Handledning Bedömningsgrunder för grundvatten

Bor – översiktlig statistik med regional indelning

För vissa områden eller typer av provtagningsplatser finns inte så mycket data, vilket innebär att de statistiska fördelningarna är mycket osäkra. Detsamma gäller för medelvärden och standardavvikelser om en stor andel av analyserna ligger under detektionsgränsen eller kvantifieringsgränsen. Om det finns flera analyser från samma provtagningspunkt har medelvärden använts vid beräkningarna.
J – grundvatten i jordlager
B – grundvatten i berggrund
< – under detektionsgräns eller kvantifieringsgräns vid analys

Bor
B (mg/l)

Percentilgränser Tillståndsklass (%)
Antal Medel Stdav P5 P10 Q1 Median Q3 P90 P95 1 2 3 4 5
Region A J Större vattentäkt jord 107 30,8 40,3 < < 7,6 19,1 34,0 80,0 130,0 30,8 61,7 7,5
J Enskild brunn jord 74 205,5 499,7 12,0 15,0 28,0 37,0 99,0 370,0 1700,0 4,1 71,6 16,2 1,4 6,8
J Källa 21 47,0 65,1 10,8 13,0 15,5 23,8 49,2 59,0 160,9 4,8 85,7 9,5
J Rör 7 24,4 19,6 3,4 3,4 5,2 19,5 46,6 51,4 51,4 28,6 71,4
B Större vattentäkt berg 74 457,6 839,7 < 3,7 18,7 57,3 370,0 1750,0 2600,0 17,6 37,8 21,6 12,2 10,8
B Enskild brunn berg 367 1068,2 1126,2 20,4 45,0 150,0 610,0 1700,0 2900,0 3400,0 1,9 18,8 23,2 27,0 29,2
J 215 92,6 305,2 < 5,2 13,5 28,0 50,0 130,0 260,0 18,1 68,8 10,2 0,5 2,3
B 442 963,7 1106,0 12,0 23,5 88,0 500,0 1600,0 2800,0 3300,0 4,5 22,2 22,9 24,4 26,0
Region B J Större vattentäkt jord 148 10,8 15,4 < < 5,6 7,8 11,9 19,6 23,2 63,5 35,8 0,7
J Enskild brunn jord 27 22,3 30,5 4,8 4,9 8,5 13,9 24,1 35,6 51,4 37,0 59,3 3,7
J Källa 108 8,4 6,7 4,0 4,4 5,6 7,1 9,1 11,5 16,7 84,3 15,7
J Rör 19 7,2 5,8 1,4 3,7 4,6 5,6 7,6 10,0 29,5 89,5 10,5
B Större vattentäkt berg 105 15,6 31,9 < < 5,8 11,2 16,7 28,0 36,5 43,8 55,2 1,0
B Enskild brunn berg 90 16,1 18,8 4,2 4,7 6,3 10,1 18,2 31,3 41,9 47,8 50,0 2,2
J 312 11,6 19,1 < 3,8 5,6 7,7 11,0 19,0 28,0 69,6 29,5 1,0
B 195 15,8 26,6 < < 6,1 11,0 18,0 30,2 39,0 45,6 52,8 1,5
Region C J Större vattentäkt jord 71 17,4 11,4 < 7,7 9,8 15,8 23,0 26,5 32,7 26,8 73,2
J Enskild brunn jord 1 25,4 25,4 25,4 25,4 25,4 25,4 25,4 25,4 100,0
J Källa 46 16,7 22,6 5,6 5,8 7,2 12,0 18,3 28,3 31,0 41,3 56,5 2,2
J Rör 7 48,4 60,0 7,6 7,6 8,3 18,3 116,3 152,7 152,7 28,6 42,9 28,6
B Större vattentäkt berg 18 18,7 28,4 < < < 12,2 21,7 92,0 93,6 44,4 55,6
B Enskild brunn berg 18 47,2 48,8 9,4 9,4 15,1 31,2 67,4 120,8 199,2 11,1 77,8 11,1
J 136 20,0 22,4 5,6 6,6 9,5 15,3 22,4 29,4 46,9 30,1 67,6 2,2
B 36 33,0 41,9 < < 9,4 15,8 41,8 92,0 120,8 27,8 66,7 5,6
Region D J Större vattentäkt jord 5 9,4 8,8 < < 3,4 6,5 17,0 20,3 20,3 60,0 40,0
J Enskild brunn jord 11 19,5 10,2 5,7 8,0 11,2 16,8 29,0 32,0 36,8 18,2 81,8
J Källa 31 14,6 8,7 4,6 6,5 8,9 12,2 17,5 26,2 31,6 32,3 67,7
J Rör 4 70,6 107,4 2,9 2,9 3,9 25,2 137,3 229,0 229,0 50,0 25,0 25,0
B Större vattentäkt berg 1 150,0 150,0 150,0 150,0 150,0 150,0 150,0 150,0 100,0
B Enskild brunn berg 8 90,9 96,8 6,7 6,7 15,1 60,3 155,0 259,6 259,6 12,5 50,0 37,5
J 51 19,5 31,6 3,4 4,8 8,0 13,0 20,3 31,6 43,2 33,3 64,7 2,0
B 9 97,5 92,6 6,7 6,7 18,5 98,8 150,0 259,6 259,6 11,1 44,4 44,4
Region E J Större vattentäkt jord 101 17,9 38,1 < 1,0 6,1 9,0 17,5 35,0 53,0 53,5 45,5 1,0
J Enskild brunn jord 28 22,7 18,2 4,4 4,5 8,2 16,8 33,7 53,6 57,0 32,1 67,9
J Källa 116 14,5 18,1 2,4 3,7 6,1 9,3 17,3 26,6 35,1 53,4 45,7 0,9
J Rör 38 45,8 200,2 < < 3,8 5,7 16,6 25,1 147,1 71,1 23,7 2,6 2,6
B Större vattentäkt berg 34 33,5 37,5 < < 4,0 20,1 46,4 99,7 110,0 35,3 55,9 8,8
B Enskild brunn berg 71 69,3 98,1 5,6 9,4 14,7 28,7 78,8 166,2 242,4 14,1 62,0 22,5 1,4
J 291 20,6 76,7 < 2,7 5,8 9,3 18,4 33,4 53,2 53,6 45,0 1,0 0,3
B 105 57,7 84,9 < 4,5 13,7 27,0 61,8 141,3 210,7 21,0 60,0 18,1 1,0
Region F J Större vattentäkt jord 29 29,0 26,8 < < 9,5 26,8 35,8 68,0 84,5 27,6 69,0 3,4
J Enskild brunn jord 5 31,9 21,6 9,4 9,4 18,0 24,6 45,1 62,6 62,6 20,0 80,0
J Källa 32 19,9 15,3 3,3 5,4 8,7 13,3 30,4 45,3 46,8 37,5 62,5
J Rör 8 26,3 29,2 2,3 2,3 9,5 16,8 32,6 90,7 90,7 25,0 75,0
B Större vattentäkt berg 2 95,3 28,9 74,8 74,8 74,8 95,3 115,8 115,8 115,8 50,0 50,0
B Enskild brunn berg 10 81,9 37,8 33,2 36,7 57,5 78,5 99,0 138,3 160,0 80,0 20,0
J 78 25,0 22,0 < 3,9 9,4 17,9 33,0 58,2 68,0 29,5 69,2 1,3
B 12 84,2 35,7 33,2 40,2 59,7 78,5 107,4 116,5 160,0 75,0 25,0
Region G J Större vattentäkt jord 95 8,3 8,1 < < 2,4 5,6 13,0 19,9 23,3 65,3 34,7
J Enskild brunn jord 28 11,1 10,6 2,3 2,4 4,2 7,9 14,5 21,5 34,7 57,1 42,9
J Källa 51 5,7 7,3 1,4 1,6 2,1 2,7 5,8 15,1 24,1 86,3 13,7
J Rör 40 15,6 45,1 1,8 1,9 3,2 6,2 13,0 19,0 33,0 60,0 37,5 2,5
B Större vattentäkt berg 43 14,3 14,1 < < 3,5 9,8 25,6 37,0 39,1 51,2 48,8
B Enskild brunn berg 74 39,2 48,7 5,9 6,9 9,9 22,0 52,4 84,0 106,9 27,0 66,2 6,8
J 217 9,4 20,8 < 1,4 2,5 4,9 12,0 18,9 26,5 68,7 30,9 0,5
B 117 30,1 41,3 < 3,5 7,0 15,3 36,4 69,9 88,2 35,9 59,8 4,3
Region H J Större vattentäkt jord 10 3,5 2,6 < < 0,8 3,7 4,7 7,0 7,8 100,0
J Enskild brunn jord 7 7,7 5,7 1,5 1,5 2,3 6,6 11,8 17,0 17,0 57,1 42,9
J Källa 29 5,8 5,2 < 1,0 1,9 4,1 9,3 12,1 16,2 82,8 17,2
J Rör 7 9,0 16,9 < < 1,7 2,8 6,0 47,0 47,0 85,7 14,3
B Större vattentäkt berg 4 5,3 6,5 < < < 4,1 10,7 13,2 13,2 75,0 25,0
B Enskild brunn berg 14 39,5 58,7 2,3 5,0 8,5 20,1 30,2 112,4 217,1 28,6 57,1 14,3
J 53 6,0 7,4 < 0,8 1,9 4,1 8,8 11,8 17,0 83,0 17,0
B 18 31,9 53,4 < < 6,1 12,3 28,4 112,4 217,1 38,9 50,0 11,1
Region I J Större vattentäkt jord 40 3,4 5,8 < < < 1,5 4,2 9,1 13,8 92,5 7,5
J Enskild brunn jord 12 6,2 6,6 1,4 2,0 2,6 3,7 7,1 11,2 25,3 83,3 16,7
J Källa 76 3,9 7,7 1,1 1,2 1,5 2,3 3,6 6,6 10,0 96,1 3,9
J Rör 33 3,0 2,8 1,0 1,1 1,8 2,2 3,0 4,4 8,1 97,0 3,0
B Större vattentäkt berg 23 8,7 7,2 0,5 1,5 2,4 7,1 14,3 19,0 21,0 69,6 30,4
B Enskild brunn berg 43 17,0 43,5 1,9 2,4 3,8 8,3 13,6 24,4 33,9 60,5 37,2 2,3
J 161 3,8 6,4 < 0,4 1,4 2,2 3,6 7,8 10,0 94,4 5,6
B 66 14,1 35,4 1,7 1,9 3,8 8,0 13,6 21,3 32,9 63,6 34,8 1,5
Region J J Större vattentäkt jord 0
J Enskild brunn jord 2 0,9 0,2 0,8 0,8 0,8 0,9 1,0 1,0 1,0 100,0
J Källa 11 2,2 1,9 1,0 1,1 1,3 1,6 2,7 3,0 7,5 100,0
J Rör 1 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 100,0
B Större vattentäkt berg 1 0,0 < < < < < < < 100,0
B Enskild brunn berg 7 5,9 5,6 2,3 2,3 2,3 3,3 10,4 16,7 16,7 71,4 28,6
J 14 2,0 1,7 0,8 1,0 1,1 1,5 1,9 3,0 7,5 100,0
B 8 5,2 5,6 < < 2,3 2,9 7,1 16,7 16,7 75,0 25,0
Bottenviken J Större vattentäkt jord 19 6,3 7,4 < 1,0 1,8 3,8 4,9 22,0 26,5 78,9 21,1
J Enskild brunn jord 5 4,2 4,0 1,0 1,0 2,5 2,7 3,5 11,2 11,2 80,0 20,0
J Källa 49 4,1 6,9 1,0 1,1 1,4 1,9 2,7 7,5 24,1 91,8 8,2
J Rör 8 3,0 2,3 1,0 1,0 1,7 2,2 3,5 8,1 8,1 100,0
B Större vattentäkt berg 21 28,3 78,9 < < 3,5 9,8 21,0 29,1 29,8 52,4 42,9 4,8
B Enskild brunn berg 40 33,6 46,8 2,3 2,9 5,8 13,8 50,8 74,3 86,3 40,0 57,5 2,5
J 81 4,5 6,6 1,0 1,1 1,4 2,3 3,6 11,2 22,0 88,9 11,1
B 61 31,8 59,2 < 2,3 5,1 12,1 33,9 69,9 84,5 44,3 52,5 3,3
Bottenhavet J Större vattentäkt jord 111 7,3 7,6 < < 1,5 5,1 11,0 16,9 22,2 72,1 27,9
J Enskild brunn jord 43 9,6 9,6 1,4 2,0 3,4 6,2 12,8 18,9 25,3 62,8 37,2
J Källa 110 4,4 4,1 1,2 1,4 1,9 2,7 5,4 10,1 12,1 89,1 10,9
J Rör 62 12,1 36,9 1,1 1,7 2,4 3,8 10,6 17,4 32,0 71,0 27,4 1,6
B Större vattentäkt berg 46 12,2 13,5 < < 1,8 6,6 15,3 37,0 39,1 60,9 39,1
B Enskild brunn berg 91 30,7 50,3 2,4 3,6 7,2 13,1 29,3 62,9 112,4 39,6 52,7 7,7
J 329 7,5 17,3 < 1,0 2,1 3,8 9,5 16,0 20,0 76,6 23,1 0,3
B 137 24,5 42,6 < 1,9 5,6 11,4 26,4 50,2 102,0 46,7 48,2 5,1
N Östersjön J Större vattentäkt jord 77 26,7 44,9 < 0,6 7,5 13,9 32,0 63,8 84,5 37,7 59,7 2,6
J Enskild brunn jord 29 23,4 16,3 5,1 5,6 9,7 19,9 32,0 53,6 57,0 27,6 72,4
J Källa 115 16,3 14,6 2,4 3,9 6,4 10,7 21,0 34,5 46,8 46,1 53,9
J Rör 51 18,6 39,7 < 1,7 2,3 4,4 17,5 45,7 90,7 66,7 29,4 3,9
B Större vattentäkt berg 17 29,7 43,9 < < 1,9 9,5 27,0 115,8 145,0 52,9 35,3 11,8
B Enskild brunn berg 34 71,3 88,6 5,6 7,8 21,8 40,9 94,0 160,0 210,7 14,7 64,7 20,6
J 282 20,4 31,0 < 2,4 6,0 11,7 25,1 45,3 62,6 45,0 53,5 1,4
B 51 57,4 78,7 < 3,1 9,4 27,0 76,0 134,0 203,7 27,5 54,9 17,6
S Östersjön J Större vattentäkt jord 189 20,0 29,5 < < 6,1 11,1 21,5 41,3 63,0 45,0 51,3 3,7
J Enskild brunn jord 92 170,1 453,6 5,9 12,0 21,6 33,0 81,0 260,0 1500,0 9,8 69,6 14,1 1,1 5,4
J Källa 122 12,8 16,5 4,4 4,8 5,9 8,4 14,3 20,5 28,7 63,1 36,1 0,8
J Rör 28 12,4 12,8 3,4 3,8 5,1 7,5 12,6 33,5 46,6 67,9 32,1
B Större vattentäkt berg 141 237,9 646,2 < < 7,1 19,2 67,2 800,0 1750,0 30,5 48,2 9,2 6,4 5,7
B Enskild brunn berg 444 887,9 1097,0 8,9 13,7 50,8 390,0 1400,0 2700,0 3200,0 7,2 25,7 20,7 22,3 24,1
J 459 48,6 212,5 < 4,6 6,5 12,2 27,7 59,2 130,0 42,9 51,0 4,8 0,2 1,1
B 586 730,1 1043,7 3,7 7,6 20,8 165,0 1100,0 2434,8 3100,0 12,8 31,2 17,9 18,4 19,6
Västerhavet J Större vattentäkt jord 184 15,2 21,6 < < 6,1 9,6 18,9 26,5 43,0 50,5 48,4 1,1
J Enskild brunn jord 26 19,9 15,7 4,5 4,8 8,1 14,1 34,3 51,4 52,0 34,6 65,4
J Källa 125 16,7 32,6 3,2 4,6 6,3 8,7 14,4 26,9 49,2 59,2 38,4 2,4
J Rör 15 106,3 316,2 1,4 3,7 4,1 6,3 19,5 152,7 1237,6 66,7 13,3 13,3 6,7
B Större vattentäkt berg 71 22,0 42,4 < < 5,6 11,6 21,0 41,8 61,8 42,3 54,9 2,8
B Enskild brunn berg 93 45,5 82,7 4,6 5,8 9,2 15,9 39,5 116,6 227,1 31,2 55,9 11,8 1,1
J 351 20,0 70,5 < 2,5 6,2 9,3 17,4 31,0 52,0 53,0 44,7 2,0 0,3
B 164 35,3 69,0 < 4,3 7,6 14,6 33,7 75,9 141,3 36,0 55,5 7,9 0,6
Sverige J Större vattentäkt jord 732 16,5 26,5 < < 5,3 9,6 18,3 33,0 49,7 51,8 46,4 1,8
J Enskild brunn jord 200 86,6 316,5 2,4 3,6 8,3 19,1 36,3 97,5 245,0 30,0 60,5 6,5 0,5 2,5
J Källa 522 11,9 20,0 1,4 1,8 3,8 7,3 12,7 24,0 33,4 66,7 32,6 0,8
J Rör 172 23,3 99,5 1,0 1,7 2,8 5,3 13,6 45,7 67,8 68,0 28,5 2,9 0,6
B Större vattentäkt berg 352 146,4 465,4 < < 6,3 15,0 39,1 232,2 880,0 36,9 46,3 9,7 4,0 3,1
B Enskild brunn berg 703 576,2 963,3 5,0 7,1 15,6 75,9 660,0 2200,0 2900,0 16,8 37,0 16,8 14,2 15,2
J 1 670 24,6 118,2 < 1,6 4,4 8,9 18,4 35,8 60,8 54,9 42,5 2,2 0,1 0,3
B 1 058 431,7 854,2 < 4,6 10,9 34,9 340,0 1700,0 2600,0 23,4 40,3 14,4 10,8 11,2
ALLA J+B 2 950 185,4 574,0 < 2,1 5,9 13,0 39,5 370,0 1300,0 42,1 41,5 7,4 4,4 4,6

Senast ändrad 2024-01-29

Skriv ut