Handledning Bedömningsgrunder för grundvatten

Ammonium – översiktlig statistik med regional indelning

För vissa områden eller typer av provtagningsplatser finns inte så mycket data, vilket innebär att de statistiska fördelningarna är mycket osäkra. Detsamma gäller för medelvärden och standardavvikelser om en stor andel av analyserna ligger under detektionsgränsen eller kvantifieringsgränsen. Om det finns flera analyser från samma provtagningspunkt har medelvärden använts vid beräkningarna.
J – grundvatten i jordlager
B – grundvatten i berggrund
< – under detektionsgräns eller kvantifieringsgräns vid analys

Ammonium
NH4 (mg/l)

Percentilgränser Tillståndsklass (%)
Antal Medel Stdav P5 P10 Q1 Median Q3 P90 P95 1 2 3 4 5
Region A J Större vattentäkt jord 233 0,23 0,39 < < 0,01 0,06 0,26 0,68 1,35 48,07 11,2 23,2 15,5 2,1
J Enskild brunn jord 2 045 0,16 2,46 < < < < 0,05 0,27 0,57 74,38 7,9 12,1 4,6 1,1
J Källa 68 0,15 0,48 < < < 0,00 0,04 0,39 0,71 75,00 5,9 11,8 4,4 2,9
J Rör 12 3,58 11,40 0,00 0,00 0,06 0,11 0,26 2,21 39,73 16,67 33,3 33,3 16,7
B Större vattentäkt berg 254 0,23 0,29 < < 0,02 0,10 0,39 0,67 0,77 36,22 12,2 36,2 14,6 0,8
B Enskild brunn berg 2 661 0,21 0,39 < < < 0,06 0,25 0,60 0,82 48,10 9,8 29,2 11,2 1,6
J 2 358 0,18 2,43 < < < < 0,06 0,32 0,65 71,50 8,3 13,3 5,6 1,3
B 2 916 0,21 0,38 < < < 0,06 0,26 0,60 0,82 47,09 10,0 29,8 11,5 1,5
Region B J Större vattentäkt jord 499 0,02 0,08 < < < 0,00 0,02 0,05 0,09 90,18 6,4 2,6 0,8
J Enskild brunn jord 5 288 0,05 0,56 < < < < 0,02 0,08 0,17 85,21 6,3 6,8 1,2 0,5
J Källa 314 0,03 0,11 < < < 0,00 0,02 0,08 0,16 84,39 6,4 7,6 1,6
J Rör 39 0,99 4,64 < < 0,01 0,06 0,21 0,89 3,34 48,72 12,8 23,1 10,3 5,1
B Större vattentäkt berg 271 0,10 0,23 < < 0,00 0,03 0,11 0,24 0,35 57,93 13,7 25,5 2,6 0,4
B Enskild brunn berg 7 140 0,06 0,24 < < < < 0,04 0,12 0,22 76,50 10,0 11,9 1,3 0,4
J 6 146 0,06 0,64 < < < < 0,02 0,08 0,16 85,29 6,4 6,6 1,2 0,4
B 7 411 0,06 0,24 < < < < 0,04 0,12 0,23 75,82 10,1 12,4 1,3 0,4
Region C J Större vattentäkt jord 146 0,01 0,04 < < < 0,00 0,01 0,04 0,05 93,84 2,7 3,4
J Enskild brunn jord 2 416 0,09 0,37 < < < < 0,05 0,18 0,37 74,21 10,0 12,0 2,9 0,9
J Källa 159 0,05 0,14 < < < 0,01 0,04 0,13 0,30 79,25 6,9 12,6 1,3
J Rör 12 1,17 3,73 0,00 0,01 0,02 0,07 0,11 0,51 13,01 41,67 25,0 16,7 8,3 8,3
B Större vattentäkt berg 66 0,07 0,06 < < 0,01 0,05 0,09 0,16 0,19 50,00 27,3 22,7
B Enskild brunn berg 5 346 0,09 0,41 < < < 0,02 0,09 0,20 0,32 62,35 14,8 20,3 2,2 0,4
J 2 734 0,09 0,43 < < < 0,00 0,05 0,17 0,36 75,42 9,5 11,6 2,6 0,8
B 5 412 0,09 0,41 < < < 0,02 0,09 0,20 0,32 62,20 14,9 20,4 2,1 0,4
Region D J Större vattentäkt jord 17 0,05 0,14 < < < 0,00 0,02 0,20 0,57 88,24 5,9 5,9
J Enskild brunn jord 495 0,08 0,44 < < < < 0,04 0,13 0,27 76,77 10,1 10,9 1,4 0,8
J Källa 79 0,04 0,12 < < < 0,00 0,01 0,12 0,31 84,81 2,5 11,4 1,3
J Rör 6 0,01 0,01 0,00 0,00 0,01 0,01 0,02 0,03 0,03 100,00
B Större vattentäkt berg 5 0,15 0,21 0,01 0,01 0,06 0,06 0,09 0,53 0,53 20,00 60,0 20,0
B Enskild brunn berg 1 369 0,16 0,67 < < < 0,06 0,20 0,37 0,48 46,53 11,0 37,8 4,0 0,7
J 597 0,08 0,41 < < < < 0,03 0,12 0,27 78,39 8,7 10,7 1,5 0,7
B 1 374 0,16 0,67 < < < 0,06 0,20 0,37 0,49 46,43 11,2 37,6 4,1 0,7
Region E J Större vattentäkt jord 316 0,04 0,20 < < < 0,00 0,01 0,06 0,12 88,92 5,7 4,4 0,9
J Enskild brunn jord 3 460 0,10 0,87 < < < < 0,04 0,14 0,32 76,56 9,8 10,7 2,2 0,8
J Källa 337 0,26 1,73 < < < < 0,03 0,13 0,33 81,60 5,6 9,5 0,6 2,7
J Rör 52 0,50 1,06 < 0,00 0,01 0,04 0,36 1,53 3,49 53,85 7,7 19,2 7,7 11,5
B Större vattentäkt berg 97 0,07 0,11 < < 0,00 0,02 0,09 0,20 0,31 70,10 8,2 19,6 2,1
B Enskild brunn berg 15 507 0,07 0,26 < < < < 0,06 0,18 0,30 71,66 10,1 15,7 2,1 0,4
J 4 178 0,12 1,02 < < < < 0,04 0,14 0,32 77,55 9,1 10,2 1,9 1,1
B 15 604 0,07 0,26 < < < < 0,06 0,18 0,30 71,65 10,1 15,7 2,1 0,4
Region F J Större vattentäkt jord 107 0,02 0,04 < < < 0,00 0,01 0,08 0,10 85,05 9,3 5,6
J Enskild brunn jord 1 505 0,09 0,39 < < < < 0,05 0,18 0,33 74,02 9,2 13,9 1,9 1,1
J Källa 97 0,05 0,18 < < < 0,00 0,02 0,07 0,28 86,60 4,1 8,2 1,0
J Rör 9 0,26 0,59 < < 0,01 0,01 0,09 1,78 1,78 66,67 11,1 11,1 11,1
B Större vattentäkt berg 16 0,39 0,69 < < 0,03 0,09 0,43 1,53 2,49 37,50 18,8 18,8 12,5 12,5
B Enskild brunn berg 10 941 0,08 0,46 < < < < 0,06 0,17 0,30 72,75 10,2 14,1 2,4 0,4
J 1 718 0,08 0,37 < < < 0,00 0,05 0,17 0,33 75,38 8,9 13,0 1,6 1,0
B 10 957 0,08 0,46 < < < < 0,06 0,17 0,30 72,70 10,3 14,1 2,4 0,5
Region G J Större vattentäkt jord 355 0,02 0,05 < < < 0,00 0,01 0,05 0,10 89,86 5,4 4,8
J Enskild brunn jord 1 499 0,09 0,45 < < < < 0,03 0,17 0,40 78,85 6,5 10,5 3,2 0,9
J Källa 351 0,01 0,04 < < < < 0,00 0,03 0,07 93,73 2,6 3,7
J Rör 61 0,19 0,82 < < 0,01 0,02 0,07 0,19 0,41 67,21 13,1 14,8 1,6 3,3
B Större vattentäkt berg 168 0,07 0,11 < < 0,00 0,03 0,09 0,17 0,22 60,71 15,5 22,0 1,8
B Enskild brunn berg 3 705 0,11 0,40 < < < 0,01 0,10 0,30 0,42 63,64 8,3 23,4 4,0 0,6
J 2 269 0,07 0,39 < < < 0,00 0,03 0,11 0,28 82,59 5,9 8,6 2,2 0,7
B 3 873 0,11 0,40 < < < 0,01 0,10 0,30 0,41 63,52 8,6 23,4 4,0 0,5
Region H J Större vattentäkt jord 26 0,01 0,01 < < < 0,00 0,00 0,02 0,03 96,15 3,8
J Enskild brunn jord 58 0,03 0,05 < < < < 0,03 0,08 0,19 77,59 13,8 8,6
J Källa 44 0,03 0,12 < < 0,00 0,00 0,01 0,02 0,04 95,45 2,3 2,3
J Rör 11 0,02 0,03 < < < 0,01 0,02 0,08 0,10 81,82 18,2
B Större vattentäkt berg 21 0,22 0,32 < < 0,01 0,08 0,32 0,49 0,49 47,62 4,8 42,9 4,8
B Enskild brunn berg 250 0,36 1,86 < < < 0,04 0,20 0,50 1,10 51,60 7,2 30,0 7,6 3,6
J 140 0,02 0,07 < < < 0,00 0,01 0,05 0,11 87,14 7,9 4,3 0,7
B 271 0,35 1,79 < < < 0,04 0,20 0,50 1,10 51,29 7,0 31,0 7,4 3,3
Region I J Större vattentäkt jord 179 0,01 0,03 < < < 0,00 0,01 0,02 0,05 94,97 3,4 1,7
J Enskild brunn jord 701 0,04 0,29 < < < < 0,01 0,05 0,13 86,45 6,7 6,0 0,6 0,3
J Källa 257 0,01 0,02 < < < < 0,00 0,01 0,05 94,94 2,7 2,3
J Rör 40 0,23 1,21 < 0,00 0,01 0,03 0,05 0,08 0,32 77,50 15,0 5,0 2,5
B Större vattentäkt berg 144 0,02 0,05 < < < 0,00 0,02 0,08 0,12 85,42 5,6 9,0
B Enskild brunn berg 1 280 0,06 0,18 < < < < 0,05 0,18 0,30 74,38 7,5 15,4 2,3 0,4
J 1 178 0,03 0,32 < < < < 0,01 0,05 0,10 89,30 5,6 4,5 0,3 0,3
B 1 424 0,06 0,18 < < < < 0,04 0,15 0,30 75,49 7,3 14,7 2,1 0,4
Region J J Större vattentäkt jord 5 0,09 0,20 < < < < < 0,44 0,44 80,00 20,0
J Enskild brunn jord 24 0,01 0,05 < < < < 0,01 0,01 0,03 95,83 4,2
J Källa 23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,01 100,00
J Rör 3 0,68 1,13 0,02 0,02 0,02 0,03 1,98 1,98 1,98 66,67 33,3
B Större vattentäkt berg 10 0,02 0,02 0,00 0,00 0,00 0,01 0,03 0,05 0,05 90,00 10,0
B Enskild brunn berg 59 0,12 0,18 < < < 0,04 0,20 0,34 0,60 54,24 6,8 30,5 8,5
J 55 0,05 0,27 < < < 0,00 0,01 0,02 0,26 94,55 3,6 1,8
B 69 0,11 0,17 < < < 0,03 0,15 0,30 0,60 59,42 7,2 26,1 7,2
Bottenviken J Större vattentäkt jord 147 0,01 0,03 < < < 0,00 0,01 0,03 0,06 94,56 1,4 4,1
J Enskild brunn jord 641 0,11 0,39 < < < 0,00 0,05 0,26 0,51 75,20 6,6 12,3 4,5 1,4
J Källa 153 0,01 0,03 < < < 0,00 0,01 0,03 0,07 94,12 2,0 3,9
J Rör 14 0,27 0,65 < < 0,00 0,01 0,03 1,61 1,98 85,71 14,3
B Större vattentäkt berg 117 0,06 0,11 < < 0,00 0,01 0,07 0,18 0,22 67,52 12,8 17,9 1,7
B Enskild brunn berg 982 0,14 0,32 < < < 0,04 0,16 0,36 0,50 51,83 10,3 31,5 5,5 0,9
J 955 0,08 0,33 < < < 0,00 0,03 0,16 0,40 81,36 4,9 9,5 3,0 1,2
B 1 099 0,13 0,30 < < < 0,04 0,14 0,32 0,50 53,50 10,6 30,0 5,1 0,8
Bottenhavet J Större vattentäkt jord 375 0,01 0,04 < < < 0,00 0,01 0,04 0,08 92,00 4,5 3,5
J Enskild brunn jord 1 504 0,06 0,42 < < < < 0,02 0,10 0,20 83,24 6,7 8,0 1,6 0,5
J Källa 485 0,01 0,05 < < < < 0,00 0,02 0,04 95,26 2,3 2,3 0,2
J Rör 86 0,22 1,06 < < 0,01 0,02 0,06 0,13 0,33 70,93 16,3 9,3 1,2 2,3
B Större vattentäkt berg 213 0,06 0,13 < < < 0,01 0,06 0,14 0,31 73,71 8,9 16,4 0,9
B Enskild brunn berg 4 046 0,11 0,63 < < < < 0,09 0,24 0,40 68,09 7,3 20,4 3,5 0,7
J 2 451 0,05 0,39 < < < < 0,02 0,07 0,15 86,54 5,8 6,2 1,1 0,4
B 4 259 0,11 0,61 < < < < 0,09 0,23 0,40 68,37 7,4 20,2 3,4 0,6
N Östersjön J Större vattentäkt jord 269 0,04 0,22 < < < 0,00 0,02 0,08 0,12 86,62 7,4 4,5 0,4 1,1
J Enskild brunn jord 3 351 0,08 0,34 < < < < 0,04 0,14 0,30 76,78 9,5 11,1 1,6 0,9
J Källa 258 0,18 1,38 < < < 0,00 0,03 0,11 0,28 83,72 5,4 8,5 2,3
J Rör 62 0,29 0,77 < 0,00 0,01 0,03 0,09 0,90 1,53 66,13 9,7 11,3 6,5 6,5
B Större vattentäkt berg 58 0,13 0,39 < < < 0,01 0,09 0,18 0,69 68,97 10,3 13,8 3,4 3,4
B Enskild brunn berg 20 851 0,07 0,36 < < < < 0,05 0,14 0,27 75,15 9,5 13,1 1,9 0,4
J 3 940 0,08 0,49 < < < 0,00 0,04 0,13 0,30 77,74 9,1 10,5 1,5 1,1
B 20 909 0,07 0,36 < < < < 0,05 0,14 0,27 75,13 9,5 13,1 1,9 0,4
S Östersjön J Större vattentäkt jord 389 0,12 0,30 < < < 0,01 0,08 0,40 0,68 69,92 8,5 12,6 8,0 1,0
J Enskild brunn jord 5 969 0,08 0,59 < < < < 0,03 0,12 0,30 80,21 7,4 9,4 2,2 0,8
J Källa 340 0,12 1,03 < < < 0,00 0,02 0,13 0,32 81,18 5,6 10,3 2,1 0,9
J Rör 46 1,31 6,10 < 0,00 0,01 0,04 0,13 0,89 2,21 52,17 17,4 17,4 6,5 6,5
B Större vattentäkt berg 409 0,16 0,26 < < 0,01 0,08 0,19 0,45 0,67 42,30 15,2 33,3 8,8 0,5
B Enskild brunn berg 9 370 0,11 0,44 < < < 0,01 0,10 0,30 0,50 63,88 10,8 20,3 4,3 0,7
J 6 748 0,10 0,85 < < < < 0,03 0,13 0,32 79,45 7,4 9,7 2,6 0,8
B 9 780 0,11 0,44 < < < 0,02 0,10 0,30 0,50 62,99 11,0 20,8 4,5 0,7
Västerhavet J Större vattentäkt jord 541 0,02 0,10 < < < 0,00 0,01 0,04 0,09 91,31 5,2 3,0 0,6
J Enskild brunn jord 5 711 0,11 1,61 < < < < 0,04 0,14 0,32 78,46 8,5 9,9 2,5 0,7
J Källa 473 0,08 0,63 < < < 0,00 0,02 0,11 0,21 83,09 5,7 9,3 1,3 0,6
J Rör 32 1,45 5,14 < 0,00 0,03 0,11 0,42 3,34 3,61 31,25 15,6 31,3 6,3 15,6
B Större vattentäkt berg 190 0,07 0,11 < < 0,00 0,03 0,09 0,19 0,40 65,79 13,2 20,0 1,1
B Enskild brunn berg 12 169 0,09 0,27 < < < 0,02 0,09 0,22 0,38 63,61 12,5 20,6 2,9 0,5
J 6 775 0,10 1,53 < < < < 0,03 0,13 0,30 79,53 8,1 9,4 2,2 0,7
B 12 360 0,09 0,27 < < < 0,02 0,09 0,22 0,38 63,64 12,5 20,5 2,8 0,4
Sverige J Större vattentäkt jord 2 099 0,05 0,18 < < < 0,00 0,02 0,09 0,21 85,04 6,3 6,1 2,1 0,4
J Enskild brunn jord 18 088 0,09 0,99 < < < < 0,03 0,13 0,30 79,09 8,1 9,9 2,2 0,8
J Källa 1 772 0,08 0,77 < < < 0,00 0,01 0,07 0,17 87,25 4,3 6,9 0,8 0,7
J Rör 246 0,60 3,32 < < 0,01 0,03 0,11 0,65 1,98 60,98 13,4 15,0 4,1 6,5
B Större vattentäkt berg 1 117 0,11 0,22 < < 0,00 0,03 0,12 0,32 0,51 56,94 13,2 24,7 4,7 0,4
B Enskild brunn berg 49 531 0,09 0,39 < < < 0,01 0,07 0,20 0,36 68,98 10,5 17,2 2,8 0,5
J 22 232 0,09 1,00 < < < < 0,03 0,12 0,29 80,07 7,7 9,4 2,1 0,8
B 50 650 0,09 0,38 < < < 0,01 0,07 0,20 0,37 68,71 10,5 17,4 2,8 0,5
ALLA J+B 76 520 0,09 0,63 < < < < 0,06 0,19 0,35 72,25 9,6 14,9 2,6 0,6

 

Senast ändrad 2024-01-29

Skriv ut