,44 0,60 0,98 1,08 41,1 43,0 15,0 0,9
J Enskild brunn jord 1 517 0,54 0,50 < 0,12 0,25 0,42 0,68 1,00 1,40 47,7 34,1 13,6 4,6 0,1
J Källa 100 0,38 0,35 0,06 0,12 0,16 0,27 0,50 0,76 0,94 65,0 26,0 8,0 1,0
J Rör 9 0,30 0,15 0,13 0,13 0,19 0,24 0,44 0,53 0,53 66,7 33,3
B Större vattentäkt berg 16 0,70 0,34 0,23 0,31 0,42 0,60 0,95 1,25 1,29 25,0 43,8 31,3
B Enskild brunn berg 11 176 0,98 0,77 0,20 0,29 0,47 0,78 1,25 1,95 2,40 18,2 32,6 30,0 18,3 0,9
J 1 735 0,53 0,50 < 0,13 0,25 0,41 0,67 1,00 1,30 48,3 34,2 13,3 4,1 0,1
B 11 192 0,98 0,77 0,20 0,29 0,47 0,78 1,25 1,95 2,40 18,2 32,6 30,0 18,3 0,8
Region G J Större vattentäkt jord 289 0,39 0,39 < 0,00 0,13 0,30 0,54 0,75 1,06 63,0 29,1 4,2 3,8
J Enskild brunn jord 1 577 0,43 0,88 < < 0,08 0,24 0,52 1,00 1,40 66,2 18,5 10,8 4,1 0,4
J Källa 363 0,28 0,41 < < 0,05 0,19 0,32 0,65 1,00 79,6 12,7 5,8 1,7 0,3
J Rör 48 0,51 0,47 0,03 0,08 0,34 0,45 0,60 0,82 1,10 41,7 47,9 8,3 2,1
B Större vattentäkt berg 138 1,00 0,84 0,04 0,13 0,37 0,74 1,40 2,22 2,52 26,8 25,4 26,8 20,3 0,7
B Enskild brunn berg 4 347 1,42 1,19 0,20 0,30 0,60 1,10 1,94 2,90 3,60 13,6 20,6 27,3 34,4 4,1
J 2 277 0,40 0,77 < < 0,09 0,24 0,50 0,94 1,30 67,4 19,5 9,1 3,6 0,3
B 4 485 1,41 1,18 0,20 0,30 0,60 1,10 1,90 2,80 3,60 14,0 20,7 27,3 33,9 4,0
Region H J Större vattentäkt jord 21 0,15 0,27 < < < 0,05 0,27 0,31 0,33 95,2 4,8
J Enskild brunn jord 60 0,24 0,40 < < < 0,12 0,29 0,50 0,70 85,0 11,7 3,3
J Källa 47 0,16 0,27 < < 0,01 0,05 0,18 0,53 0,83 87,2 6,4 6,4
J Rör 13 0,16 0,16 < < < 0,10 0,26 0,39 0,45 92,3 7,7
B Större vattentäkt berg 17 0,39 0,36 < < 0,12 0,21 0,78 0,99 1,00 64,7 17,6 17,6
B Enskild brunn berg 334 0,84 0,99 < < 0,20 0,51 1,24 2,00 2,40 44,3 16,8 18,0 20,1 0,9
J 142 0,19 0,33 < < < 0,07 0,26 0,42 0,75 88,0 7,7 2,8 1,4
B 351 0,82 0,98 < < 0,18 0,50 1,20 2,00 2,40 45,3 16,8 17,9 19,1 0,9
Region I J Större vattentäkt jord 141 0,24 0,35 < < 0,01 0,13 0,32 0,62 1,17 83,0 10,6 4,3 2,1
J Enskild brunn jord 726 0,23 0,46 < < < 0,11 0,25 0,50 0,83 84,8 9,5 4,0 1,4 0,3
J Källa 253 0,21 0,31 < < < 0,12 0,26 0,58 0,97 86,6 7,1 4,7 1,6
J Rör 40 0,14 0,21 0,01 0,02 0,03 0,08 0,14 0,23 0,71 92,5 5,0 2,5
B Större vattentäkt berg 120 0,78 0,80 < < 0,17 0,61 1,17 1,78 2,13 42,5 17,5 24,2 15,0 0,8
B Enskild brunn berg 1 391 1,06 1,04 < < 0,29 0,80 1,60 2,35 2,90 31,3 18,0 21,8 27,7 1,2
J 1 160 0,22 0,41 < < < 0,11 0,26 0,53 0,86 85,3 9,0 4,1 1,5 0,2
B 1 511 1,03 1,03 < < 0,26 0,79 1,56 2,30 2,80 32,2 17,9 22,0 26,7 1,2
Region J J Större vattentäkt jord 5 0,00 0,00 < < < < < < < 100,0
J Enskild brunn jord 24 0,00 0,01 < < < < < 0,01 0,03 100,0
J Källa 23 0,03 0,02 < < 0,01 0,02 0,04 0,06 0,07 100,0
J Rör 2 0,01 0,01 < < < 0,01 0,02 0,02 0,02 100,0
B Större vattentäkt berg 10 0,45 0,37 < < 0,13 0,39 0,81 0,92 0,94 50,0 20,0 30,0
B Enskild brunn berg 67 0,25 0,32 < < 0,10 0,20 0,30 0,50 0,60 82,1 16,4 1,5
J 54 0,01 0,02 < < < < 0,02 0,04 0,06 100,0
B 77 0,27 0,33 < < 0,10 0,20 0,31 0,60 0,81 77,9 16,9 3,9 1,3
Bottenviken J Större vattentäkt jord 122 0,20 0,26 < < 0,00 0,12 0,32 0,52 0,63 82,0 15,6 1,6 0,8
J Enskild brunn jord 742 0,26 1,09 < < < 0,11 0,30 0,45 0,70 83,2 12,1 3,4 0,9 0,4
J Källa 160 0,18 0,27 < < 0,01 0,10 0,20 0,41 0,69 89,4 6,3 3,8 0,6
J Rör 11 0,20 0,24 < < 0,03 0,15 0,25 0,48 0,79 81,8 18,2
B Större vattentäkt berg 97 0,61 0,78 < < 0,13 0,31 0,87 1,60 2,34 55,7 18,6 13,4 11,3 1,0
B Enskild brunn berg 1 242 1,03 1,00 < 0,11 0,33 0,75 1,40 2,40 3,00 27,9 23,4 24,1 22,9 1,7
J 1 035 0,24 0,93 < < < 0,11 0,30 0,47 0,70 84,0 11,7 3,2 0,9 0,3
B 1 339 1,00 0,99 < 0,10 0,30 0,70 1,40 2,35 3,00 29,9 23,1 23,3 22,1 1,6
Bottenhavet J Större vattentäkt jord 306 0,40 0,42 < < 0,12 0,29 0,54 0,91 1,28 64,1 25,2 6,9 3,9
J Enskild brunn jord 1 514 0,43 0,55 < < 0,10 0,26 0,56 1,10 1,40 64,1 19,4 11,6 4,7 0,3
J Källa 489 0,27 0,40 < < 0,02 0,16 0,32 0,70 1,00 80,2 11,7 6,3 1,6 0,2
J Rör 78 0,38 0,43 < 0,01 0,08 0,36 0,57 0,73 1,00 60,3 32,1 6,4 1,3
B Större vattentäkt berg 177 0,98 0,75 < 0,06 0,39 0,86 1,40 2,00 2,31 25,4 22,6 32,2 19,8
B Enskild brunn berg 4 672 1,38 1,19 0,10 0,21 0,54 1,10 1,90 2,80 3,50 17,6 18,3 25,8 34,5 3,7
J 2 388 0,39 0,51 < < 0,08 0,24 0,51 0,98 1,30 67,3 18,9 9,8 3,9 0,2
B 4 849 1,37 1,18 0,10 0,20 0,53 1,10 1,90 2,80 3,50 17,9 18,5 26,0 34,0 3,6
N Östersjön J Större vattentäkt jord 253 0,58 0,53 0,12 0,18 0,29 0,46 0,73 1,15 1,33 41,9 36,0 18,6 3,2 0,4
J Enskild brunn jord 3 352 0,56 0,59 < 0,09 0,22 0,40 0,72 1,20 1,60 49,7 28,8 15,0 6,2 0,3
J Källa 283 0,37 0,36 < 0,06 0,13 0,26 0,51 0,81 0,99 67,5 21,9 9,2 1,4
J Rör 66 0,36 0,29 0,04 0,09 0,18 0,28 0,50 0,68 0,82 63,6 30,3 4,5 1,5
B Större vattentäkt berg 57 0,83 0,58 0,04 0,17 0,45 0,77 1,07 1,50 1,67 24,6 28,1 38,6 8,8
B Enskild brunn berg 21 123 0,99 0,82 0,17 0,24 0,43 0,77 1,30 2,00 2,60 21,7 29,9 27,7 19,7 1,0
J 3 961 0,54 0,57 < 0,09 0,22 0,39 0,70 1,10 1,60 50,7 28,8 14,6 5,6 0,3
B 21 180 0,99 0,82 0,17 0,24 0,43 0,77 1,30 2,00 2,60 21,7 29,8 27,8 19,7 1,0
S Östersjön J Större vattentäkt jord 367 0,34 0,32 < 0,04 0,11 0,28 0,43 0,72 1,00 72,5 18,5 7,9 1,1
J Enskild brunn jord 6 062 0,28 0,49 < < < 0,16 0,33 0,62 0,96 79,3 13,9 4,4 2,2 0,2
J Källa 304 0,25 0,29 < < 0,08 0,17 0,32 0,53 0,74 83,6 11,8 3,3 1,3
J Rör 43 0,22 0,22 0,02 0,04 0,09 0,16 0,30 0,43 0,47 83,7 11,6 4,7
B Större vattentäkt berg 398 0,66 0,53 0,01 0,08 0,26 0,52 1,00 1,40 1,62 40,5 25,4 26,9 7,3
B Enskild brunn berg 9 752 0,96 1,00 < 0,13 0,32 0,70 1,30 2,00 2,60 30,9 23,9 24,2 19,3 1,7
J 6 785 0,28 0,47 < < < 0,17 0,34 0,62 0,95 79,2 14,0 4,6 2,1 0,2
B 10 150 0,95 0,99 < 0,13 0,31 0,69 1,30 2,00 2,53 31,3 24,0 24,3 18,8 1,7
Västerhavet J Större vattentäkt jord 489 0,22 0,28 < 0,00 0,03 0,13 0,28 0,60 0,86 84,5 9,4 5,3 0,8
J Enskild brunn jord 5 595 0,29 0,57 < < < 0,12 0,32 0,78 1,20 79,2 11,0 5,8 3,6 0,3
J Källa 426 0,22 0,41 < < 0,05 0,11 0,21 0,45 0,81 86,9 8,0 3,3 1,6 0,2
J Rör 34 0,45 1,03 < < 0,02 0,14 0,27 0,86 3,32 82,4 5,9 2,9 5,9 2,9
B Större vattentäkt berg 178 0,93 0,82 0,06 0,23 0,40 0,70 1,20 1,85 2,80 24,2 32,6 25,8 16,3 1,1
B Enskild brunn berg 12 585 1,01 1,11 < 0,13 0,30 0,67 1,40 2,30 2,90 31,8 24,2 20,9 21,0 2,2
J 6 548 0,28 0,55 < < < 0,12 0,31 0,74 1,20 80,1 10,7 5,6 3,3 0,3
B 12 764 1,01 1,10 < 0,13 0,30 0,67 1,40 2,25 2,90 31,7 24,3 20,9 20,9 2,2
Sverige J Större vattentäkt jord 1 805 0,34 0,38 < 0,01 0,09 0,24 0,45 0,79 1,06 71,1 19,1 8,0 1,8 0,1
J Enskild brunn jord 18 180 0,35 0,59 < < < 0,20 0,43 0,86 1,30 72,3 16,3 7,5 3,6 0,3
J Källa 1 721 0,26 0,37 < < 0,05 0,15 0,31 0,63 0,93 81,3 11,8 5,3 1,5 0,1
J Rör 235 0,35 0,50 < 0,02 0,09 0,22 0,45 0,69 0,92 68,9 24,3 4,7 1,7 0,4
B Större vattentäkt berg 982 0,77 0,67 0,00 0,09 0,27 0,63 1,10 1,60 2,00 35,2 25,4 27,5 11,6 0,3
B Enskild brunn berg 51 498 1,02 0,98 0,09 0,20 0,38 0,75 1,40 2,20 2,80 26,0 26,1 25,0 21,3 1,7
J 21 962 0,34 0,56 < < 0,01 0,20 0,42 0,83 1,20 72,8 16,3 7,4 3,3 0,3
B 52 481 1,02 0,98 0,09 0,20 0,38 0,75 1,40 2,20 2,80 26,1 26,0 25,0 21,1 1,7
ALLA J+B 78 249 0,81 0,92 < < 0,22 0,53 1,10 1,90 2,50 40,2 23,1 19,7 15,7 1,2

Senast ändrad 2024-01-29

Skriv ut