Handledning Bedömningsgrunder för grundvatten

Färg – översiktlig statistik med regional indelning

För vissa områden eller typer av provtagningsplatser finns inte så mycket data, vilket innebär att de statistiska fördelningarna är mycket osäkra. Detsamma gäller för medelvärden och standardavvikelser om en stor andel av analyserna ligger under detektionsgränsen eller kvantifieringsgränsen. Om det finns flera analyser från samma provtagningspunkt har medelvärden använts vid beräkningarna.
J – grundvatten i jordlager
B – grundvatten i berggrund
< – under detektionsgräns eller kvantifieringsgräns vid analys

Färg
mg Pt/l

Percentilgränser Tillståndsklass (%)
Antal Medel Stdav P5 P10 Q1 Median Q3 P90 P95 1 2 3 4 5
Region A J Större vattentäkt jord 185 6,8 9,8 < < < 3,3 10,0 18,5 24,1 57,3 30,3 10,3 1,6 0,5
J Enskild brunn jord 1 942 13,8 29,7 < < < 5,0 15,0 33,0 60,0 44,5 28,7 14,7 7,1 5,1
J Källa 35 8,6 14,8 < < < < 10,0 34,0 44,0 57,1 22,9 8,6 8,6 2,9
J Rör 0
B Större vattentäkt berg 194 11,1 15,4 < < 1,8 7,2 14,5 25,0 35,8 40,7 36,1 16,0 5,2 2,1
B Enskild brunn berg 2 286 13,7 27,2 < < < 6,0 15,0 31,0 52,5 40,7 31,5 16,1 7,1 4,6
J 2 162 13,1 28,4 < < < 5,0 15,0 30,5 55,0 45,8 28,7 14,2 6,6 4,7
B 2 480 13,5 26,5 < < < 6,1 15,0 30,0 50,0 40,7 31,8 16,1 6,9 4,4
Region B J Större vattentäkt jord 471 6,1 14,3 < < < 0,9 6,4 18,6 28,3 68,8 18,7 8,1 4,0 0,4
J Enskild brunn jord 4 931 11,5 28,0 < < < 5,1 13,5 25,0 38,0 42,9 33,3 16,6 4,3 2,9
J Källa 139 18,4 44,5 < < < 3,7 15,0 53,0 87,0 51,8 22,3 9,4 7,9 8,6
J Rör 3 83,8 98,6 22,0 22,0 22,0 32,0 197,5 197,5 197,5 33,3 33,3 33,3
B Större vattentäkt berg 257 17,1 31,0 < < 0,6 7,2 15,9 43,9 76,8 40,9 32,3 10,1 9,3 7,4
B Enskild brunn berg 7 274 11,6 28,7 < < < 5,0 12,0 25,0 40,0 43,2 33,8 14,4 5,4 3,2
J 5 544 11,3 27,8 < < < 5,0 13,0 25,0 38,0 45,3 31,8 15,7 4,4 2,9
B 7 531 11,8 28,8 < < < 5,0 12,5 26,0 41,0 43,1 33,8 14,2 5,5 3,4
Region C J Större vattentäkt jord 127 2,7 7,4 < < < 0,2 1,0 7,5 17,5 84,3 9,4 4,7 1,6
J Enskild brunn jord 2 295 20,4 40,4 < < < 10,0 24,0 46,0 73,0 27,8 30,9 22,8 11,0 7,4
J Källa 46 22,6 74,9 < < < 1,1 20,0 36,0 50,0 54,3 13,0 15,2 13,0 4,3
J Rör 4 77,7 46,5 24,7 24,7 39,5 80,3 115,9 125,7 125,7 25,0 25,0 50,0
B Större vattentäkt berg 73 20,6 59,6 < 0,2 2,5 8,1 19,4 36,0 58,8 35,6 34,2 17,8 8,2 4,1
B Enskild brunn berg 5 414 14,8 26,2 < < < 8,3 18,0 35,0 56,0 33,2 33,8 19,9 8,4 4,7
J 2 472 19,6 40,5 < < < 10,0 23,0 44,0 70,0 31,2 29,4 21,8 10,6 7,0
B 5 487 14,9 26,9 < < < 8,3 18,0 35,0 56,0 33,3 33,8 19,8 8,4 4,7
Region D J Större vattentäkt jord 13 6,5 12,1 < < < < 8,0 22,0 38,6 69,2 7,7 15,4 7,7
J Enskild brunn jord 474 10,8 23,8 < < < 5,0 13,0 27,5 40,0 48,7 26,6 15,8 5,9 3,0
J Källa 19 1,3 3,1 < < < < < 7,0 10,0 84,2 15,8
J Rör 0
B Större vattentäkt berg 5 9,9 8,5 0,2 0,2 6,8 7,8 11,4 23,2 23,2 20,0 60,0 20,0
B Enskild brunn berg 1 211 9,9 19,7 < < < 5,0 10,0 25,0 40,0 45,5 32,5 14,5 4,9 2,7
J 506 10,3 23,2 < < < 2,5 12,0 26,0 40,0 50,6 25,7 15,2 5,7 2,8
B 1 216 9,9 19,6 < < < 5,0 10,0 25,0 40,0 45,4 32,6 14,5 4,9 2,7
Region E J Större vattentäkt jord 289 8,4 22,8 < < < 0,9 7,6 21,7 38,9 67,5 18,7 7,6 3,1 3,1
J Enskild brunn jord 3 273 19,3 34,8 < < < 10,0 23,0 47,0 70,0 29,7 30,8 20,5 11,9 7,1
J Källa 175 8,5 16,5 < < < < 10,0 27,0 50,0 58,3 24,6 7,4 7,4 2,3
J Rör 5 17,0 26,8 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 65,0 65,0 80,0 20,0
B Större vattentäkt berg 90 13,8 74,2 < < < 1,9 6,2 15,8 26,7 66,7 20,0 8,9 1,1 3,3
B Enskild brunn berg 15 720 15,7 31,6 < < < 10,0 18,0 35,0 55,0 30,6 35,7 19,8 9,2 4,7
J 3 742 18,0 33,5 < < < 10,0 20,0 45,0 70,0 33,9 29,6 18,8 11,0 6,6
B 15 810 15,6 32,0 < < < 10,0 18,0 35,0 55,0 30,8 35,6 19,8 9,2 4,7
Region F J Större vattentäkt jord 96 8,5 14,1 < < 2,3 4,7 8,9 17,5 30,0 53,1 33,3 8,3 3,1 2,1
J Enskild brunn jord 1 420 25,0 40,6 < < 5,6 15,0 30,0 53,5 81,0 18,6 30,2 25,8 16,2 9,2
J Källa 39 18,0 27,4 < < < 10,0 25,0 40,0 100,0 38,5 17,9 25,6 10,3 7,7
J Rör 0
B Större vattentäkt berg 21 22,8 25,5 1,3 2,5 5,0 6,4 48,7 63,6 69,7 19,0 42,9 9,5 14,3 14,3
B Enskild brunn berg 10 813 20,7 30,9 < < 5,0 11,0 25,0 46,5 70,0 17,6 37,3 24,9 13,3 7,0
J 1 555 23,8 39,4 < < 5,0 13,0 28,0 50,0 80,0 21,2 30,1 24,7 15,2 8,7
B 10 834 20,7 30,8 < < 5,0 11,0 25,0 47,0 70,0 17,6 37,3 24,9 13,3 7,0
Region G J Större vattentäkt jord 329 7,1 14,8 < < < 1,4 7,0 18,0 32,0 65,7 21,9 6,4 4,0 2,1
J Enskild brunn jord 1 410 30,7 92,9 < < < 10,5 33,0 80,0 110,0 29,0 25,2 17,3 13,3 15,2
J Källa 261 12,8 31,7 < < < < 13,0 35,0 50,0 51,3 25,3 9,2 9,6 4,6
J Rör 9 23,6 27,4 < < 5,0 15,0 40,0 80,0 80,0 22,2 22,2 22,2 22,2 11,1
B Större vattentäkt berg 179 17,4 35,5 < < 0,1 5,0 21,7 49,0 69,0 49,2 20,1 11,7 12,8 6,1
B Enskild brunn berg 4 227 18,2 31,9 < < < 10,0 20,0 42,5 70,0 30,7 30,8 19,9 11,3 7,3
J 2 009 24,5 79,5 < < < 8,0 25,0 63,0 100,0 37,9 24,7 14,5 11,3 11,6
B 4 406 18,2 32,0 < < < 10,0 20,0 42,5 70,0 31,5 30,3 19,6 11,3 7,3
Region H J Större vattentäkt jord 15 5,4 7,9 < < < 1,9 8,0 16,2 26,7 66,7 13,3 20,0
J Enskild brunn jord 51 14,9 34,3 < < < 5,0 15,0 30,0 83,0 47,1 25,5 15,7 5,9 5,9
J Källa 6 5,5 5,6 < < < 5,0 8,0 15,0 15,0 33,3 50,0 16,7
J Rör 2 5,0 7,1 < < < 5,0 10,0 10,0 10,0 50,0 50,0
B Större vattentäkt berg 24 11,1 10,3 < 0,2 4,0 9,4 15,0 22,0 35,0 29,2 41,7 20,8 8,3
B Enskild brunn berg 228 10,2 21,2 < < < 5,0 10,0 25,0 35,0 44,3 35,5 11,4 5,7 3,1
J 74 12,0 29,0 < < < 3,8 11,0 25,0 40,0 50,0 25,7 16,2 4,1 4,1
B 252 10,3 20,4 < < < 5,0 10,0 22,0 35,0 42,9 36,1 12,3 6,0 2,8
Region I J Större vattentäkt jord 160 5,6 12,4 < < < 0,3 5,0 18,1 24,8 74,4 13,1 8,1 3,1 1,3
J Enskild brunn jord 551 14,3 32,4 < < < 5,0 15,0 40,0 60,0 47,5 24,7 14,3 8,2 5,3
J Källa 120 14,4 63,7 < < < < 10,0 27,5 55,0 65,8 15,8 8,3 5,0 5,0
J Rör 6 8,3 18,1 < < < < 5,0 45,0 45,0 66,7 16,7 16,7
B Större vattentäkt berg 145 6,5 22,1 < < < 0,4 2,4 11,0 28,3 81,4 9,7 4,1 1,4 3,4
B Enskild brunn berg 1 252 10,3 22,1 < < < 5,0 10,0 25,0 45,0 48,7 29,4 12,4 6,2 3,4
J 837 12,6 36,2 < < < 0,2 12,0 30,0 55,0 55,4 21,1 12,2 6,8 4,4
B 1 397 9,9 22,1 < < < 1,7 10,0 25,0 45,0 52,1 27,3 11,5 5,7 3,4
Region J J Större vattentäkt jord 3 0,3 0,6 < < < < 1,0 1,0 1,0 100,0
J Enskild brunn jord 19 10,9 13,7 < < < 6,5 15,0 30,0 50,0 42,1 21,1 21,1 15,8
J Källa 1 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 100,0
J Rör 0
B Större vattentäkt berg 10 3,7 5,0 < < < 2,1 4,4 12,2 15,0 80,0 10,0 10,0
B Enskild brunn berg 46 11,6 17,9 < < < 6,3 15,0 30,0 50,0 37,0 32,6 19,6 6,5 4,3
J 23 9,7 12,9 < < < 5,0 15,0 30,0 30,0 47,8 17,4 21,7 13,0
B 56 10,2 16,6 < < < 5,0 15,0 25,0 50,0 44,6 28,6 17,9 5,4 3,6
Bottenviken J Större vattentäkt jord 144 7,4 16,8 < < < 0,6 6,8 18,0 30,8 70,1 16,0 8,3 3,5 2,1
J Enskild brunn jord 483 27,8 53,4 < < < 10,0 30,0 70,0 100,0 35,8 20,9 15,7 14,1 13,5
J Källa 59 9,3 20,3 < < < < 8,0 30,0 40,0 62,7 16,9 8,5 8,5 3,4
J Rör 0
B Större vattentäkt berg 128 14,5 27,0 < < < 2,9 15,0 50,0 66,3 57,0 17,2 10,9 7,8 7,0
B Enskild brunn berg 1 026 23,2 37,9 < < < 10,0 30,0 60,0 85,0 26,7 26,9 21,0 15,0 10,4
J 686 21,9 46,7 < < < 5,0 25,0 60,0 100,0 45,3 19,5 13,6 11,4 10,2
B 1 154 22,2 36,9 < < < 10,0 27,0 60,0 80,0 30,1 25,8 19,8 14,2 10,1
Bottenhavet J Större vattentäkt jord 354 5,8 11,7 < < < 1,0 6,2 16,0 26,7 68,9 19,8 6,8 3,4 1,1
J Enskild brunn jord 1 423 26,3 89,7 < < < 10,0 27,5 70,0 100,0 32,5 26,6 17,1 11,3 12,5
J Källa 310 12,0 31,5 < < < < 12,0 32,5 50,0 53,9 24,2 9,7 7,7 4,5
J Rör 17 14,0 22,2 < < < 5,0 15,0 50,0 80,0 35,3 35,3 11,8 11,8 5,9
B Större vattentäkt berg 219 11,3 31,2 < < < 1,0 10,1 31,8 40,6 62,6 17,4 9,1 7,8 3,2
B Enskild brunn berg 4 475 15,2 28,2 < < < 7,0 18,0 37,0 60,0 36,0 31,4 17,8 9,2 5,7
J 2 104 20,6 75,4 < < < 6,0 20,0 50,0 85,0 41,8 25,1 14,3 9,5 9,4
B 4 694 15,0 28,3 < < < 6,0 17,2 35,4 60,0 37,2 30,7 17,4 9,1 5,5
N Östersjön J Större vattentäkt jord 250 9,9 23,9 < < 0,3 3,5 10,0 21,2 37,8 59,2 24,8 9,6 2,8 3,6
J Enskild brunn jord 3 106 21,8 37,2 < < 5,0 10,0 25,0 50,0 80,0 24,3 30,9 23,2 13,4 8,2
J Källa 99 12,8 21,6 < < < 5,0 20,0 40,0 60,0 48,5 23,2 14,1 9,1 5,1
J Rör 3 25,0 34,6 5,0 5,0 5,0 5,0 65,0 65,0 65,0 66,7 33,3
B Större vattentäkt berg 60 11,5 18,7 < < 1,3 4,1 10,1 50,9 60,2 51,7 30,0 6,7 6,7 5,0
B Enskild brunn berg 20 691 18,8 32,3 < < 5,0 10,0 21,0 40,0 64,0 22,7 36,5 23,1 11,7 6,1
J 3 458 20,7 36,1 < < 1,7 10,0 25,0 50,0 76,0 27,5 30,2 21,9 12,5 7,8
B 20 751 18,7 32,3 < < 5,0 10,0 21,0 40,0 64,0 22,8 36,5 23,0 11,7 6,1
S Östersjön J Större vattentäkt jord 372 6,9 14,9 < < < 2,0 9,3 18,1 24,1 61,6 25,8 9,1 3,0 0,5
J Enskild brunn jord 5 482 14,7 33,7 < < < 7,2 15,0 30,0 53,0 37,6 33,0 17,9 6,9 4,6
J Källa 164 16,7 51,6 < < < 5,0 14,1 34,0 53,0 49,4 26,8 9,8 9,8 4,3
J Rör 3 83,8 98,6 22,0 22,0 22,0 32,0 197,5 197,5 197,5 33,3 33,3 33,3
B Större vattentäkt berg 399 17,1 35,7 < < 2,1 8,3 17,8 39,6 61,1 36,3 34,8 14,3 9,3 5,3
B Enskild brunn berg 9 006 13,6 28,2 < < < 5,8 15,0 30,0 50,0 38,5 34,1 16,2 6,9 4,3
J 6 021 14,3 33,6 < < < 6,7 15,0 30,0 50,0 39,4 32,4 17,2 6,7 4,3
B 9 405 13,8 28,5 < < < 6,0 15,0 30,0 50,0 38,4 34,1 16,1 7,0 4,4
Västerhavet J Större vattentäkt jord 550 5,0 10,8 < < < 0,5 5,0 16,2 26,8 74,5 14,5 6,7 3,5 0,7
J Enskild brunn jord 5 558 14,6 30,3 < < < 6,4 16,0 34,0 55,0 40,0 29,4 18,2 7,8 4,7
J Källa 194 13,8 53,0 < < < < 10,0 30,0 60,0 63,9 16,0 8,8 6,2 5,2
J Rör 6 59,3 48,1 < < 24,7 49,7 106,2 125,7 125,7 16,7 16,7 33,3 33,3
B Större vattentäkt berg 202 12,1 51,4 < < < 3,2 10,0 23,4 34,7 56,4 27,2 10,4 2,0 4,0
B Enskild brunn berg 12 433 12,4 25,7 < < < 5,0 15,0 30,0 45,0 38,7 34,1 17,0 6,8 3,4
J 6 309 13,7 30,3 < < < 5,0 15,0 31,0 52,0 43,7 27,6 16,9 7,4 4,4
B 12 636 12,4 26,3 < < < 5,0 15,0 30,0 45,0 39,0 33,9 16,9 6,7 3,4
Sverige J Större vattentäkt jord 1 778 6,9 16,3 < < < 1,1 7,0 18,8 30,0 67,1 20,3 7,6 3,3 1,7
J Enskild brunn jord 16 959 17,6 42,2 < < < 8,6 20,0 40,0 69,0 35,3 30,4 18,7 9,2 6,4
J Källa 883 13,0 39,5 < < < < 11,7 33,0 50,0 55,4 22,3 9,7 8,0 4,5
J Rör 29 31,7 46,1 < < 5,0 10,0 45,0 106,2 125,7 24,1 27,6 13,8 17,2 17,2
B Större vattentäkt berg 1 039 14,1 36,4 < < 0,3 5,0 14,3 34,7 58,2 49,5 27,1 11,6 6,9 4,8
B Enskild brunn berg 49 744 15,9 29,9 < < < 9,4 20,0 38,0 60,0 31,4 34,5 19,6 9,4 5,1
J 19 650 16,4 40,6 < < < 7,0 18,0 40,0 64,0 39,1 29,1 17,3 8,6 5,9
B 50 784 15,9 30,1 < < < 9,1 19,0 38,0 60,0 31,7 34,3 19,5 9,3 5,1
ALLA J+B 73 900 16,1 33,4 < < < 8,5 19,0 38,9 60,0 33,7 32,9 19,0 9,1 5,3

Senast ändrad 2024-01-29

Skriv ut